Všeobecný kodex chování/Text

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/Policy text and the translation is 98% complete.
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Bahasa Melayu • ‎British English • ‎Chi-Chewa • ‎Deutsch • ‎English • ‎Esperanto • ‎Hausa • ‎Igbo • ‎Kiswahili • ‎Kreyòl ayisyen • ‎Luganda • ‎Nederlands • ‎Setswana • ‎Tiếng Việt • ‎Türkçe • ‎Yorùbá • ‎azərbaycanca • ‎català • ‎eesti • ‎español • ‎français • ‎isiZulu • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎suomi • ‎svenska • ‎čeština • ‎Ελληνικά • ‎русский • ‎српски / srpski • ‎українська • ‎հայերեն • ‎עברית • ‎العربية • ‎فارسی • ‎नेपाली • ‎मराठी • ‎हिन्दी • ‎বাংলা • ‎ગુજરાતી • ‎தமிழ் • ‎తెలుగు • ‎ไทย • ‎ქართული • ‎中文 • ‎日本語 • ‎한국어
Universal Code of Conduct

Všeobecný kodex chování

Proč máme Všeobecný kodex chování

Věříme, že když dáme slovo co největšímu počtu lidí a umožníme jim, aby se aktivně účastnili práce na projektech Wikimedia, naplníme tím vizi světa, ve kterém mohou všichni sdílet celistvé lidské vědění. Věříme, že společenství našich přispěvatelů by mělo být co možná nejrozmanitější, vstřícné a přístupné. Chceme, aby toto společenství bylo pozitivním, bezpečným a zdravým prostředím pro každého, kdo by se chtěl přidat. Zavazujeme se k zajištění tohoto stavu skrz přijetí tohoto Všeobecného kodexu a jeho případné aktualizace. Chceme také chránit náš společný projekt před těmi, kdo by jeho obsah chtěli poškozovat či deformovat.

V souladu s misí Wikimedia budou všichni, kdo se účastní projektů a prostorů Wikimedia:

 • pomáhat vybudovat svět, ve kterém může každý člověk svobodně přistupovat k veškerým lidským znalostem
 • účastnit se globální komunity, která se straní předpojatosti a předsudků a
 • snažit se o přesnost a ověřitelnost při vší své práci.

Tento Univerzální kodex chování (UCOC) definuje minimální standardy přijatelného a nepřijatelného chování. Platí pro každého, kdo online přispívá Wikimedia projektů a účastní se offline projektů. Zahrnuje to nové i zkušené přispěvatele, funkcionáře projektu, organizátory i účastníky událostí, zaměstnance a členy správních rad poboček a zaměstnance a členy správní rady Nadace Wikimedia. Je platný pro všechny projekty Wikimedia, technické prostory a osobní i virtuální události. Platí také v následujících oblastech:

 • soukromá, veřejná i poloveřejná komunikace,
 • diskuse nad spory i vyjádření solidarity mezi členy komunity,
 • otázky technického vývoje,
 • aspekty přispívání obsahu,
 • případy zastupování poboček/komunit s externími partnery.

1 – Úvod

UCOC stanovuje základní směrnici chování pro spolupráci pro Wikimedia projekty celosvětově. Jednotlivé komunity mohou tuto směrnici využít jako základní minimum, a v případě potřeby si stanovit nadstavbové podmínky na základě místního a kulturního kontextu.

UCOC se vztahuje ve stejné míře na všechny wikimediány bez výjimek. Jednání v rozporu s UCOC může vést k sankcím udělovaným zástupci komunity a funkcionáři na našich platformách (v kontextu dané místní komunity a s její podporou) a/nebo Nadací Wikimedia jakožto pravoplatného provozovatele platforem.

2 – Očekávané chování

Každý wikimedián, ať nováček nebo zkušený editor, držitel zvýšených oprávnění, člen správní rady nebo zaměstnanec pobočky či nadace, je zodpovědný za své vlastní chování.

Na všech projektech, prostorech a událostech Wikimedia bude chování založeno na respektu, zdvořilosti, kolegiálnosti, solidaritě a dobrém účastenství. To se týká všech přispěvatelů a účastníků při interakcích se všemi přispěvateli a účastníky, bez rozdílu věku, mentálního či tělesného postižení, fyzického vzhledu, národnostního, náboženského, etnického či kulturního původu či kasty, sociální třídy, jazykové zdatnosti, sexuální orientaci, genderové identitě, pohlaví či profese. Rozlišovat nebudeme ani na základě pozice, schopností, ani dosažených úspěchů v rámci projektů či hnutí Wikimedia.

2.1 – Vzájemný respekt

Očekáváme, že všichni wikimediáni budou projektovat respekt ostatním. Při komunikaci, ať v online či offline prostředích Wikimedia, se k sobě chováme se vzájemným respektem.

To zahrnuje, ale není omezeno na:

 • * Procvičuj empatii. Naslouchejte a snažte se pochopit, co vám jakýkoli wikimedián chce říct. Buďte připraveni zpochybnit a přizpůsobit své porozumění, očekávání a chování wikimediána.
 • * Předpokládej dobrou vůli a zapoj se do se konstruktivního, pozitivního editování. Zpětnou vazbu poskytujte a přijímejte vlídně a s dobrou vůlí. Kritika má být uváděna citlivě a konstruktivně a obsahovat konkrétní, zřetelné cesty pro zlepšení.
 • * Respektuj způsob, jakým se přispěvatelé pojmenovávají a označují. Lidé mohou k vlastnímu označování používat konkrétní termíny. Jako výraz respektu tyto termíny používejte, když s lidmi nebo o nich komunikujete. Mezi příklady patří:
  • **Etnické skupiny se mohou označovat nějakým konkrétním jménem spíše než jménem, kterým je obvykle označují ostatní.
  • **Lidé, kteří používají jména s zvláštními písmeny, zvuky či slovy z jejich jazyka, která vám mohou být cizí.
  • **Lidé, kteří se identifikují s některou sexuální orientací či genderovou identitou pomocí používání specifických jmen či zájmen.
  • **Lidé, kteří mají nějaké tělesné či mentální postižení, se mohou označovat nějakými konkrétními výrazy.
 • * Při osobním setkávání se budeme snažit být přívětiví, budeme k sobě ohleduplní a budeme respektovat preference, hranice, zranitelnosti, zvyky a požadavky ostatních.

2.2 - Zdvořilost, kolegiálnost, solidarita a dobré účastenství

Usilujeme o následující chování:

 • Civilnost je zdvořilost v chování a řeči mezi lidmi, včetně lidí cizích.
 • Kolegiálnost spočívá ve vzájemné přátelské podpoře mezi lidmi účastnícími se společného díla.
 • Vzájemná podpora a dobré účastenství znamená převzetí aktivní odpovědnosti za to, že projekty Wikimedia budou produktivním, příjemným a bezpečným místem a budou přispívat k dosažení mise Wikimedia.

To zahrnuje, ale není omezeno na:

 • * Mentorování a vedení: Pomáhání nováčkům se zorientovat a získat základní dovednosti.
 • * Projevy solidarity: Pečujte o kolegy přispěvatele, pomozte jim, když potřebují podporu, a vystupte na jejich obranu, pokud se s nimi zachází způsobem, který nedosahuje našich standardů.
 • * Uznejte zásluhy za práci přispěvatelů: Poděkujte jim za pomoc, kterou poskytli. Oceňte jejich úsilí a přiznejte zásluhy.

3 – Nepřijatelné chování

Univerzální kodex chování má za cíl pomoci členům komunity rozpoznat situace, kdy dochází ke špatnému chování a obtěžování. Dále popsané chování se v rámci hnutí Wikimedia považuje za nepřijatelné:

3.1 – Obtěžování

To zahrnuje jakékoli chování cílené hlavně na zastrašení, rozčílení nebo rozrušení jiné osoby. Chování lze chápat jako obtěžování, pokud přesahuje meze tolerance, která by se dala očekávat od rozumné osoby (s přihlédnutím ke kulturnímu kontextu a očekáváním zúčastněných osob). Obtěžování má často podobu emocionálního zneužívání, zejména vůči lidem ve zranitelné pozici a a může zahrnovat kontaktování pracoviště, přátel a členů rodiny obtěžovaného ve snaze jej zastrašit nebo uvést do rozpaků. V některých případech se chování, které by v jediném případě nezvýšilo úroveň obtěžování, může stát obtěžováním opakováním. Mezi obtěžování patří mimo jiné:

 • * Urážky: To zahrnuje nadávky, používání stereotypních či hanobících jmen a jakékoli útoky založené na osobních vlastnostech. Urážky mohou odkazovat na domnělé charakteristiky jako inteligence, vzhled, etnicita, rasa, náboženství, kultura, kasta, sexuální orientace, pohlaví či gender, postižení, věk, národnost, politická příslušnost a další vlastnosti. V některých případech se dají jako urážky hodnotit posměšky, sarkasmus či útočnost, přestože jednotlivé výroky by se tak nechápaly.
 • * Sexuální obtěžování: Nevyžádaná sexuální pozornost nebo jakékoli návrhy jiným osobám.
 • * Výhrůžky: Používání možnosti fyzického násilí, právních kroků, neférového ztrapnění či poškození pověsti s cílem zvítězit ve sporu nebo donutit někoho chovat se způsobem, jakým chcete.
 • * Podněcování újmy ostatním: To zahrnuje podněcování někoho k sebepoškození či sebevraždě, jako i podněcování někoho, aby použil násilí vůči třetí osobě.
 • * Doxing:*** Zveřejňování soukromých informací o ostatních, jako jsou např. jméno, zaměstnavatel, skutečná či e-mailová adresa, bez jejich výslovného svolení. Jako minimální standard by se neměly zveřejňovat informace, které se nějaká osoba snažila udržet v tajemství a nezveřejnila online. Mnoho komunit bude používat vyšší standard a zvolí si zákaz zveřejňování informací uvedených jinde na internetu, ale nesdílených na projektu Wikimedia.
 • * Pronásledování: Sledování osoby napříč projektem a opakované kritizování jejich práce s cílem je rozrušit a odradit.
 • * Trolling: Úmyslné narušování konverzací či zlovolné přispívání s úmyslem někoho vyprovokovat.

3.2 – Zneužití z pozice síly, postavení nebo vlivu

Zneužití nastává v případě, že se někdo ve skutečné nebo domnělé pozici vyšší moci, privilegií či vlivu chová k jiným lidem neuctivě, krutě nebo násilně. V prostředí Wikimedia se nejčastěji jedná o emocionální zneužívání (slovní, psychické, citové zneužití) a může se překrývat s obtěžováním.

 • * Zneužití funkce osobami s vyššími právy, funkcionáři a zaměstnanci: zneužití autority, informací či zdrojů dostupných (voleným) osobám s vyššími právy či funkcionářům a zaměstnancům nadace Wikimedia či poboček Wikimedia, aby zastrašili ostatní nebo jim vyhrožovali, nebo pro svůj vlastní prospěch, hmotný či nehmotný.
 • * Zneužití postavení a konexí: Používání vlastní pozice a reputace k zastrašování jiných. Žádáme lidi s velkými zkušenostmi a konexemi v rámci hnutí, aby se chovali se zvláštní opatrností, protože nepřátelské komentáře mohou s sebou nést nezamýšlený význam hrozby od přátel a podporovatelů.
 • * Gaslighting (psychická manipulace): Usilování (samostatné či v rámci skupiny) o to, aby někdo jiný začal pochybovat o vlastním vnímání, smyslech či chápání. Lidé požívající v komunitě autority mají zvláštní privilegium důvěryhodnosti a neměli by jí zneužívat k útokům na ostatní, kteří s nimi nesouhlasí.

3.3 - Vandalizování obsahu a zneužívání projektů

Úmyslné vkládání nesprávného či zaujatého obsahu na projekty Wikimedia nebo bránění tvorbě obsahu.

To zahrnuje, ale není omezeno na:

 • * Opakované mazání obsahu projektů Wikimedia bez příslušného vzájemného hodnocení či konstruktivní diskuse s cílem vylepšení.
 • * Systematická manipulace obsahu s cílem nadržovat konkrétním interpretacím faktů či úhlům pohledu.
 • * Nenávistný projev je jakýkoli způsob vyjádření, jehož cílem je očernit, ponížit nebo podněcovat k nenávisti vůči jakékoli skupině nebo třídě osob na základě rasy, náboženství, barvy pleti, sexuální identity, genderové identity, etnicity, postižení nebo národnosti.
 • * Nemístné neopodstatněné vkládání symbolů, obrázků nebo obsahu s cílem zastrašit nebo poškodit jiné.