లక్ష్యం

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Mission and the translation is 33% complete.

The mission statement of the Wikimedia Foundation describes our current activities and purpose, the scope of our projects, and our core values. It stands in contrast to the vision statement. Our mission statement, an elaboration of the short version in the Articles of Incorporation and approved by a board resolution in April 2007, is:

వికీమీడియా ఫౌండేషన్ యొక్క లక్ష్యం ఏమిటంటే, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజలను విద్యా విషయాలను సేకరించి అభివృద్ధి చేయడానికి అధికారం ఇవ్వడం మరియు free license లో నిమగ్నం చేయడం. లేదా పబ్లిక్ డొమైన్ లో, మరియు దానిని సమర్థవంతంగా మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పంపిణీ చేయడానికి.

In coordination with a network of individual volunteers and our independent movement organizations, including recognized Chapters, Thematic Organizations, User Groups, and Partners, the Foundation provides the essential infrastructure and an organizational framework for the support and development of multilingual wiki projects and other endeavors which serve this mission. The Foundation will make and keep useful information from its projects available on the Internet free of charge, in perpetuity.

Proposals to change the phrasing of the statement should be made at Mission/Unstable and proposals will be reviewed at least annually (every year).

See also our bylaws, vision, and values.