Pravidla pro návrh jazyka

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Language proposal policy and the translation is 98% complete.
Outdated translations are marked like this.
Zkratka:
LPP
Tato stránka načrtává pravidla, jimiž se řídí návrhy na otevření nové jazykové subdomény k existujícím projektům, jak je určil jazykový výbor. Tato pravidla byla naposledy aktualizována 13. června 2019.
Jazyková komise
Jazyková komise
Jazyková komise
Pro žadatele
Pro členy
Informace
Ukončování projektů (dobrovolné)
Toto menu:: zobrazit · diskuse · editovat

Před podáním návrhu prohlédněte prosím celý text na této stránce.

Jazykový výbor zpracovává žádosti v souladu s příslušnou procedurou a předchozími zkušenostmi se žádostmi a projekty. Výbor může některé kroky v obvyklém postupu přeskočit, jestliže žádost podle jeho úsudku již splnila cíle těchto kroků. Návrhy nových projektů v jazyku, který již má solidně zpracované projekty, mohou tak být urychleny.

Procedura zpracování žádostí

Náležitosti

Následující požadavky musí být splněny předtím, než může být žádost schválena; i když mohou být splněny kdykoli před podáním žádosti nebo po něm, doporučujeme, aby základní požadavky byly splněny ještě před podáním žádosti. Potřebujete-li nějakou pomoc nebo mátel-li otázky, obraťte se na člena výboru.

Projekty, které existovaly před přijetím původní verze těchto pravidel (listopad 2006), nemusí tyto požadavky splňovat. Nepoužívejte je prosím jako argument pro to, aby váš projekt byl označen za "způsobilý". Skutečnost, že takové projekty existují, i když nesplňují níže uvedené požadavky na způsobilost, je pro současnou diskusi o způsobilosti zcela irelevantní.

Podmínky způsobilosti

 1. Navrhuje se otevřít novou jazykovou verzi existujícího projektu Wikimedie, která dosud neexistuje (viz úplný seznam projektů Wikimedie nebo SiteMatrix).
  (Pokud navrhujete zcela nový projekt, je vhodné se obrátit na Návrhy nových projektů.)
 2. Jazyk musí mít platný 1-3 kód v ISO 639 (search).
  • Jestliže v ISO 639 platný kód není, musíte se pokusit o jeho získání.[1] Nadace Wikimedia se nesnaží vyvíjet nové jazykové entity; v dotyčném jazyce musí již existovat dostatečně obsažné dílo. Informace odlišující tento jazyk od jiného musí být dostatečně přesvědčivá pro normalizační organizaci, že je třeba v ISO 639 vytvořit nový kód.
  • Za velmi neobvyklých okolností a za předpokladu, že byla nejprve vyvinuta snaha o získání kódu ISO 639-3, může být jazykový výbor ochoten zvážit projekty v jazycích, které mají platný BCP 47 language tag. Jazyky, které nemají ani kód ISO 639, ani značku BCP 47, nebudou v žádném případě brány v úvahu.
 3. Jazyk musí být dostatečně jedinečný, aby nemohl existovat na nějaké obecnější wiki. Ve většině případů to vylučuje krajová nářečí a různé psané podoby téhož jazyka.
  • Požadovaný stupeň odlišnosti je zvažován případ od případu. Výbor nebere v úvahu odlišnosti politické, protože cílem nadace Wikimedia je umožnit každému jednotlivci svobodný, nezaujatý přístup k veškerému lidskému poznání, nikoli informovat z hlediska jednotlivých politických uskupení.
  • V některých případech jsou možné projekty kódované makrojazyky v ISO 639-3. Nové projekty s kódem makrojazyka jsou obecně povoleny, pokud na Wikimedii již existují jiné projekty s totožným kódem. Ve všech ostatních případech se o nich rozhoduje případ od případu. Musí existovat důvod, proč by projekt měl být v makrojazyce a ne v některém z jazyků v rámci makrojazyka.
  • Kódy pro kolekce jazyků jsou součástí ISO 639-2, nikoli ISO 639-3. Tyto kódy již nejsou platné pro nové projekty Wikimedia. Několik stávajících projektů tyto kódy nadále používá, i když se plánuje přesunout je všechny.
 4. Návrh musí mít dostatečný počet živých rodilých mluvčích, tvořících životaschopné společenství a publikum.
  • Projekty typu Wikizdroje mohou být i v jazycích bez rodilých mluvčích, i když by podle možnosti měly být na wikistránkách moderních jazyků.
  • Jestliže se návrh týká umělého jazyka jako esperanto, musí dosahovat rozumného stupně uznání, stanoveného v diskusi. (Některá kritéria uznání zahrnují mimo jiné: nezávisle prokázaný počet mluvčích, používání jako pomocného jazyka mimo online komunity vytvořené výhradně pro tento účel, používání mimo Wikimedii, publikování děl v daném jazyce pro běžný prodej.) Bez ohledu na existenci kódu ISO 639-3 nejsou fiktivní jazyky způsobilé pro projekty. Protojazykové rekonstrukce nejsou způsobilé pro kódy ISO 639-3,[2], takže nejsou způsobilé pro projekty.


Podmínky konečného schválení

 1. Aktivní zkušební projekt na Mnohojazyčném wikizdroji (pouze Wikizdroj), Beta Wikiversita (pouze Wikiversita), nebo Inkubátor (ostatní projekty).
  • Projekt musí být zahájen na některé z těchto wikistránek. Tím se prokáže, že existuje dostatečná komunita pro jeho budování.
 2. Trvale usilujeme o to, aby rozhraní MediaWiki bylo přeloženo do každého jazyka, aby tak nikdo nebyl vyloučen ze spoluúčasti, i když nerozumí anglickému uživatelskému rozhraní. Zásadně se doporučuje začít překladem "nejužívanějších zpráv MediaWiki". Tyto zprávy jsou pro naše čtenáře a uživatele nejdůležitější. Jestliže projekt ve vašem jazyku už existuje a tyto zprávy jsou přeloženy, můžete svou účastí napomoci tomu, aby lokalizace byla i dále zlepšována a udržována přijatelným tempem.
  • Všechny lokalizační práce mají být koordinovány na translatewiki.net, aby lokalizace byla dostupná na všech projektech nadace Wikimedia, nikoli pouze na tom, na kterém právě pracujete. Dalším přínosem je, že MediaWiki jako produkt poskytne lepší funkčnost uživatelům MediaWiki mimo nadaci Wikimedia. Ze stejného důvodu navrhujeme, abyste přeložili i všechna rozšíření, která nejsou součástí WMF.
  • K dispozici jsou statistiky lokalizace, které ukazují současnou dostupnost překladů rozhraní MediaWiki v různých jazycích. Podrobnější informace jsou v statistice skupin na translatewiki.net.
  • Všimněte si, že export překladů MediaWiki z translatewiki.net a následně jejich dostupnost na wiki Wikimedia začíná až po přeložení 13 % všech textů jádra MediaWiki.

Počáteční návrh

Diskuse

Uživatelům se doporučuje prodiskutovat, zda otevřít nový jazyk je dobrý nápad. Nejde však o žádné hlasování. Projekt bude ohodnocen podle svých jazykových přínosů a možností dalšího rozkvětu. I návrh silně podporovaný může být zamítnut, pokud jazykový výbor usoudí, že proti tomuto projektu existují silné důvody a naopak nejsou dostatečně silné důvody pro jeho podporu.

Ověření

Jsou-li podmínky způsobilosti splněny, jazykový výbor návrh ověří jako "způsobilý". To znamená, že výbor může pokračovat s konečným schválením až do bodu, kde jsou splněny požadavky činnosti a lokalizace. Příslušná stránka žádosti obsahuje odkazy, kde lze pokrok v tomto procesu sledovat.

Uživatelé by měli začít psaním zkušebního projektu veWiki inkubátoru, Mnohojazyčném Wikizdroji nebo na Beta Wikiversitě (as the case may be), jestliže tak dosud neučinili. Zpravidla nejméně pět aktivních uživatelů se musí podílet na editaci v tomto jazyku, než může být zkušební projekt považován za úspěšný. Doporučujeme, abyste si sami vyhledali zainteresované přispěvatele, celý proces to může výrazně urychlit. Pamatujte, že projekt může být ukončen, jestliže na něm po jeho vytvoření není žádná nebo jen malá aktivita.

Konečné schválení

Jestliže byly splněny všechny požadavky a podrobné šetření nezjistí žádné nedořešené problémy, jazykový výbor uvědomí celou komunitu o uvažovaném schválení přidáním oznámení do jazykový výbor. Pokud se neobjeví žádné další problémy, žádost bude schválena a vývojáři požádáni a vytvoření wikistránek.

Počet uživatelů podporujících nebo odmítajících projekt nehraje žádnou roli.

Uživatelům se důtklivě doporučuje pokračovat ve vývoji zkušebního projektu, zatímco čekají na otevření wiki stránek. Proces to může urychlit. Pro návrh wikipedie může být užitečný seznam článků, které by měly být v každé wikipedii. Všechny stránky vytvořené v rámci zkušebního projektu budou přesunuty do nové wikipedie, jakmile bude otevřena.

Specifické otázky

Starověké nebo historické jazyky
Pro starověké a historické jazyky jsou povoleny pouze Wikizdroje, protože zdroje v těchto jazycích jsou pro svět stále důležité, i když v nich nežijí rodilí mluvčí. Pokud je to možné, měly by takové jazyky navíc sdílet dohromady projekty se svými moderními ekvivalenty (například staroangličtina s angličtinou), byť to není povinné.
Umělé jazyky
Ano, mohou existovat wikistránky umělých jazyků. Prozatím jsou dostupné wiki v Esperantu, Ido, Interlingua, Interlingue, Lojban, Volapük, Novial a Lingua Franca Nova. Viz příslušnou poznámku pod podmínkami týkajícími se fiktivních jazyků a rekonstruovaných protojazyků.
Počet nutných mluvčích
Měl by existovat dostatečný počet mluvčích daného jazyka, který by dal dohromady životaschopnou komunitu a čtenáře. Jaký počet je nutný pro daný jazyk závisí na diskuzi.
Zkušební projekty
Každý může kdykoliv vytvořit zkušební projekt. Více informací najdete na hlavní stránce Inkubátoru wiki a v jeho příručce.
kódování Unicode
Přísně vzato, Unicode kódování není podle pravidel vyžadováno pro schválení projektu. V praxi však může být nemožné zajistit, aby servery Wikimedia správně obsluhovaly projekt, pokud jazyk a písmo nemají standardní kódování Unicode.

Viz též

Poznámky pod čarou

 1. Podrobnosti o tom, jak to provést, naleznete na webové stránce SIL.
 2. Podrobné informace naleznete na webové stránce SIL.