ഉക്രൈനിന്‍റെ സാസ്കാരിക നയതന്ത്ര മാസം 2023

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Ukraine's Cultural Diplomacy Month 2023 and the translation is 29% complete.

Ukraine's Cultural Diplomacy Month 2023

1 മാർച്ച് – 31 മാർച്ച്    

[Social media: #UCDMonth] • [Link here: ucdm.wikimedia.org.ua]    വിക്കിപീഡിയയിൽ ഉക്രേനിയൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ കൂടുതല്‍ ഉള്ളടക്കം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വിക്കി എഴുത്ത് പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം!
  • What: This is a public writing contest, which sets aims to create and improve articles about the culture and people of Ukraine in as many language editions of Wikipedia as possible. We follow up on very successful campaigns in the years 2021 and 2022. The proposed list of articles to focus on has been provided by the organizers of the challenge. The most active participants will receive prizes.
  • When: The writing challenge is held from 00:01, 1 March 2023 (UTC) until 23:59, 31 March 2023 (UTC).
  • How: The contest is simple in structure, with 4 steps: Select articles to work on → Get points for your work → Aim to gain as many points as possible → Get awarded for your contribution!
  • Who: Any Wikipedian with a created account on any wiki can help to collaborate on writing and/or translating articles related to Ukrainian culture in any language. To participate you need to sign up on the Participants section.
  • Why: The contest is organized by Wikimedia Ukraine in cooperation with Ukrainian Institute and Ministry of Foreign Affairs of Ukraine. Wikipedia is missing articles about all kinds of topics, and through this contest, we hope to improve articles about cultural phenomena significant to Ukrainian people. Improving Wikipedia's articles and coverage of Ukrainian culture is important to ensure that our readers find high-quality information.