Globalne bany

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Global bans and the translation is 86% complete.
Outdated translations are marked like this.

Globalny ban jest formalnym odebraniem możliwości edytowania lub innych uprawnień (np. używania „Special:EmailUser”) w ramach wszystkich projektów Wikimedia. Celem globalnego bana jest zapobieganie szkodzeniu projektom Wikimedia, gdy społeczność nie może rozwiązać problemu za pomocą mniej restrykcyjnych środków i dlatego zazwyczaj ma charakter trwały. Globalny ban nie jest karą i nie ma służyć „ochłonięciu” zablokowanego. Globalny ban odzwierciedla szeroki i jednoznaczny konsensus społeczności.

Globalne bany nakładane są na użytkowników wyłącznie wtedy, gdy wiele niezależnych społeczności postanowiło wcześniej zbanować użytkownika za nadużycia. Projekty Wikimedia są całkowicie samorządne. Zazwyczaj zakłada się dobrą wolę, gdy użytkownik zostaje członkiem nowej społeczności, niezależnie od jego historii w innych projektach. W związku z tym globalne bany nie są stosowane, jeśli użytkownik został zablokowany tylko tymczasowo lub został zbanowany tylko na jednym projekcie. Proszę pamiętać, że globalne bany celowo stosowane są bardzo rzadko.

Globalne bany nie powinny być mylone z globalnymi blokadami, środkiem technicznym, który uniemożliwia adresom IP lub ich zakresom (czyli użytkownikom niezarejestrowanym) edytowanie na wszystkich projektach Wikimedia z wyjątkiem Meta-Wiki.

Kryteria nakładania globalnych banów

Nałożenie globalnego bana jest rozważane tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie poniższe kryteria:

 1. Użytkownik wykonuje szkodliwą działalność w danej chwili (i nie jest to wandalizowanie lub spam). Globalny ban nie jest konieczny, jeżeli użytkownik jawnie wandalizuje lub spamuje na różnych projektach, gdyż to można załatwić blokadą lub zabezpieczeniem nazwy (co może wykonać steward bez pełnej dyskusji). Zobacz Steward requests/Global.
 2. Użytkownik został powiadomiony o zasadach uczestnictwa w projektach i mógł się poprawić. Projekty musiały wykazać dobrą wolę wyjaśniając akceptowane zachowania związane z ich celem. To kryterium nakazuje wykazać, że użytkownik wie, co jest oczekiwane, miał szansę na wyjaśnienie wątpliwości i świadomie wybrał łamanie zasad projektu.
 3. Użytkownik został już trwale zablokowany lub zbanowany na co najmniej dwóch projektach. Decyzja o tym musiała być podjęta w widocznej dyskusji społeczności, wyjaśnienie oczekiwań dotyczących lokalnych zasad musi być jasne, a blokada lub ban musi być ustanowiona niezależnie od drugiego projektu i trwała.

Spełnienie powyższych kryteriów nie oznacza, że globalna blokada jest konieczna. Powody próśb o globalną blokadę obejmowały jak dotąd:

 • Dokuczanie i grożenie członkom projektu, na wiki i poza nią.
 • Poważne oszustwa na wiki lub kradzież tożsamości (nie zwykłe nielegalne pacynkarstwo).
 • Niewłaściwe użytkowanie uprawnień mających związek z informacjami prywatnymi takich jak CheckUser lub rewizor
 • Naruszenie polityki prywatności lub innych oficjalnych polityk Wikimedii.

Bany globalne a zasady lokalne projektów

Ta polityka ma uzupełniać istniejące polityki i procedury dla wszystkich projektów, a nie je zastępować. Zarządzanie procesem rozwiązywania sporów wciąż należy do poszczególnych społeczności i ten proces nie jest miejscem rozrywkowych propozycji zbanowania użytkownika na jednym projekcie.

Blokady globalne a warunki użytkowania

Warunki użytkowania Wikimediów, stosujące się do wszystkich użytkowników projektów, odnoszą się do niniejszej zasady i umożliwiają banowanie użytkowników łamiących te warunki lub inne obowiązkowe zasady. Jako dostawca usług dla stron internetowych Wikimediów Fundacja wspierała i wspiera konsensus społeczności związany z decyzjami o blokowaniu i banowaniu.

Uzyskanie konsensusu w sprawie globalnego bana

Uproszczony schemat postępowania.

Konsensus dla globalnego bana jest wypracowywany przez procedurę RFC na Meta. Wniosek o globalny ban ma być zaakceptowany tylko wtedy, kiedy użytkownik stanowi oczywiste i aktualne zagrożenie dla wszystkich społeczności Wikimediów, decyzja powstaje przez szeroki i jasny konsensus reprezentujący zdecydowaną większość projektów Wikimediów, a uważne rozważenie sprawy i możliwych konsekwencji prowadzi do oczywistej decyzji. Aby rozpocząć dyskusję na temat tego, czy szkoda dla wszystkich społeczności jest oczywista i zasługuje na globalny ban, wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że użytkownik spełnia wszystkie kryteria nałożenia globalnego bana zanim utworzysz wniosek w RFC.
 2. Złóż nowy wniosek w RFC na Meta. Tytuł powinien zawierać nazwę użytkownika zgłoszonego do globalnego bana. Zgłaszający musi bezstronnie udokumentować istotne wydarzenia spełniające wszystkie kryteria nałożenia globalnego bana. Musi też pokazać, że decyzja użytkownika o nieuczestniczeniu w projekcie stanowi aktualne zagrożenie dla wszystkich wspólnot Wikimediów.
 3. Powiadom użytkownika o dyskusji na wszystkich wiki, na których jest aktywny. Jeśli użytkownik zgłoszony do globalnego bana jest zablokowany na meta, można rozważyć tymczasowe odblokowanie dla umożliwienia mu udziału w dyskusji.
 4. Poinformuj społeczność wszystkich wiki, na których użytkownik edytował. o dyskusji w odpowiednim publicznym miejscu. Zachowaj neutralność i unikaj zniesławiania oraz nieprecyzyjnych i wyolbrzymionych sprawozdań.

Propozycja, która nie spełnia powyższych warunków jest nieprawidłowa.

Kiedy w sprawie wniosku w RFC pojawi się szeroki i jasny konsensus, niezaangażowany i bezstronny administrator lub steward może zamknąć dyskusję. Nie ma na to określonego czasu. Wniosek w RFC prawdopodobnie zostanie zamknięty bez wyczerpującej dyskusji, jeśli jest niepoważny. Zostanie też zamknięty po wyczerpującej dyskusji, jeśli prawdopodobieństwo osiągnięcia konsensusu jest niewielkie.

Wielojęzyczność w dyskusji

Należy być świadomym, że dyskusje mogą i powinny być przeprowadzane w językach dowolnych projektów, na których użytkownik był aktywny. Istnieją projekty Wikimediów w setkach języków, więc wielu społecznościom należy dać możliwość brania udziału w globalnych dyskusjach niezależnie od znajomości języków obcych. Kiedy nie jest dostępny ludzki tłumacz, można zastępczo wykorzystać tłumaczenie maszynowe do komunikacji między społecznościami.

Wykonanie globalnego bana

Globalny ban pozbawia części lub całości przywilejów na wszystkich projektach Wikimediów niezależnie od tego, czy konta są połączone przez konto globalne. Każda próba obejścia globalnego bana stanowi naruszenie Warunków Użytkowania niezależnie od użytego konta. Lokalne społeczności projektów, na których użytkownik jest zablokowany lub aktywny, powinny zostać powiadomione w odpowiednim publicznym miejscu. Stewardzi mogą też spełnić prośbę o globalne zabezpieczenie potwierdzonych alternatywnych kont globalnie zbanowanego użytkownika.

Jeśli konsensus wymaga działania stewarda, należy złożyć prośbę do stewardów. Należy w niej umieścić odnośnik do odpowiedniej dyskusji, gdyż inaczej zostanie odrzucona z powodu braku konsensusu.

Cofnięcie decyzji o globalnym banie

Dyskusja o wycofaniu decyzji o globalnym banie jest przeprowadzana przez procedurę RFC na Meta, aby udział wzięło jak najwiecej zainteresowanych. Propozycja musi uzyskać konsensus w takiej samej procedurze, jak opisana powyżej procedura wymagana dla nałożenia bana.

Zobacz też