Jump to content

Bộ quy tắc ứng xử chung/Hướng dẫn thực thi/Bỏ phiếu/Bản dịch

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/Enforcement guidelines/Voting/Translations and the translation is 100% complete.
Bộ Quy tắc Ứng xử Chung

This page coordinates translation of the 2023 Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines Ratification poll question.

Bỏ phiếu

Tán thành

Phản đối

Câu hỏi

Bạn có ủng hộ việc thực thi Bộ quy tắc ứng xử Chung dựa trên các hướng dẫn sửa đổi không?

Cuộc bỏ phiếu này là một phần trong quá trình phê chuẩn các quy định trong Bộ Quy tắc Ứng Xử này. Gửi phiếu bầu của bạn dưới đây. Để biết thêm thông tin, mời truy cập trang trợ giúp dành cho cử tri tại Meta-Wiki.

Vui lòng chọn "không" hoặc "có". Những phiếu bầu không chọn "không" hoặc "có" sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu cuối cùng.

Nếu bạn có thắc mắc về Hướng dẫn Thực thi, vui lòng cho biết phần hoặc các phần bạn quan tâm và những điều bạn quan tâm. Các bình luận sẽ được công khai. Vui lòng không cung cấp thông tin cá nhân trong các bình luận của bạn. Xin cảm ơn.

Other material

  • title: Phê chuẩn Hướng dẫn Thực thi Sửa đổi Bộ quy tắc ứng xử Chung
  • jumptext: Cuộc bỏ phiếu sẽ diện ra tại một wiki trung ương. Xin hãy nhấn vào đường dẫn dưới đây để được di chuyển đến trang bỏ phiếu. Tuy nhiên, xin hãy lưu ý rằng bằng việc bỏ phiếu, một số thông tin nhất định như địa chỉ IP và tác nhân người dùng sẽ được thu thập để cho phép những người giám sát có thể đảm bảo tính nguyên vẹn lá phiếu của bạn. Các thông tin được thu thập như đã nêu trên sẽ được xóa sau 90 ngày kể từ khi cuộc bỏ phiếu kết thúc và nó sẽ chỉ hiển thị với những thành viên giám sát và những nhân viên cố vấn của cuộc bỏ phiếu.
  • returntext: Dự án Bộ Quy tắc Ứng xử Chung
  • unqualifiederror: Thành thật xin lỗi nhưng bạn không có tên trong danh sách thành viên đủ điều kiện bỏ phiếu. Mời bạn tham khảo thêm thông tin tại trang trợ giúp dành cho cử tri để tìm hiểu về tư cách bỏ phiếu và làm thế nào để bổ sung tên của bạn vào danh sách người bỏ phiếu nếu bạn nhận thấy bản thân đủ điều kiện bỏ phiếu.