Jump to content

Kgobokanyo ya madi 2012/Phetolo/Molaetsa wa ikopelo ya madi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Fundraising 2012/Translation/Landing Page and Banner messages and the translation is 88% complete.
Banners round one
 1. Re kopa Thuso
 2. Bala Gompieno
 3. Re kopa gore o bale
  Ikopelo go tsweng
  Mosimolodi wa mokgatlho wa Wikipedia Rre Jimmy Wales
 4. Mokgatlho wa Wikipedia ke o itebagantseng le go abelana kitso mahala,go sena dikatso dipe mme ebile o mo maemong a botlhano lefatshe ka bophara mo maharatlhatlheng a intenete,ka go direla batho ba le didikadike di le makgolo a mane le masome a matlhano kgwedi le kgwedi.Go sireletsa boikemelo jwa rona,ga re kitla re ipapatsa ka tsela epe go fiwa dikatso dipe.
  Dikompone tsa Google le Yahoo di nale mabolokelo a tsa kitso le badiredi.Re nale mabolokelo a tsa kitso a le makgolo a boferabobedi le badiri ba le lekgolo le masome a matlhano.
  Fa mongwe le mongwe a ne a ka bala gore go filwe $5,re ne re ka kgobokanya madi mo letsatsing le le lengwefela mo ngwageng.Re kopa dikatso tsa lona go tswelela re abelana kitso mo Wikipedia mahala.
 5. Mokgatlho wa Wikipedia ke o itebagantseng le go abelana kitso mahala,go sena dikatso dipe mme ebile o mo maemong a botlhano lefatshe ka bophara mo maharatlhatlheng a intenete,ka go direla batho ba le didikadike di le makgolo a mane le masome a matlhano kgwedi le kgwedi.Go sireletsa boikemelo jwa rona,ga re kitla re ipapatsa ka tsela epe ya go fiwa dikatso o kare re mo kgwebong.
  Dikompone tsa Google le Yahoo di nale mabolokelo a tsa kitso le badiredi.Re nale mabolokelo a tsa kitso a le makgolo a boferabobedi le badiri ba le lekgolo le masome a matlhano.
  Fa mongwe le mongwe a ne a ka bala gore go filwe $5,re ne re ka kgobokanya madi mo letsatsing le le lengwefela mo ngwageng.Re kopa dikatso tsa lona go tswelela re abelana kitso mo Wikipedia mahala.
Banners and LP's Round 2
 1. A personal appeal from a Wikipedia editor
 2. A personal appeal from a Wikipedia editor
 3. average donation
 4. Mokgatlho wa Wikipedia ke o itebagantseng le go abelana kitso mahala,go sena dikatso dipe mme ebile o mo maemong a botlhano lefatshe ka bophara mo maharatlhatlheng a intenete,ka go direla badirisi ba one ba le didikadike di le makgolo a mane le masome a matlhano kgwedi le kgwedi.Re nale ditshenyegelo fela jaaka dikompone tse dingwe tse di kwa godimo jaaka:Mabolokelo a tsa kitso,Motlakase,Tuelo ya tsa didrisiwa tsa bonna,Mekgatlho,Badiredi le kgatiso ya molao.
  Go sireletsa boikemelo jwa rona,ga re kitla re ipapatsa ka tsela epe go ya go fiwa dikatso o kare re mo kgwebong.Ga re tseye madi a puso,mme ebile le ikaega mo dikopong tsa batho:$5 e le ene yo o tlwaelesegileng,bonyenyane jo motho a ka bo abang gone e ka nna $30.
  Fa mongwe le mongwe a ne a ka bala gore go filwe $$5,re ne re ka kgobokanya madi mo oureng e le ngwefela.
 5. Fa mongwe le mongwe a ne a ka bala gore go filwe madi a selekanyo sa borotho jo bo patisitsweng ka nama le merogo,dikopo tsa rona di ne di ka tsaya oura fela.Re kopa gore le re thuse go lebala ka tsa go kgobokanya madi le re busetse mo Wikipedia.
Privacy policy notice
 1. Fa o abelana bonyenyane jo o nang le bone,ke jaaka o abelana kitso le mokgatlho o wa Wikimedia;Mokgatlho o o itebagantseng le go abelana kitso mahala,go sa dirwe dipoelo yo o dirang ka mafaratlhatlha a intenete mo Wikipedia le ditiro dingwe tse di amanang le Wikimedia,le baabelani ba ditirelo mo U.S le gongwe le gongwe lefatshe ka bophara ba akareditswe mo molaong motheong.
 2. Ga re rekise kitso ya ga ope kgotsa re abelana le ope kitso ya gago ka ditsholofetso tsa madi.Fa o batla go itse ka mo go tseneletseng,re kopa gore o bale melawana ya rona ya tsa go fa meneelo <http://wikimediafoundation.org/wiki/Donor_policy/en>.
Where your donation goes box text
 1. Kwa meneelo ya gago e yang teng
 2. Maranyane,Mabolokelo a kitso,lebaka le kitso e le tsamayang,Dipaakanyo,Ditlhabololo.Wikipedia ke mokgatlho o o mo maemong botlhano mo mafaratlhatlheng a intenete lefatshe ka bophara,mme ebile o dira o lebile sephato sa dikompone tse dingwe di se dirisang e le ditshenyegelo.
 3. Batho:Mafaratlhatlha a mangwe a a mo maemong a lesome lefatshe ka bophara a nale madiri ba le makgolokgolo.Rona re nale badiri ba le lekgolo le masome a mane,se se dire gore dikabelo tsa gago e nne go ipeela mo go netameng e se ka ko solofela dipoela.