ಮೂಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ / ವಿಸಯ / ಮೌಲ್ಯ ಬುಕ್ಕೊ ತತ್ತ್ವೊಲ್

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Movement Charter/Content/Values & Principles and the translation is 100% complete.


Movement Strategy community conversations 2020 no text.png
ಎಂಸಿಡಿಸಿ ಸದಸ್ಯೆರಾಯಿನ ಜಾರ್ಜಸ್ ಪೋಡಪ್ ಆರೆಡ್ದ್ ಮೌಲ್ಯೊ ಬುಕ್ಕೊ ತತ್ತ್ವೊಲೆನ ಬಗೆಟ್ಟ್ ಮಂಡನೆ

← ಮುನ್ನುಡಿಗ್ ಪಿರಾವು ಪೋಲೆ | "ಪಾಲ್ ಬುಕ್ಕೊ ಜಬೊದಾರಿ" ವಿಬಾಗೊಗು →

ನಾಮೊ ಗೇನೊಗು ಸತ್ಯೊ-ಆದಾರೊದ, ಮುಕ್ತ ಬುಕ್ಕೊ ಒಳಗೊಳ್ಳುನ ಇದಾನೊನು ಪ್ರತಿನಿದಿಸುವೊ. ನಮೊನ ಯೋಜನೆಲು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕೆರೆಗ್ ಗೇನೊನು ಒದಗಾವುಂಡು ಬುಕ್ಕೊ ಯೋಜನೆಲೆನ್ ಆಶ್ರಯೊ ಕೊರ್ಪುನ ಚಾವಡಿಲು ಸೊಸಂತ್ರೊ ಉಪಕ್ರಮೊಡ್ದು ನಡಪಾವುಂಡು. ನಮೊನ ನೀತಿಲು ಬುಕ್ಕೊ ದಿನೊತ ಅಬ್ಯಾಸೊಲು ಸಮುದಾಯೊದ ಮೌಲ್ಯೊಡ್ದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸವುಂಡು, ಅವು ಮಾತ ವಿಕಿಮೀಡಿಯನ್ನರೆಗ್ ಸಮಾನತೆದ ಆದರೊದ ಮಿತ್ತ್ ಬಾಗವಹಿಸಯರ ಸಾದ್ಯೊ ಆಪುಂಡು.

ನವೊನ ಮೌಲ್ಯೊಲು ಬುಕ್ಕೊ ತತ್ವೊಲು ಗೇನೊನು ತಿಕುನಂಚ ಮಾಲ್ಪುನ ಈ ಇದಾನೊ ಸಾಕಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನೊ ಆದುಂಡುಂದು ಗುರ್ತೊ ಮಾಲ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕೊ ಗುಮನೊನು ಕೇಂದ್ರೊಗು ಕೊನರುನ ಗುರಿನ್ ಹೊಂದ್‍ದ್ಂಡ್:

ಉಚಿತೊ ಗೇನೊ ಬುಕ್ಕೊ ಮುಕ್ತ ಮೂಲೊ

ನಾಮೊ ಮುಕ್ತ ಗೇನೊದ ಉತ್ಸಾಹೊಡು, ನಮೊನ ಮಾತಾ ವಿಸಯೊಲು, ನಮೊನ ಮಾತಾ ತಂತ್ರಾಂಸೊ, ನಮೊನ ಮಾತಾ ವೇದಿಕೆಲೆನ್ ಪ್ರಪಂಚೊದೊಟ್ಟುಗು ಮುಕ್ತ ಪರವಾನಗಿದ ಪರಿವರ್ತಕ ಸಾದನೊನು ಗಳಸೊಂದು ಪಟ್ಟೊನುವೊ. ನಮೊನ ಯೋಜನೆಲೆನ್ ಸೇರ್‌ನಂಚನೆ - ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ್ ಅಕೇರಿಡಿಪ್ಪುನ ಗೇನೊಗಾದ್ ಜಾಗೆನ್ ಮಾಲ್ಪಿಯರ ನಮೊ ಬದ್ದೆರಾದತೊ.

ಸೊಸಂತ್ರೊ

ನಮೊನ ಉಚಿತ ಗೇನೊದ ದ್ಯೇಯೊಗು ಅಡ್ಡಿಯಾಪುನ ಒವ್ವೇ ಒಲವು ಇದ್ಯಾಂದೆ ಸೊಸಂತ್ರವಾದ್ ಕಜ್ಜೊ ಮಲ್ಪಿಯರ ನಮೊ ಬೆನ್ಪೊ. ನಮೊ ವಾಣಿಜ್ಯ, ರಾಜಕೀಯ ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಕಾಸ್‌ದ ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರಚಾರೊದ ಪ್ರಬಾವೊಡ್ದು ನಡಪಾವುಜೊ.

ಒಳಗೊಳ್ಳುನೆ

ಸಹಬಾಗಿತ್ವೊದ ಸಹ-ಸ್ರಿಸ್ಟಿದ ಜನೊ-ಕೇಂದ್ರಿತೊ ದಿಟ್ಟಿನ್ ನವೊ ಬುಲೆಪಾವೊ. ನಮೊನ ಯೋಜನೆಲು ಮಾತಾ ಬಾಸೆಲೆಡ್ ತಿಕುನಂಚನೆ ಬುಕ್ಕೊ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಿನ್ಯಾಸೊ ಬುಕ್ಕೊ ಸಾಯಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನೊದ ಮೂಲಕೊ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಚಾವಡಿಲೆಡ್ ನೂರಿಯರ ಉದ್ದೇಶಿಸತ್ಂಡ್. ನಮೊನ ಅಬ್ಬೆಸೊಲು ನಮೊನ ಸಮುದಾಯೊಲೆ ವೈವಿದ್ಯೊ ಬುಕ್ಕೊ ಹಕ್ಕ್‌ಲೆನ್ ನಿರ್ವಹಿಸವುಂಡು ಬುಕ್ಕೊ ರಕ್ಷಿಸವುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪಿಯರ, ನವೊ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಲೆನ್ ಸ್ತಾಪಿಸವೊ ಬುಕ್ಕೊ ಜಾರಿ ಮಾಲ್ಪುವೊ ಬುಕ್ಕೊ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲಾ ಮೌಲ್ಯ ಇಪ್ಪುನ ಬುಕ್ಕೊ ಸಮಾನವಾದ್ ಸೇರನುನ ಬಾವನೆನ್ ನಿಗಂಟ್ ಮಲ್ತೊನೊಡು.

ಅದೀನತೆ

ನಮೊನ ಚಾವಡಿಲೆಡ್ ಬುಕ್ಕೊ ನಮೊನ ಸಂಸ್ತೆದ ಆಡಳಿತೊಡು ಸರಿಯಾಯಿನ ಕೂಡ್ಲೆ ನೆರೆಕರೆಟ್ ನಮೊ ಅದಿಕಾರೊನು ದೆತೊನುವೊ. ಅಂಚ, ಜಾಗತಿಕ ಚಳುವಳಿದ ಮೌಲ್ಯೊಲೆಗ್ ಅನುಗುಣವಾದ್ ಕಜ್ಜೊ ನಿರ್ವಹಿಸುವುನ ಸಮುದಾಯೊಲೆ ಸಮರ್ತೊ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬುಕ್ಕೊ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆನ್ ನಮೊ ನಿಗಂಟ್ ಮಾಲ್ತೊನೊಡು.

ದಂಡನೀತಿ

ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಬುಕ್ಕೊ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆದ ಮೂಲಕ ನವೊ ಸಮುದಾಯೊಲೆಗ್ ಅದಿಕಾರ ಬಕ್ಕೊ ಬೆಂಬಲೊ ಕೊರ್ಪೊ. ಗೇನೊದ ಸುರುಟು ಸಮಾನತೆದ ಜೊತೆಕ್, ನಮೊ ಸಂಪೊತ್ತುಲೆನ ಸಮಾನತೆನ್ ಸಕ್ರಿಯೊ ಮಲ್ತೊನೊವೊ. ನಮೊನ ಬಳಕೆದಾರೆರೆಗ್ ಬುಕ್ಕೊ ಮಾತಾ ಬಾಗವಹಿಸವುನಕುಲೆಗ್ ಗೌಪ್ಯತೆದಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕ್‌ಲೆನ ದಂಡನೀತಿನ್ ನಮೊ ಸಾದ್ಯೊ ಆಯಿನಾತ್ ವಿಸ್ತಾರೊಡು ಸಕ್ರಿಯೊ ಮಾಲ್ಪುವೊ.

ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ

ಪಟ್ಟ್‌ದ್ ಸಂಪೊಲಿಪುನಂಚಿನ ದಾಕಲಾತಿಲೆನ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಕಜ್ಜೊಕೂಟೊಲು ಬುಕ್ಕೊ ಚಟುವಟಿಕೆಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೂಚನೆ ಬುಕ್ಕೊ ವರದಿ ಮಾಲ್ಪುನವು ಬುಕ್ಕೊ ನಮೊನ ಚಾರ್ಟರ್‌ಡ್ ವಿವರಿಸಯಿನ ಪಾತ್ರೊಲು ಬುಕ್ಕೊ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಾತ್ ಸಮುದಾಯೊದ ನಾಯಕತ್ವೊನು ತೋಜಾವುನ ಸೊರೊತ ಆದ್ಯತೆದ ಮೂಲಕ ನಮೊ ಹೊಣೆಗಾರೆರಾತೊ.

ಚೇತರಿಸವೊನುನೆ

ಪೊಸತನೊ ಬುಕ್ಕೊ ಪ್ರಯೋಗೊಡ್ದು ನಮೊ ಬುಲೆಪೊ, ದರ್ಮೊತ ಗೇನೊಗಾದ್ ಚಾವಡಿ ಎಂಚಿನವಾಂಡಲ ಅಪಾಪಗ ಪೊಸತ್ ಮಾಲ್ಪುವೊ. ನಮೊ ಪುರಾವೆಲೆಡ್ದ್ ನಡಪಾವುನ ತಂತ್ರೊಲು ಬುಕ್ಕೊ ಅಬ್ಯಾಸೊಲೆನ್ ಅನುಸರಿಸವೊ. ನಮೊ ನಮೊನ ರಚನೆಲು ಬುಕ್ಕೊ ಸಮುದಾಯೊಲೆಡ್ ಸುಸ್ಥಿರತೆಗಾದ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ್ ಉತ್ತೇಜಿಸವೊ.

← ಮುನ್ನುಡಿಗ್ ಪಿರಾವು ಪೋಲೆ | "ಪಾಲ್ ಬುಕ್ಕೊ ಜಬೊದಾರಿ" ವಿಬಾಗೊಗು →