Jump to content

Powszechne Zasady Postępowania/Wytyczne egzekwowania/Informacje wyborcze

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/Revised enforcement guidelines/Voter information and the translation is 97% complete.
Outdated translations are marked like this.
Powszechne Zasady Postępowania

W dniach od 17 do 31 stycznia 2023 roku (do godziny 23:59:59 UTC) za pośrednictwem narzędzia SecurePoll odbędzie się głosowanie nad ratyfikacją Wytycznych egzekwowania Powszechnych Zasad Postępowania (PZP). Wszyscy uprawnieni do głosowania członkowie społeczności Ruchu Wikimedia mają możliwość zagłosowania za przyjęciem lub odrzuceniem Wytycznych oraz uzasadnienia swojego stanowiska. Ratyfikacja Wytycznych egzekwowania jest niezbędna do ustanowienia procesów egzekwowania PZP. Poniżej znajdziesz więcej szczegółów na temat instrukcji głosowania i możliwości udziału w głosowaniu.

Zobacz również sekcję „Najczęściej zadawane pytania”.

Proces wyborczy

Jeśli jesteś uprawniony/-a do głosowania:

 1. Przejrzyj poprawione Wytyczne egzekwowania Powszechnych Zasad Postępowania.
 2. Zdecyduj, czy popierasz wprowadzenie Wytycznych Egzekwowania. Jeśli nie, w komentarzu do swojego głosu zawrzyj zmiany, które chcesz zobaczyć w kolejnych propozycjach.
 3. Dowiedz się jak zagłosować przy użyciu narzędzia SecurePoll.
 4. Przejdź do narzędzia SecurePoll i stosuj się do instrukcji.
 5. Przypomnij innym, aby zagłosowali.

Co jest poddawane głosowaniu?

W połowie stycznia 2023, poprawione Wytyczne egzekwowania Powszechnych Zasad Postępowania zostaną podane drugiemu głosowaniu ratyfikacyjnemu. Jest ono następstwem głosowania z marca 2022, gdzie większość głosujących opowiedziała się za prowadzeniem Wytycznych, ale gdzie również pojawiły się kwestie, których przegląd zlecił komitet Community Affairs Committee, część Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia. Komitet opracowujący Wytyczne dokonał zmian w dokumencie, podążając za opiniami członków społeczności. Dotyczą one zrównoważenia prywatności i przejrzystości, jak też zaktualizowanych wytycznych dotyczących szkoleń z PZP.

Rada Powiernicza Fundacji Wikimedia wspiera głosowanie społeczności nad propozycją Wytycznych egzekwowania PZP, sama też wcześniej ratyfikowała PZP. Powiernicy uznają również poparcie dla takiego głosowania wyrażone w liście otwartym Komitetów Arbitrażowych oraz w ankiecie przeprowadzonej wśród wolontariuszy, członków afiliantów i członków komitetu piszącego PZP.

Jedną z kluczowych rekomendacji celów strategicznych na rok 2030 było wspólne stworzenie Powszechnych Zasad Postępowania, aby zapewnić globalne podstawy akceptowalnych zachowań dla całego ruchu, bez żadnej tolerancji dla nękania.

Powszechne Zasady Postępowania – Wytyczne egzekwowania

Niniejsze Wytyczne służą do egzekwowania Powszechnych Zasad Postępowania. PZP zostały wcześniej zatwierdzone przez Radę Powierniczą po konsultacjach ze społecznością, jednak bez formalnego głosowania wśród społeczności. Wytyczne obejmują działania prewencyjne i dochodzeniowe oraz inne działania podejmowane w związku z naruszeniami Powszechnych Zasad Postępowania. Egzekwowaniem przepisów zajmą się przede wszystkim (choć nie wyłącznie) wyznaczone osoby funkcyjne we wszystkich projektach Wikimedia i poza nimi, na wydarzeniach offline oraz powiązanych przestrzeniach hostowanych na platformach zewnętrznych, ale nie tylko. Działania te będą prowadzone w sposób zorganizowany, terminowy i spójny dla całego ruchu Wikimedia.

Poprawione Wytyczne egzekwowania PZP składają się z dwóch części:

 • Działania prewencyjne
  • m.in. promowanie świadomości o PZP, rekomendowanie szkoleń
 • Działania responsywne
  • Określenie procesu składania zgłoszeń, rozpatrywanie zgłoszonych naruszeń, zapewnienie zasobów dla spraw dotyczących zgłoszonych naruszeń, wyznaczanie działań wykonawczych w przypadku wykrycia naruszeń, itd.

Dlaczego należy zagłosować?

Ratyfikacja Wytycznych egzekwowania jest niezbędna do sfinalizowania procesów i działań związanych z PZP. Głosowanie nad Wytycznymi ma na celu ocenę poparcia społeczności dla PZP oraz zebranie informacji zwrotnych, jeśli głosujący mają zastrzeżenia do obecnej propozycji. Ważne jest, aby poprzez swój głos przedstawić swoje poglądy, a jeśli głosujesz na „nie”, ważne jest, abyś podzielił się informacją, która część (lub części) Wytycznych budzi Twoje zastrzeżenia i dlaczego.

Co najważniejsze, głosowanie pozwoli:

 • Upewnić się, że poglądy Twojego projektu Wikimedia będą reprezentowane w globalnym głosowaniu

Jak głosować

Makieta karty do głosowania w narzędziu SecurePoll. Zwróć uwagę, że votewiki może sugerować, że nie jesteś zalogowany/-a. Twój głos nadal jednak będzie się liczył.

Zanim przejdziesz do narzędzia SecurePoll, przeczytaj ten rozdział, aby uzyskać informacje, które pomogą Ci bezproblemowo głosować.

 • Na karcie do głosowania znajduje się pytanie oraz dwie opcje: „Nie” i „Tak”, z których należy wybrać jedną. Głosy bez wybranej żadnej opcji nie będą ważne.
 • Pole „Komentarz” jest miejscem, w którym można zostawić uwagi dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z proponowanymi Wytycznymi.
 • Następnie system SecurePoll powiadomi Cię, że Twój głos został zarejestrowany.
 • Możesz głosować ponownie. Zastępuje to Twój poprzedni głos. Możesz powtarzać głosowanie tyle razy, ile chcesz.

Jak zostanie ustalony wynik głosowania?

Aby Wytyczne przeszły do etapu ratyfikacji przez Radę Powierniczą, konieczne będzie uzyskanie poparcia ponad 50% uczestniczących użytkowników. Obecnie w ruchu nie ma jednej praktyki dotyczącej procesów głosowania „za/przeciw” (niektóre procesy wykorzystują coś bliższego ogromnej większości (⅔), inne większość głosów (50% +1), a jeszcze inne w ogóle unikają liczenia głosów). W przypadku tego procesu, aby zachować zgodność z większością referendów w rzeczywistych sytuacjach, wybrano głosowanie zwykłą większością głosów.

Głosujący zostaną sprawdzeni przez niezależną grupę wolontariuszy, po czym nastąpi publikacja wyników głosowania. Podobnie, jak w pierwszym głosowaniu, głosujący mogą oddawać głosy i zostawiać komentarze na temat Wytycznych. Rada Powiernicza przeanalizuje poziom poparcia dla Wytycznych wyrażony w głosowaniu i podejmie decyzje o dalszych krokach procesu ratyfikacyjnego.

Czy jakieś osoby spoza Fundacji Wikimedia będą zaangażowane w analizę głosowania w celu sprawdzenia jego autentyczności?

Wynik głosowania zostanie sprawdzony pod kątem nieprawidłowości przez Wikimedian niebędących pracownikami Fundacji Wikimedia, którzy mają doświadczenie w przeprowadzaniu głosowań i ich weryfikacji. Osoby sprawdzające wynik to:

Prawo do głosowania

Zasada ogólna

Nie można mieć blokady w więcej niż jednym projekcie Wikimedia, by móc zagłosować.

Edytorzy projektów

Możesz głosować z dowolnego zarejestrowanego konta, które posiadasz w projekcie Wikimedia. Możesz głosować tylko raz, niezależnie od liczby posiadanych kont. Aby się zakwalifikować, to jedno konto musi:

 • nie być zablokowane w więcej niż jednym projekcie;
 • nie być botem;
 • dokonać co najmniej 300 edycji we wszystkich projektach Wikimedia na dzień 3 stycznia 2023;
 • i dokonać co najmniej 20 edycji w okresie od 3 lipca 2022 a 3 stycznia 2023.

Do szybkiego sprawdzenia podstawowych uprawnień do głosowania można użyć narzędzia [$AccountEligibility tool].

Programiści

Programiści mogą głosować, jeśli:

Dodatkowe kryteria

 • lub dokonali co najmniej jednego zatwierdzenia kodu w repozytoriach nonwmf-extensions lub nonwmf-skins między 3 lipca 2022 a 3 stycznia 2023.
 • lub dokonali co najmniej jednego zatwierdzenia kodu w dowolnym repozytorium narzędzi Wikimedia (np. magnustools) między 3 lipca 2022 a 3 stycznia 2023.
 • lub dokonali co najmniej 300 edycji przed 3 stycznia 2023, z czego co najmniej 20 edycji między 3 lipca 2022 a 3 stycznia 2023 na translatewiki.net;
 • lub utrzymują/programują dowolne narzędzia, boty, skrypty użytkownika, gadżety czy moduły Lua w projektach Wikimedia;
 • lub w znaczący sposób uczestniczą w projektowaniu i/lub przeglądach rozwoju technicznego związanego z wikimediami.

Uwaga: Jeśli spełniasz kryteria podstawowe, możesz głosować natychmiast. Jednak z powodu ograniczeń technicznych SecurePoll osoby, które spełniają kryteria dodatkowe mogą nie mieć możliwości głosowania, o ile nie spełniają któregoś z kryteriów podstawowych. Jeśli uważasz, że spełniasz kryteria dodatkowe, napisz do ucocproject@wikimedia.org wiadomość z uzasadnieniem co najmniej na cztery dni przed upływem terminu głosowania, czyli do 27 stycznia 2023. Jeśli spełniasz kryteria, zostaniesz dodany/-a na listę i będziesz mógł/mogła głosować.

Pracownicy stali i tymczasowi Fundacji Wikimedia

Aktualni pracownicy stali i tymczasowi Fundacji Wikimedia mogą głosować, jeśli zatrudniono ich przed 3 stycznia 2023.

Pracownicy stali i tymczasowi organizacji afiliowanych Wikimedia

Pracownicy stali i tymczasowi afiliantów Wikimedia, organizacji tematycznych i grup użytkowników mogą głosować jeśli zostali zatrudnieni przez organizację ruchu Wikimedia przed 3 stycznia 2023.

Członkowie ciał statutowych zdefiniowani w statutach aktualnych afiliantów Wikimedia, organizacji tematycznych i grup użytkowników mogą głosować, jeśli piastują swoje funkcje na dzień 3 stycznia 2023.

Członkowie Rady Powierniczej i członkowie rady doradczej

Obecni i byli członkowie Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia oraz Rady Doradczej są uprawnieni do głosowania.

Członkowie komitetów ruchu Wikimedia

Aktualni członkowie komitetów ruchu Wikimedia mogą głosować, jeśli piastują swoją funkcję na dzień 3 stycznia 2023.

Organizatorzy społeczni ruchu Wikimedia

Organizatorzy działalności ruchu Wikimedia o dobrej reputacji którzy nie kwalifikują się do głosowania z innych powodów mogą głosować, jeśli spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • wystąpili o co najmniej jeden grant Wikimedia od 1 września 2021, otrzymali go i rozliczyli.
 • organizowali co najmniej jednego hakatonu, konkursu lub innego wydarzenia Wikimedia udokumentowanego na wiki i mającego co najmniej 10 uczestników/gości pomiędzy 3 stycznia 2022 a 3 stycznia 2023.

Kryteria dodatkowe

Jeśli sądzisz, że spełniasz kryteria dodatkowe, wyślij wiadomość na adres ucocproject@wikimedia.org i napisz w niej uzasadnienie. Zrób to na co najmniej cztery dni przed końcem głosowania, to jest najpóźniej 27 stycznia 2023. Jeśli spełniasz kryteria, dodamy Cię do listy głosujących ręcznie.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Jak mogę sprawdzić, czy mogę głosować?
  Redaktorzy mogą skorzystać z narzędzia AccountEligibility, aby zweryfikować kwalifikowalność w bieżących wyborach. Liczbę edycji i ich historie można sprawdzić na stronie informacyjnej konta uniwersalnego.
 2. Jak ustalane są wymagania do wzięcia udziału w wyborach?
  Rada Powiernicza Fundacji Wikimedia ustaliła wymagania kwalifikacyjne przed rozpoczęciem wyborów. Są one identyczne jak w przypadku wyborów do Rady Powierniczej.
 3. Co zrobić jeśli uprawniony wyborca nie może głosować?
  Możesz otrzymać wiadomość: „Niestety, nie ma Cię na wstępnie przygotowanej liście użytkowników uprawnionych do głosowania w tych wyborach”.
  Rozwiązania

  Upewnij się, że jesteś zalogowany/-a.

  Upewnij się, że głosujesz z projektu Meta. możesz użyć tego linku, aby przejść do strony startowej głosowania.

  Jeśli jesteś programistą, członkiem personelu Fundacji Wikimedia, członkiem komitetu ruchu Wikimedia, grantobiorcą lub członkiem Rady Doradczej, Komisja Wyborcza mogła nie być w stanie dopasować Cię do określonej nazwy użytkownika. Powinieneś skontaktować się z ucocproject@wikimedia.org, aby zostać dodanym do listy. Odpowiedź powinna nadejść w ciągu 72 godzin.

  Jeśli nadal nie możesz głosować i uważasz, że powinieneś/powinnaś być w stanie, zostaw wiadomość na stronie dyskusji lub skontaktuj się z Komisją Wyborczą pod adresem ucocproject@wikimedia.org. Odpowiedź powinna zostać wysłana w ciągu 72 godzin.

 4. Nie mogę zalogować się do VoteWiki
  Nie musisz logować się do VoteWiki, aby głosować. Jeśli widzisz kartę do głosowania, oznacza to, że SecurePoll pomyślnie Cię zidentyfikował. Ze względów bezpieczeństwa na VoteWiki zarejestrowana jest tylko ograniczona liczba kont.
 5. Czy ktoś może zobaczyć, jak zagłosowałem/-am?
  Nie, wybory są bezpieczne. Do wyborów wykorzystuje się oprogramowanie SecurePoll. Głosy są tajne. Nikt z Komisji Wyborczej, Rady Powierniczej ani nikt z pracowników Fundacji Wikimedia nie ma do nich dostępu. Członek zespołu Trust & Safety posiada klucz szyfrowania wyborów. Po aktywowaniu klucza, wybory zostają wstrzymane.
 6. Jakie dane o wyborcach są zbierane?

  Niektóre dane osobowe wyborców są widoczne dla kilku wybranych osób, które kontrolują i rejestrują wybory (zobacz wyżej).

  Obejmuje to adres IP i przeglądarkę. Dane te są automatycznie usuwane 90 dni po wyborach.

 7. W jaki sposób będą wykorzystywane te dane?
  Dane dotyczące tych wyborów zostaną podsumowane na stronach wyborów w serwisie Meta oraz w raporcie po analizie wyników. Żadne informacje umożliwiające identyfikację użytkowników nie będą publikowane. Te dane osobowe mogą być wykorzystane do określenia liczby wyborców i ich globalnego rozproszenia.
 8. Kiedy głosuję, nie widzę potwierdzenia, że głos został odebrany, i pojawia się automatyczny komunikat, że aby zagłosować, muszę być zalogowany. Co się dzieje?

  Nie musisz się logować na votewiki, aby głosować. Ten błąd to prawdopodobnie problem z buforowaniem. Spróbuj zagłosować ponownie na stronie m:Special:SecurePoll/vote/394.

  Pamiętaj też, że możesz dowolną ilość razy zmieniać swój głos. Zostanie zapisany tylko jeden głos na użytkownika, a system po prostu zastąpi Twój poprzedni głos nowym i odrzuci wszystkie poprzednie głosy.

  Po zakończeniu głosowania na ekranie zostanie wyświetlone pokwitowanie, które można zachować jako dowód oddania głosu.

 9. W jaki sposób system głosowania jest zabezpieczony przed wielokrotnym oddawaniem głosów przez użytkowników?
  Użytkownik może dowolną ilość razy przepisywać lub zmieniać swoje preferencje dotyczące głosowania. W systemie zostanie zapisany tylko jeden głos na użytkownika, a system po prostu zastąpi Twój poprzedni głos nowym i odrzuci wszystkie poprzednie głosy.
 10. Czy pracownicy są zmuszani lub zachęcani do głosowania w określony sposób?
  Nie, pracownicy Fundacji Wikimedia ani organizacji afiliowanych nie są zachęcani do głosowania w określony sposób. Zachęcamy wszystkich do niezależnego głosowania. Aby Wytyczne egzekwowania PZP były skuteczne, potrzebujemy uczciwych działań, które pomogą nam wykryć obszary wymagające ewentualnej poprawy.
 11. Czy zespół Trust and Safety jest stronniczy w odniesieniu do wyniku głosowania?
  Zespół Trust and Safety składa się z trzech działów: Policy, Disinformation i Operations. Zespołem wspomagającym proces PZP jest zespół Policy. Zespół ten nie jest zaangażowany w dochodzenia dotyczące zachowania użytkowników. Chociaż nie uważa się, że zespół Operations jest lub mógłby być stronniczy, taki podział funkcji został zamierzony właśnie po to, aby uniknąć niezamierzonej stronniczości. Zespół Policy nie jest oceniany na podstawie tego, czy ten wspólnie stworzony dokument zostanie zatwierdzony już przy pierwszej próbie, czy też konieczne będzie jego dalsze dopracowanie. Zespół jest jednak oceniany na podstawie tego, czy dobrze współpracuje ze społecznością. Oznacza to opracowanie wspólnego podejścia do egzekwowania PZP, które będzie funkcjonować dla społeczności. Naszym celem jest jak najlepsze wywiązanie się z tej odpowiedzialności.
 12. Inne pytania tutaj nie wymienione
  W przypadku błędów technicznych lub błędów systemu głosowania wyślij e-mail na adres ucocproject@wikimedia.org. Podaj nazwę użytkownika, z którą próbujesz głosować, oraz projekt, z którego próbujesz głosować. Członek zespołu odpowie na Twój e-mail tak szybko, jak to możliwe.