Jump to content

Universal Code of Conduct/Enforcement guidelines/Voting/Translations

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/Enforcement guidelines/Voting/Translations and the translation is 100% complete.
Universal Code of Conduct

This page coordinates translation of the 2023 Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines Ratification poll question.

Vòt

wi

Non

Kesyon

Èske ou sipòte ranfòsman Kòd Inivèsèl Konduit la ki baze sou direktiv yo pwopoze a?

Vòt sa a se yon pati nan pwosesis ratifikasyon pou direktiv ranfòsman Kòd Inivèsèl Konduit la. Soumèt vòt pa w la anba a. Pou plis enfòmasyon, ale nan paj èd elektè a sou Meta-Wiki.

Tanpri chwazi "non" oswa "wi". Vòt ki pa chwazi "non" oswa "wi" pa p antre nan konte final la.

Si w gen enkyetid konsènan Gid pou Ranfòsman yo, tanpri endike seksyon oswa seksyon ki konsène yo ak ki enkyetid ou genyen. Kòmantè yo pral piblik. Tanpri pa bay enfòmasyon pèsonèl nan kòmantè ou yo. Mèsi.

Other material

  • title: Kòd Inivèsèl Konduit Ratifikasyon Gid pou Ranfòsman Revize
  • jumptext: Vòt la pral fèt sou yon wiki santral. Tanpri klike sou bouton ki anba a pou transfere. Tanpri sonje ke lè w vote kèk enfòmasyon ki gen ladan adrès IP w ak ajan itilizatè yo pral kolekte pou pèmèt kontrole yo asire entegrite vòt la. Enfòmasyon sa yo pral efase 90 jou apre eleksyon an fini epi yo pral vizib sèlman pou kontrole yo ak konseye anplwaye yo.
  • returntext: Pwojè Inivèsèl Kòd Konduit
  • unqualifiederror: Nou eskize, men ou pa parèt sou lis elektè ki elijib la. Tanpri vizite paj èd elektè a pou plis enfòmasyon sou kalifikasyon elektè ak enfòmasyon sou fason pou ajoute nan lis elektè a si w kalifye.