Jump to content

Küresel yasaklamalar

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Global bans and the translation is 61% complete.
Outdated translations are marked like this.

Küresel yasaklama, tüm Wikimedia projelerinde düzenleme veya diğer erişim ayrıcalıklarının (örneğin, Özel:E-postaGönder kullanımı) resmî bir iptalidir. Küresel bir yasağın amacı, bir sorun topluluk tarafından daha az kısıtlayıcı yollarla ele alınamadığında ve dolayısıyla genellikle kalıcı olduğunda, bunun Wikimedia projelerine zarar vermesini önlemektir. Küresel bir yasak; bir ceza biçimi olmadığı gibi, bir sakinleşme süresi sağlamayı da amaçlamaz. Küresel bir yasak, geniş ve net bir topluluk fikir birliğini yansıtır.

Küresel yasaklar, yalnızca birden fazla birbirinden bağımsız topluluğun daha önce bir kullanıcıyı kötüye kullanım nedeniyle yasakladığı durumlarda uygulanır. Wikimedia projeleri tamamen kendi kendini yönetir. Genel olarak, bir kullanıcının yeni bir topluluğun üyesi olmayı seçtiğinde diğer projelerdeki geçmişine bakılmaksızın iyi niyetli olduğu varsayılır. Sonuç olarak küresel yasaklar, bir kullanıcının yalnızca geçici olarak engellendiği veya yalnızca tek bir projede yasaklandığı durumlarda mümkün değildir. Lütfen küresel yasakların, kasıtlı olarak, çok seyrek olduğunu unutmayın.

Küresel yasaklar, IP adreslerinin veya aralıklarının Meta hariç hiçbir Wikimedia Projesinin düzenlemesini önlemek için kullanılan küresel engelleme ile karıştırılmamalıdır.

Küresel yasaklamalara yönelik ölçütler

Küresel yasaklama sadece aşağıdaki ölçütlerin tamamı karşılandığında düşünülmelidir:

 1. Kullanıcı, yalnızca vandalizm veya spam olmayan, devam eden bir çapraz wiki kötüye kullanımı modeli gösterir. Tartışmasız çapraz-wiki vandalizmi veya spam vakaları için küresel bir yasak gerekli değildir, çünkü bunlar küresel bir engelleme veya kilitleme ile halledilebilir. (bir kahya tarafından kapsamlı bir tartışmaya ihtiyaç duyulmadan da yapılabilir). Kahya istekleri/Küresel sayfasına bakabilirsiniz.
 2. Kullanıcı, projelere uygun katılım konusunda dikkatlice bilgilendirilmiş ve herhangi bir sorunu düzeltme fırsatı bulmuştur. Bu projeler, misyonları ve kapsamlarıyla tutarlı kabul edilebilir uygulamaları ve davranışları kullanıcıya açıklamak için iyi niyetle bir girişim sergilemiş olmalıdır. Bu kriter, kullanıcıların kendilerinden ne beklendiğini makul bir şekilde bildiklerini, endişelerini uygun şekilde ele almak için bolca fırsata sahip olduklarını ve projelere uygun şekilde katılmamayı seçtiklerini göstermektedir.
 3. Kullanıcı, iki veya daha fazla projede süresiz olarak engellenir veya yasaklanır. Bu engeller veya yasaklar, kullanıcının yerel yıkıcı davranışlarına dayanmalıdır. İstekler; yerel düzenlemeleri olmayan kullanıcılar için önleyici engellemeler, hesap güvenliği sorunu veya sorunlu kullanıcı adına dayanan engellemeler için istenmemelidir.

Yukarıdaki minimum kriterleri karşılamak, küresel bir yasaklamanın gerekli olduğu anlamına gelmez. Küresel bir yasak talep etmenin geçmiş nedenleri şunlardı:

 • Projelere katkıda bulunanları viki içinde veya dışında taciz veya tehdit etmek.
 • Birden fazla hesabın basit bir şekilde kötüye kullanılmasından öte olan, ciddi viki sahtekarlığı veya kimlik hırsızlığı.
 • Denetçi veya Gözetmen gibi özel bilgilere erişebilen kullanıcı haklarının uygunsuz kullanımı.
 • Gizlilik politikasının veya diğer resmî Wikimedia politikalarının ihlalleri.
 • Israrlı çapraz viki telif hakkı ihlali.

Yerel politikayla ilişkisi

Bu politika, tüm projelerdeki mevcut politikaları ve prosedürleri tamamlama amacını taşır. Bir ikame olarak hareket etmez. All governance of the dispute resolution process remains the responsibility of each individual community, and this process is not a venue for entertaining proposals to ban or block a user on a single project.

Kullanım Koşulları ile ilişkisi

Projelerin tüm kullanıcıları için eşit derecede geçerli olan Wikimedia Kullanım Koşulları, özellikle bu politikaya atıfta bulunur ve şartları veya zorunlu topluluk ilkelerini ve yönergelerini ihlal edenlerin yasaklanmasını destekler.

Küresel yasaklama için bir fikir birliğine varmak

Basitleştirilmiş bir iş akışı.

Küresel bir yasak için fikir birliği Meta'daki görüş istekleri süreci aracılığıyla yapılır. Küresel bir yasaklama talebi, yalnızca bir kullanıcının tüm Wikimedia toplulukları için açık ve güncel bir tehlike oluşturması halinde kabul edilmelidir. Alınan bu karar Wikimedia projelerinin büyük çoğunluğunu oldukça fazla şekilde temsil eden geniş ve net bir fikir birliği ile alınmıştır ve alınan kararda yasaklamadaki endişeler ile olası sonuçlar açıkça belirtilir. Oluşan zarar açık bir şekilde tüm topluluklara yönelik ise ve küresel yasaklama uygulanması gerekiyorsa, konuyla ilgili bir tartışma başlatmak için aşağıda belirtilen iş akışını gerçekleştirin:

 1. Bir görüş isteğinde bulunmadan önce kullanıcının küresel yasaklaya ilişkin tüm kriterlere karşıladığından emin olun.
 2. Meta'da konuyla ilgili olarak bir görüş isteğinde bulunun. İsteğin başlığı küresel yasaklamaya aday olarak gösterilen kullanıcı adına sahip olmalıdır. Küresel engellemeye aday gösterilen kullanıcının belirtilen tüm kriterleri karşılayan önemli olayları tarafsız bir şekilde belgelenmelidir. The nominator must also attempt to show that the user's decision not to participate appropriately presents a current danger to all Wikimedia communities.
 3. Kullanıcıyı aktif olduğu tüm wikilerde, bu görüş isteği hakkında bilgilendirin. Genel bir yasak için aday gösterilen kullanıcı Meta'da engellenirse, tartışmaya katılım sağlaması için engelin geçici bir süre kaldırılması düşünülebilir.
 4. Inform the community on all wikis where the user has edited about the discussion through a prominent public venue. Be sure to stay neutral in your communications and avoid any defamatory, inaccurate, or exaggerated commentary.

Yukarıdaki aşamaları doğru bir şekilde takip etmekte başarısız olan bir adaylık geçersizdir ve hızlıca kapatılabilir. Ayrıca, aday gösterenin bir adaylığı geçerli hale getirmesi için;

 1. Wikimedia hesabı olmalı,
 2. talebi açmadan önce en az altı aydır kayıtlı olmalı, ve
 3. küresel olarak (tüm Wikimedia vikilerinde) en az 500 değişikliği olmalıdır.

Bir görüş talebi açık ve geniş bir fikir birliğine ulaştığı zaman, olaya müdahil olmamış ve tarafsız bir kâhya tartışmayı kapatabilir. Tartışma bir aydan uzun olmamak kaydıyla en az iki hafta açık kalmalıdır. İstisnai hallerde kâhyalar tartışma süresini uzatabilir. Önemsiz hallerde, talepler geniş bir tartışma gerektirmeksizin sonuçlandırılabilir. Bir fikir birliğine ulaşılmasının mümkün görülmediği hallerde de geniş bir tartışmanın akabinde kapatılabilir.

Multilingualism in discussion

Please be aware that the discussion can and should be conducted in the relevant language or languages of any projects where the user has been active. Wikimedia projects exist in hundreds of languages, and thus a wide variety of communities should be afforded the ability to participate in global discussions regardless of their fluency in any second language. In cases where there are no human translators available, machine translation may function as a substitute for communication between communities.

Implementing a global ban

A global ban formally revokes some or all privileges at all Wikimedia projects, regardless of whether accounts are attached through the unified login system. Any attempt to circumvent an active global ban constitutes a violation of the Terms of Use, regardless of accounts used. Accordingly, local communities where the user is blocked or active should be informed in a prominent public venue about the decision. Stewards may also choose to respond to requests to globally lock proven alternate accounts of a globally banned user.

If the consensus requires steward action, a request should be made to the stewards. Please provide a link to the relevant discussion in your request; otherwise it will be rejected for lack of consensus.

Overturning a global ban decision

Discussion to overturn a global ban decision is conducted through the request for comment process on Meta, in order to include the widest possible audience. A request must follow the same consensus process for requesting a ban, described above.

Ayrıca bakınız