Stewards/confirm/2010/el

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
< Stewards‎ | confirm‎ | 2010
Jump to navigation Jump to search
Stewards (2010 confirmations)
Ελληνικά:

Η επιβεβαίωση για το 2010-11 θα αρχίσει στις 7 Φεβρουαρίου και θα τελειώσει στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι εκλογές επιτρόπων (stewards) για το 2010-11 είναι καλή ευκαιρία για να γίνει έλεγχος αν είμαστε ακόμα ευχαριστημένοι με τους τωρινούς επιτρόπους. Για να είναι η διαδικασία όσο πιο ομαλή γίνεται ακολουθεί ο τρόπος με τον οποίο θα οργανωθεί.

Για να σχολιάσετε παρακαλώ συνδεθείτε με ένα λογαριασμό που να έχει επεξεργασίες σε ένα οποιοδήποτε wiki πριν την 1η Φεβρουαρίου 2010. Κατά την διάρκεια των εκλογών του 2010, αναφέρετε παρακαλώ αν είστε δυσαρεστημένοι με κάποιο από τα άτομα που καταριθμούνται παρακάτω και γιατί. Αναφέρατε για παράδειγμα απραξία ή αρνητική συμπεριφορά. Ανενεργοί επίτροποι, όπως αναφέρεται στην πολιτική, θα χάνουν την ιδιότητά τους.

Στο τέλος των εκλογών , οι τρέχοντες και οι νεοεκλεγέντες επίτροποι θα λάβουν υπόψη τους τα παράπονα που θα έχουν αφεθεί στην σελίδα και θα επιλέξουν να αφαιρέσουν την ιδιότητα επιτρόπου, όπως είναι αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη και τα σχόλια της κοινότητας και την δικιά τους οπτική και αντίληψη της δουλειάς. Όλοι οι επίτροποι θα περνάνε από αυτή την διαδικασία μετά από κάθε εκλογή.

Δείτε επίσης:


Purge the cache of this page?

logs: rights, globalauth, gblblock, gblrights, crosswiki logs & activity | translate: translation help, statement

Ελληνικά:
 • Γλώσσες: pt, es-2, en-2, gl-2
 • Προσωπικές πληροφορίες: Είμαι steward από τις τελευταίες εκλογές, δουλεύω με τις αιτήσεις στο SRP. Ελπίζω να μπορέσω να βοηθήσω τα εγχειρήματα περισσότερο αυτόν τον χρόνο. Ευχαριστώ.

Comments about Alexanderps[edit]

 • Inactive... Maybe not inactive, but what Laaknor said is... concerning. Pmlineditor  07:11, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Inactive. User should be removed as a steward. Tiptoety talk 08:42, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Inactive. --WizardOfOz talk 10:30, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Inactive. Doesn't need the tools -> remove. -Barras talk 11:51, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Confirm, though I would like to see more activity. --Erwin 14:09, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
  Remove per Laaknor. --Erwin 13:31, 28 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Basically inactive and doesn't demonstrate any need for the tools. According to this section of the village pump, on pt.wikinews checks were done by Alexanderps routinely on editors without a serious motive to do so (including a bot account). User should be removed as a steward. Ruy Pugliesi 14:13, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • inactive - so adios! Marcus Cyron 17:29, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • sadly inactive but if he prefers to go on his job as steward then yes please but otherwise remove --Mardetanha talk 17:40, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Inactivity, can't reconfirm this user as steward. Finn Rindahl 01:50, 8 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep, per Erwin. Obelix 02:20, 8 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep, per Erwin. Not so inactive.--Jusjih 03:53, 8 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Of the 99 rightchanges he has done, 30 are in his home wiki/native language where he according to the steward-policy shouln't change rights, and the local community has said that they do not trust him (because of this?!), and the rest of his steward-work is mostly "easy" stuff like SRP. Because of this, I have to say remove Laaknor 08:43, 8 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Basically inactive. Rights are granted for the benefit of the community, when they ceased to be used to any degree they can be removed --Herby talk thyme 09:41, 8 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • not completely inactive (there was activity in December and before that), but Laaknor's concern is somewhat valid. neutral so far --FiliP ██ 11:32, 8 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Sorry, if you're not around helping us then it isn't helpful for you to have the tools.  — Mike.lifeguard | @en.wb 14:16, 8 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Per Laaknor and others, sorry you aren't very active and don't seem to have an interest in becoming active. That coupled with the loss of support from your community makes me worry. James (T C) 23:28, 8 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Inactive, remove. Razorflame 07:15, 9 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • keep - my view in general is that keeping onboard trustworthy people who have for some time been less active but are willing to continue using steward tools even when used very sparingly, will eventually lead to a greater evolutionary diversity in the stewards group. such diversity is essential, not only of talents or knowledge, but also variety of experience and number of years of service. with all respect, we don't want a uniform group of hyperactives solely, nor is there need of an overthrow of some sort of government, there is none here, since stewards do not rule. so let's keep such experience onboard where we can. in my philosophy, extended-rights communities should always be kept growing on a healthy wiki. please stay onboard by being/becoming sufficiently active (see current policy which sets the limits, but can use some updating as well imo). oscar 00:41, 10 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Not because of this, Laaknor. The community doesn't trust him anymore cause the checkuser tools were used without a valid reason. He says here that any recently created accounts were being checked, with no reason, with no use of summary. The ombudsman commission was comunicated about the fact. According to "CheckUser policy" the tool should removed immediately. It was not done, wich is a shame for this project. I have to say that I'm sure this user has good faith and it wasn't done for his own benefit.Teles (talk / pt-wiki talk) 02:06, 10 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Hard to fathom why. The role is mop and bucket extraordinaire. If you want to use them, then please do so, if not, then move on. It seems to be a simple decision, but not one where your intentions are stated, just a small smattering of words. Yes if there is going to be output, no if you intend to repeat 2009 billinghurst sDrewth 12:56, 11 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • confirm. Xqt 21:30, 12 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Inactive. Remove, unfortunately. -FASTILY (TALK) 22:02, 14 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep. Even small but regular involvement is helpful to other stewards. --Millosh 13:12, 15 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • I've not been around the whole year to know, but logs suggest inactivity, so no need for the tools. --Egmontaℨ 08:55, 16 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Remove rights because of preventive checkuser of new users at pt-wikinews (see link above). The Ombudsman committee was approached with this, but since ombudsmen are supposed to deal only with the Privacy policy (which was not violated) and not the Checkuser Policy ("There must be a valid reason to check a user."), I forwarded the case to the WMF. But I stated my opinion clearly that a checkuser must not perform checks without a valid reason, and that reason must be justified by the behaviour of the user to be checkusered. The fact that there is a persistent troll out there is not sufficient to checkuser random newly registered accounts, some of them without any edits on that wiki, others regular editors in good standing on other projects. --Tinz 18:23, 16 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • remove Concerns about overuse of checkuser are severe and have not been addressed. JoshuaZ 03:40, 18 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Remove because of inactivity. --FollowTheMedia 23:56, 18 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Remove per the lack of activeness. --Caspian blue 16:11, 20 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Remove regarding the statement of Tinz above. --Stepro 03:46, 21 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Inactive, remove --Church of emacs talk · contrib 12:23, 21 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep, per Erwin too. Mwaldeck msg 02:01, 22 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep--Bertrand GRONDIN – Talk 23:37, 22 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Remove. Due to inactivity. Thank you for your service. NonvocalScream 00:58, 27 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Inactive. Prodego talk 06:16, 27 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Oppose because inactive. SlimVirgin (talk) 13:12, 27 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Remove Remove because of lack of trust (and per Teles, Tinz, Laaknor) --Geitost diskusjon 15:27, 27 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Sorry, I'm not trust you. Self-granting oversight right on home wiki doesn't look good. LeinaD (t) 16:34, 27 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • No any activity after creating of statement (log info) and unstabil checkuser actions in pt-wikinews → remove. —Innv {ru-ws} 09:53, 28 February 2010 (UTC)
 • I felt comfortable this year with every single member of the team. This is true, regardless of the mere count of actions and the amount of interactions on wiki, mailing list, IRC, social networks or real life. Therefore I'd feel much more comfy if all current stewards are confirmed. --M/ 23:05, 28 February 2010 (UTC)Reply[reply]

logs: rights, globalauth, gblblock, gblrights, crosswiki logs & activity | translate: translation help, statement

<Greek not available, displaying English (help us translate!).>
English:
 • Languages: nl, en, de...
 • Personal info: I have not been doing much lately, and to be honest that isn't very likely to change soon; still, it might. If people find that too little, I can accept it. On the other hand, I think I'm still trusted, and every little bit of help is help. And I do promise to do what I do the best I can, even if it is little.

Comments about Andre Engels[edit]

 • Can be trusted, even with less activity. Davin 08:37, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Inactive. --WizardOfOz talk 10:30, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Inactive. Doesn't need the tools -> remove. -Barras talk 11:52, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
  Doesn't demonstrate any need for the tools. Pmlineditor  12:06, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Confirm, some recent activity. Pmlineditor  14:32, 16 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Confirm, though I would like to see more activity. --Erwin 14:08, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Confirm. Active enough per policy. --Daniel Mayer (mav) 14:50, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • nearly inactive - so adios! Sorry Andre - but you are one of the guys here who think this is a Order. No, it's a job with hard work. Marcus Cyron 17:31, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • confirm but what please care to Erwins point --Mardetanha talk 17:42, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • If you want to work again, I say Confirm. JAn Dudík 19:56, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep per Erwin. Not so inactive.--Jusjih 03:55, 8 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Basically inactive. Rights are granted for the benefit of the community, when they ceased to be used to any degree they can be removed --Herby talk thyme 09:41, 8 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • not very much activity, but a good steward nonetheless. neutral so far, inclined towards keeping --FiliP ██ 11:34, 8 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep. Obelix 11:43, 8 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Sorry, I'd rather see you move to another role which you can fulfill on a more constant basis.  — Mike.lifeguard | @en.wb 14:18, 8 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Sorry, basically inactive and has stated he does not think he will become active anytime soon. I'll fully admit the inactivity policy currently in place is far to weak for my own likes. James (T C) 23:32, 8 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • No, no confirm. Razorflame 07:14, 9 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Confirm, per Erwin Freaky Fries 12:36, 9 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep - Waerth 16:38, 9 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep - DustSpinner 22:18, 9 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • keep - my view in general is that keeping onboard trustworthy people who have for some time been less active but are willing to continue using steward tools even when used very sparingly, will eventually lead to a greater evolutionary diversity in the stewards group. such diversity is essential, not only of talents or knowledge, but also variety of experience and number of years of service. with all respect, we don't want a uniform group of hyperactives solely, nor is there need of an overthrow of some sort of government, there is none here, since stewards do not rule. so let's keep such experience onboard where we can. in my philosophy, extended-rights communities should always be kept growing on a healthy wiki. please stay onboard by being/becoming sufficiently active (see current policy which sets the limits, but can use some updating as well imo). oscar 00:41, 10 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep - Taketa 13:15, 10 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep what a dichotomy we set ourselves, active inactivity / inactive activity; yet we are supposedly desperate for the mop and bucket extraordinaires, so we don't dare release. I feel that there needs to be a commitment to a certain level of activity. Or a commitment to work in an area of specialty. billinghurst sDrewth 13:00, 11 February 2010 (UTC) [late edit to keep, though a tenuous vote, and more that we need stewards and has flicker of activity] billinghurst sDrewth 11:40, 28 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep Lymantria 12:47, 12 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • confirm. Xqt 21:06, 12 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep -FASTILY (TALK) 22:02, 14 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep. Andre is regularly doing a lot for Wikimedian community and he needs steward rights to keep doing that. --Millosh 13:21, 15 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep. No worries, Cirt (talk) 02:36, 16 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Confirm. Andre is a wise and quiet person. It is a pleasure to work together with him. Annabel 07:43, 16 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep. Current activity, in my opinion, is OK. I hope it will not drop after elections... — NickK 23:08, 16 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Remove because of inactivity. --FollowTheMedia 23:56, 18 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Remove per the inactivity.--Caspian blue 16:13, 20 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Sorry, but remove per inactivity --Church of emacs talk · contrib 12:25, 21 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • isn't inactive, please Keep Keep. --Geitost diskusjon 00:59, 26 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep not completely inactive, and I'm not convinced that inactivity is a very good reason for removal. JoshuaZ 03:35, 26 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep. Jayjg 22:03, 26 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Remove, inactive. Thank you for your help. NonvocalScream 00:59, 27 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep. Andre is someone I've always trusted. I would say keep him in the hope he can continue to help out. SlimVirgin (talk) 13:14, 27 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Confirm, but please be more active. LeinaD (t) 16:36, 27 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep, active enough in my opinion. Lolsimon 00:17, 28 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Has recent steward activity (log info) → keep for next time. —Innv {ru-ws} 09:56, 28 February 2010 (UTC)
 • I felt comfortable this year with every single member of the team. This is true, regardless of the mere count of actions and the amount of interactions on wiki, mailing list, IRC, social networks or real life. Therefore I'd feel much more comfy if all current stewards are confirmed. --M/ 23:05, 28 February 2010 (UTC)Reply[reply]

logs: rights, globalauth, gblblock, gblrights, crosswiki logs & activity | translate: translation help, statement

<Greek not available, displaying English (help us translate!).>
English:
 • Languages: fr, en
 • Personal info: Personal info: Hi ! Although my steward related activities have been very light in the last year, I am still interested in keeping steward access. I'm currently struggling to start professional activities, so my involvement in steward stuff has been limited. But I'm still motivated and involved through the chapter in particular. I'll be happy to keep those access, but I would also fully understand (but regret :)) if removed due to my limited activity.

Comments about Anthere[edit]

 • basically inactive, --birdy geimfyglið (:> )=| 01:18, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • True that Anthere is inactive but (as with Angela, who decided to resign making the point moot) I think there is merit in having the benefit of her expertise available to Stewards. Reconfirm. ++Lar: t/c 01:44, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • I disagree with Lar here... Angela's decision was the right one.  — Mike.lifeguard | @en.wb 01:45, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • I count two steward actions within the last year. If this is true, I respectfully move to remove as inactive per policy, though she's still quite a valued Wikimedian. The foundation is encouraged to add Anthere to an internally-run group (such as Staff) if an exception is warranted. If there are more than ten actions (and I may well be missing some, such as deletion review) please let me know so I can modify this opinion. Kylu 02:16, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Unfortunately, inactive. Pmlineditor  07:13, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Inactive. --WizardOfOz talk 10:31, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Remove, sorry, but only 2 steward actions after last confirmation. —Innv {ru-ws} 10:47, 7 February 2010 (UTC)
 • Inactive. Doesn't need the tools -> remove. -Barras talk 11:53, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Hardly any activity, so I'm afraid I must say remove. I do agree with Lar about benefiting from your expertise, but I think you simply are too inactive. (Especially if Kylu's right about the two steward actions.) --Erwin 14:07, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
  Perhaps we need a "steward emeritus" role, folk who left without controversy/in good standing, and who can still stay on the mailing list so we can benefit from their insight and advice, but who no longer have the bit itself? ++Lar: t/c 14:38, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
  I like that idea. --Daniel Mayer (mav) 14:48, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
  Me too. I'd like to add that Angela and Anthere were only active in the earliest days and their memory and experience is valuable. --Aphaia 12:58, 9 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • inactive - so adios! We have too little active Stewarts but so much users think beacuase of Stewards like you we have enough. Marcus Cyron 17:32, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • she told she wants to be active but she couldn't find anything to do , anyway i would be happy to see you as a active steward but till then i have to say remove --Mardetanha talk 17:47, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Basically inactive. Rights are granted for the benefit of the community, when they ceased to be used to any degree they can be removed --Herby talk thyme 09:41, 8 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • totally inactive, remove (sadly) --FiliP ██ 11:36, 8 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Neutral. Obelix 11:45, 8 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • spectacular person who has given a lot to the foundation and its projects (and likely will continue to do so). However, it appears that she doesn't really need the tools and I would tend to say it is better to remove them for now. James (T C) 23:36, 8 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Inactive, remove. Razorflame 07:16, 9 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep - Waerth 16:23, 9 February 2010 (UTC) - After everything Anthere has done this is the way she gets treated? Everyone should be ashamed of themselves!Reply[reply]
 • Keep, I'm sure we can find work for her. bastique demandez! 23:28, 9 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • keep - my view in general is that keeping onboard trustworthy people who have for some time been less active but are willing to continue using steward tools even when used very sparingly, will eventually lead to a greater evolutionary diversity in the stewards group. such diversity is essential, not only of talents or knowledge, but also variety of experience and number of years of service. with all respect, we don't want a uniform group of hyperactives solely, nor is there need of an overthrow of some sort of government, there is none here, since stewards do not rule. so let's keep such experience onboard where we can. in my philosophy, extended-rights communities should always be kept growing on a healthy wiki. please stay onboard by being/becoming sufficiently active (see current policy which sets the limits, but can use some updating as well imo). the case of anthere is special as well, and i know from experience how energy and time-consuming wmf board-work is, and that one really needs time to recover and pick up old and new routines and work again. oscar 00:43, 10 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • keep - turstworthy enough -- ※   JéRRy   ┼   雨雨   ※  16:15, 10 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • if outside life is the priority, make it so, revel in that, the requirement of stewardship is to have a requisite level of activity to meet the needs of the community. The only person who can tell us whether that is capable of being fulfilled is the steward. If you think that what you do matters, and meets the requirement, then you have my support to continue. billinghurst sDrewth 13:31, 11 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep -FASTILY (TALK) 22:03, 14 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep. She wants to keep being steward. This is good enough reason for me :) --Millosh 13:22, 15 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep, per Bastique (talk · contribs). Cirt (talk) 02:29, 16 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Well, any choice will be okay ultimately :-) Perhaps I need to explain why I wish to keep steward access. Some months ago, when I decided not to run again for elections, it was also out of true exhaustion. I needed a break and a very serious one. I feel much better now. But I also need to run like crazy to get again my own life in a working condition (well, such as earning money) and that's a tough one. I kept a few activities in wikimedia related world because I still want to help. But to be fair, that's less than I wish I would do. Last time I went on Commons, I was completely lost within the new rules for deletion and I ran away after a dozen deletions because I was told three times in a row that I should do it this way, not that way, but specifically like this and not like that. I felt completely out of it. A few times, I came to the steward page and felt similarly paralyzed and out of fear of just not doing it the *right* way, I decided to not do anything. I honestly wonder if other oldbies do not feel the same :))) I feel a bit stretched between the idea that I should just do as Angela and completely drop the whole idea of helping in that area (and that would possibly be more reasonable ?), but having the fear that when (if) I want to help again in that area, I will just not be able to do it, and I *know* that I will be too lazy to go again through the entire process to be reelected. It feels like "giving up". To be fair, perhaps the best comment above is the one from Bastique: "Keep, I'm sure we can find work for her." Yeah, what can I be useful for ? Meanwhile... all my thanks to ALL active stewards that help things working properly. Anthere
  But, Anthere, when you say A few times, I came to the steward page and felt similarly paralyzed and out of fear of just not doing it the *right* way, I decided to not do anything., why didn't you simply ask if something was unclear? You really don't need to be ashamed for asking other stewards if you don't know what to do or how. ;o) We are there to help, you know. :) And actually, if you do something wrong, it can always be undone, explained and fixed. We are not on Commons, you won't get shouted on if you don't do things the "right way" after a longer break. ;) --თოგო (D) 00:34, 17 February 2010 (UTC)Reply[reply]
  Believe it or not... I am easily "not bold". Back in 2001... it took me a full month before daring to do my first edit :) Anthere
  Anthere, we don't need you for the stray bit flip or rename or global account lock or what have you. We need you for your experience, going way back, so that when we float new ideas on the mailing list you can say "we tried that in 2006 and here's what happened", and when we try to figure out thorny problems, or review policy implications, you can share your expertise with us. That's far more important than bit flipping. IMHO anyway. ++Lar: t/c 16:43, 19 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Fair enough, and for your question, that was exactly what I felt when I was back to meta from my several month long wikibreak, and that was mainly why I didn't ask for granting the permission I had lost during my break (it had been just few days ago I came back, lol) ... so Keep stay here, I sure bet you find yourself again quite comfortable and familiar in months or even in weeks, just I'm feeling so again. --Aphaia 02:00, 17 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Per Millosh. Kropotkine 113 08:48, 17 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Per Anthere's explanation. --Daniel Mayer (mav) 01:15, 18 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Will Beback 09:07, 18 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Looks okay.--Caspian blue 05:30, 20 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep trustworthy user, her experience is a valuable asset we should not refuse. Lechatjaune 10:05, 20 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Remove Remove Sorry, inactive. Thanks for your hard work, but I think it's time to move on. Majorly talk 22:12, 20 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Remove Remove. Inactive. SM ** =^^= ** 21:22, 22 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep--Bertrand GRONDIN – Talk 23:38, 22 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep Two actions are more than one, and I'm not sure I find inactivity to be a very good reason for removal anyways. Anthere can clearly be trusted as a Steward. I don't see how the various projects benefit from a removal in this case. JoshuaZ 02:03, 26 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Remove Remove – per Kylu and Lar. Too inactive. --Geitost diskusjon 03:14, 26 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Confirm Institutional memory serves, and past history of exemplary service. Thank you for continuing. NonvocalScream 00:57, 27 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep I agree with Joshua. If Anthere wants to remain a steward, that's good enough for me. Sarah 04:04, 27 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Inactive. Prodego talk 06:17, 27 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep. Anthere has always provided a level head around the project, and I'd like her to be a steward for that reason alone. SlimVirgin (talk) 13:16, 27 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • I'm afraid you will be still inactive, since you write statment you didn't make any steward action. LeinaD (t) 16:50, 27 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep. Jayjg 19:56, 28 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • I felt comfortable this year with every single member of the team. This is true, regardless of the mere count of actions and the amount of interactions on wiki, mailing list, IRC, social networks or real life. Therefore I'd feel much more comfy if all current stewards are confirmed. --M/ 23:05, 28 February 2010 (UTC)Reply[reply]

logs: rights, globalauth, gblblock, gblrights, crosswiki logs & activity | translate: translation help, statement

<Greek not available, displaying English (help us translate!).>
English:
 • Languages: en, fr-3, es-2
 • Personal info: Hi all. Although my non-staff steward related activities have been light in the last year, (thanks to my staff responsibilities)--I am still active with multiple projects and am available on demand for steward-related functions. I maintain an interest in stewardship and am current on steward procedures (actively read the email list and am in constant contact with other stewards).

Comments about Bastique[edit]

 • Has of course to be confirmed. —DerHexer (Talk) 00:04, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • we need him --Jan eissfeldt 00:22, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Brilliant steward; needs to be confirmed. Katerenka (d) 00:23, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • confirm. –Juliancolton | Talk 00:34, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Sharp, helpful, and available to handle problems probably far more often than should be. Ottava Rima 01:44, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Obviously, reconfirm Bastique! ++Lar: t/c 01:45, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep, advanced steward. —Innv {ru-ws} 01:49, 7 February 2010 (UTC)
 • Active, useful, so reconfirm. Possibly remove for a period of 7-14 days to enforce a break on the poor guy, though! Kylu 02:17, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • No brainer; keep him shackled to his chair. -- Avi 02:39, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Of course confirm. Pmlineditor  07:12, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]

logs: rights, globalauth, gblblock, gblrights, crosswiki logs & activity | translate: translation help, statement

<Greek not available, displaying English (help us translate!).>
English:
 • Languages: en, de-2, fr-1
 • Personal info: I have been a steward since Dec 2006. I am currently in the final semester of a MA Anthropology program. This has consumed most of my time for the past year and a half and will likely leave me with little free time until May. After May, I hope to resume a reasonable activity level.

Comments about Cspurrier[edit]

 • Keep, I see the ten required actions in the local rights log, plus a number of adminless-project deletions within the past year. Kylu 02:20, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep. Cspurrier says that he will be return activity after May 2010. —Innv {ru-ws} 02:22, 7 February 2010 (UTC)
 • Per Kylu, keep for now. Pmlineditor  07:13, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Per Mike & birdy - inactive. --Herby talk thyme 09:28, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Inactive. --WizardOfOz talk 10:33, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Inactive. Doesn't need the tools -> remove. -Barras talk 11:54, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Neutral per AGF. Basically, I agree with Mike, but I'd like to see you becoming active after May. --Erwin 14:03, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
  Changing to remove. We need active stewards and I'm afraid promises aren't enough for me. --Erwin 13:26, 28 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Confirm. Barely meets activity requirements and says will be more active starting in May. --Daniel Mayer (mav) 14:46, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • inactive - so adios! We have too little active Stewarts but so much users think beacuase of Stewards like you we have enough. Marcus Cyron 17:33, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • remove , last year you promised to be more active --Mardetanha talk 17:48, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Inactivity, can't reconfirm this user as steward.Finn Rindahl 14:30, 8 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep per Kylu. Not so inactive.--Jusjih 04:02, 8 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • very low activity, even less than in 2008 (even though I seem to recollect a promise to become more involved), hence not confirm --FiliP ██ 11:38, 8 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep, per Kylu. Obelix 11:47, 8 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep Razorflame 07:16, 9 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep per Kylu. bastique demandez! 23:32, 9 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • keep - my view in general is that keeping onboard trustworthy people who have for some time been less active but are willing to continue using steward tools even when used very sparingly, will eventually lead to a greater evolutionary diversity in the stewards group. such diversity is essential, not only of talents or knowledge, but also variety of experience and number of years of service. with all respect, we don't want a uniform group of hyperactives solely, nor is there need of an overthrow of some sort of government, there is none here, since stewards do not rule. so let's keep such experience onboard where we can. in my philosophy, extended-rights communities should always be kept growing on a healthy wiki. please stay onboard by being/becoming sufficiently active (see current policy which sets the limits, but can use some updating as well imo). in this case i would propose to set a re-evaluation date in 6 months perhaps. oscar 00:44, 10 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • if the commitment is to resume in May, I think that a wikibreak until then is acceptable, though again the reflection of the community's needs to be paramount in whether they are bringing value in sitting in the seat made available. billinghurst sDrewth 13:35, 11 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep on the condition that they do in fact become active in May. –Juliancolton | Talk 00:41, 14 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep, assuming they will return in May. -FASTILY (TALK) 22:04, 14 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep. Per Kylu. --Millosh 13:23, 15 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep. No worries, Cirt (talk) 02:34, 16 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep, assuming that he'll be back in May. --FollowTheMedia 23:59, 18 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Remove. You can reapply for the next year's steward election. You said you have not enough time until the half of the year passes by. --Caspian blue 16:23, 20 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Remove Remove Per Caspian Blue. Majorly talk 22:14, 20 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • keep, per Kylu --Church of emacs talk · contrib 12:28, 21 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • keep, per Kylu. Claims of inactivity are inaccurate. Low activity is not the same as no activity. JoshuaZ 01:53, 26 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep per Joshua and especially also because of willing to come back after May. --Geitost diskusjon 02:52, 26 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep, per Kylu. Net positive. Durova 03:43, 26 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep I've got no room to talk about inactivity, and I understand that the stewards aren't bots; they need a break at times. Cspurrier is a net-positive even with just a few actions. EVula // talk // // 15:32, 26 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep, per Kylu. Jayjg 22:04, 26 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Remove. Please re elect once you have time, and thank you for your service! NonvocalScream 01:00, 27 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep because he says the inactivity is temporary. SlimVirgin (talk) 13:20, 27 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep, per Kylu. LeinaD (t) 16:55, 27 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • I felt comfortable this year with every single member of the team. This is true, regardless of the mere count of actions and the amount of interactions on wiki, mailing list, IRC, social networks or real life. Therefore I'd feel much more comfy if all current stewards are confirmed. --M/ 23:04, 28 February 2010 (UTC)Reply[reply]

logs: rights, globalauth, gblblock, gblrights, crosswiki logs & activity | translate: translation help, statement

<Greek not available, displaying English (help us translate!).>
English:
 • Languages: fr, en-3
 • Personal info: My general statement isn't that different from last year's : as a steward, I sometimes make a few mistakes but I think I'm not doing a bad work overall.
  For those not aquainted to me yet:
  • My home wiki is frwiki, the french Wikipedia. I arrived in nov. 2004 and became a sysop there in march 2005. I also worked there as a bureaucrat for 3 years (jun 2006 - sep. 2009) but gave up the bit so I could spend more time on other things.
  • I manage a bot named Loveless (see [2] and [3])
  • I became steward at end of 2006. I don't really do steward requests on wiki but rather use my availability time to take care of the emergency people tells us of on IRC (#wikimedia-stewards), which mainly consist of blocking vandals on wiki not having active sysops (sometimes blocking them globally if they go cross-wiki) and often help repair the damage they did. My public steward activities (everything but Oversight and Checkuser) are viewable on this page ; those local to meta (like right changes) on this one.

Comments about Darkoneko[edit]

logs: rights, globalauth, gblblock, gblrights, crosswiki logs & activity | translate: translation help, statement

Ελληνικά:
 • Γλώσσες: de, en-3, grc-3, la-2, es-2
 • Προσωπικές πληροφορίες: Γεια σας! Θα ήθελα να συνεχίσω να εργάζομαι ως επίτροπος. Λόγω των σπουδών μου στο RL δυστυχώς δεν είμαι όσο ενεργός θα ήθελα τον προηγούμενο χρόνο. Αλλά προσπάθησα να είμαι διαθέσιμος συχνά στο IRC και να βοηθώ, ιδιαίτερα στο #cvn-unifications και στο #wikimedia-stewards. Σχετικά με το πρώτο έκανα κυρίως δουλειές σχετικές με το oversight, επίσης ως προσωρινός oversight στο frwiki. Από την άλλη διαχειρίστηκα αιτήσεις που έγιναν στο κανάλι των επιτρόπων, και σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που βοήθησαν! Συνολικά έκανα περίπου 2.000 καταγεγραμμένες πράξεις επιτρόπου στο meta κατά τον τελευταίο χρόνο, και περισσότερες ακόμα ως διαχειριστής και ειδικά oversight σε τοπικά wiki τις οποίες δεν έχω καταμετρήσει αλλά μπορούν να φανούν εν μέρει στα στατιστικά. Χαιρετισμούς, —DerHexer (Talk) 13:13, 14 January 2010 (UTC)Reply[reply]

Comments about DerHexer[edit]

 • Has to be confirmed, of course. bastique demandez! 00:19, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
  And is an awesome steward who knows no bounds - B
 • we need him --Jan eissfeldt 00:21, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Brilliant steward, definitely needs to be confirmed. Katerenka (d) 00:22, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Awesome steward, has to be confirmed :) --Church of emacs talk 00:29, 7 February 2010 (UTC) oh, and happy birthday! :)Reply[reply]
 • confirm. –Juliancolton | Talk 00:34, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • because we need sorcerers, --birdy geimfyglið (:> )=| 00:38, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep, very active. —Innv {ru-ws} 01:00, 7 February 2010 (UTC)
 • confirm for another term. delirious & lost~hugs~ + jh0367~hugs~ 01:21, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • A talented individual who uses the tools well. Ottava Rima 01:45, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Heck(s) ya! Reconfirm. ++Lar: t/c 01:48, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Removal would be a blow to the projects, obvious keep. Kylu 02:21, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Hey, if we cloned him, would he be DerDuodecaler? -- Avi 02:42, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
  Maybe DieHexer ~ TheWizards or ZweiHexer ~ TwoWizards. ;) —DerHexer (Talk) 14:47, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Excellent steward! --Holder 06:38, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Very active, very good, definite confirm James (T C) 06:44, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Sorcerers are good for WMF. Pmlineditor  07:20, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • keep MoiraMoira 07:28, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep --Taichi - (あ!) 07:46, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Very good steward, please keep. --Bsadowski1 07:54, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Active steward. Tiptoety talk 08:44, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep. Hégésippe | ±Θ± 09:04, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep --WizardOfOz talk 10:34, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Active, good work. –Ejs-80 10:41, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • reconfirm. -Barras talk 11:56, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • we Support Support him :)--Nick1915 - all you want 12:39, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Excellent work as steward (and as temporary oversighter on frwiki ;) ). − Elfix × talk (fr) 13:30, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep. ChristianH 13:50, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Confirm. Often around, always willing to help, doing a lot of good work. --Erwin 14:01, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Said a couple of weeks ago that he would cry if someone opposed him on his birthday. I therefor oppose, and say happy birthday! Laaknor 14:06, 7 February 2010 (UTC) keep ofcourse! Laaknor 08:33, 8 February 2010 (UTC)Reply[reply]
  So I cry. :'( :P —DerHexer (Talk) 14:47, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep. Lukas9950 14:20, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Maybe the best we have. I would better see him writing articles but the Wikimedia projects actually need him the most here. Marcus Cyron 17:34, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
  I try to do the splits with w:de:Laokoon atm. :) Kind regards, —DerHexer (Talk) 17:35, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • One the best wikipedians whom i ever know , keep up your good work --Mardetanha talk 17:49, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Good work -> confirm; happy birthday! --buecherwuermlein 21:57, 7 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Nakor 01:49, 8 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep--Jusjih 04:04, 8 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep JZ85 08:02, 8 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep of course, as everyone else above, what else? Happy birthday (have had yesterday / gehabt zu haben). best wishes --Geitost diskusjon 11:02, 8 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • obvious keep --FiliP ██ 11:39, 8 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep. Obelix 11:49, 8 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep. Stefan64 16:26, 8 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep Razorflame 22:12, 8 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Definitely keep! --M.L 22:35, 8 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Confirmed - Mailer Diablo 23:57, 8 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Support SupportGood user.--Farct 14:03, 9 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep --Jyothis 16:52, 9 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • keep without a shadow of a doubt oscar 00:53, 10 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • supported by --Sargoth 09:19, 10 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep, without any doubt.--Marco 27 (msg) on it.wiki: user pagetalk page 10:54, 10 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Confirm, and thanks for serving. Finn Rindahl 00:12, 11 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep--Dalibor Bosits © 12:01, 11 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • clone and keep. billinghurst sDrewth 13:37, 11 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • yep. Alphos [bother me] 14:22, 11 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • confirm, always willing to help --Mercy 21:34, 11 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • XenonX3 21:59, 11 February 2010 (UTC) Keep please, one of the best!Reply[reply]
 • mreow ! mreoooow DarkoNeko 23:37, 11 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Confirm, of course. --Philippe 00:12, 12 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep thanks for your work! Lymantria 12:50, 12 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • confirm. Xqt 21:03, 12 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep and torture. --Egmontaℨ 11:01, 14 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep --Vituzzu 18:06, 14 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep -FASTILY (TALK) 22:04, 14 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep. The steward. --Millosh 13:26, 15 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep. Valiant and bold crosswiki vandalfighter. His superpowers make me feel safer. - εΔω 14:44, 15 February 2010 (UTC)
 • Keep. Certainly. Cirt (talk) 02:34, 16 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep great work. --APPER 04:01, 16 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep --Roo1812 08:17, 16 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Confirm. --Tinz 17:44, 16 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep confirm. --Túrelio 13:00, 17 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep Themfromspace 22:08, 17 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep --FollowTheMedia 00:01, 19 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Neutral NeutralOppose Opposeper this conversation. His English clearly appears to be not what he describes.seems kind but unresponsive. While the candidate introduces himself able to speak advanced English, but he attributed his belated answer in a brief sentence to his English. So I'm not sure about his language ability.--Caspian blue 05:15, 20 February 2010 (UTC)Reply[reply]
  I don't know why “Since I'm […] busy with exams, I cannot help you adequately at the moment.” was so ambiguous. I've even forwarded your mail to steward-l but no other one was able to help you, also not the native speakers. Kind regards, —DerHexer (Talk) 10:45, 20 February 2010 (UTC)Reply[reply]
  Sorry but you have not answered to my next message which directly asked your assessment. The unresponsiveness is not my only assessment either.-Caspian blue 12:51, 20 February 2010 (UTC)Reply[reply]
  It was a bit audaciousdaring (changed later) to respond to my mail where I've written that I do not have time because of my exams, with an ever longer mail with more expectations. Have you ever read my mail? Why did you not accept that I haven't had the time to answer, although I explained you why? Do you expect stewards to ignore all things which happen in real life? And am I the only steward which could have helped you? I really feel sorry that I could not assist you, which I've also written in my mail. But if I cannot help you, I cannot. It shouldn't be too hard to accept that. So please remind that also stewards are volunteers. Kind regards, —DerHexer (Talk) 13:11, 20 February 2010 (UTC)Reply[reply]
  audacious - what a wrong and offensive choice of language for your defense. I'm switching my vote from now to oppose per this conversation in which you show me not a good communication skill. I of course read your email with only very short three sentences, that's why I could you send the next email not via Wikipedia email. Your first reply in one week was fully understandable for your personal matter, but the next one was not. I asked your "simple" assessment in your capacity (it did not require other steward's input which just would take for a few minutes) but you have not replied to it for about one month. Moreover, I did not consent you to forward my message to them without asking me first. Moreover, another editor said you have not replied too. So that is why I feel to say that you're not responsive.--Caspian blue 16:01, 20 February 2010 (UTC)Reply[reply]
  Yes, audacious derives from Latin audax resp. audacia, and perfectly fits here. Or do you think any other of these words would have fitted better? audacious is one of the nicest words of them, which is I why I have chosen it. Because I assumed good faith also in that case where you have not asked for simple assessment, but instead wrote dozens of lines although you knew that I was and will also be busy with exams and neither could nor would answer. The only way to assist you, was to ask other ones.
  As I explained now more than once: I really dislike not to help others as fast as possible, but if I'm not able to, how shall I do it? I'm not prefect, nobody is. Nor do I know everything. I try to do by best, each and everytime. I feel ashamed that I could not help you, but I couldn't. And it makes me quite sad that you cannot accept that. So kind regards, —DerHexer (Talk) 16:29, 20 February 2010 (UTC)Reply[reply]
  Please look up the word in a dictionary. That means "impudent" or "how dare you" - insulting language. You also have not explained why you did not first ask my permission on whether I would be okay for your forwarding my message to other stewards. I think your communication skill is not good.--Caspian blue 16:36, 20 February 2010 (UTC)Reply[reply]
  Two meanings: 1. kühn, verwegen, 2. (negative) dreist, unverfroren; the first one was meant, of course; it was even weakened with "a bit". OALD lists to audacious: willing to take risks or to do sth shocking. I was in fact shocked why you have sent me another, even longer mail, although I told you that I neither would nor could respond/help you. And sorry for not letting you know that I've forwarded your mail, that was wrong. Please I excuse that. I just wanted to assist you, although I could not do that on my own. Kind regards, —DerHexer (Talk) 16:44, 20 February 2010 (UTC)Reply[reply]
  I'm not sure why you're bringing with the German translation since you know I'm not German. You said due to your personal matter, you can not help me "at the moment". Your way of defending yourself is "shocking" to me. I gave you a benefit of doubt, so I was in "neutral" position, but your obviously bad communication skill does not give me enough comfort to confirm you as a steward. Sorry, that is my final answer--Caspian blue 16:47, 20 February 2010 (UTC)Reply[reply]
  If I haven't had an edit conflict I had added some links to en.wiktionary: w:wikt:kühn e.g. So apparently daring should have been used instead of adacious. So please forgive this single word. Kind regards, —DerHexer (Talk) 16:52, 20 February 2010 (UTC) P.S.: The precedent comment was changed after that reply.Reply[reply]
  Caspian blue, the best volunteers are the people that know how to manage their time well by finding balance between all their responsibilities. DerHexer does this well and that is one reason he is a strong asset to WMF projects. FloNight 13:27, 20 February 2010 (UTC)Reply[reply]
  That is not my assessment, FloNight although I highly respect your works at the English Wikipedia.--Caspian blue 16:01, 20 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Confirm. FloNight 13:27, 20 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep Keep Keep Keep Keep --Stepro 03:54, 21 February 2010 (UTC) "could not be as active during the last year as I would have liked to"?? More activity could be unhealthy. ;-)Reply[reply]
 • Keep Keep Hexer keeps calm while others around him flame. --WiseWoman 08:12, 21 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep why not? --Ida Shaw 15:03, 21 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep No worries here. Ceoil 17:46, 21 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep --junafani 00:00, 22 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep --LadyInGrey 17:36, 24 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep Only concern brought up is English language ability. I see no problems with it. (Heck his English looks better than mine and I'm a native speaker). JoshuaZ 01:45, 26 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep Raymond 15:20, 26 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep Obviously. EVula // talk // // 15:35, 26 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep Cecil 18:53, 26 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Confirm. Pablo X 00:43, 27 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Confirm Thank you for continuing. NonvocalScream 01:02, 27 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep. Trustworthy and seems to be active enough. SlimVirgin (talk) 13:24, 27 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Sure! a lot of good work LeinaD (t) 16:58, 27 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Oppose Oppose - He used oversight inappropriately in November 2009 on English Wikipedia, resulting in the Randy in Boise mess. He is an admin on this wiki, and it is his home wiki; he participated in an election to obtain the Oversight bit on English Wikipedia in February 2009, and was not appointed. Stewards are expected to avoid using their steward tools on their home wiki - that rule exists to avoid stewards being pressured from their close friends on their home wiki. In his public statement about this, he did not say who had convinced him on IRC to use oversight in this situation without first googling the phrase he suppressed.(I note that they support his continued stewardship here) In addition, DerHexer refused to provide information to the English Wikipedia Audit Subcommittee regarding the "Randy in Boise" mess, even after repeated requests. John Vandenberg 04:45, 28 February 2010 (UTC)Reply[reply]
  Comment: I don't know why it is important that I failed by one single vote in an oversight election where I was involuntarily pushed in, but that wiki is, in fact, not my homewiki. I first started editing on dewiki and I'm still active there whereby I just regularily edited enwiki from April 2007 to March 2008 where I called that my second homewiki and became an admin. I've made more edits on dewiki than on enwiki and would have changed the SUL information about my homewiki from enwiki to dewiki if that would be possible. But even if it would be my homewiki your conclusion is wrong. Steward policy (SP#Avoid_conflicts_of_interest) says: “Stewards should use their judgment to avoid conflicts of interest, situations where they are not impartial to the decision. Such situations should be left to neutral stewards. These include: # using steward access on any wiki where they have been blocked; # changing rights on home wikis (wikis where they are active community members), except for clearcut cases (such as self-requested removal or emergencies).” I'm not blocked on enwiki and have not changed my rights for that oversight action because Stewards have global oversight access concerning this bug. But even if I had changed my rights I would not have done that on my homewiki (as I explained) and I also assumed an emergency action (see below) which allowed me according to the Oversight policy to act how I acted: “Local oversighters should generally handle local oversighting, when they're available. Stewards may perform local oversighting in emergencies, during crosswiki oversighting, or if there are no local oversighters available (see contact details).”
  Now to that special case: I was asked by a local bureaucrat (so a trustworthy person) to remove a private information which “outed him”. I knew that bureaucrat because of my interactions on enwiki in the past, that is true, but I know many crats from many projects. We talked rarely to each other so that I would not call him a close friend and I assume he me neither. Later the involved “outed” user confirmed that request. The crats told me that the other user has sent a mail to oversight-l to let the private information be removed. That happened more than an hour ago and I was told that no one had discussed there, which is why the crat asked me what now should be done. There was also no oversight on IRC, so I acted in an emergency action where no local oversight was available which perfectly fits in the oversight policy. So it was of course no abuse, the AUSC confirmed that, and I'm still confused as to why these facts cannot be accepted. Later I was told that it was discussed, but that cannot be my fault because I haven't had access to that list (nor have it atm although it was recommented by AUSC to give stewards access to the list and I have asked for) and one person with access to the list told me that they haven't discussed it. The problematic information was: user name with “[…] Randy from Boise […]“. The “outed” user's name is in fact Randy, he felt frightened to be outed and asked others to remove it as fast as possible. Because no one (as I was told) took care of his request I made the decision to work according to the foundation's privacy policy, oversight policy §1 (“# Removal of non-public personal information such as phone numbers, home addresses, workplaces or identities of pseudonymous or anonymous individuals who have not made their identity public, or of public individuals who have not made that personal information public.”) and steward policy (see above). It came out in the aftermath that “Randy from Boise” is a saying which neither the “outed” user, nor the crat, nor me, nor many other native speakers knew. I feel very sorry that I have not double-checked if that phrase could mean any other thing than outing the user. It was important in my understanding of privacy, as foundation constituted it, to remove that published information as fast as possible; and while oversight actions can now luckily be reverted, I made that decision based on the information I had. That might not have been the best one, but of course made with best faith and according to our policies. If that can be called a mistake, others have to decide.
  Finally, it is untrue that I refused to provide information to the AUSC. We mailed each other, and I told them that I do not know how I can help them furthermore to look at the facts as good as possible, because I e. g. haven't had logs which could have confirmed my statement. I added, that if I could help them in any other way they should not hesitate to contact me because it was also in my interest to complete that case. I was not contacted afterwards except for a hint to the final decision. Kind regards, —DerHexer (Talk) 15:19, 28 February 2010 (UTC)Reply[reply]
  47% of your edits are on en.wp. 48.5% of your edits are on de.wp. I hate to break the news to you, but you should consider them both to be your home wiki, as you have been heavily involved in each. You have sought advanced permissions on the project.
  Irrespective of that, you should avoid being pressured into using your steward tools without even a cursory independent investigation. If you can not take a few minutes to understand the problem, then you are acting emotively and under pressure. As you know, your first suppression action didn't even fix the problem; you came back 30 mins later (IIRC) to oversight another 15 revisions (IIRC) in order to properly remove the phrase. Also, after you did the oversight, you did not send an email to the local oversight mailing list to explain why you felt necessary to step in when there are 40 oversighters on en.wp in all timezones, and to indicate that local oversighters could overrule you if they understood the problem better than you did.
  Your response to the AUSC request of November 18 was evasive, and you did not respond to the follow-up AUSC email of November 19. John Vandenberg 22:26, 28 February 2010 (UTC)Reply[reply]
  That's in fact not true. I responded on December the 5th to arbcom-audit-en@lists.wikimedia.org with topic “AW: [arbcom-audit-en] Request on ANI supression” with nearly exactly the same words as written above when the mail from November the 18th was forwarded to me. And I got no error, Mailer daemon, whatever.
  I was never involved in enwiki and just quite effectively doing anti-vandalism stuff there which I now do (beside other things) on 750 projects, and according to that confirmation page not that bad. If I had known enwiki well, I would also have known that enwiki's oversights and ArbCom unwrittenly insist on reports when steward work in emergency situations (and no local ones were available) according to our policies to take care of one's user's privacy, and would not have gone to bed soon after that action. I never had to notify users on other wikis, well, I rarely do steward actions on wikis with user which have the needed local rights. But if I would not have judged it as an emergency situation I would not have done it. I seemed so obvious to me that I have not thought about googling, that it might have been a saying. Yes, I made a wrong decision, but it was reversed under premises which came out in the aftermath, I excused myself and explained the circumstances. The only thing I could do and still try to do, is asking others to accept my excuse and forgive my decision because I cannot go back in time and switch that, which I would really liked to. I have learnt many thing concerning this steward actions and would never again do any of these without letting the ArbCom (Oversights, CheckUsers) know what I've done. In fact, I would never do a steward action again on enwiki. Kind regards and again sincere apologizes, —DerHexer (Talk) 23:00, 28 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep absolutly trustworthy! -- Ra'ike 12:14, 28 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep  Roger Davies talk 15:40, 28 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep C-M 21:19, 28 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep why not? --Itu 21:39, 28 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Confirm – sound judgement and good at interactions. . Dave souza 21:44, 28 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • I felt comfortable this year with every single member of the team. This is true, regardless of the mere count of actions and the amount of interactions on wiki, mailing list, IRC, social networks or real life. Therefore I'd feel much more comfy if all current stewards are confirmed. --M/ 23:04, 28 February 2010 (UTC)Reply[reply]
 • Keep Keep --Djordjes (talk) 23:28, 28 February 2010 (UTC)Reply[reply]

logs: rights, globalauth, gblblock, gblrights, crosswiki logs & activity | translate: translation help, statement

<Greek not available, displaying English (help us translate!).>
English:
 • Languages: es, en (and several romance languages at lang-1 level)
 • Personal info: I've been serving as steward for 3 years, among several other roles, and like every year I come here to ask your comments about my steward work and comments on how could I perform my duties better. If you have comments about my other roles, they're also (as always) appreciated but I'd request you to leave them on my talk page instead. Finally, if by any chance (even if unlikely) you think I've done good work, please don't keep it to you, as I will also appreciate kind works of support.

Comments about Drini[edit]

huh? what are those fancy strange things? es:Drini 22:55, 8 February 2010 (UTC)Reply[reply]

logs: rights, globalauth, gblblock, gblrights, crosswiki logs & activity | translate: translation help, statement

<Greek not available, displaying English (help us translate!).>
English:
 • Languages: sr, en-3, hr-3, bs-3, de-1
 • Personal info: Even though I've been less active in 2009 than in 2008, I think I've had enough steward actions to still be considered active. In my opinion, I've done a relatively good job in the past two years, so I'd like to keep my steward rights, if the community agrees. I'm usually hanging on IRC and most of the times I'm ready to help out. --FiliP ██ 00:19, 17 January 2010 (UTC)Reply[reply]

Comments about Dungodung[edit]