Codi Universal de Conducta

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct and the translation is 98% complete.
Outdated translations are marked like this.
Codi Universal de Conducta

Codi Universal de Conducta

Per què tenim un Codi Universal de Conducta

Creiem en empoderar a tantes persones com sigui possible perquè participin activament en els projectes i espais de Wikimedia, per assolir la nostra visió d'un món en el qual tothom pugui compartir la suma de tot el coneixement humà. Creiem que les nostres comunitats de col·laboradors han de ser el més diverses, inclusives i accessibles possible. Volem que aquestes comunitats siguin entorns positius, segurs i saludables per a qualsevol que s'hi uneixi (i vulgui fer-ho). Ens comprometem a garantir que segueixi sent així, fins i tot adoptant aquest Codi de Conducta i revisant les actualitzacions segons sigui necessari. A més, volem protegir els nostres projectes contra els que danyin o distorsionin el contingut.

D'acord amb la missió de Wikimedia, totes les persones que participin en els projectes i espais de Wikimedia han de:

 • ajudar a crear un món en el qual tothom pugui compartir lliurement la suma de tots els coneixements
 • ser part d'una comunitat global que eviti biaixos i prejudicis, i
 • esforçar-se per aconseguir la precisió i la verificabilitat en tot el seu treball.

Aquest Codi Universal de Conducta (UCoC, per les seves sigles en anglès) defineix un conjunt mínim de pautes de comportament esperat i inacceptable. S'aplica a totes les persones que interactuen i contribueixen a projectes i espais de Wikimedia en línia i presencials. Això inclou col·laboradors nous i experimentats, funcionaris dins dels projectes, organitzadors d'esdeveniments i participants, treballadors i membres de les juntes d'afiliats i treballadors i membres de la junta de la Fundació Wikimedia. S'aplica a tots els projectes de Wikimedia, espais tècnics, esdeveniments presencials i virtuals, així com a les següents instàncies:

 • interaccions privades, públiques i semipúbliques
 • discussions sobre desacord i expressió de solidaritat entre els membres de la comunitat
 • qüestions de desenvolupament tècnic
 • aspectes de la contribució del contingut
 • casos de representació d'afiliats/comunitats amb socis externs.

1 – Introducció

El Codi Universal de Conducta proporciona una línia base de comportament per a la col·laboració en projectes de Wikimedia arreu del món. Les comunitats poden s'hi poden afegir per desenvolupar polítiques que tinguin en compte el context local i cultural, mentre mantenen els criteris enumerats aquí com un estàndard mínim.

El Codi Universal de Conducta s'aplica igualment a tots els wikimedistes sense excepcions. Les accions que contradiguin el Codi Universal de Conducta poden dur a sancions. Poden ser imposades per funcionaris designats (apropiadament en el seu context local) i/o per la Fundació Wikimedia com a propietària legal de les plataformes.

2 – Comportament esperat

Cada wikimedista, ja sigui editor novell o experimentat, funcionari de la comunitat, afiliat o treballador o membre de la junta de la Fundació Wikimedia, és responsable del seu propi comportament.

En tots els projectes, espais i esdeveniments de Wikimedia, el comportament es fonamentarà en el respecte, el civisme, la col·legialitat, la solidaritat i la bona ciutadania. S'aplica a tots els col·laboradors i participants en la seva interacció amb tots els contribuents i participants, sense expectatives basades en l'edat, discapacitats mentals o físiques, aparença física, contextos nacionals, religiosos, ètnics i culturals, casta, classe social, fluïdesa lingüística, orientació sexual, identitat de gènere, sexe o camp professional. Tampoc farem excepcions basades en la posició, les habilitats o els èxits en els projectes o en el moment Wikimedia.

2.1 – Respecte mutu

Esperem que tots els wikimedistes demostrin respecte pels altres. En comunicar-nos amb la gent, ja sigui en entorns de Wikimedia en línia o fora de línia, ens tractarem mútuament amb respecte mutu.

Inclou, però no es limita a:

 • Practica l'empatia. Escolta i intenta comprendre el que els wikimedistes de diferents orígens volen dir-te. Has d'estar preparat per desafiar i adaptar la teva pròpia comprensió, expectatives i comportament com a wikimedista.
 • Assumeix bona fe i participa en edicions constructives. Les teves contribucions han de millorar la qualitat del projecte o de la feina. Proporciona i rep comentaris amablement i de bona fe. Les crítiques s'han de fer de manera sensible i constructiva. Tots els wikimedistes haurien d'assumir, llevat que hi hagi evidència del contrari, que els altres hi són per millorar col·laborativament els projectes, però això no s'ha d'utilitzar per justificar declaracions amb un impacte perjudicial.
 • Respecta la forma en què els col·laboradors s'anomenen i es descriuen a si mateixos. Les persones poden utilitzar termes específics per a descriure's a si mateixos. Com a senyal de respecte, utilitza aquests termes quan et comuniquis amb o sobre aquestes persones, quan sigui lingüísticament o tècnica possible. Exemples inclouen:
  • Els grups ètnics poden usar un nom específic per descriure's a si mateixos, en lloc del nom usat històricament per altres;
  • Les persones poden tenir noms que fan servir lletres, sons o paraules del seu idioma que poden ser desconeguts per a tu;
  • Persones que s'identifiquen amb una determinada orientació sexual o identitat de gènere utilitzant noms o pronoms diferents;
  • Les persones que tenen una discapacitat física o mental en particular poden utilitzar termes particulars per descriure's a si mateixes.
 • Durant les reunions presencials, donarem la benvinguda a totes les persones i serem conscients i respectuosos de les preferències, límits, sensibilitats, tradicions i requeriments dels altres.

2.2 – Civisme, col·legialitat, suport mutu i bona ciutadania

Ens esforcem per aconseguir els següents comportaments:

 • El civisme és l'educació en el comportament i la parla entre les persones, inclosos els desconeguts.
 • La col·legialitat és el suport amistós que es donen les persones que participen en un esforç comú.
 • El suport mutu i la bona ciutadania significa assumir la responsabilitat activa de garantir que els projectes Wikimedia siguin espais productius, agradables i segurs, i contribuir a la missió de Wikimedia.

Inclou, però no es limita a:

 • Mentoria i assessorament: Ajudar els novells a trobar el seu camí i adquirir habilitats essencials.
 • Mirar cap als companys: Doneu-los una mà quan necessitin suport i parleu-los quan els tractin d'una manera que no compleixi el comportament esperat segons el Codi Universal de Conducta.
 • Reconèixer i acreditar la feina feta pels col·laboradors: Agraeix-los la seva ajuda i treball. Aprecia els seus esforços i reconeix-ho quan calgui.

3 – Comportament inacceptable

El Codi Universal de Conducta té com a objectiu ajudar els membres de la comunitat a identificar situacions de mal comportament. Els següents comportaments es consideren inacceptables dins del moviment Wikimedia:

3.1 – Assetjament

Això inclou qualsevol comportament destinat principalment a intimidar, indignar o molestar a una persona, o qualsevol comportament en què es consideri raonablement el resultat principal més probable. El comportament es pot considerar assetjament si va més enllà del que es podria esperar que toleraria una persona raonable en un entorn intercultural global. L'assetjament sovint pren la forma d'abús emocional, especialment cap a les persones que es troben en una posició vulnerable, i pot incloure contactar amb llocs de treball o amics i familiars en un esforç per intimidar-los o avergonyir-los. En alguns casos, un comportament que no arribaria al nivell d'assetjament en un sol cas es pot convertir en assetjament mitjançant la repetició. L'assetjament inclou, però no es limita a:

 • Insults: inclou insults gratuïts, ús de calúmnies o estereotips, i qualsevol atac basat en característiques personals. Els insults poden referir-se a característiques percebudes com a intel·ligència, aparença, ètnia, raça, religió (o falta d'ella), cultura, casta, orientació sexual, gènere, sexe, discapacitat, edat, nacionalitat, afiliació política o altres característiques. En alguns casos, la burla repetida, el sarcasme o l'agressió constitueixen conjuntament insults, fins i tot si les declaracions individuals no ho són. (Nota: el moviment Wikimedia no dóna suport a la "raça" i l'"ètnia" com a distincions significatives entre les persones. La seva inclusió aquí és per assenyalar que el seu ús està prohibit contra els altres com a base per a atacs personals).
 • Assetjament sexual: atenció sexual o acostaments de qualsevol tipus cap a altres persones on la persona que ho fa sap o hauria de saber raonablement que l'atenció no és benvinguda o en situacions on el consentiment no pot ser comunicat.
 • Amenaces: suggerir implícitament o explícita la possibilitat de violència física, vergonya injusta, dany injust i injustificat a la reputació, o intimidació en suggerir accions legals innecessàries per guanyar una discussió o forçar algú a comportar-se com tu vols.
 • Fomentar el dany a altres persones: inclou encoratjar a una altra persona a autolesionar-se o suïcidar-se, així com encoratjar algú a dur a terme atacs violents contra un tercer.
 • Divulgació de dades personals (Doxing): compartir informació privada d'altres col·laboradors, com el nom, el lloc d'ocupació, l'adreça física o de correu electrònic sense el seu consentiment explícit, ja sigui en els projectes Wikimedia o en un altre lloc, o compartint informació sobre seva activitat a Wikimedia fora dels projectes.
 • Persecució (Hounding): seguir una persona en un projecte o projectes i criticar repetidament el seu treball principalment amb la intenció de disgustar-la o desanimar-la. Si els problemes continuen després dels esforços per comunicar-se i educar-se, les comunitats podrien haver d'abordar-ho mitjançant els processos comunitaris establerts.
 • Troleig: interrupció deliberada de converses o realitzar publicacions de mala fe per provocar-lo intencionadament.

3.2 – Abús de poder, privilegi o influència

L'abús es produeix quan algú en una posició real o percebuda de poder, privilegis o influència té un comportament irrespectuós, cruel i/o violent cap a altres persones. Als entorns de Wikimedia, pot adoptar la forma d'abús verbal o psicològic i es pot solapar amb l'assetjament.

 • Abús del càrrec per part de funcionaris, oficials i personal: ús de l'autoritat, coneixement o recursos a disposició de funcionaris designats, així com d'oficials i personal de la Fundació Wikimedia o dels afiliats de Wikimedia, per intimidar o amenaçar els altres.
 • Abús d'antiguitat i connexions: Utilitzar la posició i la reputació per intimidar els altres. Esperem que les persones amb experiència i connexions significatives en el moviment es comportin amb especial cura perquè els comentaris hostils poden comportar una reacció no desitjada. Les persones amb autoritat comunitària tenen un privilegi particular de ser considerades com a fiables i no haurien d'abusar-ne per atacar altres persones que no hi estiguin d'acord.
 • Manipulació psicològica: Fer que algú dubti de les seves pròpies percepcions, sentits o comprensió amb l'objectiu de guanyar un argument o obligar algú a comportar-se com vulgui.

3.3 – Vandalisme de contingut i abús dels projectes

Introduir deliberadament contingut esbiaixat, fals, inexacte o inadequat, o dificultar, impedir o dificultar la creació (i/o el manteniment) del contingut. Això inclou, però no es limita a:

 • La supressió arbitrària o sense motivació reiterada de qualsevol contingut sense debat adequat ni explicació
 • Manipular sistemàticament el contingut per afavorir interpretacions específiques de fets o punts de vista (també mitjançant la interpretació de fonts de forma infidel o deliberadament falsa i alterant la forma correcta de redactar contingut editorial)
 • Discurs d'odi en qualsevol forma o llenguatge discriminatori dirigit a vexar, humiliar, incitar a l'odi contra individus o grups en funció de qui són o de les seves creences personals
 • L'ús de símbols, imatges, categories, etiquetes o altres tipus de contingut que siguin intimidatoris o perjudicials per a altres persones fora del context de l'ús enciclopèdic i informatiu. Això inclou la imposició d'esquemes sobre el contingut destinat a marginar o ostracitzar.