Universele Gedragskode-Projek

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/Project and the translation is 96% complete.
Outdated translations are marked like this.
Universal Code of Conduct

Die Universele Gedragskode (UGK) is geskep om 'n wêreldwye basislyn van aanvaarbare gedrag vir die hele beweging te bied sonder verdraagsaamheid vir teistering. Dit is geskep deur 'n samewerkende proses deur twee fases. Fase 1 het die opstel van die beleid ingesluit. Fase 2 het die opstel van toepassingriglyne ingesluit. Die beleid is op 2 Februarie 2021 deur die Raad van Trustees bekragtig en daar is in Maart 2022 deur 'n gemeenskapswye stemming oor die toepassingriglyne gestem. Die uitslag van die verkiesing dui op gemeenskapsondersteuning vir die riglyne, met verskeie spesifieke verbeteringsareas wat geïdentifiseer is deur kommentaar wat in die proses ingedien is. Die raad se komitee vir gemeenskapsake (GK) het versoek dat 'n gemeenskapsgeleide hersieningskomitee sommige dele van die riglyne aanspreek. Hierdie verfyningsproses is voltooi, met die tweede gemeenskapsgeleide stemming wat van 17 Januarie tot 31 Januarie 2023 sal plaasvind.

Oorsig

Universele Gedragskode (UGK)

Die UGK is 'n belangrike beleidsinisiatief van die Wikimedia 2030 gemeenskapsgesprekke en strategieproses. Die Strategiegroepe het Wikimediane uit die wêreldgemeenskappe geraadpleeg. Tien aanbevelings om die beweging na sy 2030-visie te lei, is ontwikkel. Een van die aanbevelings, om 'voorsiening te maak vir veiligheid en insluiting', sluit in die opstel van 'n gedragskode: die UGK. Die UCoC is ontwikkel in oorleg met gemeenskappe van regoor die Wikimedia-beweging met betrekking tot konteks, bestaande plaaslike beleid, sowel as handhawing en konflikoplossingstrukture. Vorige gemeenskapsbesprekings oor die Universele Gedragskode kan op hierdie bladsy gevind word.

Die UGK-konsultasie is in twee fases gehou. Fase 1, van Junie tot Desember 2020, behels navorsing en gesprekke met gemeenskappe oor hoe 'n UGK sal lyk. Dit het gelei tot die UGK, wat op 2 Februarie 2021 deur die Raad van Trustees goedgekeur is. Fase 2 het amptelik in Februarie 2021 begin en het ook wêreldwye gesprekke en die opstel van die toepassingriglyne, prosesse en bane vir die UGK deur 'n gesamentlike vrywilligerpersoneelkomitee behels. Die hersieningstydperk van die toepassingriglyne het in April 2022 begin met die hersieningskomitee, wie se hoofdoel is om terugvoer van die gemeenskap uit die stemming te neem en dit in 'n hersiene dokument te implementeer.

Universele Gedragskode - Beleid

Die Universele Gedragskode (UGK) is beplan om 'n stel beleide te wees om 'n universele basislyn van aanvaarbare gedrag vir die hele Wikimedia-beweging en al sy projekte te bied. Dit gee 'n uiteensetting van wat verwagte en onaanvaarbare gedrag uitmaak en sal van toepassing wees op almal wat interaksie het en bydra tot aanlyn en vanlyn Wikimedia-projekte en -ruimtes. Sien die volledige beleidsteks.

Universele Gedragskode - Toepassingriglyne

Hierdie riglyne bied 'n handhawingsraamwerk vir die Universele Gedragskode. Die Beleid is voorheen deur die Raad van Trustees bekragtig. Die riglyne sluit in voorkomende, reaktiewe en ondersoekende aksies, en ander aksies in wat geneem is om oortredings van die Universele Gedragskode aan te spreek. Handhawing sal hoofsaaklik hanteer word deur, maar nie beperk nie, tot aangewese funksionarisse oor alle aanlyn- en aflyn Wikimedia-projekte, geleenthede en verwante ruimtes wat op derdeparty-platforms aangebied word. Dit sal op 'n georganiseerde, tydige manier en konsekwent oor die hele Wikimedia-beweging gedoen word.

Die UGK Toepassongsriglyne bestaan uit twee gedeeltes:

 • Voorkomende werk
  • Bevordering van UGK-bewustheid, wat onder andere UGK-opleiding aanbeveel.
 • Reaktiewe werk
  • Besonderhede van 'n proses vir rapportering
  • Verwerking van gerapporteerde oortredings
  • Die verskaffing van hulpbronne vir gerapporteerde oortredings
  • Die aanwys van afdwingingsaksies vir oortredings

'n Nuwe globale komitee genaamd die Universele Gedragskode Koördinering Komitee (UGKK) sal saamgestel word. Die doel van die UGKK is om die finale besluitnemer te wees indien plaaslike liggame nie die Universele Gedragskode afdwing nie. Die UGKK sal saam met ander besluitnemingsliggame funksioneer, soos die Arbitrasiekomitees en Affiliasies Komitee. Die UGKK sal deur 'n Boukomitee op die been gebring word. Hierdie Boukomitee sal lede van die vrywilligersgemeenskap, Wikimedia Stigting-personeel en geaffilieerde personeel gebruik. Hierdie Boukomitee sal die nodige stappe beplan om 'n funksionele UGKK te hê.

Status tans

Die UGK Toepassingriglyne is op 6 Januarie 2022 vir die gemeenskap se oorweging gepubliseer. Die Wikimedia Stigting se Raad van Trustees het op 24 Januarie 2022 'n verklaring gepubliseer ter ondersteuning van 'n gemeenskapsstem oor die voorgestelde toepassingriglyne vir die UGK.

Sedertdien is 'n gemeenskapstemming van 7 tot 21 Maart 2022 gehou. Daar was besprekings en gesprekke om die gemeenskap op te voed en in te lig oor die UGK- en Toepassingriglyne om te verseker dat Wikimediane bemagtig word om te stem.

Die stemming is gesluit en die uitslae is gepubliseer. Na hersiening deur die CAC was die aanbeveling dat 'n tweede komitee, hoofsaaklik bestaande uit lede van die UGK-beleid (fase 1) en die toepassingriglyne (fase 2) komitees, om die riglyne te hersien op grond van vier fokusareas soos geïdentifiseer via die stemdata en terugvoerperiode: leesbaarheid en vertaalbaarheid, privaatheid van die beskuldigde vs die beskuldigde, opleiding, en bevestiging. Die hersieningskomitee het nou hul werk voltooi. Vertalings van die hersiene konsep word voorberei vir 'n stemming vroeg in 2023.

The second community vote was held from January 17 to January 31, 2023. Based on the results, the Board of Trustees voted to ratify the Enforcement Guidelines on 9 March 2023. Read more on the implementation of the Guidelines and the U4C Building Committee

Tydlyn

Vorige fases
Hersiening van Toepassingrigslyne
Gebeurtenis/mylpaal Datum Status
Hersieningskomitee hersien kommentaar en stel die nodige veranderinge op. Junie – Augustus 2022 Voltooiing
Gemeenskapskonsultasie oor toepassingriglyne hersienings September 2022 Voltooiing
Finale hersiening gebaseer op konsultasie Oktober – November 2022 Voltooi en word vertaal
Gemeenskap stem oor hersiene riglyne Januarie – Februarie 2023 Komende
Universele Gedragskode Fase 2 Tydlyn
Gebeurtenis/mylpaal Datum Status
Ondersoek sleutel toepassing vrae Raad van Trustees bekragtig UGK 2 Februarie 2021 Gedoen
Gemeenskapskonsultasie (Samevatting) Laat Januarie - Maart 2021 Gedoen
Affiliaat konsultasies (Verslag) Laat Februarie – April 2021 Gedoen
Ampsdraer konsultasies April – Julie 2021 Gedoen
Op-Wiki konsultasies (Verslag) April – Mei 2021 Gedoen
In persoon besprekings Mei - September 2021 Gedoen
Teikens van teisteringverslag Junie 2021 Gepubliseer
Skep & keur toepassingvoorstel goed Oproep om deelname: Fase 2 opstelkomitee Laat Maart – April 2021 Gesluit
Opstelkomitee: aanvanklike voorstelling Mei - Junie 2021 Gepubliseer
Voorstelling toepassing voorstelle gemeenskap konsultasies Augustus – Oktober 2021 Gedoen
Opstelkomitee: verfyn toepassingriglyne voorstel Oktober – Januarie 2022 Gedoen
UGK toepassingvoorstel by Raad van Trustees ingedien Januarie 2022 Gedoen
Toepassingrigslyne gemeenskap bekragtiging
UGK Toepassingrislyne word vir oorweging gepubliseer 24 Januarie 2022 Gepubliseer
Toepassingrigslyne besprekings Januarie 2022 – Maart 2022 Voltooi
Bespreking Uur #1 4 Februarie 2022 Voltooi
Bespreking Uur #2 25 Februarie 2022 Voltooi
Bespreking Uur #3 4 Maart 2022 Voltooi
Bekragtiging stemperiode 7 Maart 2022 – 21 Maart 2022 Voltooi
Stemming beskouing 21 Maart 2022 – 31 Maart 2022 Voltooi
Bekragtiging van stem resultaat uitslag 5 April 2022 Voltooi
Universele Gedragskode Fase I Tydlyn
Gebeurtenis/mylpaal Datum Status
Vroeë navorsing en uitreik Publiseer 'n opsomming van plaaslike taal konsultasies 15 Junie 2020 Voltooi
Affiliaat uitreik: opnames en onderhoude Junie – Julie 2020 Gedoen
Uitreiking na gemeenskappe voltooi en terugvoer saamgestel Julie 2020 Gedoen
Wikimedia Stigting personeel ondersoek is voltooi en is opgesom Julie 2020 Gedoen
Opstelling Oproep om deelname: opstelkomitee Junie 2020 Gedoen
Opstel komitee verkiesing 17 Julie 2020 Gedoen
Opstelling komitee: aktiveer opstelfase Augustus – September 2020 Gedoen
UGK Opstelling gemeenskapkommentaar tydperk September – Oktober 2020 Gedoen
UGK Opstelling hersien in lig van gemeenskap kommentaar 6-12 Oktober 2020 Gedoen
UGK Opstel aan Raad van Trustees gelewer vir hersiening, met verwysing na gemeenskap kommentaar 13 Oktober 2020 Gedoen
Verouderde projekgeskiedenis


Geskiedenis

Die UCoC is 'n belangrike beleidsinisiatief van die Wikimedia 2030 gemeenskapsgesprekke en strategieproses. Die Strategiegroepe het Wikimediane uit die globale gemeenskappe geraadpleeg en 10 aanbevelings voorgestel om die beweging na sy 2030-visie te lei. Een van die aanbevelings, om "Maak voorsiening vir veiligheid en insluiting," insluitend die opstel van 'n gedragskode, die UGK. Die UGK word ontwikkel in oorleg met gemeenskappe van regoor die Wikimedia-beweging met betrekking tot konteks, bestaande plaaslike beleid, sowel as handhawings- en konflikoplossingstrukture. Vorige gemeenskapsbesprekings oor die Universele Gedragskode kan op hierdie bladsy gevind word.

Die UGK-konsultasie word in twee fases gehou. Fase 1', van Junie tot Desember 2020, het navorsing en gesprekke met gemeenskappe behels oor hoe 'n UGK sou lyk. Dit het gelei tot die UGK-beleid, wat bedoel is om van toepassing te wees op alle aktiwiteite in die Wikimedia-beweging. Die Raad van Trustees het sy goedkeuring van die UGK-beleid aangekondig op 2 Februarie 2021, hoewel die wêreldgemeenskap of individuele gemeenskappe nie hierdie gedragskode goedgekeur het nie. Fase 2 behels deurlopende globale gesprekke en voorstelle oor die implementering en toepassing van die UGK. Dit het amptelik in Februarie 2021 begin.

Tussen 2018 en 2020 het die Wikimedia 2030 strategie proses vrywilligers genooi om te kyk hoe om die Wikimedia-beweging die beste na die toekoms te lei. Deur werkgroepe, aanlynbesprekings en persoonlike geleenthede regoor die wêreld is 10 aanbevelings en beginsels in Mei 2020 gepubliseer. Een van hierdie aanbevelings was om vir "veiligheid en insluiting" voorsiening te maak.

Ons sal Bewegingswye standaarde daarstel vir 'n inklusiewe, verwelkomende, veilige en teisteringsvrye omgewing. Dit sal ons in staat stel om nuwe en diverse vrywilligers beter te lok en te behou en as 'n beweging te groei.

'n Belangrike deel van hierdie aanbeveling was om 'n gedragskode, die UGK, op te stel. Dit het ten doel om 'n "universele basislyn van aanvaarbare gedrag vir die hele beweging te bied sonder verdraagsaamheid vir teistering". Wikimedia-gemeenskappe werk in hoogs uiteenlopende kontekste, en geen gedragskode sal elke situasie en kwessie kan dek nie. As die diensbepalings opgedateer word om dit in te sluit, sal deelnemers en plaaslike projekte gevra word om die basislyn wat deur die UCoC vasgestel is, te volg en daarop voort te bou.

Volgens die Raad van Trustees se verklaring, is daar twee fases vir die UGK-projek. Die eerste fase ("Fase 1") behels navorsing, gemeenskaps- en belanghebbende dialoog, sowel as 'n personeelaangestelde gesamentlike vrywilligerpersoneelkomitee wat die UGK-teksvoorstel opstel. Die voorgestelde teks is op 13 Oktober 2020 aan die Raad van Trustees voorgelê vir bekragtiging. Die Raad het die goedgekeurde teks op 2 Februarie 2021 bekend gestel.

Die tweede fase ("Fase 2") van die projek het op 2 Februarie 2021 begin toe die Raad die konsep UGK-teks wat in fase 1 ontwikkel is, goedgekeur het. Die tweede fase van die projek fokus op hoe om die UGK toe te pas. Soos met die eerste fase, behels die bepaling van verantwoordelikhede en die uiteensetting van duidelike handhawingspaaie breë insette van gemeenskappe regoor die Wikimedia-beweging.