Plan roczny 2023-2024 Wikimedia Foundation

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation Annual Plan/2023-2024 and the translation is 100% complete.

Streszczenie

Wikimedia Foundation przebywała w fazie przejściowej. W zeszłym roku dokonano zmian na wysokim szczeblu zarządzaniu, między innymi na stanowiskach Głównego Dyrektora Wykonawczego oraz Głównego Dyrektora Produktu i Technologii. Dodatkowo, fundacja prowadziła rozmowy z globalnymi społecznościami na szereg tematów - od nadchodzącej Karty Ruchu definiującej role i odpowiedzialności do wspólnoty zasobów wykorzystywanych w bannerach fundraisingowych. Tegoroczny Plan Roczny ma na celu jaśniejsze przybliżenie wieloletnich kwestii strategicznych, na które nie ma szybkich odpowiedzi i rozwiązań, jak też szczegółowe pokazanie, jak działa Fundacja. Komentarze od wszelkich interesariuszy Ruchu są mile widziane i doceniane.


Poniżej znajduje się podsumowanie planu rocznego na lata 2023-2024.

Gdzie jesteśmy teraz

W zeszłym roku zdecydowaliśmy się skoncentrować nasze działania w Wikimedia Foundation na radykalnej zmianie tego, jak pracowaliśmy. Oznaczało to na przykład organizowanie naszej pracy na szczeblu lokalnym, by lepiej odpowiadać na potrzeby społeczności, odświeżenie wartości wewnątrz Fundacji i poprawienie naszych własnych poziomów współpracy. Stawia nas to w o wiele lepszej pozycji, bo w znaczący sposób zmienić, co robimy, szczególnie w świetle tego, jak nieprzewidywalnie zmienia się otaczający nas świat, a my oceniamy, o ile silniejszy efekt możemy włożyć w nasz kierunek strategiczny na rok 2030.

Ponownie, najpierw musimy wziąć pod uwagę zmieniający się naokoło nas świat, spojrzeć na to, czego ten świat od nas oczekuje i jak mamy się do tych oczekiwań dostosować. Osadzamy nasz plan roczny w wieloletnim planowaniu strategicznym, by wziąć pod uwagę długoterminowe zmiany w przychodach, produkcie i technologii oraz rolach i odpowiedzialnościach ruchu Wikimedia. Zewnętrzne tendencje pokazują, że tradycyjne wyszukiwarki są ciągle wypierane przez platformy społecznościowe, a sztuczna inteligencja może dodatkowo zaburzyć cyfrowy świat. Dodatkowo, prawny obraz świata, na którym opiera się globalny ruch Wikimedia również się znacząco zmienia po dziesięcioleciach względnej stabilności. Odpowiadając na ciągłe trendy dezinformacji i mylnych informacji, prawnicy starają się dokonywać regulacji platform internetowych w sposoby, które mogą zagrozić naszej misji. Te zagrożenia, jak też postępująca polaryzacja, sprawiają, że nasze projekty i nasza praca stają w obliczu nowych zagrożeń reputacji. Rosnąca niepewność w globalnej gospodarce przyspiesza potrzebę oceny trajektorii naszych strumieni dochodów i inwestowania, by w przyszłości nasze zasoby mogły rosnąc, pozwalając nam realizować naszą misję i ambicje.

Nasze podejście do przyszłości

Drugi rok z rzędu, Wikimedia Foundation osadza plan roczny w strategii Ruchu Wikimedia wyrównywania dostępu. Planujemy połączyć pracę Fundacji jeszcze silniej z rekomendacjami strategicznymi Ruchu by przyspieszyć dążenia do kierunku strategicznego 2030. Na tej drodze napędza nas wspólne planowanie z innymi uczestnikami Ruchu, którzy również wdrażają wspomniane rekomendacje. Nasze działania poprawiamy przez pogłębianie naszej koncentracji regionalnej, by wsparcie Fundacji lepiej odpowiadało różnorodnym społecznościom na całym świecie. Dodatkowo, opracowywana Karta Ruchu ma lepiej wyjaśnić role, odpowiedzialności, w miarę możliwości również przez nowe struktury takie, jak huby, czy Rada Globalna. Chcemy nadal współpracować w ramach procesów związanych z Kartą, by prowadzić usprawnienia w równości decydowania w Ruchu.

Podejście do planowania rocznego:

  • Osadzenie w Strategii Ruchu. Powiązanie z równością w dostępie do wiedzy i wiedzy jako usługi. Lepsze dopasowanie do rekomendacji strategii Ruchu.
  • Spojrzenie z zewnątrz. Rozpoczęcie od tego, co się dzieje w otaczającym nas świecie. Patrzenie przed siebie. Zdefiniowanie głównych trendów zewnętrznych wpływających na naszą pracę.
  • Skoncentrowanie się na produkcie i technologii. Mocne wsparcie społeczności i wolontariuszy przez naszą niepowtarzalna rolę w dostarczaniu wielkoskalowego produktu i technologii.
  • Podejście regionalne. Kontynuowanie bardziej regionalnego podejścia do wspierania społeczności z całego świata.

W tym roku, Fundacja koncentruje swój plan na produkcie i technologii, akcentując swoją niepowtarzalna rolę jako platformy dla ludzi i społeczności współpracujących na wielką skalę. Największa część, zwana "Wiki Experiences" uznaje, ze wolontariusze stanowią trzon wikimediowego poznawania świata i tworzenia wiedzy. Dlatego w tym roku priorytet nadajemy doświadczonym edytorom, włącznie z tymi, którzy dzierżą dodatkowe uprawnienia, czyli administratorami, stewardami, użytkownikami patrolującymi, czy wszelkiego rodzaju moderatorami - inaczej osobami funkcyjnymi. Chcemy, żeby to oni, a nie nowicjusze mieli odpowiednie narzędzia do codziennej pracy, rozszerzając i poprawiając wysokiej jakości treści, jak też zarządzając procesami społecznościowymi. Wydajne zarządzanie platformą wymaga również, by Fundacja odniosła się do infrastruktury dużej skali i wymogów do dużej ilości danych, które mogą wykraczać poza doświadczenie Wiki poszczególnych projektów. Pracę w tym obszarze opisujemy niżej jako "usługi sygnałów i danych". W kategorii określonej jako "przyszli odbiorcy" musimy przyspieszyć innowacje, które przyciągają zróżnicowane grupy edytorów i osoby dodające inne treści.

Poświęcenia i wybory

Model finansowy, na którym przez długi czas polegał w swoim wzroście ruch Wikimedia (fundraising przez bannery) osiąga kres swoich możliwości. Na rozwiniecie nowych strumieni finansowania, uzupełniających kampanie bannerowe, takich, jak Wikimedia Enterprise czy Wikimedia Endowment potrzeba czasu. Prawdopodobnie nie zapewnią one takiej samej dynamiki wzrostu pozyskiwanych środków, jakie widać było w kampaniach bannerowych ostatniej dekady, szczególnie biorąc pod uwagę niepewną przyszłość ekonomiczną.

Odpowiadając na te trendy, Fundacja spowolniła rozwój w zeszłym roku w porównaniu z poprzedzającymi trzema. Wprowadzamy wewnętrzne cięcia budżetowe, zarówno związane z personelem, jak i go niedotyczące. Chcemy przez to zapewnić bardziej zrównoważoną trajektorię wydatków na nadchodzące kilka lat. Mimo nacisków natury budżetowej, nadal zwiększamy finansowanie partnerów Ruchu, na przykład poszerzając granty o pokrywanie kosztów globalnej inflacji, wspieranie nowicjuszy, czy zwiększanie środków na konferencje i wydarzenia Ruchu. Plan zakłada zwiększenie wsparcia finansowego dla wszystkich regionów, proporcjonalnie priorytetyzując zwiększony wzrost w regionach niedostatecznie reprezentowanych. Chcąc umożliwić wzrost afiliantów i nowicjuszy w Ruchu, trzeba bedzie zmniejszyć niektóre programy grantowe, jak na przykład program badawczy Research, czy partnerski Alliances. Dodatkowo, szacując wewnętrzne możliwości Fundacji, doszliśmy do przekonania, że istnieją takie aktywności, w których inne osoby i podmioty mają więcej mądrych rzeczy do powiedzenia, patrzymy więc pragmatycznie na dokonanie zmian w tym kierunku w nadchodzącym roku.

Chcąc, by Fundacja była bardziej transparentna i odpowiedzialna, niniejszy plan roczny zawiera szczegółowe informacje finansowe, w szczególności strukturę budżetu Fundacji, jak też plan organizacyjny zespołów Fundacji wraz z globalnymi wytycznymi i zasadami płacowymi.

Cele

Wikimedia Foundation ma cztery podstawowe cele na rok 2023-2024. Są one tak pomyślane, by współpracować z kierunkiem strategicznym ruchu Wikimedia i rekomendacjami strategicznymi, kontynuując wiele zadań zidentyfikowanych w zeszłym roku. Są to:

Wspólnie w misji

W następujących sekcjach znajdziecie szczegóły opisujące pracę poszczególnych zespołów Fundacji w kierunku realizacji powyższych celów. Po pokazaniu skróconej historii planowania w Fundacji, spoglądamy na to, co się naokoło nas zmienia - i pytamy, co te zmiany oznaczają dla priorytetów Wikimediów i Fundacji. Co jeszcze musimy wziąć pod uwagę? Czy wspólnie podążamy w kierunku, który przybliża nas do wizji ruchu w roku 2030? Czego oczekuje od nas teraz świat?

W odświeżaniu wartości Wikimedia Foundation, nasi pracownicy poparli zasadę współuczestniczenia w tej misji. Mamy nadzieję, że przedstawione treści dadzą Wam głębsze zrozumienie tego, jak działania Fundacji przybliżają nas do zrealizowania tej obietnicy.