Jump to content

Template:Usurpation requested/vi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Template:Usurpation requested and the translation is 100% complete.

You can use this template to notify users about usurpation requests.
Please select a language and use the text without <translate> tags by using the button "View raw source":

Đề nghị chiếm đoạt tên người dùng

Chào Usurpation requested, Tại SRUC (metawiki), một người dùng khác đã yêu cầu "chiếm đoạt" tên người dùng của bạn vì muốn sử dụng tên đó để thực hiện sửa đổi.

Nếu bạn không phản đối việc được đổi tên thành một tên mới để người kia có thể sử dụng tên hiện tại của bạn, vui lòng đăng nhập và trả lời tại đây (bạn có thể yêu cầu tên mới cho mình, hoặc chúng tôi sẽ cấp cho bạn một tên chung) hoặc sử dụng Special:GlobalRenameRequest.

Nếu bạn không có ý kiến gì, yêu cầu sẽ được thực hiện sau đó, và tài khoản của bạn sẽ có một tên mới do chúng tôi cấp. Bạn có thể yêu cầu đổi tên khác bất kỳ lúc nào.

Nếu bạn phản đối việc đổi tên, vui lòng đăng nhập và sửa đổi trang này, nêu rõ rằng bạn phản đối việc đổi tên. Yêu cầu chiếm đoạt sẽ bị huỷ bỏ.

Xin lưu ý rằng nếu tên người dùng của bạn đã bị chiếm, bạn vẫn có thể thực hiện sửa đổi và dữ liệu của bạn sẽ không mất đi; tùy chọn, trang theo dõi, và những cài đặt khác sẽ được chuyển đến một tên mới.

Cảm ơn bạn.