Trung tâm ESEAP/Tuyên bố về việc thành lập Trung tâm khu vực

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page ESEAP Hub/Declaration Statement on the Creation of the Regional Hub and the translation is 100% complete.
Next meeting (virtual): 10 tháng 12 năm 2023


Tuyên bố Tuyên bố về việc thành lập Wikimedia Trung tâm khu vực ESEAP

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, tuyên bố thành lập Trung tâm Wikimedia Đông, Đông Nam Á và Thái Bình Dương, viết tắt là ESEAP, là đầu mối của một mạng lưới cộng đồng Wikimedia đa dạng và hợp tác, các chi nhánh và cộng tác viên nội dung ở khu vực Đông, Đông Nam Á và Thái Bình Dương, tận tâm hỗ trợ sứ mệnh và tầm nhìn của phong trào Wikimedia.

Sứ mệnh và Tầm nhìn

Nhiệm vụ của Trung tâm của chúng tôi là trao quyền cho mọi người xung quanh khu vực ESEAP để chia sẻ toàn bộ kiến ​​thức. Chúng tôi tin rằng kiến ​​thức nên được chia sẻ miễn phí và có thể tiếp cận được với mọi người. Mọi người đều có quyền tiếp cận và đóng góp kiến ​​thức vào đó, bất kể ngôn ngữ, văn hóa, địa lý hay múi giờ. Chúng tôi tìm cách thiết lập và duy trì một mạng lưới các cá nhân, cộng đồng và các dự án bao gồm Wikipedia, Wikidata, Wikimedia Commons, Wikisource và các nguồn tri thức miễn phí khác, điều đó giúp chúng tôi đạt được sứ mệnh này.

Tầm nhìn của Trung tâm chúng tôi là hợp tác để tạo ra một khu vực ESEAP trong đó mọi người đều có thể truy cập và đóng góp vào tổng số kiến ​​thức. Chúng tôi tin rằng tri thức có thể thay đổi cuộc sống của mỗi con người và cộng đồng vì nó là nguồn động lực mạnh mẽ cho những điều tốt đẹp. Ngoài việc thiết lập văn hóa tham gia và hợp tác nhằm khuyến khích các cá nhân chia sẻ kiến ​​thức của họ với thế giới, chúng tôi cam kết phát triển và hỗ trợ các nguồn kiến ​​thức chính xác, đáng tin cậy và toàn diện.

Để hoàn thành sứ mệnh và tầm nhìn của mình, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của sự hợp tác và quan hệ đối tác. Chúng tôi tin rằng bằng cách cộng tác với những người có cùng niềm tin và mục tiêu với chúng tôi, chúng tôi có thể tạo ra tác động lớn hơn và đạt được nhiều thành tựu hơn những gì chúng tôi làm một mình. Chúng tôi tận tâm thiết lập các kết nối vững chắc, có ý nghĩa với nhiều đối tác, bao gồm các hiệp hội dân sự, tổ chức giáo dục, tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức hoặc phong trào có cùng chí hướng khác.

Chúng tôi đánh giá cao sự đa dạng và tôn trọng những quan điểm và kinh nghiệm độc đáo của tất cả các cá nhân. Chúng tôi tin rằng sự đa dạng là điều cần thiết cho sự thành công trong sứ mệnh của chúng tôi và chúng tôi cam kết tạo ra một môi trường hòa nhập, an toàn và thân thiện cho tất cả mọi người, bất kể nguồn gốc, danh tính hay tín ngưỡng của họ.

Chúng tôi được thúc đẩy bởi mong muốn mạnh mẽ về một xã hội công bằng và bình đẳng, chúng tôi tin rằng tiếp cận thông tin là quyền cơ bản của con người. Chúng tôi cam kết hỗ trợ trong việc tăng trưởng và phát triển của cộng đồng trong các khu vực, cũng như hợp tác với những người chia sẻ giá trị và tầm nhìn của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết trở thành nguồn động lực thúc đẩy phong trào thông tin miễn phí cũng như định hướng tương lai của việc chia sẻ và truy cập kiến ​​thức. Chúng tôi tin rằng bằng cách làm việc cùng nhau, chúng tôi có thể có ảnh hưởng tốt và lâu dài đối với khu vực và phong trào toàn cầu, đồng thời chúng tôi cam kết sẽ tạo ra một tương lai chung cho tất cả mọi người bằng cách khai thác sức mạnh của tri thức.

Những giá trị cốt lõi

Chúng tôi cam kết duy trì một chuỗi các giá trị cốt lõi hướng dẫn công việc và định hình văn hóa của chúng tôi. Những giá trị này rất cần thiết cho việc chúng ta là ai với tư cách là một tổ chức và thông báo mọi thứ chúng ta làm:

 • Sự hợp tác. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác có tiềm năng to lớn và làm việc cùng nhau có thể mang lại tác động cũng như thành công lớn hơn. Chúng tôi khuyến khích các thành viên cộng đồng và đối tác của mình chia sẻ ý tưởng, thông tin, tài nguyên và học hỏi lẫn nhau.
 • Sự đổi mới. Chúng tôi đánh giá cao sự đổi mới và sáng tạo cho tất cả những gì chúng tôi làm. Chúng tôi luôn tìm kiếm những cách tiếp cận mới và sáng tạo để đạt được mục tiêu và hỗ trợ cho cộng đồng của mình.
 • Tính toàn diện. Chúng tôi tin rằng mọi người đều có quyền học hỏi và đóng góp kiến ​​thức, đồng thời sự đa dạng, công bằng và hòa nhập là rất quan trọng đối với sự thành công trong sứ mệnh của chúng tôi. Chúng tôi cố gắng làm cho tất cả các cá nhân cảm thấy được chào đón và hòa nhập, bất kể ngôn ngữ, địa điểm, văn hóa, danh tính, tuổi tác, kinh nghiệm trong phong trào hoặc quan điểm của họ (khi được thể hiện một cách tôn trọng).
 • Sự tôn trọng. Chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, lòng trắc ẩn và lòng tốt. Sự đa dạng về quan điểm và kinh nghiệm trong cộng đồng của chúng tôi và giữa các đối tác của chúng tôi là điều chúng tôi ghi nhận và trân trọng.
 • Minh bạch. Chúng tôi tận tâm cung cấp thông tin về công việc của mình và minh bạch trong việc thu hút các bên liên quan của chúng tôi.
 • Chính trực. Chúng tôi cam kết hành xử trung thực và chính trực trong tất cả các nỗ lực của chúng tôi. Trong mọi hành vi của mình, chúng tôi cố gắng thể hiện sự trung thực, đáng tin cậy và có trách nhiệm.
 • Tác động. Chúng tôi được thúc đẩy bởi mong muốn sử dụng trí tuệ tập thể của mình để tác động tích cực đến các cá nhân và cộng đồng mà chúng tôi cùng hợp tác. Chúng tôi mong muốn tối ưu hóa hiệu quả, hiệu quả và tính bền vững của các nỗ lực tập thể của chúng tôi. Chúng tôi cũng có kế hoạch theo dõi, liên lạc và đo lường (hoặc ghi lại) các kết quả (hoặc quy trình) khi có thể để nuôi dưỡng văn hóa học tập trong khu vực.
 • Bền vững. Chúng tôi cố gắng để tạo tính bền vững nhất trong các hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi nỗ lực sử dụng các nguồn lực mà chúng tôi nhận được triệt để và hiệu quả đồng thời tính đến các tác động lâu dài của các quyết định của chúng tôi.

Những giá trị cốt lõi này định hình cách chúng tôi làm việc và định hướng cho việc ra quyết định của chúng tôi với tư cách là một tổ chức. Chúng tôi cam kết duy trì và tôn trọng những giá trị này và chúng tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng và trao quyền cho những người khác tham gia cùng chúng tôi với sứ mệnh đưa kiến thức tới cho tất cả mọi người. Nếu có sự đi lệch so với các giá trị này, chúng tôi sẽ có các kênh thích hợp để nêu lên những mối quan tâm này để chúng tôi tiếp tục hoạt động hài hòa.

Định hướng Chiến lược

Mục tiêu chiến lược của Trung tâm của chúng tôi là phát triển và hỗ trợ cơ sở hạ tầng thiết yếu của hệ sinh thái tri thức tự do trong khu vực ESEAP. Mục tiêu này bao gồm phát triển năng lực và hỗ trợ sự phát triển của các chi nhánh, cộng đồng và người đóng góp nội dung của chúng tôi, tăng cường các quy trình hợp tác của chúng tôi và làm việc với các đối tác để thúc đẩy quyền truy cập kiến thức miễn phí.

Chúng tôi cống hiến để định hình phương hướng chiến lược của phong trào Wikimedia trong khu vực. Chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của sự hợp tác và quan hệ đối tác để đạt được các mục tiêu chung của chúng ta. Chúng tôi cam kết phát triển mối quan hệ bền chặt, lâu dài với cộng đồng khu vực, các bên liên quan và đối tác của chúng tôi, đồng thời thừa nhận rằng một số ít người có mặt tại bàn ra quyết định, không phải lúc nào cũng đại diện cho quan điểm của một và tất cả trong cộng đồng.

Chúng tôi tận tâm làm việc với nhiều đối tác, bao gồm (nhưng không giới hạn ở) các tổ chức phi chính phủ, tổ chức văn hóa, cộng đồng học thuật và các nhóm có cùng chí hướng khác, để đạt được những mục tiêu này. Cùng nhau, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể hơn và xây dựng một hệ sinh thái tri thức cởi mở hơn và dễ tiếp cận hơn cho mọi người.

Chúng tôi cũng cam kết duy trì các nguyên tắc của phong trào Wikipedia, chẳng hạn như tính cởi mở, khách quan và khả năng tiếp cận kiến thức không hạn chế. Chúng tôi cam kết giao tiếp cởi mở, trung thực và dân sự khi chúng tôi hướng tới các mục tiêu chung của mình vì chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc thiết lập lòng tin với cộng đồng khu vực và các bên liên quan. Chúng tôi nhận ra rằng có những lỗ hổng quan trọng về nội dung, đại diện trong hệ sinh thái tri thức tự do của chúng tôi và rằng chúng tôi sẽ cần phải liên tục điều chỉnh và xem xét lại các giả định của mình để duy trì tính phù hợp.

Nhìn chung, Trung tâm của chúng tôi được dành riêng để thúc đẩy định hướng chiến lược của phong trào Wikimedia trong khu vực và xây dựng quan hệ đối tác mạnh mẽ và bền vững hỗ trợ phát triển và củng cố hệ sinh thái cơ sở hạ tầng thiết yếu của tri thức miễn phí. Chúng tôi tin rằng bằng cách hợp tác và thể hiện những lý tưởng chung của mình, chúng ta có thể nuôi dưỡng một môi trường tri thức toàn diện, công bằng, an toàn và dễ tiếp cận hơn để nhiều người phát triển và đóng góp.

Tuyên bố kết thúc

Chúng tôi mong đợi nhiều cơ hội mà Trung tâm sẽ cung cấp cho sự cộng tác và hợp tác. Chúng tôi mời tất cả các thành viên của cộng đồng Wikimedia ở khu vực Đông, Đông Nam Á và Thái Bình Dương cũng như bất kỳ ai có chung tầm nhìn tham gia cùng chúng tôi trong hợp tác mới thú vị này. Cùng nhau, bình đẳng khi cộng tác làm việc, chúng ta có thể tạo nên sự khác biệt.

Ký tên,

 1. WAqil (WMYS) (talk) 07:08, 11 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 2. BJ Sinaga (talk) 07:16, 11 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 3.  A l p h a m a  Talk 12:43, 11 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 4. Gnangarra (talk) 03:18, 13 June 2023 (UTC) - ESEAP IHCReply[reply]
 5. Ghozi Septiandri (talk) 04:36, 13 June 2023 (UTC) - ESEAP RGCReply[reply]
 6. --Hakimi97 (talk) 05:47, 13 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 7. --YShibata (talk) 07:37, 13 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 8. -- Ultron90 (talk) 08:09, 13 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 9. Tofeiku (talk) 10:15, 13 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 10. RamzyM (talk) 10:37, 13 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 11. Kunokuno (talk) 10:54, 13 June 2023 (UTC) on behalf of Wiki Advocates Philippines User GroupReply[reply]
 12. ZI Jony (Talk) 16:22, 13 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 13. seav (talk) 17:22, 13 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 14. Buszmail (talk) 02:05, 14 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 15. Diamantino Soares 11:20, 14 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 16. Dody Ismoyo (talk) 02:35, 14 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 17. Athikhun.suw (talk) 03:36, 14 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 18. Azoma (talk) 03:37, 14 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 19. B20180 (talk) 03:38, 14 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 20. --J. Patrick Fischer (talk) 03:54, 14 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 21. Silverio Araujo 00:30, 20 June 2023 (UTC)
 22. Jessie Mi (talk) 03:55, 14 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 23. Josefwintzent Libot (Talk) 07:35, 14 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 24. Takot (talk) 13:06, 14 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 25. (Sorot20) (talk) 01:32, 15 June (UTC)
 26. Arupako (talk) 19:08, 14 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 27. Kizhiya (talk) 22:44, 14 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 28. Meursault2004 (talk) 07:08, 15 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 29. (Yuchenglinedu (talk) 09:51, 15 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 30. Amanda Lawrence (talk)
 31. NinjaStrikers «» 17:07, 15 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 32. Ralffralff (talk) 00:55, 16 June 2023 (UTC) on behalf of the Pilipinas Panorama CommunityReply[reply]
 33. Lady01v (talk) 13:26, 16 June 2023 (UTC) 00:55, 16 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 34. Exec8 (talk) 17:26, 16 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 35. Robertsky (talk) 19:36, 16 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 36. Arcuscloud (talk) 05:54, 17 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 37. Agus Damanik (talk) 22:38, 16 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 38. Ilham Mufti Laksono (talk) 23:18, 15 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 39. Pru.mitchell (talk) 23:32, 16 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 40. Saimawnkham (talk) 23:49, 16 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 41. Sam Wilson 00:23, 17 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 42. Raflinoer32 (talk) 01:35, 17 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 43. Jusan Misolas (talk) 02:42, 17 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 44. Do Tri ✓ 💬 04:08, 17 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 45. Jp2593 (talk)
 46. Ambrosia10 (talk) 06:07, 17 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 47. --*Youngjin (talk) 07:05, 17 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 48. Patsagorn Y. (Talk) 07:37, 17 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 49. Daphpb (talk) 02:30, 18 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 50. Even Barrameda (talk) 02:34, 18 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 51. BiancaBrazal (talk) 05:03, 18 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 52. Einebillion (talk) 05:20, 18 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 53. Marshelec (talk) 05:55, 18 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 54. Noracrentiss (talk) 06:10, 18 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 55. Pakoire (talk) 11:46, 18 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 56. Harditaher (talk) 12:40, 18 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 57. Brahmavadini (talk) 13:48, 18 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 58. Ilham.nurwansah (talk) 02:17, 19 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 59. On behalf of Wikimedia Indonesia, Rachmat (WMID) (talk) 04:59, 19 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 60. Tvcccp (talk) 05:47, 19 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 61. Bracteantha (talk) 06:23, 19 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 62. Jjw (talk) 08:00, 19 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 63. Rhythm (talk) 08:17, 19 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 64. Angal26 (Angal26) 08:25, 19 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 65. Giantflightlessbirds (talk) 20:03, 19 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 66. Lea.fakauvea (talk) 21:34, 19 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 67. Ballardmaize (Talk) 02:02, 20 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 68. Alexander Imig/Ai24 (talk) 06:33, 20 June 2023 (UTC) ]]Reply[reply]
 69. Carlojoseph14 (talk) 09:51, 20 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 70. MaiaCWilliams (talk) 11:31, 20 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 71. Joycewikiwiki (talk) 04:51, 21 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 72. Horus (talk) 05:06, 21 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 73. Eric LiuTalk 09:13, 21 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 74. Friagatewayfinder
 75. AuteWayOfWeaving
 76. Lawrence756 (talk) 11:50, 22 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 77. Labdajiwa (talk) 00:30, 23 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 78. Teddybear41422 (talk) 01:39, 23 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 79. Nhac Ny Talk to me ♥ 09:33, 23 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 80. Jeromi Mikhael (talk) 06:51, 29 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 81. OraMAAG (talk) 10:01, 29 June 2023 (UTC)Reply[reply]
 82. Johnstad Wanna Talk? 01:30, 4 July 2023 (UTC)Reply[reply]
 83. :JarrahTree (talk) 05:26, 8 July 2023 (UTC)Reply[reply]
 84. Bahnfrend (talk) 06:38, 8 July 2023 (UTC)Reply[reply]
 85. Canley (talk) 06:15, 9 July 2023 (UTC)Reply[reply]
 86. 이강철 (talk) 06:43, 10 July 2023 (UTC)Reply[reply]
 87. Mạnh An (talk) 02:04, 16 July 2023 (UTC)Reply[reply]
 88. Omotecho (talk) 02:53, 16 July 2023 (UTC)Reply[reply]
 89. ThePoisonousDart (talk) 02:51, 24 July 2023 (UTC)Reply[reply]
 90. Filipinayzd (talk) 03:36, 15 August 2023 (UTC)Reply[reply]
 91. Maffeth.opiana (talk) 03:54, 15 August 2023 (UTC)Reply[reply]
 92. Kunirasem (talk) 04:18, 15 August 2023 (UTC)Reply[reply]
 93. Imacat (talk) 09:16, 15 August 2023 (UTC)Reply[reply]
 94. Marife.altabano (talk) 09:19, 15 August 2023 (UTC)Reply[reply]
 95. CMD (talk) 03:09, 19 August 2023 (UTC)Reply[reply]
 96. Firth m (talk) 18:21, 21 August 2023 (UTC)Reply[reply]