Jump to content

Даꙗнии съборъ 2012/Прѣложєниѥ/Повѣствованиѥ Джими

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Fundraising 2012/Translation/Jimmy Appeal and the translation is 100% complete.


NOTE TO TRANSLATORS

This letter is a new translation request, but re-uses large parts of the 2011 Jimmy Appeal, with slight modifications in the second version.

https://meta.wikimedia.org/wiki/Fundraising_2011/Jimmy_Letter_002/en

If the 2011 Jimmy Letter has been translated into your language, you can probably re-use much of it for this translation. :-) Jseddon (WMF) (talk) 18:37, 27 September 2012 (UTC) [reply]

Version 1 (Millions)

⁖ Гоуглъ ⁖ можєтъ имѣти лєѡдръ съмѣтатєлъ ⁙ Въ ⁖ Ꙗхоу ⁖ жє 12 000 людии сѫтъ ⁙ Мꙑ жє толико 800 съмѣтатєлъ и 150 людии имѣмъ

Википєдїꙗ Мєждоусѣтии сѧ пѧто мѣсто авлꙗѥтъ и 450 лєѡдръ раꙁнъ людии къждꙑи мѣсѧць ѥѭжє польꙃоуѥтъ сѧ · сѥ жє мъногꙑ тьмꙑ тьмъ поꙁрѥнии сѫтъ

Тръгъ добро дѣло ѥстъ ⁙ Оглашєниѥ ꙁъло нѣстъ ⁙ Нъ с҄ьдє онижє нє къ мѣстоу сѫтъ ⁙ Тъкъмо нє въ Википєдїи

Википєдїꙗ нѣчьто нарочьно ѥстъ ⁙ Она ꙗко народьна вївлїоѳика или храмъ раꙁоума дѣлꙗ ѥстъ ⁙ Сѥ ѥстъ мѣсто · идє жє мꙑ доумати · оучити сѧ и дѣлити сѧ ꙁнаниѥмь съ дроугꙑ людиѥ можємъ

Къгъда аꙁъ основахъ Википєдїѭ · аꙁъ могъ сътворити ѥѩ ꙗко тръжьнъ органїсмъ · нъ сътворихъ жє нѣчьто иноѥ ѥсмь ⁙ Мъногꙑ лѣта мꙑ жє вєщи дѣлали да бєжати тращєнии бѫ дѣлꙗ ⁙ Нашє дѣло добръ исъходъ нꙑнѣ имѣтъ · а тращєниꙗ жє оставимъ дроугъ людии дѣлꙗ

Ащє къжьдо по поꙁьрѣнии дастъ $5 · мꙑ могъли бѫ тъкъмо ѥдинъ дѣнь лѣта даꙗниꙗ събирати ⁙ Нъ нє къжьдо можєтъ или хощєтъ даꙗти ⁙ И сѥ добрѣ ѥстъ ⁙ Къжьдо лѣто людиѥ даꙗниꙗ творꙗтъ · съколико намъ жє ноуждьно ѥстъ

Сꙗ лѣта бѫди добръ даꙗниѥ сътворити ꙗко $5, $20, $50 или съколико можєши Википєдїѩ польꙃꙑ дѣлꙗ

По поꙁьрѣнии вьс҄ѣмъ благодарьщвлѭ ⁙

Джими Вєилсъ
Википєдїѩ основатєл҄ь

Version 2 (Thousands)

⁖ Гоуглъ ⁖ и ⁖ Ꙗхоу ⁖ имѣтє тꙑсѫщи съмѣтатєлъ и людии ⁙ Мꙑ жє толико 800 съмѣтатєлъ и 150 людии имѣмъ

Википєдїꙗ Мєждоусѣтии сѧ пѧто мѣсто авлꙗѥтъ и 450 лєѡдръ раꙁнъ людии къждꙑи мѣсѧць ѥѭжє польꙃоуѥтъ сѧ · сѥ жє мъногꙑ тьмꙑ тьмъ поꙁрѥнии сѫтъ

Тръгъ добро дѣло ѥстъ ⁙ Оглашєниѥ ꙁъло нѣстъ ⁙ Нъ с҄ьдє онижє нє къ мѣстоу сѫтъ ⁙ Тъкъмо нє въ Википєдїи

Википєдїꙗ нѣчьто нарочьно ѥстъ ⁙ Она ꙗко народьна вївлїоѳика или храмъ раꙁоума дѣлꙗ ѥстъ ⁙ Сѥ ѥстъ мѣсто · идє жє мꙑ доумати · оучити сѧ и дѣлити сѧ ꙁнаниѥмь съ дроугꙑ людиѥ можємъ

Къгъда аꙁъ основахъ Википєдїѭ · аꙁъ могъ сътворити ѥѩ ꙗко тръжьнъ органїсмъ · нъ сътворихъ жє нѣчьто иноѥ ѥсмь ⁙ Мъногꙑ лѣта мꙑ жє вєщи дѣлали да бєжати тращєнии бѫ дѣлꙗ ⁙ Нашє дѣло добръ исъходъ нꙑнѣ имѣтъ · а тращєниꙗ жє оставимъ дроугъ людии дѣлꙗ

Ащє къжьдо по поꙁьрѣнии дастъ $5 · мꙑ могъли бѫ тъкъмо ѥдинъ дѣнь лѣта даꙗниꙗ събирати ⁙ Нъ нє къжьдо можєтъ или хощєтъ даꙗти ⁙ И сѥ добрѣ ѥстъ ⁙ Къжьдо лѣто людиѥ даꙗниꙗ творꙗтъ · съколико намъ жє ноуждьно ѥстъ

Сꙗ лѣта бѫди добръ даꙗниѥ сътворити ꙗко $5, $20, $50 или съколико можєши Википєдїѩ польꙃꙑ дѣлꙗ

По поꙁьрѣнии вьс҄ѣмъ благодарьщвлѭ ⁙

Джими Вєилсъ
Википєдїѩ основатєл҄ь