Charta hnutí/Obsah/Hodnoty & Principy

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Charter/Content/Values & Principles and the translation is 100% complete.


Představení kapitoly Hodnoty a principy členem MCDC Georgem Fodouopem.

Hnutí Wikimedia zastává věcný, ověřitelný, otevřený a inkluzivní přístup ke znalostem. Platformy Wikimedia zpřístupňují vědění celosvětovému publiku a projekty, které zastřešují, vznikají z nezávislé iniciativy. Zásady a každodenní praxe se řídí vyváženými hodnotami danými ve Strategických zásadách hnutí, Chartě hnutí a a jsou uplatňovány v komunitách, které umožňují všem wikimediánům na celém světě, aby se mohli zapojit na základě principu rovného přístupu.

Hodnoty a zásady zdůrazňují, že tento přístup ke sdílení znalostí je výsledkem společného úsilí, a usilují o to, aby byl kladen důraz na:

Svobodné a otevřené vědění

Hnutí Wikimedia sdílí veškerý svůj obsah, veškerý svůj software a všechny své platformy se světem pomocí otevřených licencí. Zavazuje se také k začlenění znalostí, které byly v minulosti marginalizovány - a to i v rámci svých projektů.

Nezávislost

Hnutí Wikimedia se snaží fungovat nezávisle, bez jakéhokoli zvýhodňování, které by bránilo poslání svobodného poznání. Hnutí není řízeno komerčními, politickými ani jinými finančními nebo propagačními vlivy.

Inkluzivita

Hnutí Wikimedia si cení společného prostoru, kde se každý může zapojit a spoluvytvářet s vizí zaměřenou na lidi. Projekty jsou prezentovány v mnoha jazycích a jsou přístupné na různých platformách s využitím univerzálního provedení a asistenčních technologií. Základem práce v rámci hnutí je respekt k rozmanitosti a právům komunit. Za tímto účelem lidé v hnutí vytvářejí a prosazují pravidla chování, která doplňují Všeobecný kodex chování, tak aby se všichni cítili ceněni a rovnocenně zapojeni.

Subsidiarita

Hnutí Wikimedia svěřuje pravomoci na nejbližší nebo místní úroveň, která je vhodná, a to jak na platformách, tak ve vedení organizace. Tím hnutí zajišťuje schopnou samosprávu a autonomii komunit, které jednají v souladu s hodnotami globálního hnutí.

Rovnost

Hnutí Wikimedia posiluje postavení komunit v nerovném světě tím, že si uvědomuje rozmanitost problémů, kterým čelí. Digitální práva na bezpečnost a soukromí jeho uživatelů a účastníků jsou pro hnutí jako celek prioritou. Hnutí přijímá aktivní opatření pro rovnost ve znalostech a zajištění přidělování zdrojů prostřednictvím decentralizovaného řízení a posílení postavení komunit.

Odpovědnost

Hnutí Wikimedia se zodpovídá prostřednictvím transparentnosti sdílené editovatelné dokumentace, pokud je to možné, veřejných oznámení a zpráv o programech a aktivitách a upřednostňováním hlasů zastupujících komunitní vedení pro role a povinnosti vymezené v chartě.

Odolnost

Hnutí Wikimedia vzkvétá díky inovacím a experimentům a neustále obnovuje vizi toho, jak může platforma pro svobodné znalosti vypadat. Hnutí usiluje o efektivní strategie a postupy, které lze podpořit a řídit smysluplnými daty založenými na měřitelných údajích, je-li to možné. Lidé v hnutí Wikimedia podporují udržitelnou kulturu napříč jeho strukturami a komunitami.