Jump to content

Бютеу проектледе да бирча тергеу джазыула къурауну ахыр кёзюуюню юсюнден билдириу/Энчи билдириу

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Single User Login finalisation announcement/Personal announcement and the translation is 62% complete.
Outdated translations are marked like this.

Сизни тергеу джазыуугъузну аты тюрленникди

Салам!

Къошулуучуланы ишлеулерин игилендирир эмда алагъа джангы адырла (сёз ючюн, проектле арасы билдириуле) берир ючюн ишлени ичинде, Викимедианы джарашдырыучуланы къаууму, тергеу джазыуланы ишлеулерин тюрлендирликди. Бу тюрлениулени эсебинде сизни тергеу джазыуугъузну аты бютеу проектледе да бирча боллукъду. Аны юсю бла сизге джангы амалла берилликдиле, ала редакторлукъ этиу бла сюзюуню игилендирликдиле эмда адырлагъа бусагъатдан да джарашыулу джол ачарыкъдыла. Алай а джалгъан эффектлеринден бири — бютеу 900 вики-проектде да бютеу тергеу джазыула уникал болургъа керекдиле. Толуракъ — билдириуде окъугъуз.

Джарсыугъа, сизни тергеу джазыуугъуз, аны аты да {{subst:PAGENAME}} болгъан башха тергеу джазыу бла даулу болады. Сиз экигиз да Викимедианы проектлерине къатышханлай турурча, биз сизни тергеу джазыуугъузну {{subst:PAGENAME}}~{{WIKI}} деб тюрлендирликбиз. Бу тюрлениу 2015 джылны апрелинде, башха тергеу джазыуланы атларын тюрлендириу бла бирге, этилликди.

Сизни тергеу джазыуугъуз алгъынча, алгъыннгы тюрлендириулеригизни тарихи да сакъланнганлай ишлерикди. Алай а, эндиги джол системагъа кирген сагъатыгъызда джангы тергеу джазыуугъузну хайырланыргъа керексиз. Тергеу джазыуугъузну джангы атын джаратмай эсегиз, тюрлендирирге сапариш берирге боллукъсуз.

Этилген табсызлыкъла ючюн кечмеклик тилейбиз.

Yours,
Keegan Peterzell
Community Liaison, Wikimedia Foundation