Jump to content

Нэгэдэмэл Бүридхэлэй Бэшэлгын байгуулгын эсэсэй шата тухай соносхолго/Хубиин соносхолго

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Single User Login finalisation announcement/Personal announcement and the translation is 62% complete.
Outdated translations are marked like this.

Танай бүридхэлэй бэшэлгэ шэнээр нэрлэгдэхэ

Сайн байна!

Хэрэглэгшэдэй ажалай һайжаруулга болон шэнэ зэбсэгүүдые (жээшэнь, Викисанда мэдээсэл) үгэлгэ хэмжээн соо Викимедиа Фаундэйшнай элдэгшэдэй захиралта Бүридэлхэй Бэшэлгын түхеэрэлгые ондоо болгоно. Һүүлдээ хэрэглэгшэдэй Бүридэлхэй Бэшэлгэ адли нэрэтэй болохо. Энэ хубилалта хэрэглэгшэдтэ шэнэ арга боломжо үгэхынь зүбшөөхэ. Уридшалһан нүхэсэлнүүдэй нэгэ - Викимедиин хамаг 900 вики-түһэлдэ Бүридэлхэй Бэшэлгын шухаг байдал юм.л

Харатайл, танай бүридхэлэй бэшэлгэ ондоо адли нэрэтэй {{subst:PAGENAME}} бэшэлгэтэй буляасалдаа хэнэ. Та хоёр саашань Викимедиин түһэлдэ хабаадалсахаяа бидэнэр танай бүридхэлэй бэшэлгые 2015 оной 4 һарада {{subst:PAGENAME}}~{{WIKI}}-да шэнээр нэрлэгдэхэ.

Дансатнай одоошье уридын адли ажаллаха болохо, мүн та мүнөө хүрэтэр хэһэн бүхэ хубилалта зохёогшоор тоосохо, гэхэдээ та нэбтэрхэдээ шэнэ дансын нэрэеэ ашаглаха хэрэгтэй болоно. Та шэнэ хэрэглэгшын нэрэ дурагүй байбал, танай дансые эндэ дахин нэрлэхэ болоно.

Аягүй байдалые ушаруулхын түлөө хүлисөөрэй.

Yours,
Keegan Peterzell
Community Liaison, Wikimedia Foundation