Jump to content

Komitet przinależności

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Affiliations Committee and the translation is 100% complete.
Skróts:
AffCom,
AC

The Affiliations Committee advises and makes recommendations regarding the recognition and existence of Wikimedia movement affiliates.

Contact:
AffCom(_AT_)lists.wikimedia.org
Twitter @WikimediaAffCom
Facebook @WikimediaAffCom


Group photo of the 2023 EduWiki Conference in Belgrade, organized by Wikipedia & Education User Group

Affiliations Committee (wczaśnij znany za Chapters Committee , potocznie AffCom ) je Wikimedia community-run committee ôficjalnŏ do doradzaniŏ Wikimedia Foundation Board of Trustees w sprawie zatwierdzyniŏ nowych movement affiliates: krajowych i podnacjōnalnych rozdziałōw, ôrganizacyji tematycznych i grup użytkowników.

Komitet ôstoł utworzōny 15 stycznia 2006 roku, bez rezolyucyjo Rady Dyrektorōw, społym z pŏrã inkszymi Komitetami Wikimedia. Jeji ôryginalny mandat ôbyjmowoł koordynacyjõ rozrostu Rozdziały Wikimedii - kere w tym czasie były na wczasnym etapie ôrganizacyje - , jak tyż ułatwianie kōmunikacyje miyndzy rozdziałami i miyndzy rozdziałami a Fundacyjōm Wikimedia.

W 2012 roku, po dyskusyji społecznościowych i wynikajōncyj z tego rezolucyje Dorady Powierniczej, zakres Kōmitetu ôstoł rozszyrzōny ô ôrganizacyje tymatyczne i grupy używŏczy. Zgodnie z rezolucyjōm Kōmitetu przirychtowoł projekt jego szkarty, kerŏ ôstała ôficjalnie zatwierdzōnŏ bez Forsztand w siyrpniu, przi kōńczyniu przejście do Kōmitetu Ferajnōw. Uaktualniōnŏ szkarta ôstała zatwierdzōnŏ w 2022 roku.Proces Komitetu do Affiliōw (przystŏwianie PDF w 2012 roku).

Kōmitet ds. Powiōnzań skłŏdŏ forsztandowi zalecenia tykajōnce uznaniŏ, zatwierdzyniŏ i istniyniŏ podmiotōw stowarzyszonych ruchu Wikimedia jak tyż ulekszaniŏ tworzyniŏ tych ôrganizacyji. Inkszymi słowy, Kōmitet pōmŏgŏ Wikimedianom z cołkigo świata w samoorganizowaniu sie w rozdziałach, ôrganizacyje motywowych i grup używŏczy, a tyż w dostaniu ôficjalnego uznaniŏ ôd Fundacyje Wikimedia.

Mogymy pōmōc w narychtowaniu prawideł, ôdpedzieć na pytaniu tykajōnce tego, czego Fundacyjŏ ôczekuje ôd podmiotu stowarzyszonego, dać pōmocy i dorad w rozwiōnzowaniu spōlnych niyprzileżytości technicznych, zwiōnzanych z cechami towŏrowymi, administracyjnymi i budowaniym społeczności jak tyż - w forymnych cufalach - zatwierdzić ôgraniczōne podpora financowe na napoczyńcie działalności (bp. pokrycie utrŏt registracyje i kludzyniŏ projektōw zaczōntkowych).

Jeźli chcesz skōntaktować sie z lokalnymi inicjatywami we swojij ôkolicy, skōntaktuj sie z nami przi użyciu leda jakij z miyniōnych knifōw tukej w wykŏzie, a my z uciechōm skōntaktujymy Cie z ôdpedniymi ludźmi.


For further information, see Affiliations Committee/Members.

The Affiliates Committee comprises volunteers selected for their enthusiasm and their skills in community organising, cross-cultural communication, reviewing bylaws, and providing governance advice for emerging organisations. There are currently 11 (eleven) voting members with terms of three years each.

Voting members of the Committee are helped by non-voting advisors. Advisors provide the Committee with on-the-ground experience, language skills, and governance advice, and are able to take part in discussions at subcommittee meetings.

Certain Wikimedia Foundation staff members support the Committee in its operations and help the Committee to function effectively. They are actively present on the Affiliations Committee's non-public mailing list and internal wiki, and may provide advice to the Committee based on their knowledge and expertise. They are not voting Committee members.

The Wikimedia Foundation Board of Trustees appoint liaisons to the Committee to facilitate communication and coordination between the Committee and the Board. The liaisons shall be the Committee's primary point of contact with the Board, and shall serve to update the Board on the Committee's activities and update the Committee on relevant Board activities. They may request information related to the Committee's operations as necessary to carry out their role. They are not voting Committee members.

If you'd like to be a voting member of the Committee, please leave a note on the talk page, and you'll be notified when seats become available. The last elections took place at the end of 2023, with new members joining the Committee in January 2024. The next selection is scheduled for the end of 2024, with new members joining the Committee in January 2025.

Voting members

Photo Name Languages Location (time zone) Term ends Role
1 Jeffrey Keefer en-N, fr-2 United States, North America (UTC-4/UTC-5) 28 luty 2027 Chair
2 Mehman Ibragimov ka-N, ru-N, tr-N, az-N, en-3 Georgia, Eastern Europe (UTC+4) 28 luty 2027 Secretary; Vice-Chair
3 Suyash Dwivedi hi-N, en-3, sa-2 India, South Asia (UTC+05:30) 28 luty 2027 Treasurer; Vice-Chair
4 Başak Tosun tr-N, en-5 Turkey, Eastern Europe (UTC+3) 30 czyrwiec 2024
5 Joy N. Y Agyepong en-N, tw-N, ak-N Ghana, Africa 30 czyrwiec 2024
6 Maor Malul es, en-5, lad-4, pt-4, de-3, he-3, ca-3, af-2, guc-2, tr-2 Israel, Western Asia (UTC+2) 31 grudziyń 2024
7 Aleksey Chalabyan hy-N, ru-N, en-3 Armenia, Eastern Europe (UTC+4) 31 grudziyń 2024
8 Maciej Artur Nadzikiewicz pl-N, en-4, de-2 Poland/Belgium, Central Europe (UTC+1) 28 luty 2027
9 Harriet Henry Bayel Ghana, West Africa (UTC) 28 luty 2027
10 Agus Damanik Indonesia, Southeast Asia (UTC+7) 28 luty 2027
11 Mari Avetisyan hy-N, en-3, tr-3, ru-3, Armenia, Eastern Europe (UTC+4) 28 luty 2027

Non-voting advisors

Advisor Languages Location (time zone) Term end Notes
HakanIST tr-N, en-3 Turkey, Eastern Europe (UTC+3) 28 luty 2025
Aaryaa Joshi en-N, mr-N, hi-N India, South Asia (UTC+5.30) 28 luty 2025
Buszmail Philippines, Southeast Asia (UTC+8) 28 luty 2025
Delphine Ménard fr-N, en-5, de-3, es-3, it-2 France, Europe (UTC+1) 28 luty 2025
RebeccaRwanda Rwanda, Central Africa (UTC+2) 28 luty 2025
Lucas Teles pt-N, en-3, es-2 Brazil, South America (UTC-2) 28 luty 2025

Board liaisons

Liaison Languages Location (time zone) Term end Notes
Mike Peel en-N, es-2, pt-1, fr-1 Europe (UTC+1)
Nataliia Tymkiv
Lorenzo Losa

Support staff

Photo Name Languages Location (time zone) Role
1 Dumisani Ndubane ts-N, en-4 South Africa (UTC+2)
2 Manavpreet Kaur pa-N, en-4, hi-3, fr-2 Punjab, India, Asia (UTC+5:30)
3 Nahid Sultan bn-N, en-3, bpy-1.05, hif-1, as-1 Bangladesh, South Asia (UTC +6) Trust & Safety
4 Charles Roslof en-N United States, North America (UTC-8/UTC-7) Legal
5 Stephen LaPorte en-N United States, North America (UTC-8/UTC-7) Legal  • Nojlepszym knifym na skōntaktowanie sie z Kōmitetym je napisanie wiadōmości e-mail na adresa affcom(_AT_)lists.wikimedia.org; proszã pamiyntać, iże Kōmitet może czasami być zawalaty w ryagowaniu na wiadōmości email, tōż jeźli niy dostaniesz ôdpowiedzi na wiadōmość w usōndnym czasie, ajnfach wysłać nōm spōmniynie.
  • Możesz śledzić abo tweetować Kōmitetowi na Twitter: @WikimediaAffCom
  • Możesz śledzić abo pisać do Kōmitetu na Facebook: @WikimediaAffCom
  • Możesz tyż skōntaktować sie z czōnkami Kōmitetu indywidualnie, przi klikaniu jejich miana używŏcza w Wysokim wymiyniōnyj piski czasowych; w przipadku jakich ino pytań tykajōncych rozdziałōw, ôrganizacyji tymatycznych abo grup używŏczy możesz użyć z naszych zajt dyskusyje i poczty elektrōnicznyj.
  • Idzie tyż ugŏdać sie na ôsprŏwkã telefōnicznõ (za postrzednictwym Skype abo Google Hangout) z czōnkami Kōmitetu.