Jump to content

Bầu cử Wikimedia Foundation/2017/Cập nhật/Bắt đầu bầu cử HĐQT Wikimedia Foundation năm 2017

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Info Cuộc bầu cử đã kết thúc vào ngày 11 tháng Sáu 2017. Phiếu bầu mới sẽ không hợp lệ.
Kết quả đã được công bố trong ngày 19 tháng Sáu 2017. Vui lòng gửi bất kỳ phản hồi nào liên quan đến cuộc bầu cử năm 2017 trên trang hậu bầu cử.

Xin lỗi vì đã gửi thông báo này

Thay mặt Hội đồng bầu cử Wikimedia Foundation, tôi vui mừng thông báo rằng việc tự đề cử sẽ sớm được chấp nhận cho Các vị trí của Hội đồng quản trị Wikimedia Foundation năm 2017.

Hội đồng Quản trị là cơ quan ra quyết định cuối cùng chịu trách nhiệm về tính bền vững lâu dài của Wikimedia Foundation, vì vậy chúng ta đánh giá cao sự đóng góp của họ vào việc lựa chọn của nó. Bạn có thể tìm thêm thông tin về vai trò này tại Bầu cử Tổ chức Wikimedia Foundation/2017/Hội đồng Quản trị. Vui lòng đọc bức thư của Hội đồng Quản trị kêu gọi ứng cử viên tại Tổ chức Wikimedia Foundation/2017 /Hội đồng Quản trị/Kêu gọi ứng cử viên.

Giai đoạn đăng ký ứng cử viên bắt đầu từ 7 tháng 4 (00:00 UTC) đến 20 tháng 4 (23:59 UTC).

Chúng tôi cũng sẽ chấp nhận các câu hỏi cho các ứng cử viên từ ngày 7 tháng 4 đến ngày 20 tháng 4. Bạn có thể gửi câu hỏi của bạn về Meta-Wiki

Sau khi giai đoạn nộp câu hỏi đã kết thúc vào ngày 20 tháng 4, Ủy ban Bầu cử sẽ đối chiếu các câu hỏi để các ứng cử viên trả lời vào đầu ngày 21 tháng 4.

Mục tiêu của quá trình này là lấp đầy ba chỗ do cộng đồng lựa chọn vào Hội đồng Quản trị Quỹ Wikimedia. Kết quả bầu cử sẽ do Hội đồng Quản trị sử dụng để lựa chọn thành viên mới.

Lịch trình đầy đủ cho các cuộc bầu cử Hội đồng là như sau. Tất cả các ngày là bao gồm, nghĩa là, kể từ đầu ngày đầu tiên (UTC) đến cuối ngày cuối cùng.

  • Ngày 7 tháng 4 (00:00 UTC) - Ngày 20 tháng 4 (23:59 UTC) - Đăng ký ứng cử HĐQT
  • Ngày 7 tháng 4 - Ngày 20 tháng 4 - Giai đoạn tập hợp câu hỏi cho các ứng viên Hội đồng
  • Ngày 21 tháng 4 - Ngày 30 tháng 4 - Các ứng viên của Hội đồng Quản trị trả lời các câu hỏi
  • Ngày 1 tháng 5 - ngày 14 tháng 5 - Giai đoạn bỏ phiếu bầu các vị trí HĐQT
  • 15-19 tháng 5 - Ủy ban bỏ phiếu kiểm tra
  • Ngày 20 tháng 5 - Ngày công bố kết quả bầu các vị trí HĐQT

Ngoài các cuộc bầu cử các vị trí của HĐQT, chúng tôi cũng sẽ tổ chức các cuộc bầu cử cho các vai trò sau:

Xin lưu ý rằng năm nay các cuộc bầu cử cho Hội đồng Quản trị sẽ được tổ chức trước cuộc bầu cử của FDC và Ombuds. Các ứng cử viên không được bầu vào Hội đồng Quản trị được cho phép và khuyến khích nộp đơn vào các vị trí của FDC hoặc Ombuds sau khi kết quả cuộc bầu cử của Hội đồng Quản trị được công bố.

Thông tin thêm về các cuộc bầu cử năm nay có thể được tìm thấy tại Bầu cử Wikimedia Foundation/2017.

Xin vui lòng gửi một lưu ý về cuộc bầu cử trên máy bơm làng của dự án của bạn. Bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến cuộc bầu cử đều có thể được đăng trên trang thảo luận về Meta, hoặc được gửi đến danh sách gửi thư của ủy ban bầu cử, board-elections@wikimedia.org.


Thay mặt Ủy ban Bầu cử,

Katie Chan, Chủ tịch, Hội đồng bầu cử Wikimedia Foundation

Joe Sutherland, Nhà vận động Cộng đồng, Wikimedia Foundation