Jump to content

Всеобщ кодекс на поведение/Ревизирани насоки за прилагане/Информация за гласуващите

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/Revised enforcement guidelines/Voter information and the translation is 97% complete.
Outdated translations are marked like this.
Universal Code of Conduct

Гласуване за ратифициране на ревизираните насоки за прилагане на Всеобщия кодекс на поведение (ВКП) ще се проведе между 17 януари 2023 г. и 31 януари 2023 г. 23:59:59 (UTC) чрез SecurePoll. Всеки с право на глас в общността на Уикимедия има възможността да подкрепи или да възрази срещу приемането на Насоките за прилагане и да сподели мотивите си. Ратифицирането на насоките за прилагане е необходимо, за да се установят начините и процесите за прилагане на ВКП. Подробности относно инструкциите за гласуване, включително правото на глас, ще намерите по-долу.

Вижте също Често задавани въпроси за гласуването за информация относно гласуването.

Процес на гласуване

Ако имате право на глас:

 1. Прегледайте ревизираните насоки за прилагане за политиката на Всеобщия кодекс за поведение.
 2. Решете дали да подкрепите или да се противопоставите на приемането на Насоките за прилагане. Ако отхвърляте насоките, опишете препоръчваните от вас промени в тях; те ще бъдат включени заедно с вашия глас.
 3. Научете как да подадете гласа си със SecurePoll.
 4. Отидете на страницата за гласуване на SecurePoll и следвайте инструкциите.
 5. Напомнете на другите членове на общността да гласуват!

За какво гласуваме?

В средата на януари Насоките за прилагане (НП) на Всеобщия кодекс за поведение ще бъдат подложени на второ гласуване за ратификация в цялата общност. Първото такова гласуване през март 2022 г. осигури необходимото мнозинство за подкрепа, но осветли важни опасения на общността, които Комисията по въпросите на общността (CAC) на Борда (на Фондация „Уикимедия“) поиска да бъдат преразгледани. Комисията по промените прегледа информацията от общността и направи промени. Проблемните области като баланса между поверителността и прозрачността и изискванията за обучения и утвърждаване бяха актуализирани.

Управителният съвет на Фондация „Уикимедия“ подкрепя провеждането на гласуване на общността относно предложението за насоки за прилагане на ВКП след ратификацията на ВКП от самия Съвет. Членовете на Съвета отчитат и подкрепата за такова гласуване, изразена в съвместното писмо на арбитражните комисии и анкета сред функционери-доброволци, афилиирани членове и Комисията по изготвяне.

Една от ключовите препоръки от стратегическите цели за 2030 г. беше съвместното създаване на ВКП, за да се осигури глобално минимално ниво на приемливо поведение за цялото Движение без търпимост към тормоза.

Насоки за прилагане на Всеобщия кодекс на поведение

Тези насоки се отнасят до прилагането на Всеобщия кодекс за поведение. Най-съществената част на ВКП вече е ратифицирана от Управителния съвет след консултация с общността, без изрично допитване сред общността. Тя включва превантивни, идентифициращи и разследващи действия, както и други действия, предприети за справяне с нарушения на Всеобщия кодекс на поведение. Прилагането ще се извършва основно, но не само, от определени лица функционери във всички онлайн и офлайн проекти, събития и свързани с Уикимедия пространства, в т.ч. платформи, чиито доставчици или домакини са трети страни. Това ще се прави по организиран, навременен и съгласуван начин в цялото движение на Уикимедия.

Ревизираните насоки за прилагане на ВКП се състоят от две части:

 • Превантивна дейност
  • Насърчаване на информираността, препоръки за обучения относно ВКП и др.
 • Дейност по адресиране на нуждите
  • Уточняване на процеса за докладване, обработка на докладвани нарушения, предоставяне на ресурси за докладвани нарушения, определяне на действия за прилагане при нарушения и др.

Защо трябва да гласувате?

Ратифицирането на насоките за прилагане е необходимо, за да се финализират начините за прилагане, процесите и действията за ВКП. Гласуването на Насоките за прилагане има за цел да оцени степента на подкрепа за ВКП от страна на общността и да събере отзиви, в случай, че гласувалите имат резерви относно настоящите предложения. Така или иначе, важно е гласът ви да бъде чут чрез участието ви, и ако гласувате „против“, формулирате коя част(кои части) от насоките ви притеснява(т) и защо.

Преди всичко, чрез гласуването ще:

 • се гарантира, че възгледите на вашия проект на Уикимедия са представени в глобалното гласуване.

Как да гласувате

Макет на бюлетината на SecurePoll. Имайте предвид, че votewiki може да ви предупреди, че не сте влезли в системата. Независимо от това, вашият глас ще бъде зачетен.

Моля, прочетете този раздел, за да се запознаете с важна информация, преди да отидете на SecurePoll, така че вашето гласуване да протече гладко.

 • Бюлетината включва въпроса за гласуване и две възможности, от които да изберете една. Моля, изберете "не" или "да". Гласовете, при които не е направен избор между "не" и "да", няма да бъдат отчетени при окончателното преброяване.
 • Пространството за „Коментар“ ви предоставя възможност да оставите коментари относно всички свои притеснения относно предложените насоки.
 • След това SecurePoll ще ви уведоми, че гласът ви е записан.
 • Може да гласувате, колкото пъти пожелаете. При всяка следващо гласуване ще презаписвате (анулирате) всяко предишно.

Как ще бъде определен резултатът от гласуването?

Прагът за преминаване към ратификация от страна на Управителния съвет е >50% подкрепа на участващите потребители. Понастоящем движението няма единна практика относно процесите на гласуване за приемане/отхвърляне, която да следва (някои процеси използват процедура, доближаваща се до квалифицирано мнозинство (⅔), докато други използват обикновено мнозинство (50% +1), а трети изобщо избягват гласувания с броене на гласове). За да бъде приведено в съответствие с повечето референдуми в юрисдикциите в реалния свят, за този процес беше избрано гласуване с обикновено мнозинство.

Гласовете ще бъдат проверени надлежно от независима група доброволци и резултатите ще бъдат публикувани. Както при първото гласуване, гласоподавателите ще могат както да гласуват, така и да споделят притесненията си относно насоките. Докато обмисля начините за ратифициране или доразвиване на Насоките за прилагане, Управителният съвет ще разгледа нивата на подкрепа и изказаните опасения.

Ще участват ли външни за фондация „Уикимедия“ проверители на вота, така че да се гарантира неговата истинност?

Резултатът от гласуването ще бъде проверен надлежно за нередности от доброволци уикимедианци с опит в гласуването в движението и процесите на проверка. Проверителите на гласуването са:

Право на глас

Общо правило

За да отговаряте на условията за гласуване, трябва да не сте блокирани в повече от един уикипроект.

Редактори

Можете да гласувате от всеки регистриран профил, който притежавате в уикипроект на Уикимедия. Можете да гласувате само веднъж, независимо колко профила притежавате. За да бъде зачетен като валиден, този профил трябва да (следните 4 критерия трябва да бъдат изпълнени кумулативно):

 • не е блокиран в повече от един проект;
 • не е бот;
 • има най-малко 300 редакции общо, извършени преди 3 януари 2023 г. в уикипроектите на Уикимедия;
 • има поне 20 редакции между 3 юли 2022 г. и 3 януари 2023 г.

AccountEligibility tool може да се използва за бърза проверка дали редакторът отговаря на основните условия за гласуване.

Разработчици

Разработчиците отговарят на условията за гласуване, ако:

 • са администратори на сървъри на Уикимедия с шел достъп
 • или са направили поне един merged commit към репотата на Уикимедия в Gerrit между 3 юли 2022 г. и 3 януари 2023 г.

Допълнителни критерии

 • или са направили поне един merged commit към което и да е репо в nonwmf-extensions или nonwmf-skins между 3 юли 2022 г. и 3 януари 2023 г.
 • или са направили поне един merged commit към репото на който и да е инструмент на Уикимедия (например magnustools) между 3 юли 2022 г. и 3 януари 2023 г.;
 • или са направили поне 300 редакции преди 3 януари 2023 г. и са направили поне 20 редакции между 3 юли 2022 г. и 3 януари 2023 г. в translatewiki.net;
 • или поддържат/допринасят за каквито и да е инструменти, ботове, потребителски скриптове, джаджи и Луа модули в уикитата на Уикимедия;
 • или са участвали в значителна степен в процесите на проектиране и/или преглед на техническо развитие, свързано с Уикимедия.

Забележка: Ако отговаряте на основните критерии, ще можете да гласувате веднага. Поради техническите ограничения на SecurePoll, хората, които отговарят на допълнителните критерии, може да не могат да гласуват директно, освен ако не отговарят на някой от другите критерии. Ако смятате, че отговаряте на допълнителните критерии, моля, изпратете имейл на ucocproject@wikimedia.org с мотивите поне четири дни преди последната дата за гласуване, т.е. на или преди 27 януари 2023 г. Ако отговаряте на критериите, ще ви добавим ръчно, за да можете да гласувате.

Служители и контрагенти на Фондация „Уикимедия“

Настоящите служители и контрагети на Фондация „Уикимедия“ отговарят на условията за гласуване, ако са били наети от Фондацията към 3 януари 2023 г.

Служители и контрагенти на филиалите на движението на Уикимедия

Служителите и контрагентите на действащи чаптъри на Уикимедия (Wikimedia Chapter), тематични организации или потребителски групи отговарят на условията за гласуване, ако са били наети от тяхната организация към 3 януари 2023 г.

Членовете на официални органи, определени в правилниците на чаптърите на Уикимедия, тематичните организации или потребителските групи, отговарят на условията за гласуване, ако са изпълнявали тези функции към 3 януари 2023 г.

Членове на борда на Фондация „Уикимедия“ и членове на консултативния съвет

Настоящи и бивши членове на Управителния съвет на Фондация „Уикимедия“ и Консултативния съвет на Фондация „Уикимедия“ имат право на глас.

Членове на Комитета на движението на Уикимедия

Настоящите членове на Комитетите на движението на Уикимедия отговарят на условията за гласуване, ако са изпълнявали тези функции към 3 януари 2023 г.

Общностни организатори на Движението на Уикимедия

Общностни организатори с добра репутация, които не отговарят на условията за гласуване в други категории, отговарят на условията за гласуване, ако отговарят на едно от следните условия:

 • кандидатствали са, получили са и са докладвали за поне една субсидия на Фондация „Уикимедия“ от 1 септември 2021 г. насам,
 • организирали са поне един финансиран хакатон, състезание или друго събитие на Уикимедия с документация в уики и най-малко 10 присъстващи/посетители/участници между 3 януари 2022 г. и 3 януари 2023 г.

Допълнителни критерии

Ако смятате, че отговаряте на допълнителните критерии, моля, изпратете имейл на ucocproject@wikimedia.org с мотиви поне четири дни преди последната дата за гласуване, т.е. на или преди 27 януари 2023 г. Ако отговаряте на критериите, ние ръчно ще ви добавим към списъка с гласоподаватели.

ЧЗВ относно гласуването

 1. Как мога да проверя дали отговарям на условията?
  Редакторите могат да използват AccountEligibility tool, за да проверят дали отговарят на условията за гласуване в настоящия вот. Страницата с глобална информация за профила е достъпна, за да научите повече за вашия брой редакции и история на приносите.
 2. Как са определени изискванията за право на глас?
  Бордът на фондация „Уикимедия“ определи изискванията за право на глас преди началото на изборите. Това са същите изисквания, използвани за изборите на Управителния съвет.
 3. Имащ право на глас не може да гласува
  Възможно е да получите съобщение: „За съжаление не сте в предварително генерирания списък с потребители, упълномощени да гласуват на тези избори.“
  Решения

  Уверете се, че сте влезли в профила си.

  Уверете се, че гласувате от Метауики; може да използвате тази връзка, за да отидете на началната страница за гласуване.

  Ако сте разработчик, служител на Фондация „Уикимедия“, член на комитета на Движението на Уикимедия, отговарящ на условията стипендиант или член на Консултативния съвет, може да нямате конкретно потребителско име и ще трябва да бъдете добавени ръчно към избирателния списък. Трябва да се свържете с ucocproject@wikimedia.org, за да бъдете добавени в списъка. За да бъдете добавени в списъка, следва да получите отговор в рамките на 72 часа.

  Ако все още не можете да гласувате и смятате, че би трябвало да можете, моля, оставете съобщение на беседата на страницата за гласуването или се свържете с Избирателната комисия на ucocproject@wikimedia.org. Отговор би следвало да бъде изпратен в рамките на 72 часа.

 4. Не мога да се впиша във VoteWiki
  Не е необходимо да се вписвате във VoteWiki, за да гласувате. Ако видите бюлетината, това означава, че SecurePoll успешно ви е идентифицирал. От съображения за сигурност във VoteWiki са регистрирани само ограничен брой профили.
 5. Може ли някой да види как съм гласувал?
  Не, сигурността на изборите е гарантирана. Изборите използват софтуера SecurePoll. Гласуването е тайно. Никой от Изборната комисия, Борда или служителите на Фондация „Уикимедия“ няма достъп до подадените бюлетини. Член на екипа на отдел „Доверие и безопасност“ на фондация „Уикимедия“ пази ключа за шифриране за изборите. Бъде ли активиран, изборният процес бива преустановен.
 6. Какви данни се събират за гласуващите?

  Някои лични данни за гласоподаватели могат да се видят от няколко избрани лица, които се грижат за преброяването и одитират изборите. Вижте надзорните органи по ратификацията, както е обявено по-горе.

  Тези данни включват IP–адреса и потребителския агент. Тези данни се изтриват автоматично 90 дни след изборите.

 7. Как ще се използват тези данни?
  Показателите за тези избори ще бъдат обобщени на страниците с резултати от изборите в Мета и доклада след анализа на изборите. Лична информация, позволяваща идентифициране, няма да бъде публикувана. Лична информация, позволяваща идентифициране, може да се използва за определяне на броя на отделните гласоподаватели и глобалното разпространение на гласоподавателите.
 8. Когато гласувам, не виждам потвърждение, че гласът е получен, и се появява автоматично съобщение, че трябва да вляза, за да гласувам. Какво се случва?

  Не е необходимо да влизате във votewiki, за да гласувате. Тази грешка вероятно произтича от проблем с кеширането. Моля, опитайте да гласувате отново на m:Special:SecurePoll/vote/394.

  Също така имайте предвид, че имате свободата да подавате нов глас, при което да променяте предпочитанията си толкова пъти, колкото желаете. Само един глас на потребител ще бъде съхранен и системата просто ще замени вашия стар глас(ове) с нов и ще отхвърли всички предишни гласове(и).

  Когато процесът ви на гласуване е завършен, на екрана ви се показва разписка, която можете да запазите като доказателство, че сте гласували.

 9. Как системата за гласуване е защитена от потребители, въвеждащи множество гласове?
  Само един глас на потребител се съхранява в системата. Можете да подавате нов глас и да променяте вашите предпочитания при всяко гласуване толкова пъти, колкото желаете. Системата просто ще замени вашия стар глас(ове) с нов и ще отхвърли всички предишни гласове(и).
 10. Оказва ли се принуда или влияние върху служителите да гласуват по определен начин?
  Не, служителите на Фондация „Уикимедия“ и тези на филиалите не се насърчават да гласуват по определен начин. Насърчаваме всички да гласуват независимо. За да бъдат ефективни насоките за прилагане на Кодекса за поведение, се нуждаем от честен принос, който да ни помогне да открием дали има области, в които е необходимо подобрение.
 11. Пристрастен ли е екипът на отдел „Доверие и безопасност“ по отношение на резултата от гласуването?
  Отделът за „Доверие и безопасност“ има три подразделения: политики, дезинформация и операции. Екипът, подпомагащ ВКП, е екипът за политики. Той не участва в разследвания на поведение на потребителите. Въпреки че не се смята, че оперативният екип е или би бил пристрастен, това разделяне на функциите е умишлено, точно за да се избегнат непреднамерени пристрастия. Екипът за политики няма да бъде оценен според това дали този съвместно създаден документ ще получи одобрение при неговото първо гласуване или е необходимо по-нататъшно развитие. Екипът се оценява според това дали работи добре с общността. Това означава разработване на съвместен подход за прилагане на ВКП, който ще функционира за общността. Нашата цел е да изпълним тази отговорност възможно най-добре.
 12. Други въпроси, които не са споменати тук
  За технически грешки или грешки в системата за гласуване, моля, пишете на ucocproject@wikimedia.org. Посочете потребителското име, с което се опитвате да гласувате, и проекта, в който се опитвате да гласувате. Член на екипа на проекта ще отговори на вашия имейл възможно най-скоро.