Universal Code of Conduct/Revised enforcement guidelines/Voter information/et

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/Revised enforcement guidelines/Voter information and the translation is 63% complete.
Outdated translations are marked like this.
Üldine käitumisjuhis

Hääletus üldkehtiva käitumisjuhendi projekt jõustamissuuniste kinnitamise kohta (UCoC) on planeeritud ajavahemikku 7. märts 2022 kuni 21. märts 2022 SecurePolli toel. Kõigil vikikogukonna sobivatel hääletajatel on võimalus toetada jõustamissuuniste vastuvõtmist või olla selle vastu ja jagada oma valiku põhjendust. UCoC jõustamisviiside ja -protsesside kehtestamiseks on vajalik jõustamisjuhiste täiendamine. Lisateavet hääletamisjuhiste ja hääletamisõiguse kohta leiad altpoolt.

Vt hääletamise KKK-st teavet hääletamise alustamise kohta.

Hääletamine

Kui vastad hääletamise tingimustele:

 1. Vaata läbi üldkehtiva käitumisjuhendi poliitika jõustamissuunised.
 2. Otsusta, kas toetada jõustamissuuniste vastuvõtmist või mitte. Kui sa ei nõustu suunistega, kirjuta üles soovituslikud muudatused suunistes, mida soovid oma häälele lisada.
 3. Vaata, kuidas SecurePolli abil häält salvestada.
 4. Mine leheküljele SecurePoll Voting ja järgi juhiseid.
 5. Tuleta teistele kogukonna liikmetele hääletust meelde!

Mille üle hääletatakse?

In mid-January, the Enforcement Guidelines (EGs) for the Universal Code of Conduct will undergo a second community-wide ratification vote. This follows the March 2022 vote, which provided a majority support result, but highlighted important community concerns that the Board’s Community Affairs Committee (CAC) requested revising. The Revisions Committee reviewed the community input and made changes. Areas of concern, such as balancing privacy and transparency, as well as training and affirmation requirements, have been updated.

Wikimedia Foundationi nõukogu toetab kogukonnahääletust üldkehtiva käitumisjuhendi jõustamissuuniste ettepaneku suhtes pärast nõukogu enda heakskiitu üldkehtivale käitumisjuhendile. Nõukogu tunnustab ka vahekohtukomitee ühises kirjas väljendatud toetust hääletusele ning vabatahtlike, liikmete ja koostekomitee küsitlust.

Üks põhisoovitusi 2030 aasta strateegiliste eesmärkide kohta oli üldkehtiva käitumisjuhendi loomine, et pakkuda vikiliikumisele kogu maailmas ühine lähtepunkt vastuvõetavale käitumisele, nulltolerantsiga ahistava käitumise suhtes.

Üldkehtiva käitumisjuhendi täitmise suunised

Need suunised on mõeldud üldkehtiva käitumisjuhendi jõustamiseks. Üldkehtiva käitumisjuhendi kinnitas eelnevalt nõukogu, kuigi kogukond pole seda veel heaks kiitnud. See hõlmab ennetus-, avastamis- ja uurimismeetmeid ning muid meetmeid, mis on vajalikud üldkehtiva käitumisjuhendi rikkumise lahendamiseks. Jõustamist teostaksid peamiselt selleks määratud osakonnad kõigis veebi- ja veebivälistes Wikimedia projektides, üritustel ja seotud ruumides, mida hostitakse kolmandate isikute platvormidel. Seda tehakse organiseeritult ja õigeaegselt ning järjepidevalt kogu Wikimedia liikumise ulatuses.

Üldkehtiva käitumisjuhendi jõustamissuunised koosnevad kahest osast:

 • Ennetustöö
  • Üldkehtiva käitumisjuhendi teadlikkuse suurendamine, muu hulgas üldkehtiva käitumisjuhendi koolituse soovitamine.
 • Reageeriv töö
  • Suunised rikkumisest teavitamiseks, nende menetlemiseks, teabe andmiseks rikkumiste kohta, jõustamismeetmete määramiseks, jne.

Milleks hääletada?

Jõustamissuuniste kinnitamine on vajalik üldkehtiva käitumisjuhendi jõustamisviiside, protsesside ja meetmete loomiseks. Jõustamissuuniste hääletus on mõeldud selleks, et hinnata kogukonna toetust käitumisjuhistele ja koguda tagasisidet, kui hääletajatel on käesolevate ettepanekute suhtes kahtlusi. Igal juhul on oluline oma hääl kuuldavaks teha ja kui hääletad „ei“, on oluline sõnastada, millised punktid sulle muret tekitavad ja miks.

Hääletamine võimaldab:

 • Hoolitseda selle eest, et globaalses hääletuses oleks esindatud ka sinu Wikimedia projekti vaated.

Kuidas hääletada

A mockup of the SecurePoll ballot. Note especially that votewiki may suggest you are not logged in. Your vote will still count.

Palun loe seda jaotist enne SecurePolli keskkonda edasi liikumist, et saada kasulikku teavet hääletuskogemuse sujuvaks muutmiseks.

 • Hääletusaken näitab hääletusküsimust ja pakub kahte võimalust: „Jah“ ja „ei“
 • „Kommentaaride“ väli annab sulle võimaluse jätta märkusi probleemide kohta, mis sul seoses esitatud suunistega tekkisid.
 • Seejärel teavitab SecurePoll sind, et sinu hääl on salvestatud.
 • Valimisel saad ka uuesti hääletada ja oma häält muuta. See kirjutab sinu eelmise vastuse üle. Seda võid teha nii mitu korda kui soovid.

Kuidas hääletustulemus määratakse?

Nõukogu hääletusele edasi liikumiseks on vajalik üle 50% osalevate kasutajate toetus. Hetkel ei ole liikumisel järgitavaid hääletuse läbimis-/nurjumisprotsesse (mõned protsessid kasutavad suurema häälteenamusega hääletust (⅔), teised aga lihthäälteenamust (50% +1), mõned väldivad arvulist häälte lugemist). Selle protsessi jaoks valiti lihthäälteenamusega hääletus, nagu toimib enamus referendumitest kogu maailmas.

Hääletajatelt küsitakse, milliseid elemente tuleb muuta ja miks. Kui hääletus annab enamusvastuseks „ei“, anonümiseerib ja avaldab käitumisjuhendi projektimeeskond „ei“ hääle andmise põhjused ja koostab kokkuvõtliku aruande. Paranduskomiteesse kutsutakse kaks käitumisjuhendi koostekomitee liiget; selles rühmas vaadeldakse suuniste täiendamist hääletusprotsessi käigus tõstatatud probleemide põhjal. Sarnaselt sellele protsessile avaldatakse parandused läbivaatamiseks ja toimub teine hääletus.

Kas hääletuse vaatlejate hulgas on inimesi väljaspoolt Wikimedia Foundationit, et veenduda hääletuse terviklikkuses?

Hääletuse tulemust jälgivad personali hulka mittekuuluvad vikipedistid, kellel on kogemusi hääletuste läbiviimisel ja kontrollimisel. Hääletuse vaatlejad on

Hääletamise õigus

General rule

You must not be blocked in more than one project to qualify to vote.

Vikiprojektide kaastöölised

Sa võid hääletada mis tahes ühe sulle kuuluva vikikonto alt. Sa võid hääletada ainult ühe korra, olenemata sellest, mitu kontot sul on. Kvalifitseerumiseks:

 • ei tohi konto olla blokeeritud rohkem kui ühes vikiprojektis;
 • ei tohi konto olla bot;
 • peab konto olema enne 7. veebruari 2022 olema teinud vikiprojektides kokku vähemalt 300 muudatust;
 • peab konto olema ajavahemikus 7. august 2021 kuni 7. veebruar 2022 teinud vähemalt 20 muudatust.

Tööriista [$TKTK AccountEligibility Tool] (Konto sobivuse tööriist) saab kasutada redaktori põhihääletuse sobivuse kiireks kontrollimiseks.

Arendajad

Arendajad kvalifitseeruvad hääletamiseks, kui nad:

 • on kesta juurdepääsuga Wikimedia serveri administraatorid,
 • või on teinud vähemalt ühe liidetud muudatuse Gerritis mis tahes Wikimedia repos ajavahemikus 7. augustist 2021 kuni 7. veebruarini 2022

Täiendavad kriteeriumid:

 • või on teinud vähemalt ühe liidetud muudatuse mis tahes repos mitte-wmf laiendustes või mitte-wmf-skinnides ajavahemikus 7. august 2021 kuni 7. veebruar 2022;
 • või on teinud vähemalt ühe liidetud muudatuse ajavahemikus7. augustist 2021 kuni 7. veebruarini 2022 mis tahes Wikimedia tööriistarepos (näiteks magnustools);
 • või on teinud translatewiki.net-is vähemalt 300 muudatust enne 7. veebruari 2022 ja teinud vähemalt 20 muudatust ajavahemikus 7. august 2021 kuni 7. veebruar 2022;
 • või on mis tahes tööriistade, robotite, kasutajaskriptide, vidinate ja Lua moodulite hooldajad/kaasastajad Wikimedia vikides;
 • või on olulisel määral seotud Wikimediaga seotud tehnilise arengu kavandamise ja/või läbivaatusega.

Märkus: Kui vastad põhikriteeriumidele, saad kohe hääletada. SecurePolli tehniliste piirangute tõttu ei pruugi lisakriteeriumidele vastavatel inimestel olla võimalik otse hääletada, välja arvatud juhul, kui nad vastavad mõnele teisele kriteeriumile. Kui arvad, et vastad täiendavatele kriteeriumidele, saada e-kiri aadressil ucocproject@wikimedia.org koos selgitusega vähemalt neli päeva enne viimast hääletamise kuupäeva.

Wikimedia Foundationi töötajad ja töövõtjad

Praegused Wikimedia Foundationi töötajad ja töövõtjad kvalifitseeruvad hääletama, kui nad on Wikimedia Foundationis töötanud vähemalt 17. jaanuarist 2022.

Wikimedia liikumise filiaalide töötajad ja töövõtjad

Praeguse Wikimedia chapteri, temaatilise organisatsiooni või kasutajarühma töötajad ja töövõtjad kvalifitseeruvad hääletama, kui nad on oma organisatsioonis töötanud vähemalt 17. jaanuarist 2022.

Members of formal bodies as defined in the bylaws of the current Wikimedia Chapters, thematic organizations or user groups qualify to vote if they have been serving in those functions as of 3 January 2023.

Wikimedia Foundationi juhatuse liikmed

Praegused ja endised Wikimedia Foundationi nõukogu liikmed saavad hääletada.

Wikimedia Movement Committee members

Current members of the Wikimedia Movement Committees qualify to vote if they have been serving in those functions as of 3 January 2023.

Wikimedia Movement community organizers

Community organizers in good standing, who do not qualify to vote under other categories, qualify to vote if they meet one of the following:

 • have applied for, received and reported on at least one Wikimedia Foundation grant since 1 September 2021.
 • were an organizer of at least one funded hackathon, competition or other Wikimedia event with on-wiki documentation and at least 10 attendees/visitors/participants between 3 January 2022 and 3 January 2023.

Additional criteria

If you think you meet the additional criteria, please email ucocproject@wikimedia.org with the reasoning at least four days before the last date for voting i.e. on or before 27 January 2023. If you meet the criteria, we will manually add you to the list of voters.

Hääletamise KKK

 1. Kuidas ma saan kontrollida oma sobivust?
  Kaastöölised saavad kasutada tööriista AccountEligibility (Konto sobivus), et kontrollida oma kvalifitseerumist praegusel hääletusel osalemiseks. Globaalse kontoteabe lehekülg on saadaval, et anda lisateavet sinu muudatuste arvu ja kaastöö ajaloo kohta.
 2. Kuidas määratakse sobivusnõuded?
  Wikimedia Foundationi juhatus määrab sobivusnõuded enne hääletuse algust. Need on samad nõuded, mida kasutatakse nõukogu valimistel.
 3. Sobival hääletajal ei õnnestu hääletada
  Võid saada sõnumi: „Vabandage, te ei ole hääletamiseks volitatud kasutajate eelmääratud loendis.“
  Lahendused

  Veendu, et oled sisse logitud.

  Veendu, et hääletad Meta-vikist, kasuta seda linki, et minna hääletamise avalehele.

  Kui oled arendaja, Wikimedia Foundationi personali liige või nõukogu liige, ei pruugi valimiste komitee olla suutnud sind konkreetse kasutajanimega kokku viia. Loendisse lisamiseks võta ühendust aadressil ucocproject@wikimedia.org.

  Kui sa ei saa endiselt hääletada ja arvad, et peaksid hääletada saama, jäta sõnum hääletuse arutelulehele või võt ühendust hääletuskomisjoniga aadressil ucocproject@wikimedia.org. Peaksid saama vastuse 72 tunni jooksul.

 4. Ma ei saa VoteWikisse sisse logida
  Hääletamiseks ei pea VoteWikisse sisse logima. Kui näed hääletuselehekülge, on SecurePoll sind edukalt tuvastanud. Turvakaalutlustel on VoteWiki’s registreeritud ainult piiratud arv kontosid.
 5. Kas keegi näeb, kelle poolt hääletasin?
  Ei, hääletus on turvaline. Valimisel kasutatakse tarkvara SecurePoll. Hääletus on salajane. Ühelgi valimiskomisjoni, juhatuse ega Wikimedia Foundationi töötajal ei ole hääletuse andmetele ligipääsu. Usaldus- ja turvameeskonna liikmel Wikimedia Foundationis on valimiste krüptimisvõti. Kui võti aktiveeritakse, hääletus peatub.
 6. Milliseid andmeid hääletajate kohta kogutakse?

  Mõningaid isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid hääletajate kohta saavad vaadata valitud isikud, kes kontrollivad hääletust ja loevad hääli (hääletuse jälgijad kuulutatakse peatselt välja).

  See hõlmab IP-aadressi ja kasutajateavet. Need andmed kustutatakse automaatselt 90 päeva pärast valimiste lõppu.

 7. Kuidas neid andmeid kasutatakse?
  Selle valikuga seotud mõõdikud võetakse kokku Meta valimiste tulemuse leheküljel tulemustest ja valimiste analüüsijärgses aruandes. Isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid ei avaldata. Isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid võidakse kasutada sõltumatute valijate arvu ja ülemaailmse hääletajate jaotuse kindlaks tegemiseks.
 8. Kui hääletan, ei näe ma kinnitust, et hääl võeti vastu, ja ilmub automaatne sõnum, mis ütleb, et pean hääletamiseks sisse logima. Mis toimub?

  Sa ei pea hääletamiseks Votewikisse sisse logima. See viga on vahemällu salvestamise probleem. Vabandust! Palun proovi uuesti hääletada lingil m:Special:SecurePoll/vote/391.
  See peaks edastama sõnumi: „Hääletamine toimub keskses vikis. Sinna liikumiseks klõpsa alloleval nupul.“ Nupule klõpsamine saadab sind hääletusserverisse ja peaks võimaldama sul hääletada.

  Pane tähele, et võid oma hääletamiseelistusi määrata või muuta nii mitu korda kui soovid. Iga kasutaja kohta salvestatakse ainult üks hääl ja süsteem asendab sinu vana(d) hääle(d) uue häälega ning lükkab tagasi kõik eelmised hääled.

  Kui sinu hääletusprotsess on lõppenud, kuvatakse ekraanile kinnitus, mille võid salvestada tõendina, et oled hääle andnud

 9. Kuidas kaitstakse hääletussüsteemi mitme hääle andmise eest ühe kasutaja alt?
  Süsteemi salvestatakse ainult üks hääl kasutaja kohta. Sul on õigus oma hääletamiseelistusi määrata või muuta nii mitu korda kui soovid. Süsteem asendab sinu vana(d) hääle(d) uue häälega ning lükkab tagasi kõik eelmised hääled.
 10. Kas töötajad on sunnitud või julgustatud teatud viisil hääletama?
  Ei, Wikimedia Foundationi töötajaid ja filiaalide liikmeid ei mõjutata hääletama teatud viisil. Julgustame kõiki hääletama iseseisvalt. Käitumisjuhendi jõustamissuuniste tõhususe tagamiseks vajame ausat panust, et aidata meil tuvastada, kas on vaja teha täiustusi.
 11. Kas usaldus- ja turvameeskond suhtub hääletuse tulemustesse erapooletult?
  Usaldus- ja turvaüksusel on kolm suunda: poliitikad, deinformatsioon ja tegevused. Üldkehtivate käitumisjuhiste meeskond on poliitikameeskond. Poliitikameeskond ei ole seotud kasutajate käitumise uurimisega. Kuigi usutakse, et töörühm on ei ole kallutatud, oli funktsioonide eraldamine tahtlik, et vältida ka teadvustamata kallutatust. Poliitikameeskonda ei hinnata selle alusel, kas nende koostöö loodud dokument saab heakskiidu esimeses voorus või vajab edasist arendamist. Kuid meeskonda hinnatakse selle põhjal, kas nad teevad kogukonnaga head koostööd. See tähendab ühise lähenemisviisi loomist kogukonna jaoks toimivate käitumisjuhiste jõustamiseks. Meie eesmärk on täita see vastutus nii hästi kui võimalik.
 12. Muud küsimused, mida siin ei ole mainitud
  Tehniliste või hääletussüsteemi tõrgete korral saada e-kiri aadressil ucocproject@wikimedia.org. Palun täpsusta kasutajanimi, mille alt proovisid hääletada, ja projekt, kus püüdsid hääletada. Projekti meeskonna liige vastab sinu e-kirjale esimesel võimalusel.