Universal Code of Conduct/Draft review/th

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/Draft review and the translation is 4% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Bahasa Melayu • ‎Chi-Chewa • ‎Deutsch • ‎English • ‎Esperanto • ‎Hausa • ‎Igbo • ‎Kiswahili • ‎Kreyòl ayisyen • ‎Luganda • ‎Nederlands • ‎Setswana • ‎Tiếng Việt • ‎Türkçe • ‎Yorùbá • ‎azərbaycanca • ‎español • ‎français • ‎isiZulu • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎suomi • ‎svenska • ‎čeština • ‎Ελληνικά • ‎русский • ‎українська • ‎العربية • ‎فارسی • ‎मराठी • ‎हिन्दी • ‎বাংলা • ‎தமிழ் • ‎తెలుగు • ‎ไทย • ‎ქართული • ‎中文 • ‎日本語 • ‎한국어

จรรยาบรรณสากล (UCOC) นี้นิยามบรรทัดฐานของพฤติกรรมที่ยอมรับได้และยอมรับไม่ได้ และจะถูกใช้กับทุกบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในโครงการและพื้นที่ของวิกิมีเดียทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งรวมไปถึงผู้มีส่วนร่วมหน้าใหม่และมีประสบการณ์ การทำหน้าที่ภายในโครการ ผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงาน ลูกจ้างและสมาชิกกรรมการโครงการที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างวิกิมีเดียและสมาชิกกรรมการ งานที่พบหน้ากันและเสมือน พื้นที่เทคนิค และโครงการและวิกิทุกโครงการของวิกิมีเดีย

เราต้องการชุมชนเรานี้ให้เป็นมิตร ปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมที่ดีแก่ทุกคนที่เข้าร่วม นอกจากนี้เรายังประสงค์ที่จะพิทักษ์โครงการของเราจากผู้ที่ก่อความเสียหายหรือการบิดเบือนเนื้อหา

UCOC ใช้กับชาววิกิมีเดียทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้น การกระทำใด ๆ ที่ขัดต่อ UCOC อาจทำให้เกิดการลงโทษที่กำหนดโดยผู้แทนชุมชนและผู้ทำหน้าที่ของแพลตฟอร์ม (ตามการสนับสนุนของชุมชนท้องถิ่นและเมื่อคำนึงถึงบริบทแล้ว) หรือมูลนิธิวิกิมีเดียในฐานะเจ้าของตามกฎหมายของแพลตฟอร์ม

โดยสอดคล้องกับพันธกิจของวิกิมีเดีย ผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการและพื้นที่ของวิกีมีเดียต้อง:

 • ช่วยสร้างโลกที่ทุกคนสามารถแบ่งปันอย่างเสรีซึ่งผลรวมของความรู้ทั้งหมด
 • มีส่วนร่วมในชุมชนโลกที่หลีกเลี่ยงอคติและความเดียดฉันท์ และ
 • ต่อสู้เพื่อเพิ่มความเที่ยงตรงและการพิสูจน์ยืนยันได้ในงานทุกงาน

ซึ่งประกอบด้วย:

 • การปฏิสัมพันธ์สาธารณะและกึ่งสาธารณะ
 • การอภิปรายความเห็นไม่ลงรอยและการแสดงออกซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกันในหมู่สมาชิกชุมชน
 • ปัญหาการพัฒนาทางเทคนิค
 • แง่มุมต่าง ๆ ของการมีส่วนร่วมในเนื้อหา
 • กรณีการเป็นตัวแทนของโครงการ/ชุมชนกับหุ้นส่วนภายนอก
 • พื้นที่ปฏิสัมพันธ์สาธารณะและกิจกรรม การแถลงข่าว และการประชุมวิชาชีพ

เราเชื่อในการส่งเสริมให้มีผู้เข้าร่วมในโครงการและพื้นที่ของวิกิมีเดียต่าง ๆ ให้มากที่สุด เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของเราที่เราทุกคนสามารถแบ่งปันผลรวมความรู้ของมนุษย์ทั้งหมดได้ เราเชื่อว่าชุมชนผู้มีส่วนร่วมของเราควรมีความหลากหลาย ไม่กีดกันผู้ใด และเข้าถึงได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

ชาววิกิมีเดียทุกคน ทั้งที่เป็นผู้ใช้ใหม่และมากประสบการณ์ ผู้ทำหน้าที่ในชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสมาชิกกรรมการบริหาร WMF หรือลูกจ้าง รับผิดชอบต่อการกระทำของตน

พฤติกรรมในโครงการ พื้นที่และงานทั้งหมดของวิกิมีเดียจักตั้งอยู่บนความเคารพ ความมีอารยะ ความเป็นผู้ร่วมงาน ความเป็นหนึ่งเดียวกัน และความเป็นพลเมืองดี ทั้งนี้ ใช้แก่ผู้มีส่วนร่วมและผู้เข้าร่วมทุกคนในปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนร่วมและผู้เข้าร่วมทุกคน โดยไม่มีการแบ่งอายุ ทุพพลภาพทางกายหรือจิต รูปลักษณ์ สัญชาติ ศาสนา ชาติพันธ์ และภูมิหลังทางวัฒนธรรมหรือวรรณะ ชนชั้นทางสังคม ความสามารถทางภาษา รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือสาขาวิชาชีพ อีกทั้งจะไม่มีการเทิดทูนผู้ใดโดยตั้งอยู่บนความสำเร็จ ทักษะ หรือตำแหน่งในโครงการหรือขบวนการวิกิมีเดีย

ความเคารพเป็นการแสดงออกซึ่งความคำนึงถึงผู้อื่น ในการสื่อสารกับบุคคล ไม่ว่าสิ่งแวดล้อมของวิกิมีเดียแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ดี เราจักปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพอย่างเดียวกันกับที่เราต้องการให้ผู้อื่นแสดงออกต่อเรา

ตัวอย่างเช่น:

 • ใช้ความเห็นอกเห็นใจ ฟังและพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่ชาววิกิมีเดียอื่น [ลิงก์: ที่มาจากภูมิหลังต่าง ๆ] จะบอกคุณ พร้อมท้าทายและปรับควมเข้าใจ ความคาดหวังและพฤติกรรมของคุณเองในฐานะชาววิกิมีเดีย
 • สันนิษฐานว่าผู้อื่นสุจริตใจเสมอ และเข้าร่วมการแก้ไขเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ ให้และรับข้อเสนอแนะจากผู้อื่นด้วยความสุภาพและสุจริตใจ คำวิจารณ์ควรอยู่ในแบบที่ละเอียดอ่อน สร้างสรรค์ มียุทธศาสตร์ เป็นรูปธรรม และตรวจวัดได้เพื่อการปรับปรุง
 • เคารพการเรียกชื่อและการอธิบายตนเองของผู้ร่วมเขียน บุคคลอาจใช้คำใดคำหนึ่งเรียกตนเอง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพ ให้ใช้คำเหล่านั้นในการสื่อสารเกี่ยวกับหรือกับบุคคลเหล่านั้น เช่น:
  • กลุ่มชาติพันธุ์อาจใช้คำชี้เฉพาะคำใดคำหนึ่งเรียกตนเอง ไม่ได้ใช้ชื่อที่ผู้อื่นเรียกมาแต่เดิม
  • บุคคลที่มีชื่อที่ใช้อักขระ เสียง หรือคำอื่นจากภาษาของตนที่คุณอาจไม่คุ้นเคย
  • บุคคลที่ระบุรสนิยมทางเพศ เพศสภาพ หรืออัตลักษณ์ทางเพศของตนโดยใช้ชื่อหรือสรรพนามเฉพาะ
  • บุคคลที่ระบุว่ามีทุพพลภาพทางกายหรือจิตบางอย่างอาจใช้คำเฉพาะเรียกตนเอง
 • เมื่อพบหน้ากัน เราต้องพยายามให้ดีที่สุดในการต้อนรับทุกคน และเราคำนึงและให้ความเคารพแก่ความพึงใจ ความละเอียดอ่อน ประเพณี และข้อกำหนดของกันและกัน

ความมีอารยะเป็นมาตรฐานความสุภาพระดับสูงในพฤติกรรมและคำพูดในหมู่บุคคล รวมทั้งบุคคลแปลกหน้า ความเป็นผู้ร่วมงานคือการสนับสนุนฉันท์มิตรซึ่งบุคคลที่ร่วมแรงในความพยายามเดียวกันมอบให้แก่กัน ความเป็นพลเมืองดีหมายความว่าการมีความรับผิดชอบในการรับรองว่าโครงการวิกิมีเดียเป็นสถานที่ที่ก่อผลดี น่าพึงพอใจ และปลอดภัยในการอยู่และการร่วมสนับสนุนพันธกิจวิกิมีเดีย


ตัวอย่างเช่น

 • ระบบพี่เลี้ยงและโค้ช: ช่วยเหลือผู้มาใหม่ให้ทราบวิธีการและได้รับทักษะที่จำเป็น
 • แสดงความเป็นหนึ่งเดียวกัน: สอดส่องผู้มีส่วนร่วมคนอื่น ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ และออกตัวให้เมื่อผู้อื่นได้รับการปฏิบัติด้อยกว่ามาตรฐาน
 • รับรองและให้ความชอบงานที่ผู้ร่วมเขียนอื่นทำ: ขอบคุณผู้อื่นที่หยิบยื่นความช่วยเหลือ ชื่นชมความพยายามของเขา และให้ความชอบตามที่สมควร

3 – Unacceptable behavior

ร่างจรรยาบรรณมุ่งช่วยเหลือสมาชิกชุมชนให้อธิบายสถานการณ์พฤติกรรมเลวและการรังควาน

พฤติกรรมต่อไปนี้ถือว่ายอมรับไม่ได้ในขบวนการวิกิมีเดีย:


3.1 – Harassment

หมายรวมถึงพฤติกรรมใด ๆ ที่เจตนาเป็นหลักเพื่อรังควาน สร้างความโกรธเกรี้ยว หรือความไม่สบายใจแก่บุคคลหนึ่ง พฤติกรรมหนึ่งอาจถือว่ารังควานได้หากอยู่นอกเหนือจากสิ่งที่คาดว่าบุคคลที่มีเหตุผลคนหนึ่งจะทนรับได้ (เมื่อคำนึงถึงบริบททางวัฒนธรรมและความคาดหมายของบุคคลที่เกี่ยวข้อง) การรังควานมักอยู่ในรูปการล่วงเกินทางอารมณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่อยู่ในฐานะเปราะบาง

 • การดูหมิ่น: ได้แก่ การล้อชื่อ รวมทั้งคำหยาบหรือคำเหมารวม และการโจมตีลักษณะส่วนบุคคล การดูหมิ่นอาจรวมถึงลักษณะที่รับรู้ก็ได้ เช่น สติปัญญา รูปลักษณ์ ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม วรรณะ รสนิยมทางเพศ เพศ ทุพพลภาพ อายุ เชื้อชาติ การมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือลักษณะอื่น ในบางกรณี การล้อเลียนเสียดสี หรือความก้าวร้าวซ้ำ ๆ อาจถือรวมกันเป็นการดูหมิ่นได้ แม้กรณีเดียวอาจยังไม่เข้าข่าย
 • การคุกคามทางเพศ: ความสนใจทางเพศหรือการรุกที่มิได้ร้องขอทุกรูปแบบต่อผู้อื่น
 • การข่มขู่: การใช้ความน่าจะเกิดความรุนแรงต่อกาย การดำเนินคดี การทำให้อับอายโดยไม่ชอบธรรม และการทำร้ายชื่อเสียงเพื่อเอาชนะการถกเถียงหรือเพื่อบีบบังคับให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม
 • การส่งเสริมอันตรายต่อผู้อื่น: รวมไปถึงการยุให้ผู้อื่นทำร้ายตนเองหรือฆ่าตัวตาย ตลอดจนยุให้บุคคลใช้ความรุนแรงต่อบุคคลที่สาม
 • การขุดสารสนเทศส่วนบุคคล: เผยแพร่สารสนเทศส่วนบุคคล เช่น ชื่อ สถานที่ทำงาน ที่อยู่กายภาพหรืออีเมล โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้ง เป็นมาตรฐานขั้นต่ำว่าบุคคลไม่ควรเผยแพร่สารสนเทศที่บุคคลหนึ่งพยายามเก็บไว้เป็นความลับและไม่เผยแพร่ออนไลน์ หลาย ๆ ชุมชนอาจมีมาตรฐานที่สูงกว่านี้และนิยมการห้ามเผยแพร่สารสนเทศที่เผยแพร่ที่อื่นบนอินเทอร์เน็ตแต่มิได้แบ่งปันบนโครงการวิกิมีเดีย
 • การย่องตาม: การติดตามบุคคลหนึ่งทั่วโครงการ และวิพากษ์งานของเขาซ้ำ ๆ โดยมีเจตนาเพื่อให้เกิดความไม่สบายใจหรือต้องการขัดขวาง
 • โทรล: เจตนาขัดขวางการสนทนาหรือโพสต์โดยไม่สุจริตใจโดยตั้งใจยั่วยุบุคคลอื่น

3.2 – Abuse of power, privilege, or influence

การละเมิดเกิดเมือบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจ เอกสิทธิ์หรืออิทธิพลทั้งที่เป็นจริงหรือที่ผู้อื่นรับรู้ มีพฤติกรรมไม่เคารพ โหดร้าย และ/หรือ รุนแรงต่อผู้อื่น ในสิ่งแวดล้อมวิกิมีเดีย มักเกิดในรูปของการละเมิดทางอารมณ์ (ทางคำพูด จิตใจ หรือการทำร้ายจิตใจ) และอาจทับซ้อนกับการรังควานได้

 • การละเมิดตำแหน่งหน้าที่โดยผู้มีตำแหน่งหน้าที่: การใช้อำนาจ ความรู้หรือทรัพยากรในทางที่ผิดโดยผลเสียเกิดแก่ผู้ทำหน้าที่ของโครงการ (ที่ได้รับเลือกตั้ง) ตลอดจนพนักงานและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิวิกิมีเดียและโครงการอื่นของวิกิมีเดียเพื่อข่มขู่คุกคามผู้อื่น หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองทั้งที่เป็นวัตถุและมิใช่วัตถุ
 • การละเมิดโดยใช้ความอาวุโสและสายสัมพันธ์: ใช้ตำแหน่งและชื่อเสียงของตนในการข่มขู่ผู้อื่น เราขอให้บุคคลที่มีประสบการณ์และสายสัมพันธ์มากในขบวนการประพฤติตนโดยใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะความเห็นเชิงปรปักษ์อาจส่อความโดยมิได้ตั้งใจว่าสร้างภัยคุกคามจากเพื่อนและผู้สนับสนุน
 • การชักใยทางจิตวิทยา: การทำงาน (คนเดียวหรือเป็นกลุ่ม) เพื่อให้บุคคลอื่นสงสัยทัศนะ สำนึกหรือความเข้าใจของเขา บุคคลทีมีอำนาจในชุมชนมีเอกสิทธิ์จำเพาะในการถูกมองว่าน่าเชื่อถือและไม่ควรใช้ข้อนี้โจมตีผู้อื่นที่ไม่เห็นด้วยกับตน

3.3 - การทำลายเนื้อหาและละเมิดโครงการ

เจตนานำเข้าซึ่งเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องหรือมีอคติเข้าสู่โครงการวิกิมีเดีย หรือขัดขวางการสร้างเนื้อหา

ตัวอย่างเช่น

 • การนำออกซึ่งเนื้อหาวิกิมีเดียโดยไม่มีพิชญพิจารณ์อย่างเหมาะสมหรือการเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์สำหรับการพัฒนา
 • การชักใยเนื้อหาอย่างเป็นระบบเพื่อส่งเสริมการตีความข้อเท็จจริงหรือมุมมองอย่างใดอย่างหนึ่ง
 • การใช้ถ้อยคำสร้างความเกลียดชังในการแสดงออกทุกรูปแบบซึ่งเจตนาใส่ร้าย สร้างความอับอาย หรือปลุกปั่นความเกลียดชังต่อกลุ่มคนบนพื้นฐานของเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว อัตลักษณ์ทางเพศ ชาติพันธุ์ ความทุพพลภาพหรือเชื้อชาติ
 • การเพิ่มสัญลักษณ์ ภาพหรือเนื้อหาโดยไม่มีการรับรองและไม่สมเหตุสมผล โดยมีเจตนาเพื่อข่มขู่หรือทำให้ผู้อื่นเสียหาย