Jump to content

Wikimedia Foundation elections/2021/2021-08-27/Second board voter e-mail/th

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2021/2021-08-27/Second board voter e-mail and the translation is 100% complete.

From: คณะกรรมการการเลือกตั้งมูลนิธิวิกิมีเดีย <board-elections@lists.wikimedia.org>

อย่าลืมลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งคณะกรรมการมูลนิธิวิกิมีเดีย 2021

เรียน $USERNAME

คุณได้รับอีเมลนี้เนื่องจากคุณมีสิทธิ์ลงคะแนนในการเลือกตั้งคณะกรรมการมูลนิธิวิกิมีเดียประจำปี 2021 การเลือกตั้งจะเปิดให้ลงคะแนนระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม ถึง 31 สิงหาคม 2021

คณะกรรมการมูลนิธิวิกิมีเดีย จะเป็นผู้ดำเนินการ ควบคุม ดูแลกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ภายในมูลนิธิวิกิมีเดีย เช่น $ACTIVEPROJECT โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้ตัดสินแนวทางดำเนินการของมูลนิธิวิกิมีเดียในอนาคต เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการมูลนิธิ

ในปีนี้ จะมีการเลือกผู้สมัครจำนวน 4 จาก 19 คนจากทั่วโลกโดยใช้การลงคะแนนจากชุมชน ดูรายละเอียดผู้สมัคร

สมาชิกกว่า 70,000 คนในหลายชุมชนได้ถูกเชิญให้เข้าร่วมลงคะแนน ซึ่งคุณเป็นหนึ่งในนั้น และสามารถลงคะแนนได้ถึง 23:59 UTC (06:59 ตามเวลาประเทศไทย) ของวันที่ 31 สิงหาคม (หรือ 1 กันยายน เวลาประเทศไทย) โปรดลงคะแนนที่ [$SERVER/wiki/Special:SecurePoll/vote/Wikimedia_Foundation_Board_Elections_2021 SecurePoll บน $ACTIVEPROJECT]

หากคุณลงคะแนนไปแล้ว ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและโปรดอย่าสนใจอีเมลล์นี้ ทั้งนี้คุณจะสามารถลงคะแนนได้เพียงครั้งเดียวไม่ว่าจะมีบัญชีกี่บัญชีก็ตาม

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้

ลงชื่อ

คณะกรรมการเลือกตั้ง

อีเมลฉบับนี้ส่งถึงคุณเนื่องจากคุณได้ลงทะเบียนอีเมลไว้กับมูลนิธิวิกิมีเดีย ในการลบชื่อของคุณออกจากการแจ้งเตือนการเลือกตั้งเช่นนี้ในอนาคต โปรดเพิ่มชื่อผู้ใช้ของคุณในรายชื่อไม่รับอีเมลของมูลนิธิวิกิมีเดีย

Plain text version

เรียน $USERNAME

คุณได้รับอีเมลนี้เนื่องจากคุณมีสิทธิ์ลงคะแนนในการเลือกตั้งคณะกรรมการมูลนิธิวิกิมีเดียประจำปี 2021 การเลือกตั้งจะเปิดให้ลงคะแนนระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม ถึง 31 สิงหาคม 2021

คณะกรรมการมูลนิธิวิกิมีเดีย จะเป็นผู้ดำเนินการ ควบคุม ดูแลกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ภายในมูลนิธิวิกิมีเดีย เช่น $ACTIVEPROJECT โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้ตัดสินแนวทางดำเนินการของมูลนิธิวิกิมีเดียในอนาคต เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation_Board_of_Trustees/Overview>

ในปีนี้ จะมีการเลือกผู้สมัครจำนวน 4 จาก 19 คนจากทั่วโลกโดยใช้การลงคะแนนจากชุมชน ดูรายละเอียดผู้สมัคร: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation_elections/2021/Candidates#Candidate_Table>

สมาชิกกว่า 70,000 คนในหลายชุมชนได้ถูกเชิญให้เข้าร่วมลงคะแนน ซึ่งคุณเป็นหนึ่งในนั้น และสามารถลงคะแนนได้ถึง 23:59 UTC (06:59 ตามเวลาประเทศไทย) ของวันที่ 31 สิงหาคม (หรือ 1 กันยายนเวลาประเทศไทย) โปรดลงคะแนนที่ SecurePoll บน $ACTIVEPROJECT: <$SERVER/wiki/Special:SecurePoll/vote/Wikimedia_Foundation_Board_Elections_2021>

หากคุณลงคะแนนไปแล้ว ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและโปรดอย่าสนใจอีเมลล์นี้ ทั้งนี้คุณจะสามารถลงคะแนนได้เพียงครั้งเดียวไม่ว่าจะมีบัญชีกี่บัญชีก็ตาม

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Wikimedia_Foundation_elections/2021/Board_of_Trustees>

ลงชื่อ

คณะกรรมการเลือกตั้ง

--

อีเมลฉบับนี้ส่งถึงคุณเนื่องจากคุณได้ลงทะเบียนอีเมลไว้กับมูลนิธิวิกิมีเดีย ในการลบชื่อของคุณออกจากการแจ้งเตือนการเลือกตั้งเช่นนี้ในอนาคต โปรดเพิ่มชื่อผู้ใช้ของคุณในรายชื่อไม่รับอีเมลของมูลนิธิวิกิมีเดีย: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_nomail_list>