Jump to content

Globale bandlysninger

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Global bans and the translation is 71% complete.
Outdated translations are marked like this.

En global bandlysning er en formel inddragelse af retten til at redigere, gældende for alle Wikimediaprojekter. Formålet med en global bandlysning er at forhindre, at der sker skade på Wikimediaprojekter, og bør kun søges gennemført, når problemet ikka har kunnet klares med mindre restriktive foranstaltninger. Globale bandlysninger afspejler en generel fællesskabskonsensus, de er sædvanligvis permanente og kan være selektive (f.eks. en bandlysning fra brugen af "Special:EmailUser"-funktionen). De er ikke en form for straf og bruges heller ikke til at give en “afkølingsperiode”.

Globale bandlysninger anvenvendes udelukkende, hvor adskillige uafhængige fællesskaber tidligere har valgt at bandlyse en bruger for at udvise et mønster af misbrug. Wikimediaprojekter er helt selvstyrende. Typisk antages god tro, når en bruger vælger at blive medlem af et nyt fællesskab, uafhængigt at hans/hendes historie i andre projekter. Følgelig er global bandlysning ikke en mulighed, når en bruger er midlertidigt blokeret eller kun er bandlyst på et enkelt projekt. De bør ikke forveksles med global blokering, som er en teknisk mekanisme til at forhindre en bruger i at redigere ethvert wikimediaprojekt.

Globale bandlysninger bør ikke forveksles med globale blokeringer, der er en teknisk mekanisme, der forhindrer en bruger i at redigere på alle Wikimedias projekter.

Kriterier for globale bandlysninger

Globale bandlysninger kommer kun i betragtning, hvis alle de følgende kriterier er opfyldt:

 1. Brugeren udviser et vedvarende mønster af misbrug over flere wiki-er (som ikke kun er vandalisme eller spam). Ukontroversielle tilfælde af vandalisme eller spam over flere wiki-er bør henvises direkte til forvalternes globale anmeldelsesside, og ingen bandlysning er påkrævet;
 2. En bruger er i øjeblikket blokeret uendeligt eller bandlyst på to eller flere adskilte projekter. Der bør kun vises bred støtte til bandlysningerne - tydelige forklaringer og overvejelserne af forslaget om at bandlyse lokalt bør være til stede, og de relevante bandlysninger skal være sket som resultat af en diskussionsproces i fællesskabet (f.eks. konsensus blandt administratorer på en anmeldelsesside, en anmodning om kommentarer, mægling etc). Dette kriterium sætter et minimumsniveau for at vise, at der findes en grund på adskillige wikier, men bare det forhold, at en bruger er blokeret på to eller flere projekter indebærer ikke i sig selv, at en global bandlysning er påkrævet;
 3. Brugere er omhyggeligt blevet informeret om passende deltagelse i projekterne og har haft god mulighed for at korrigere forkert optræden. Disse projekter skal have udvist forsøg i god tro på at forklare akceptable fremgangsmåder og optræden, som stemmer overens med deres mission og rammer. Dette kriterium skal sikre, at brugere har en passende viden om, hvad der forventes af dem og har haft tilstrækkelig mulighed for at tage betænkeligheder til sig og handle korrekt.

Husk venligst på, at globale bandlysninger ikke er en almindelig foreteelse, og at kun det at opfylde de nævnte minimumskriterier ikke betyder at en global bandlysninger er nødvendig. Tidligere grunde til at anmode om en global bandlysning har omfattet:

 • Forfølgelse eller trusler mod bidragsydere til projekterne, i eller uden for wiki-miljøet
 • Alvorligt bedrag eller identitetsrøveri på wiki'en (ikke begrænset til misbrug af mange brugerkonti)
 • Upassende brug af brugerrettigheder, som giver adgang til private oplysninger, som f.eks. CheckUser eller Oversight
 • Overtrædelser af privatlivspolitikken eller anden officiel Wikimedia-politik.
 • Persistent cross-wiki copyright violation.

Forhold til lokal politik

Denne politik er tiltænkt som tillæg til eksisterende politikker og procedurer for alle projekter og ikke udgøre en erstatning for dem. Al kontrol over processen til afgørelse af uoverensstemmelser forbliver det enkelte fællesskabs ansvar, og denne proces er ikke et sted til at fremsætte forslag om bandlysning eller blokering af en bruger på en enkelt projekt.

Forhold til brugsbestemmelserne

Udkastet til Wikimedias brugsbestemmelser, som vil gælde for alle projekternes brugere, refererer direkte til denne politik og støtter bandlysning af brugere, som overtræder enten reglerne selv eller andre ufravigelige fællesskabspolitikker og retningslinjer. Som service provider for Wikimedias websteder har Foundation støttet og støtter fortsat fællesskabskonsensus i relation til beslutninger om blokering eller bandlysning.

Opnåelse af enighed om en global bandlysning

Et simplificeret workflow.

Konsensus for en global bandlysning opnås gennem en anmodning om kommentar-proces på Meta. Tidligere er nogle anmodning om global bandlysning blevet sendt direkte til forvalterne. En anmodning, som ikke har baggrund i en klar konsensus skal afvises i henhold til den gældende forvalterpolitik, så dette kan ikke anbefales. For at sætte gang i en diskussion om at bandlyse en bruger globalt, så gør venligst følgende:

 1. Bekræft, at brugeren opfylder alle criterier for global bandlysning. Hvis det ikke er tilfældet, så undlad venligst at åbne om diskussion om en global bandlysning. Før du forsætter, så husk venligst på, at anmodninger om global bandlysning er vilje er særdeles sjældne.
 2. Hvis brugeren opfylder kriterierne, så opret en ny anmodning om kommentar på Meta. Titlen bør angive brugernavnet på den bruger, det drejer sig om, og henvise til anmodningen om en global bandlysning. I din anmodning om kommentar bedes du anføre neutral dokumentation af afgørende forudgående hændelser foruden klart. kortfattet og præcist bevis på, at brugeren er blevet informeret om gode principper og opførsel, og at overtrædelserne udgør en akut fare for Wikimediafællesskaber.
 3. Informer brugeren på alle wiki'er, hvor vedkommende har være aktiv for nylig på dennes diskussionsside og på Meta (hvis der er en Meta-konto). Hvis en bruger under diskussion er blokeret på Meta, kan en midlertidig afblokering overvejes for at tillade dennes deltagelse i diskussionen. En diskussion om global bandlysning kan blive ugyldig, hvis brugeren informeres på en måde, som mangler respekt eller er ophidsende.
 4. Informer alle lokale fællesskaber, hvor brugeren er bandlyst eller har være aktiv for nylig ved en fremtrædende og offentlig bekendtgørelse. Vær sikker på at forblive neutral i din kommunication og undgå enhver ærekrænkende, unøjagtig eller overdren kommentar. En diskussion om global bandlysning kan blive ugyldig, hvis der informeres på en måde, som på forhånd fastlægger et fællesskabs dom.

En nominering, som ikke følger ovenstående fremgangsmåde nøjagtigt, er ugyldig, og kan blive lukket meget hurtigt. For at gøre en nominering gyldig, skal den der nominerer derfor:

 1. have en Wikimedia konto; og
 2. have været registreret for mere end et halvt år; og
 3. have udført mindst 500 redigeringer globalt (på tværs af alle Wikimedia sider).

Når en gyldig anmodning om kommentar har opnået konsensus, kan en ikke-involveret sysop eller forvalter lukke diskussionen. Diskussionen skal have fundet sted over en periode på mindst 2 uger, men ikke længere end en måned. Forvaltere kan forlænge perioden for diskussion under særlige forhold. Overfladiske anmodninger, som ikke opfylder kriterierne, lukkes sandsynligvis uden særlig indgående diskussion. Anmodninger kan blive lukket efter noget tid hvis ingen konsensus opnås efter heftig debat.

Flersprogethed i diskussion

Vær venligst opmærksom på, at diskussionen kan og bør føres i det eller de relevante sprog for ethvert projekt, hvor brugeren har været aktiv. Wikimedia-projekter findes i hundredvis af sprog, hvorfor et bredt udvalg af fællesskaber bør gives mulighed for at deltage i globale diskussioner uafhængigt af deres beherskelse af noget andetsprog. I tilfælde, hvor der ikke er oversættere til rådighed, kan maskinoversættelser bruges som erstatning for direkte kommunikation mellem fællesskaber.

Gennemførelse af en global udelukkelse

En global bandlysning inddrager nogle eller alle privilegier på alle Wikimediaprojekter, uafhængigt af om kontoen er forbundet gennem det fælles login-system. Ethvert forsøg på at omgå en aktiv global bandlysning udgør en overtrædelse af brugsbetingelserne, uanset hvilke konti som benyttes. Følgelig bør lokale fællesskaber, hvor brugeren er blokeret eller aktiv informeres et fremtrædende offentligt sted om beslutningen. Forvaltere kan desuden vælge at svare på anmodninger om globalt at bandlyse beviste alternative konti tilhørende en globalt bandlyst bruger.

Dersom enighed kræver handling af en forvalter, bør der rettes en anmodning til forvalterne. Angiv venligst et link til den relevante diskussion i din anmodning; ellers vil den blive afvist som følge af manglende enighed.

Tilbageføring af en global bandlysning

Kriterierne for globale bandlysninger er udformet, så kun brugere, som har udvist alvorlige problemer på tværs af wiki'er kan være genstand for en anmodning om kommentar. En global bandlysning er ment at skulle være det sidste skridt i en konsensusproces over flere projekter. Appeler venligst ikke en global bandlysning direkte på forvalternes globale anmodningsside.

Se også