Jump to content

Polityka rewizorów

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
(Redirected from Oversight/pl)
This page is a translated version of the page Oversight policy and the translation is 100% complete.

Oversight lub ukrycie edycji (ang. suppression) odnosi się do ukrywania edycji, opisów zmian, nazw użytkowników i wpisów w rejestrach operacji. Dostęp do tej funkcji mają rewizorzy, stewardzi oraz użytkownicy znajdujący się w globalnej grupie pracowników. Ukryte dane mogą być przeglądane i przywracane przez użytkowników z wyżej wymienionych grup. Wyjątek stanowią rzecznicy, którzy mogą przeglądać ukryte dane, ale nie mogą ich przywracać.

Oversight i ukrycie edycji to pojęcia często używane zamiennie. Oversight pochodzi od nazwy przestarzałego rozszerzenia MediaWiki Oversight, które zostało zastąpione przez funkcję oprogramowania MediaWiki znaną jako RevisionDelete.

O narzędziu

Początkowo wykorzystywano rozszerzenie MediaWiki o nazwie Oversight do ukrywania danych przed dostępem publicznym (także przed administratorami); tylko użytkownicy z uprawnieniem 'oversight' mogli widzieć treść ukrytą za pomocą tego narzędzia. Z uwagi na to, że do anulowania takiej akcji konieczny był dostęp do bazy danych, wprowadzono nowy system znany jako RevisionDelete, będący integralną częścią oprogramowania MediaWiki począwszy od wersji 1.16 i zastępujący rozszerzenie Oversight.

RevisionDelete pozwala odtworzyć ukryte edycje i wpisy w rejestrach operacji bez bezpośredniego wysyłania zapytań do bazy danych systemu. Ponadto, jasno określa w historii edycji strony, które edycje zostały ukryte. W 2015 roku, po przekształceniu starych akcji z wykorzystaniem rozszerzenia Oversight do nowego sposobu ukrywania, rozszerzenie Oversight zostało wyłączone we wszystkich projektach Wikimedia.

Za pomocą funkcji MediaWiki o nazwie RevisionDelete możliwe jest ukrywanie treści edycji, opisów edycji oraz nazw użytkowników/adresów IP z historii edycji strony. We wpisach w rejestrach operacji możliwe jest ukrycie celu i parametrów, opisu edycji oraz nazwy użytkownika, który wykonał akcję. Ponadto, korzystając z uprawnienia 'hideuser', podczas blokowania użytkownika rewizorzy są w stanie ukryć jego nazwę w historii edycji wszystkich stron, które edytował oraz we wpisach w rejestrach operacji.

Ukrycia edycji są rejestrowane niejawnie, a rejestr jest widoczny tylko dla użytkowników z wyżej wymienionych grup poprzez stronę Special:Logs/suppress.

Uprawnienia

W projektach Wikimedia użytkownicy należący do grupy rewizorów domyślnie posiadają następujące uprawnienia. Niektóre wiki mogą mieć odmienne konfiguracje.

 • 'deleterevision' — Usuwanie i odtwarzanie określonej wersji strony
 • 'deletelogentry' — Usuwanie i przywracanie wpisów rejestru
 • 'hideuser' — Blokowanie i odblokowywanie użytkownika i ukrywanie lub pokazywanie tego faktu w widoku publicznym
 • 'suppressrevision' — Podgląd, ukrywanie i odkrywanie wersji ukrytych przed wszystkimi
 • 'suppressionlog' — Podgląd rejestrów prywatnych
 • 'abusefilter-hide-log' — Ukrywanie wpisów w rejestrze nadużyć
 • 'abusefilter-hidden-log' — Podgląd ukrytych wpisów w rejestrze nadużyć

Kanał IRC

Istnieje prywatny kanał IRC (#wikimedia-privacypołącz), do którego powinni mieć dostęp wszyscy rewizorzy i stewardzi korzystający z IRC. Należy skontaktować się z dowolnym stewardem, jeśli potrzebna jest pomoc w uzyskania dostępu do kanału.

Zasady

Korzystanie z narzędzia

Ta funkcja została zatwierdzona do użycia w czterech przypadkach:

 1. Usuwanie niepublicznych informacji osobistych takich jak numery telefonów, adresy domowe, miejsca pracy lub tożsamość pseudonimów lub osób niepublicznych, które nie ujawniły publicznie swoich danych oraz osób publicznych, które nie podały do ogólnej wiadomości swoich danych personalnych.
 2. Usuwanie informacji mogących być zniesławieniem w dwóch przypadkach:
  • na wniosek Wikimedia Foundation,
  • w sytuacji jednoznacznej, gdy nie istnieją przesłanki redaktorskie do pozostawienia wersji jako widocznej.
 3. Usuwanie naruszeń prawa autorskiego na wniosek Wikimedia Foundation.
 4. Ukrywanie nazw użytkownika mających charakter ataków z automatycznie generowanych list oraz rejestrów operacji, o ile nie zaburza to historii edycji. Jednoznaczny charakter ataku mają nazwy użytkownika stworzone z intencją oczerniania, grożenia, pomawiania, znieważania czy dręczenia.

Generalnie lokalne przypadki powinny być załatwiane przez lokalnych rewizorów, o ile są oni dostępni. W sytuacjach niecierpiących zwłoki, podczas problemów w wielu projektach jednocześnie lub w przypadku braku lokalnych rewizorów rolę lokalnych rewizorów mogą pełnić stewardzi (zobacz dane kontaktowe).

Dostęp do funkcji

Uprawnienia rewizora są przyznawane przez stewardów. Niniejsza sekcja opisuje praktyki stewardów oraz kwestie związane z zasadami dostępu do niejawnych danych osobowych.

Rewizorzy oraz stewardzi muszą mieć ukończone 18 lat i jednocześnie być pełnoletni w rozumieniu prawa właściwego dla ich jurysdykcji oraz być gotowymi do podpisania z Wikimedia Foundation umowy o zachowaniu poufności informacji niejawnych. Muszą też znać politykę prywatności.

Stewardzi mogą przeglądać ukryte edycje na wszystkich wiki oraz mogą nadawać sobie uprawnienia rewizora w przypadkach niecierpiących zwłoki bądź wtedy, gdy na danej wiki nie ma lokalnych rewizorów, a istnieje uzasadniony wniosek o podjęcie działań przez rewizora. Na każdej wiki musi być co najmniej dwóch użytkowników sprawujących funkcję rewizora albo nie może być ich wcale. Jest tak dlatego, aby byli oni w stanie wzajemnie się kontrolować i potwierdzać zasadność swoich działań. Jeśli na danej wiki zostaje tylko jeden rewizor (zwykle w wyniku rezygnacji lub odebrania uprawnień drugiemu użytkownikowi), społeczność musi natychmiast wybrać nowego rewizora albo odebrać uprawnienia pozostałemu rewizorowi.

W projektach, na których nie działa Komitet Arbitrażowy, społeczność musi wybierać rewizorów w drodze konsensusu. Kandydaci muszą ogłosić swoją kandydaturę społeczności lokalnej z wykorzystaniem odpowiednich kanałów komunikacyjnych (forum dyskusyjne społeczności, lista dyskusyjna, itd.). Po uzyskaniu konsensusu społeczności (co najmniej 70–80% głosów popierających kandydaturę albo najwyższa liczba zebranych głosów w przypadku głosowania na wielu kandydatów) oraz przy poparciu co najmniej 25–30 głosujących, kandydat powinien złożyć wniosek o nadanie uprawnień rewizora na stronie Steward requests/Permissions podając we wniosku link do strony z decyzją społeczności.

W przypadku wiki, na których działa Komitet Arbitrażowy, którego członków wybrało co najmniej 25–30 użytkowników, rewizorów może też wyznaczać Komitet, chyba że lokalna społeczność preferuje wybory niezależne od Komitetu. Po uzgodnieniu nominacji, członek Komitetu Arbitrażowego powinien złożyć stosowny wniosek na stronie Steward requests/Permissions.

Lokalni administratorzy również mogą usuwać konkretne edycje lub wpisy w rejestrach operacji zawierające dane kwalifikujące się do ukrycia, ale nadal będą one widoczne dla administratorów do momentu ukrycia ich przez rewizora.

Odbieranie uprawnień

Uprawnienia rewizora są odbierane przez stewardów zgodnie z regułami przyjętymi na podstawie zasad checkuserów. Niniejsza sekcja prezentuje tylko praktykę stewardów.

Każdemu użytkownikowi z uprawnieniami rewizora, który będzie nieaktywny dłużej niż rok, uprawnienia te zostaną odebrane.

W przypadku nadużycia uprawnień rewizora, steward lub rewizor natychmiast utraci swoje uprawnienia. Stanie się tak w szczególności wtedy, gdy działania będą podejmowane rutynowo bez wyraźnego powodu (należy w takim przypadku przedstawić linki i dowody dokumentujące nieodpowiednie zachowanie).

Podejrzenia o nadużycia uprawnień rewizora należy poddać pod dyskusję na lokalnej wiki. W przypadku wiki z ustanowionym Komitetem Arbitrażowym, może on zdecydować o odebraniu stosownych uprawnień. W przypadku wiki bez zatwierdzonego Komitetu Arbitrażowego, o odebraniu uprawnień może zdecydować w drodze głosowania społeczność. Uprawnienia odbierają wyłącznie stewardzi. Steward nie może samodzielnie zadecydować o odebraniu uprawnień, może jednak udostępnić informacje konieczne do udowodnienia nadużycia (takie jak wpisy w rejestrze operacji). Jeśli jest to konieczne, szczególnie w przypadkach rażącego naruszenia zasad prywatności, także Rada Powiernicza Wikimedia Foundation może być poproszona o odebranie uprawnień rewizora.

Wnioski o ukrycie edycji

Nie umieszczaj swojej prośby w miejscu publicznym.

Wszystkie projekty Wikimedia

 • Stewardzi mogą przyznawać sobie tymczasowe uprawnienia rewizora w poszczególnych wiki, o ile jest to konieczne.
 • Sprawdź, czy dana wiki posiada swoich własnych rewizorów przed skontaktowaniem się ze stewardem; lista lokalnych rewizorów znajduje się poniżej.
 • Nie zgłaszaj próśb o ukrycie na wiki ani nie rozgłaszaj ich w publicznym kanale IRC. Wszystkie zgłoszenia powinny być dokonywanie prywatnie.
 • Rzecznicy mają techniczną możliwość podglądu ukrytych wersji.

IRC

 • Użytkownicy mogą skontaktować się ze stewardami za pomocą kanału IRC #wikimedia-stewardspołącz. Zapytaj o stewarda na tym kanale, a następnie przedstaw mu wniosek za pomocą prywatnej wiadomości. Nie publikuj wniosków na kanale publicznie dostępnym. W nagłych przypadkach wpisz !steward w oknie kanału, aby zwrócić uwagę stewardów. W zwykłych przypadkach wpisz @steward. Następnie, niezależnie od przypadku, napisz bezpośrednio do stewarda, zazwyczaj po prostu klikając na nazwę jego użytkownika.

Email

 • Wyślij e-mail do stewardów obsługujących prywatną kolejkę w systemie VRT na adres stewards-oversight@wikimedia.org (albo poprzez interfejs wiki) lub
 • wyślij prywatny e-mail do któregokolwiek ze stewardów, korzystając ze strony specjalnej Special:EmailUser.

Wikipedia w języku białoruskim

 1. Mienski (e‐mail)
 2. Wizardist (e‐mail)

Wikipedia w języku bengalskim

 1. MdsShakil (e‐mail)
 2. Yahya (e‐mail)

Wikipedia w języku chińskim

 1. AT (e‐mail)
 2. Jimmy Xu (e‐mail)
 3. Wong128hk (e‐mail)

Wikipedia w języku angielskim

 1. AmandaNP (e‐mail)
 2. Amorymeltzer (e‐mail)
 3. Anarchyte (e‐mail)
 4. Aoidh (e‐mail)
 5. Barkeep49 (e‐mail)
 6. Bradv (e‐mail)
 7. Cabayi (e‐mail)
 8. Callanecc (e‐mail)
 9. CaptainEek (e‐mail)
 10. Doug Weller (e‐mail)
 11. Drmies (e‐mail)
 12. Dweller (e‐mail)
 13. Firefly (e‐mail)
 14. GB fan (e‐mail)
 15. GorillaWarfare (e‐mail)
 16. Guerillero (e‐mail)
 17. HJ Mitchell (e‐mail)
 18. KrakatoaKatie (e‐mail)
 19. Ks0stm (e‐mail)
 20. L235 (e‐mail)
 21. Lofty abyss (e‐mail)
 22. LuK3 (e‐mail)
 23. Mailer diablo (e‐mail)
 24. Maxim (e‐mail)
 25. Moneytrees (e‐mail)
 26. Mz7 (e‐mail)
 27. Oshwah (e‐mail)
 28. PhilKnight (e‐mail)
 29. Ponyo (e‐mail)
 30. Primefac (e‐mail)
 31. Richwales (e‐mail)
 32. RickinBaltimore (e‐mail)
 33. Risker (e‐mail)
 34. Salvio giuliano (e‐mail)
 35. Sdrqaz (e‐mail)
 36. Stwalkerster (e‐mail)
 37. The Blade of the Northern Lights (e‐mail)
 38. Thryduulf (e‐mail)
 39. ToBeFree (e‐mail)
 40. Vanamonde93 (e‐mail)
 41. Wugapodes (e‐mail)
 42. Xaosflux (e‐mail)
 43. Z1720 (e‐mail)

Wikipedia w języku fińskim

 1. Ejs-80 (e‐mail)
 2. Harriv (e‐mail)

Wikipedia w języku francuskim

 1. Arcyon37 (e‐mail)
 2. Céréales Killer (e‐mail)
 3. JohnNewton8 (e‐mail)
 4. Jules* (e‐mail)
 5. Kropotkine 113 (e‐mail)
 6. Lomita (e‐mail)

Wikipedia w języku niemieckim

 1. Doc Taxon (e‐mail)
 2. Nolispanmo (e‐mail)
 3. Ra'ike (e‐mail)
 4. Stefan64 (e‐mail)
 5. Werner von Basil (e‐mail)

Wikipedia w języku indonezyjskim

 1. David Wadie Fisher-Freberg (e‐mail)
 2. Meursault2004 (e‐mail)
 3. Nohirara (e‐mail)

Wikipedia w języku japońskim

 1. Infinite0694 (e‐mail)
 2. Ohgi (e‐mail)
 3. Penn Station (e‐mail)
 4. W.CC (e‐mail)

Wikipedia w języku koreańskim

 1. *Youngjin (e‐mail)
 2. -revi (e‐mail)
 3. Sotiale (e‐mail)
 4. 이강철 (e‐mail)

Wikipedia w języku perskim

 1. Huji (e‐mail)
 2. Ladsgroup (e‐mail)

Wikipedia w języku polskim

 1. Elfhelm (e‐mail)
 2. Mathieu Mars (e‐mail)
 3. Mpn (e‐mail)

Wikipedia w języku portugalskim

 1. Albertoleoncio (e‐mail)
 2. Érico (e‐mail)

Wikipedia w języku rosyjskim

 1. DR (e‐mail)
 2. Q-bit array (e‐mail)
 3. Tatewaki (e‐mail)
 4. Ле Лой (e‐mail)

Wikipedia w języku Basic English

 1. Djsasso (e‐mail)
 2. Enfcer (e‐mail)
 3. Eptalon (e‐mail)
 4. Fehufanga (e‐mail)
 5. Peterdownunder (e‐mail)

Wikipedia w języku hiszpańskim

 1. -jem- (e‐mail)
 2. Platonides (e‐mail)

Wikipedia w języku tureckim

 1. Doğu (e‐mail)
 2. Eldarion (e‐mail)
 3. Elmacenderesi (e‐mail)
 4. Taysin (e‐mail)

Wikipedia w języku ukraińskim

 1. Goo3 (e‐mail)
 2. Piramidion (e‐mail)
 3. Yukh68 (e‐mail)

Wikimedia Commons

 1. Minorax (e‐mail)
 2. Odder (e‐mail)
 3. Rama (e‐mail)
 4. Raymond (e‐mail)

Meta-Wiki

 1. DerHexer (e‐mail)
 2. Elton (e‐mail)
 3. Minorax (e‐mail)
 4. Sotiale (e‐mail)
 5. Xaosflux (e‐mail)

Wikidane

 1. Ajraddatz (e‐mail)
 2. DannyS712 (e‐mail)
 3. Esteban16 (e‐mail)
 4. KonstantinaG07 (e‐mail)

Wikitech

 1. BryanDavis (e‐mail)
 2. DeltaQuad (e‐mail)
 3. WMFOffice (e‐mail)

Zobacz też