Movement Charter/Content/Values & Principles/sk

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Movement Charter/Content/Values & Principles and the translation is 77% complete.


Movement Strategy community conversations 2020 no text.png
Presentation about the Values & Principles chapter by MCDC member Georges Fodouop.

← Späť na preambulu | ← Späť na preambulu

Presadzujeme otvorený a inkluzívny prístup k vedomostiam založeným na faktoch. Naše projekty poskytujú poznatky globálnemu publiku a platformy, na ktorých sú projekty hosťované, vedú k nezávislým iniciatívam. Naše zásady a každodenné postupy sa riadia komunitnými hodnotami, ktoré umožňujú všetkým wikimediantom kdekoľvek participovať ako rovnocenní.

Naše hodnoty a princípy uznávajú, že tento prístup k dostupnosti znalostí je spoločným úsilím a jeho cieľom je udržať zameranie na:

Free knowledge and open source

V duchu slobodného poznania zdieľame všetok náš obsah, všetok náš softvér, všetky naše platformy so svetom pomocou transformačného nástroja otvoreného licencovania. Zaväzujeme sa vytvárať priestor pre vedomosti, ktoré boli historicky marginalizované – a to aj v rámci našich projektov.

Nezávislosť

We strive to operate independently, without any favoritism that would hinder our free knowledge mission. We are not driven by commercial, political or other monetary or promotional influences.

Inkluzívnosť

Vychovávame víziu participatívneho spoluvytvárania zameranú na ľudí. Naše projekty majú byť dostupné vo všetkých jazykoch a na rôznych platformách prostredníctvom univerzálneho dizajnu a asistenčných technológií. Naše postupy stavajú na rozmanitosti a právach našich komunít a chránia ich. Aby sme to dosiahli, vytvárame a presadzujeme kódexy správania a zabezpečujeme, aby sa každý cítil oceňovaný a rovnako zahrnutý.

Subsidiarita

Autoritu delegujeme na najbližšiu alebo miestnu úroveň, ktorá je vhodná na našich platformách aj v rámci riadenia našej organizácie. Týmto spôsobom zabezpečujeme schopnú samosprávu a autonómiu komunít, ktoré konajú v súlade s hodnotami globálneho hnutia.

Spravodlivosť

Posilňujeme a podporujeme komunity prostredníctvom pragmatickej decentralizácie a autonómie. Spolu s rovnosťou v prezentácii vedomostí umožňujeme aj rovnosť v zdrojoch. Umožňujeme tiež čo najširšiu rovnosť digitálnych práv, ako je súkromie našich používateľov a všetkých účastníkov.

Zodpovednosť

Kde je to možné, uvedomujeme si svoju zodpovednosť prostredníctvom transparentnosti spoločnej dokumentácie, ktorú je možné upravovať; prostredníctvom verejných oznámení a podávania správ o programoch a aktivitách; a uprednostňovaním hlasov, ktoré zastupujú vedenie komunity pre úlohy a zodpovednosti uvedené v našej charte.

Životaschopnosť

Darí sa nám v inováciách a experimentovaní a neustále obnovujeme víziu toho, aká môže byť platforma pre bezplatné znalosti. Riadime sa efektívnymi stratégiami a praxou založenou na dôkazoch. V našich štruktúrach a komunitách podporujeme kultúru udržateľnosti.

← Späť na preambulu | ← Späť na preambulu