Jump to content

Глобални забрани

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Global bans and the translation is 100% complete.

Глобалната забрана (анг. global ban) претставува формално одземање на уредувачките или други права на пристап на (на пр. употреба на „Специјална:Пиши е-пошта на корисникот“) на сите Викимедиини проекти. Таа одразува широк и јасен консензус во заедницата. Глобалната забрана не е казна, ниту пак има намера да обезбеди „период на смирување“. Целта на ваквата забрана е да спречи штета на Викимедиините проекти кога заедницата не може да се справи со проблемот со поблаги мерки, и затоа обично е трајна.

Глобалните забрани се применуваат исклучиво кога повеќе независни заедници претходно решиле да го забранат корисникот поради злоупотреба. Викимедиините проекти се целосно самостојни, со своја самоуправа. По обичај, кога корисникот стапува во една заедница, заедницата и нејзините раководители претпоставуваат добронамерност, без разлика на неговата историја на други проекти. Затоа, глобалните забрани не се можни кога корисникот е само привремено блокиран или кога е забранет само на еден проект. Имајте на ум дека глобалната забрана намерно се применува многу ретко.

Глобалната забрана не е исто што и глобален блок, технички механизам кој има за цел да спречи на IP-адреси или нивни опсези (т.е. незачленети корисници) да уредуваат било кој Викимедиин проект освен Мета. Ова правило опфаќа само глобални забрани зададени од заедницата. Фондацијата Викимедија воедно има право еднострано да зададе глобална забрана на било кој корисник, и тие глобални забрани се опфатени во Правилата за глобално забранување на WMF.

Критериуми за глобална забрана

Глобалното забранување е можно само кога се задоволени сите овие критериуми:

  1. Корисникот постојано врши злоупотреба на разни викија која не е само вандализам или спам. За неспорните случаи на вандализам или спам на разните викија не се дава забрана, бидејќи овие случаи се решаваат со блокирање или заклучување (што може да го направи надзорник, без потреба од опширна дискусија). Погл. Steward requests/Global.
  2. Корисникот е внимателно известен за тоа што претставува правилно учество во проектите и имал праведна можност да ги исправи проблемите. Овие проекти треба да имаат покажано добронамерност во обидот да ги објаснат допуштените постапки и поведение кои се во склад со нивната мисија и делокруг. Овој критериум постои за да се покаже дека корисниците биле разумно запознаени со тоа што се очекува од нив, имале доволна можност да ги исправат погрешните постапки, но тоа не го направиле, т.е. продолжиле со неисправното однесување.
  3. Корисникот е трајно блокиран или забранет на два или повеќе проекти. Овие блокови или забрани мора да се засноваат на месното деструктивно поведение на корисникот, и не вклучуваат заштитни блокови како превентивни блокови на корисник без месни уредувања, како и блокови засновани на проблем со безбедност на сметката или проблематично корисничко име.

Меѓутоа, имајте на ум дека глобалните забрани не се честа појава, и дека задоволувањето на горенаведените критериуми само по себе не подразбира дека од нив следува глобална забрана. Еве некои причини за побараната глобална забрана од досегашните случаи:

Поврзаност со месните правила

Ова правило е предвидено како надополнување на постоечките правила и постапки на сите проекти, а не како замена за нив. Раководењето со постапката за решавање на спорови во целост е задолжение на секоја поединечна заедница, а оваа постапка не е место за давање на предлози за забрана или блокирање на корисник на извесен поединечен проект.

Поврзаност со Условите на употреба

Викимедиините Услови на употреба, кои подеднакво важат за сите корисници на проектите, особено се повикува на ова правило и го поддржува забранувањето на корисници кои ги нарушуваат или самите услови, или сите задолжителни правила и начела на заедниците. Како услужник на Викимедиините мрежни места, Фондацијата го поддржува консензусот на заедницата што се однесува на одлуките за забрана и блокирање.

Постигнување на консензус за глобална забрана

Упростен работен тек.

Консензусот за глобални забрани се добива со постапката на речена „барање за коментирање“ на Мета. Дојавата за глобална забрана се прифаќа само доколку корисникот претставува јасна и тековна закана за сите Викимедиини заедници, кога одлуката ужива консензус кој праведно го претставува најголемиот дел од Викимедиините проекти и доколку во одлуката се гледа внимателно размотрување на можните проблеми и последици. За да започнете дискусија по прашањето дали постои причинета/можна штета врз сите заедници и дали тоа заслужува глобална забрана, сторете го следново:

  1. Потврдете дека корисникот ги задоволува сите критериуми за глобална забрана пред да отворите барање за коментирање.
  2. Поднесете ново барање за коментирање на Мета. Во насловот наведете го корисничкото име на корисникот предложен за глобална забрана. Предлагачот мора непристрасно да ги документира значајните случаи што ги задоволуваат сите критериуми за глобална забрана. Предлагачот исто така мора да покаже дека одлуката на корисникот да не учествува на прифатлив начин претставува постојна опасност за сите Викимедиини заедници.
  3. Известете го корисникот на сите викија на коишто е активен. Доколку корисникот предложен за глобална забрана е блокиран на Мета, тогаш можете привремено да ја ослободите за да овозможите учество во дискусијата.
  4. Известете ги заедниците на сите викија на коишто уредувал корисникот за дискусијата. Ова сторете го на некое поважно јавно место за таа намена. Обратете внимание на тоа дека во преписките треба да бидете неутрални и да избегнувате коментари што содржат клевета, погрдни зборови, неточни поединости и преувеличувања.

Предлозите што не ги следат исправно горенаведените чекори ќе бидат неважечки и може да бидат затворени по брза постапка. Покрај тоа, предлагачот мора:

  1. да има сметка на Википедија; и
  2. да биде зачленет повеќе од шест месеци пред да го достави барањето; и
  3. да има барем 500 уредувања глобално (збирно на било кои Викимедиини викија).

Штом барањето за коментирање добие широк и јасен консензус, дискусијата може да ја затвори невмешан и непристрасен надзорник. Дискусијата треба да остане отворена барем две недели, но не повеќе од еден месец. Надзорниците може да ја продолжат истата во исклучителни околности. Барањата може да се затворат без опширна дискусија ако се неозбилни. Барањата можат да се затворат по опширна дискусија кога нема изгледи дека ќе се постигне консензус.

Повеќејазичност на расправата

Имајте предвид дека дискусиите може и треба да се одвиваат на релевантниот јазик или јазици на проектите каде делувал корисникот. Проектите на Викимедија имаат стотици јазични верзии, па затоа сметаме дека во глобалните дискусии треба да учествуваат најразлични заедници, без разлика на тоа колку добро го зборуваат главниот јазик и дали познаваат некој друг освен мајчиниот. Во случај да нема преведувачи на располагање, во општењето помеѓу заедниците се прифаќа и машински превод како замена за човечкиот.

Примена на глобална забрана

Со глобалната забрана на корисникот му се одземаат некои или сите привилегии на сите Викимедиини проекти, без оглед на тоа дали има сметки кои се здружени со системот за обединето најавување. Секој за обид надмудрување и заобиколување на активна гобална забрана претставува нарушување на Условите на употреба, без оглед на тоа која сметка се користи. Поради тоа, локалните заедници кајшто е блокиран или неактивен треба да добијат известување за одлуката на важно јавно место наменето за тоа. Надзорниците може да одговорат на барања за глобално заклучување на други сметки кои докажано му припаѓаат на глобално забранетиот корисник.

Доколку консензусот бара постапка од надзорници, тогаш за оваа цел на надзорниците мора да им се постави барање. Во барањето наведете врска до релевантната дискусија; во спротивно, барањето ќе биде одбиено поради немање на консензус.

Поништување на одлука за глобална забрана

Дискусијата за поништување на одлука за глобална забрана треба да се води преку постапката на барање за коментирање на Мета, за со тоа да обезбеди што пошироко учество. Барањето мора да ја следи истата постапка за консензус што важи за барањето за забрана, опишана погоре.

Поврзано