Jump to content

Fund drives/2005/Q4 planning/Translations/Fundraising drive letter - vi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

(ang) (ar) (ast) (bg) (br) (ca) (cs) (cy) (da) (de) (en) (el) (eo) (es) (et) (fi) (fr) (gl) (hu) (he) (ia) (id) (it) (ja) (ko) (ml) (nap) (nl) (nn) (pl) (pt) (ro) (ru) (sc) (sk) (sl) (sh) (sr) (su) (sv) (th) (tr) (vi) (ua) (wa) (zh) edit


Kiến thức là sức mạnh. Hãy giúp chúng tôi giữ sự tự do của nó!

Quỹ Hỗ Trợ Wikimedia và hàng chục ngàn người tình nguyện mà đóng góp thì giờ và kiến thức để phát triển các dự án tin rằng kiến thức là sức mạnh, và kiến thức nên được tự do.

Sự hỗ trợ rộng lượng của nhiều người giống như bạn đã giúp Wikipedia được trở thành bách khoa toàn thư lớn nhất trong lịch sử con người. Chỉ vài năm trước đây, wikipedia.org chưa là một trong 10.000 website phổ biến nhất; bây giờ nó đã tới danh sách 40 website phổ biến nhất với hơn 2,5 tỷ trang được truy nhập chỉ vào tháng trước. Lúc này năm ngoái, chưa tới nửa phần trăm của những người trên Internet sử dụng wikipedia.org. Số đó hiện đã gần lên gấp tư và chúng tôi đoán là số đó sẽ tăng lên giống vậy vào năm sắp tới. Với sự giúp đỡ của bạn, hàng chục triệu người thêm có thể sử dụng Wikipedia và các dự án liên quan năm sau.

Để phục vụ số người đọc đang tăng lên theo hàm mũ, ngân sách của chúng tôi được lên từ 15.000 đô la Mỹ vào năm 2003, qua 125.000 đô la vào năm 2004, qua 700.000 đô la năm nay. Năm sau, Quỹ Hỗ Trợ Wikimedia tính trước sẽ tốn hàng triệu đô la để kịp theo cầu tăng lên và để tiếp tục việc cho tất cả mọi người kiến thức tự do và miễn phí. Mục đích này nghe kinh khủng lắm, nhưng việc viết bách khoa toàn thư lớn nhất trên thế giới trong vòng năm năm cũng kinh khủng như vậy. Chúng tôi có thể đạt mục đích với sự giúp đỡ của bạn.

Wikipedia và các dự án liên quan chỉ hoạt động do những đóng góp: đóng góp của những người để dành thì giờ và cố gắng sửa đổi, và đóng góp của những người cho tiền. Giống như một loạt sửa đổi nhỏ giúp xây dựng nội dung, tất cả mọi quyên góp sẽ để chúng tôi phục vụ nội dung đó. Chúng tôi nhận quyên góp trung bình bằng 20 đô la Mỹ. Bất cứ mọi tí sẽ giúp đỡ.

Chúng tôi dựa vào bạn vào mùa lễ này để thực hiện những việc này. Những đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi tiếp tục phát triển và cải tiến. Bạn có thể đóng góp bằng đơn vị tiền tệ mà bạn chọn, và có thể được trừ thuế ở Hoa Kỳ và Đức. Ở Đức và Pháp, những đóng góp đến hội đoàn Wikimedia địa phương (Wikimedia Deutschland, Wikimedia France) cũng có thể được trừ thuế. Tuy Quỹ Hỗ Trợ Wikimedia có thể không sử dụng thẳng những đóng góp đến hội đoàn địa phương, những đóng góp đó sẽ giúp chúng tôi đạt mục đích tổng quát.

Đây là lúc để đưa thế giới thêm khả năng bằng kiến thức tự do.

Cám ơn sự rộng lượng của bạn!

Jimmy Wales, Florence Devouard, Angela Beesley, và những người khác trong Tổ chức Wikimedia.


Lưu ý: Sẽ tổ chức cuộc vận động này từ thứ sáu, ngày 16 tháng 12, đến thứ sáu, ngày 6 tháng 1 năm 2006.