Jump to content

Všeobecný kodex chování/Pravidla prosazování/Informace pro hlasující

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/Revised enforcement guidelines/Voter information and the translation is 97% complete.
Outdated translations are marked like this.
Všeobecný kodex chování

Hlasování k ratifikaci Pravidel prosazování pro Všeobecný kodex chování proběhne od 17. ledna 2023 do 31. ledna 2023 23:59:59 skrze SecurePoll. Všichni způsobilí hlasující z komunity Wikimedia mají možnost podpořit nebo naopak oponovat přijetí Pravidel prosazování a sdělit důvody pro své rozhodnutí. Ratifikace Pravidel prosazování je důležitá k nastavení cest a procesů vymáhání Kodexu. Více informací ohledně pokynů k hlasování a způsobilosti k hlasování naleznete níže.

Pro další informace o hlasování se podívejte na stránku s často kladenými otázkami.

Proces hlasování

Pokud jste způsobilí k hlasování:

 1. Podívejte se na Pravidla prosazování pro Všeobecný kodex chování.
 2. Rozhodněte se, jestli chcete přijetí Pravidel prosazování podpořit, nebo přijetí oponovat. Pokud se rozhodnete oponovat, připojte k vašemu hlasu i navrhované změny Pravidel.
 3. Zjistěte, jak hlasovat prostřednictvím SecurePoll.
 4. Jděte na hlasovací stránku SecurePoll a následujte pokyny.
 5. Připomeňte ostatním členům komunity, aby také hlasovali!

O čem se hlasuje?

V polovině ledna proběhne druhé hlasování o ratifikaci Pravidel prosazování pro Všeobecný kodex chování v rámci celé komunity Wikimedia. To následuje po hlasování v březnu 2022, které přineslo výsledek většinové podpory, ale poukázalo na důležité obavy komunity, které Výbor pro záležitosti komunity rady požadoval revidovat. Revizní výbor přezkoumal podněty komunity a provedl změny. Byly aktualizovány oblasti, které vzbuzovaly obavy, jako je vyvážení soukromí a transparentnosti, také i požadavky na školení a potvrzení.

Správní rada Nadace Wikimedia podporuje hlasování komunity o návrhu Pravidel prosazování pro Všeobecný kodex chování, které bude následovat po ratifikaci Kodexu samotnou správní radou. Správní rada rovněž uznává podporu takového hlasování vyjádřenou ve společném dopise Arbitrážních výborů a v průzkumu mezi dobrovolnými funkcionáři, členy poboček a návrhovou komisí.

Jedním z klíčových doporučení strategických cílů pro rok 2030 byla společná tvorba Kodexu k poskytnutí globálních základních pokynů přijatelného chování pro celé hnutí bez tolerance obtěžování.

Pravidla prosazování pro Všeobecný kodex chování

Tyto pravidla slouží k prosazování Všeobecného kodexu chování. Jádro Kodexu bylo původně ratifikováno správní radou po konzultaci s komunitou, neproběhlo ale explicitní komunitní hlasování. Obsahuje zejména preventivní, detektivní a investigativní akce zaměřené na porušování Kodexu. Prosazování bude prováděno především (nikoliv však pouze) ustanovenými funkcionáři napříč všemi online i offline projekty Wikimedia, akcemi a souvisejícími prostory, které jsou na platformách třetích stran. Bylo by tak činěno organizovaně, zavčasu a konzistentně napříč celým hnutím Wikimedia.

Pravidla prosazování pro Všeobecný kodex chování se skládají ze dvou částí:

 • Preventivní činnost
  • Propagace povědomí o Kodexu, doporučení školení a další.
 • Reakční činnost
  • Upřesňuje proces pro zakládání a zpracování nahlášených porušení, poskytuje zdroje pro nahlášená porušení, ustanovuje sankce za tato porušení, atd.

Proč byste měli hlasovat?

Ratifikace Pravidel prosazování je důležitá k finalizaci cest, procesů a akcí pro prosazování Kodexu. Hlasování k Pravidlům prosazování je navrženo pro posouzení podpory komunity a sesbírání zpětné vazby, pokud mají hlasující výhrady k současnému návrhu. Je důležité projevit svůj názor prostřednictvím hlasování, a pokud budete hlasovat proti, je důležité zdůraznit, které části pokynů se vám nelíbí a proč.

To nejdůležitější, hlasování:

 • Zajistí, že pohled vašeho Wikimedia projektu bude reprezentován v globálním hlasování.

Jak hlasovat

Příklad hlasovacího lístku SecurePoll. Všimněte si zejména toho, že votewiki může upozornit na to, že nejste přihlášeni. Váš hlas se přesto započítá.

Prosíme, přečtěte si tuto sekci předtím, než půjdete hlasovat skrze SecurePoll, abyste se dozvěděli užitečné informace, které vám s hlasováním pomohou.

 • Na hlasovacím lístku se vám zobrazí otázka a dvě možnosti k vybrání. Prosíme, zvolte buď „Ano“, nebo „Ne“. Hlasy, u kterých nebude zvoleno ani „Ano“, ani „Ne“ nebudou v hlasování započítány.
 • Políčko „Komentář“ vám poskytne prostor k zanechání komentářů k jakýmkoliv výhradám, které budete mít k navrhovaným pravidlům.
 • SecurePoll vám poté potvrdí, že váš hlas byl zaznamenán.
 • Svůj hlas můžete změnit. Dojde tím k přepsání minulého hlasu. Toto můžete učinit kolikrát chcete.

Jak budou určeny výsledky hlasování?

Je zapotřebí minimálně 50 % pozitivních hlasů, než se pokyny přesunou k ratifikaci Správní radou. Momentálně nemá hnutí sjednocený systém rozhodnutí o přijetí či odmítnutí pravidel na základě výsledků hlasování (některé procesy využívají nadpoloviční většinu (⅔), zatímco jiné používají prostou většinu (50 % +1), některé se hlasování vyhýbají úplně). Pro tento proces byl zvolen v souladu s většinou referend v reálném právním světě prostý většinový systém.

Hlasování bude kontrolovat nezávislá skupina dobrovolníků a výsledky budou zveřejněny. Stejně jako při prvním hlasování budou moci hlasující jak hlasovat, tak se podělit o své připomínky k pokynům. Správní rada se bude zabývat mírou podpory a vznesenými obavami, až bude zvažovat, jakým způsobem by měly být pokyny pro prosazování ratifikovány nebo dále rozvíjeny.

Budou se na kontrole hlasování podílet i lidé mimo nadaci Wikimedia, aby se ověřila jeho věrohodnost?

Výsledek hlasování budou kontrolovat dobrovolníci z komunity Wikimedia se zkušenostmi s hlasováním a ověřováním hlasování. Kontrolory hlasování jsou:

Způsobilost k hlasování

Obecné pravidlo

Abyste mohli hlasovat, nesmíte být zablokováni na více než jednom projektu.

Editoři

Můžete hlasovat z jakéhokoli registrovaného účtu, který vlastníte na Wikimedia wiki. Můžete hlasovat pouze jednou, bez ohledu na to, kolik účtů vlastníte. Pro splnění podmínek tento jeden účet:

 • nesmí být zablokován na více než jednom projektu;
 • nesmí být robotem;
 • musí mít nejméně 300 editací před 3. lednem 2023 na všech projektech Wikimedia;
 • nejméně 20 editací musí být provedeno mezi 3. červencem 2022 a 3. lednem 2023.

K rychlému ověření, zda je Váš účet způsobilý ke hlasování, můžete využít udělátko AccountEligibility tool.

Vývojáři

Vývojáři jsou způsobilí k hlasování, pokud:

 • jsou systémoví administrátoři Wikimedia s přístupem do shellu;
 • nebo provedli alespoň jednu sloučenou revizi v jakémkoliv repozitáři Wikimedia na Gerritu mezi 3. červencem 2022 a 3. lednem 2023;

Další kritéria

 • nebo provedli alespoň jednu sloučenou revizi v jakémkoliv nenadačním rozšíření nebo nenadačním stylu mezi 3. červencem 2022 a 3. lednem 2023;
 • nebo provedli alespoň jednu sloučenou revizi do jakéhokoliv repozitáře nástroje Wikimedia (například magnustools) mezi 3. červencem 2022 a 3. lednem 2023;
 • nebo provedli alespoň 300 editací před 3. lednem 2023 a alespoň 20 jich bylo provedeno mezi 3. červencem 2022 a 3. lednem 2023 na translatewiki.net.
 • nebo jsou správci/přispěvatelé jakýchkoliv nástrojů, robotů, uživatelských skriptů, udělátek a modulů Lua na projektech Wikimedia;
 • nebo se významně podíleli v procesech navrhování a/nebo posuzování technického vývoje v souvislosti s Wikimedií.

Poznámka: Pokud splňujete hlavní kritéria, jste okamžitě způsobilí k hlasování. Kvůli technickým omezením SecurePoll lidé, kteří splňují dodatečná kritéria, nemusí mít přímou možnost hlasování, dokud nesplní jakákoliv jiná kritéria. Pokud si myslíte, že splňujete dodatečná kritéria, prosím, pošlete email na ucocproject@wikimedia.org alespoň 4 dny před koncem hlasování (27. ledna 2023 nebo dříve). Pokud splňujete kritéria, tak budete manuálně přidáni do seznamu způsobilých.

Zaměstnanci a kontraktoři Nadace Wikimedia

Současní zaměstnanci Nadace Wikimedia a kontraktoři jsou způsobilí k hlasování, pokud byli nadací zaměstnáni před 3. lednem 2023.

Zaměstnanci a kontraktoři Místních organizací Wikimedia

Současní zaměstnanci a kontraktoři místních organizací Wikimedia, tematických organizací nebo uživatelských skupin jsou způsobilí k hlasování, pokud byli jejich organizací zaměstnáni před 3. lednem 2023.

Členové formálních orgánů definovaných ve stanovách současných poboček Wikimedia, tematických organizací nebo uživatelských skupin mají právo hlasovat, pokud v těchto funkcích působí od 3. ledna 2023.

Členové Správní rady nadace Wikimedia a Poradní rady

Hlasovat mohou současní i bývalí členové Správní rady Nadace Wikimedia a Poradního sboru Nadace Wikimedia.

Členové výboru hnutí Wikimedia

Současní členové výborů Hnutí Wikimedia mají právo hlasovat, pokud v těchto funkcích působí od 3. ledna 2023.

Komunitní organizátoři hnutí Wikimedia

Komunitní organizátoři s dobrou pověstí, kteří nesplňují žádnou z jiných podmínek, jsou oprávněni hlasovat, pokud splňují jednu z následujících podmínek:

 • od 1. září 2021 požádali o alespoň jeden grant nadace Wikimedia, obdrželi jej a podali o něm zprávu;
 • byli organizátorem alespoň jednoho financovaného hackathonu, soutěže nebo jiné akce Wikimedia s dokumentací na wiki a alespoň 10 účastníky/návštěvníky v období od 3. ledna 2022 do 3. ledna 2023.

Další kritéria

Pokud se domníváte, že splňujete dodatečná kritéria, pošlete prosím e-mail s odůvodněním na adresu ucocproject@wikimedia.org alespoň čtyři dny před posledním dnem hlasování, tj. do 27. ledna 2023 včetně. Pokud kritéria splňujete, přidáme vás do seznamu hlasujících ručně.

Časté dotazy k hlasování

 1. Jak mohu ověřit svou způsobilost?
  Editoři mohou k ověření způsobilosti v aktuálních volbách použít nástroj AccountEligibility. Na stránce informace o globálním účtu se můžete dozvědět více o počtu svých editací a historii příspěvků.
 2. Jak jsou stanoveny podmínky?
  Rada nadace Wikimedia stanovuje podmínky způsobilosti před začátkem hlasování. Jsou to stejné podmínky, jako se používají k volbám do Správní rady.
 3. Způsobilý hlasující nemůže hlasovat
  Můžete obdržet zprávu: „Je nám líto, ale nejste na předem stanoveném seznamu uživatelů oprávněných hlasovat v těchto volbách.“
  Řešení

  Ujistěte se, že jste přihlášeni.

  Ujistěte se, že hlasujete z Meta-wiki, můžete použít odkaz na úvodní stránku hlasování.

  Pokud jste vývojář, zaměstnanec nadace Wikimedia, člen výboru hnutí Wikimedia, oprávněný příjemce grantu nebo člen poradního sboru, nemusíte mít specifické uživatelské jméno a budete muset být do seznamu hlasujících přidáni ručně. Pro přidání do seznamu byste měli kontaktovat ucocproject@wikimedia.org. Měli byste obdržet odpověď do 72 hodin.

  Pokud stále nemůžete hlasovat a domníváte se, že byste tu možnost mít měli, prosíme, zanechte zprávu a diskusní stránce voleb nebo kontaktujte Volební výbor na ucocproject@wikimedia.org. Měli byste obdržet odpověď do 72 hodin.

 4. Nemohu se přihlásit na VoteWiki
  Pro hlasování se nemusíte přihlašovat do VoteWiki. Pokud se vám zobrazí hlasovací lístek, SecurePoll vás úspěšně identifikoval. Z bezpečnostních důvodů je na VoteWiki registrován pouze omezený počet účtů.
 5. Může každý vidět, pro co jsem hlasovat?
  Ne, volby jsou zabezpečené. Volby používají software SecurePoll. Hlasy jsou tajné. Nikdo z volebních komisařů, rady nebo jakýchkoliv zaměstnanců nadace Wikimedia k nim nemá přístup. Člen bezpečnostní rady nadace Wikimedia drží šifrovací klíč k volbám. Jakmile je klíč použit, volby se zastaví.
 6. Jaké údaje o voličích se shromažďují?

  Některé konkrétní identifikační údaje o voličích jsou dostupné pro konkrétní okruh lidí, kteří spravují a vyhodnocují volby. Viz ratifikační skrutátoři, jak je oznámeno výše.

  To zahrnuje IP adresu a identifikaci prohlížeče. Tyto údaje jsou po 90 dnech od voleb automaticky smazány.

 7. Jak je s těmito údaji nakládáno?
  Metriky o těchto volbách budou shrnuty na stránkách výsledků voleb na Metě a v protokolu po analýze voleb. Žádné konkrétní identifikační údaje nebudou zveřejněny. Tyto konkrétní identifikační údaje mohou být použity k určení počtu nezávislých voličů a globálního rozšíření voličů.
 8. Když hlasuji, nevidím žádné potvrzení o přijetí hlasu a objeví se automatická zpráva, že musím být přihlášen, abych mohl hlasovat. Co se děje?

  Pro hlasování se nemusíte přihlašovat do VoteWiki. Tato chyba je pravděpodobně způsobena ukládáním do mezipaměti. Zkuste prosím hlasovat znovu na m:Special:SecurePoll/vote/394.

  Vezměte také na vědomí, že své hlasovací preference můžete libovolně měnit. Pro každého uživatele bude uložen pouze jeden hlas a systém jednoduše nahradí váš starý hlas (hlasy) novým (novými) a předchozí hlasy zahodí.

  Po dokončení hlasování se na obrazovce zobrazí potvrzení, které si můžete ponechat jako důkaz, že jste hlasovali.

 9. Jak je systém chráněn před uživateli, kteří hlasují vícekrát?
  Pro každého uživatele bude uložen pouze jeden hlas a systém jednoduše nahradí váš starý hlas (hlasy) novým (novými) a předchozí hlasy zahodí. Své hlasovací preference můžete libovolně měnit.
 10. Jsou zaměstnanci nuceni nebo podporováni, aby hlasovali určitým způsobem?
  Ne, zaměstnanci Nadace Wikimedia ani zaměstnanci přidružených organizací nejsou vyzýváni k tomu, aby hlasovali určitým způsobem. Vyzýváme každého, aby hlasoval nezávisle. Aby byly Pravidla prosazování účinné, potřebujeme upřímné podněty, které nám pomohou odhalit, zda existují oblasti, které je třeba zlepšit.
 11. Je tým Trust and Safety ve vztahu k výsledku hlasování zaujatý?
  Oddělení Trust and Safety má tři složky: Podmínky, Dezinformace a Operace. Tým, který který pracuje na Kodexu, je tým pro Podmínky. Tým pro Podmínky se nepodílí na vyšetřování chování uživatelů. Ačkoli se nepředpokládá, že by v týmu Operací byl někdo zaujatý, toto rozdělení funkcí bylo záměrné právě proto, aby se předešlo neúmyslné zaujatosti. Tým Podímínek není hodnocen podle toho, zda tento společně vytvořený dokument dosáhne schválení hned při prvním hlasování, nebo zda je zapotřebí dalšího vývoje. Tým je hodnocen podle toho, zda dobře spolupracuje s komunitou. To znamená vyvinutí společného přístupu k prosazování Kodexu, který bude pro komunitu funkční. Naším cílem je splnit tuto odpovědnost co nejlépe.
 12. Jiné dotazy zde neuvedené
  Pro technické či systémové chyby, zašlete, prosím, email na ucocproject@wikimedia.org. Prosíme, specifikujte své uživatelské jméno, pod kterým se snažíte hlasovat, a projekt, v rámci kterého se snažíte hlasovat. Člen týmu na váš email co nejdříve odpoví.