Jump to content

Roční plán Nadace Wikimedia/2023-2024

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation Annual Plan/2023-2024 and the translation is 80% complete.

Shrnutí

Nadace Wikimedia se stále nachází v období změn. V loňském roce přivítala nové vedení, včetně nové výkonné ředitelky a produktové a technologické ředitelky. Kromě toho Nadace vedla rozhovory s globální komunitou o řadě důležitých otázek, od budoucí Charty definující role a odpovědnosti až po způsob získávání společných prostředků prostřednictvím bannerového fundraisingu. Letošní roční plán se pokouší poskytnout více jasných informací o víceletých strategických otázkách, které nejsou rychle řešitelné, a podrobnější informace o tom, jak Nadace funguje. Zpětná vazba od mnoha zúčastněných stran je vítána a oceňována.


Níže naleznete shrnutí ročního plánu na období 2023–2024.

Kde jsme dnes

Minulý rok jsme se rozhodli zaměřit naše úsilí v Nadaci Wikimedia na radikální změnu způsobu, jak jsme dělali naši práci. To zahrnovalo organizaci naší práce na regionální úrovni, abychom reagovali na různé potřeby komunit po celém světě, a obnovení našich hodnot v rámci Nadace, abychom zlepšili úroveň spolupráce. Díky tomu jsme nyní v lepší pozici, abychom mohli smysluplněji měnit to, co děláme – zejména proto, že se svět kolem nás neustále mění a my vyhodnocujeme, jak mít větší kolektivní dopad na společné cíle směřující ke Strategii 2030.

Opět musíme nejprve zvážit, jak se svět kolem nás mění, co od nás potřebuje a jak se mu musíme přizpůsobit. Tento roční plán vychází z našeho víceletého strategického plánování, ve kterém zvažujeme širší změny v oblasti příjmů, produktů a technologií hnutí Wikimedia a také rolí a odpovědností. Vnější trendy ukazují, že sociální sítě nadále vytlačují tradiční vyhledávače a že umělá inteligence hrozí ještě větším narušením digitálního světa. Kromě toho se po desetiletích relativní stability výrazně mění právní prostředí, na němž je naše globální hnutí závislé. V reakci na přetrvávající hrozby, jako jsou dezinformace, se zákonodárci pokoušejí regulovat internetové platformy způsobem, který by mohl zásadně ohrozit naše poslání. Tyto hrozby a rostoucí polarizace vytvářejí pro naše projekty a práci nová reputační rizika. A konečně, pokračující nejistota v globální ekonomice urychluje potřebu posoudit trajektorii našich příjmů a učinit nyní investice, které mohou podpořit fundraisning naší společné práce a ambicí.

Náš přístup k budouncosti

Nadace Wikimedia již druhým rokem po sobě zakotvuje svůj roční plán ve strategii hnutí pro posílení rovnosti. Naším záměrem je ještě hlouběji propojit práci Nadace s doporučeními ke strategii hnutí, abychom dosáhli ještě hlubšího pokroku na cestě k strategickému směru 2030. K tomu nás i nadále vede společné plánování s ostatními členy hnutí, kteří tato doporučení rovněž realizují. Toto se stává lépe uskutečnitelným při prohlubování našeho regionálního zaměření, aby podpora Nadace lépe odpovídala potřebám různých komunit ve všech regionech světa. Kromě toho se očekává, že připravovaná Charta hnutí poskytne větší jasnost ohledně rolí, odpovědností, pravděpodobně prostřednictvím nových struktur pro spolupráci, jako jsou huby a globální rada. Máme v úmyslu pokračovat ve spolupráci s procesem charty, abychom zvýšili rovnost v rozhodování v našem hnutí.

Přístup k ročnímu plánování:

  • Zaujmout vnější perspektivu. Výchozí bod: co se děje ve světě kolem nás. Plánování do budoucnosti. Identifikace klíčových externích trendů, které ovlivňují naši práci.
  • Zaměření na produkt a technologie. Podpora komunit a dobrovolníků díky naší unikátní roli v tvorbě produktů a technologií.

V letošním roce Nadace nově zaměřuje svůj plán na produkt a technologie a zdůrazňuje svou jedinečnou roli platformy pro lidi a komunity, které spolupracují ve velké míře. Hlavní část tohoto úsilí, nazvaná "Wiki Experience", uznává, že dobrovolníci jsou jádrem wikimediálního procesu. Proto v letošním roce dáváme přednost zkušeným editorům (včetně těch s rozšířenými právy, jako jsou administrátoři, správci, patroláři a moderátoři všeho druhu, známí také jako funkcionáři) před nováčky, abychom jim zajistili správné nástroje pro klíčovou práci, kterou denně vykonávají při rozšiřování a zlepšování kvality obsahu a také při řízení komunitních procesů. Efektivní správa platformy také vyžaduje, aby Nadace řešila rozsáhlé potřeby v oblasti infrastruktury a dat, které mohou přesahovat rámec konkrétních projektů Wiki Experience. Tato práce je popsána níže jako "Signály a datové služby". A konečně v kategorii nazvané "Budoucí publikum" musíme urychlit inovace, které zapojí různorodé publikum jako editory a přispěvatele.

Kompromisy a volby

Finanční model, na který hnutí Wikimedia spoléhalo po většinu svého historického vývoje (fundraising bannery), se dotýká svých hranic. Nové zdroje financování, které by jej doplnily – včetně Wikimedia Enterprise a Wikimedia Endowment – si vyžádají čas. Je nepravděpodobné, že by v příštích několika letech dokázaly vykázat stejnou míru růstu, jakou jsme viděli v oblasti získávání finančních prostředků prostřednictvím bannerů v posledním desetiletí, zejména s ohledem na nejisté globální ekonomické vyhlídky.

V reakci na tyto trendy Nadace v loňském roce zpomalila růst ve srovnání s předchozími třemi lety. Nyní provádíme vnitřní rozpočtové škrty, které se týkají jak nepersonálních, tak personálních výdajů, abychom zajistili udržitelnější trajektorii výdajů pro nadcházejících několik let. Navzdory těmto rozpočtovým tlakům navýšíme celkové financování partnerů hnutí, včetně posílení grantů, abychom: zohlednili globální inflační vývoj nákladů, podpořili nováčky v hnutí a zvýšili financování konferencí a akcí hnutí. Tento plán zahrnuje navýšení finanční podpory ve všech regionech, přičemž prioritou je proporcionálně větší posílení v nedostatečně zastoupených regionech. Aby bylo možné tento růst pro přidružené a nově příchozí členy hnutí umožnit, bude třeba redukovat některé grantové programy (např. fondy pro výzkum a aliance). Kromě toho si uvědomujeme, že existují činnosti, u nichž mohou mít jiní členové hnutí lepší předpoklady pro to, aby měli smysluplný dopad, a zkoumáme pragmatické způsoby, jak se v nadcházejícím roce vydat tímto směrem.

Aby byl tento roční plán transparentnější a zodpovědnější, obsahuje podrobné finanční informace, zejména o struktuře rozpočtu Nadace, jakož i o organizaci jednotlivých oddělení Nadace a globálních směrnicích a zásadách odměňování.

Cíle

Nadace Wikimedia si pro období 2023-2024 stanovila čtyři hlavní cíle. Jsou navrženy tak, aby byly v souladu s Strategickým řízením a Doporučeními pro strategii hnutí a navazovaly na většinu práce uvedené v loňském plánu. Jsou to:

In this mission together

In the sections that follow, you will find more specific details on the work of various teams at the Foundation in support of these four goals. After a brief history of planning at the Foundation, we look outward at what is changing around us – and ask what this means for Wikimedia and the Foundation's priorities. What else do we need to consider? Are we collectively heading in a direction that brings us closer to the Movement's 2030 vision? What does the world need from us now?

In refreshing the values of the Wikimedia Foundation, our staff has endorsed the principle of being in this mission together. We hope the content that follows provides you with a deeper understanding of how the work being done by the Foundation tries to deliver on that promise for us all.