Jump to content

Fundraising 2008/core messages/cy

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

See also: Fundraising 2008/supplementary pages


Text marked in this color should be changed (oldid=1254154, newid=1258694)
Text marked in this color should be changed (oldid=1246449, newid=1249175)
Text marked in this color should be changed (oldid=1249175, newid=1259233)
Sitenotices
 • 1. Cefnogwch Wicipedia!
 • 2. Cywaith di-elw yw Wicipedia: cefnogwch ni'n ariannol.
 • 3. Mae Wicipedia'n dibynnu ar eich rhoddion: rhowch heddiw os gwelwch yn dda.
 • 4. Ateb y gofyn am wybodaeth yw nod Wicipedia -- nawr gofynnwn am eich cymorth chithau.
 • 5. Wicipedia: gwybodaeth hawdd ei gael.
 • 6. Cefnogwch Wicipedia: cywaith di-elw.
 • 7. Nod:
 • 8. Ar hyn o bryd:
 • 9. Rhoddwch Nawr:
 • 10. Dangos
 • 11. Cuddio
Menu
 • 20. Rhoi nawr
 • 21. Cwestiynau?
 • 22. Noddwyr
 • 23. Sylwadau Noddwyr
 • 24. Moddau rhoi
 • 25. Dangos cefnogaeth
 • 26. Rhanbarthau
 • 27. Eglurdeb
 • 28. Tystiolaethu
Landing Page
 • 30. Ynglŷn â Sefydliad Wikimedia
 • 31. Darllenwch Adroddiad Blynyddol 2007-08
 • 32. Cwestiynau ac Atebion
 • 33. Egluro ymhellach
Chapters
 • 40. Mae rhwydwaith o 19 o gymdeithasau gwirfoddol rhanbarthol ar draws y byd yn cynorthwyo gwaith Sefydliad Wikimedia.
Donor Feedback
 • 50. Bwrwch olwg dros sylwadau defnyddwyr a noddwyr fel chithau.
Video
 • 60. Pwyswch yma i weld rhagor o opsiynau gwylio fideo.
Support Wikipedia
 • 70. Rhoi Nawr
 • 71. Heddiw fe fydd miliynau o bobl ar hyd a lled y byd yn dysgu rhywbeth sy'n newydd iddynt ar Wicipedia. Rydym yn sefydliad di-elw yn cefnogi cymuned byd-eang o wirfoddolwyr yn yr ymdrech i gynnig mwy a gwell gwybodaeth i bawb, ymhobman ac ymhob iaith, a hynny'n rhad ac am ddim, ac yn rhydd o hysbysebion.
 • 72. Fe fydd eich rhodd yn ein cynorthwyo i ddal ati â'n gwaith a'i wella.
 • 73. Cefnogir Wicipedia gan Sefydliad Wikimedia, sef corfforaeth rhydd o dreth yn ôl cyfraith Unol Daleithiau America (adran 501(c)(3)). Ein cartref yw San Francisco, Califfornia. Yn yr UDA cewch ddidynnu'ch cyfraniadau atom o'ch incwm ar gyfer y dreth ffederal. Mae pob cyfraniad atom a wneir trwy gerdyn credyd yn cael ei gwblhau gan Paypal.
Header/Footer
 • 80. Dychmygwch fyd lle bydd pawb yn gallu dod o hyd, yn rhad ac am ddim, i holl wybodaeth y ddynolryw. - Jimmy Wales, Sefydlydd Wikipedia
 • 81. Prosiect Sefydliad Wikimedia yw Wicipedia.
 • 82. Oes gennych gwestiynau neu sylwadau? Cysylltwch â Sefydliad Wikimedia (yn Saesneg): donate@wikimedia.org.
Donation page
 • Cefnogwch Wicipedia
 • 91. Cyfrannwch gyda'ch cerdyn credyd trwy PayPal.
 • 92. (I weld ffyrdd eraill o roi, gan gynnwys siec drwy'r post, pwyswch yma.)
 • 93. Swm:
 • 94. Sylw i'w gyhoeddi (Am ddweud eich dweud wrth y byd? Gallwch osod hyd at 200 o nodau yma. Gwelwch eich sylw a sylwadau eraill yma.):
 • 95. Bwrwch olwg dros sylwadau gan noddwyr yma.
 • 96. Rhestrir fy rhodd yn ddi-enw
 • Rhestrir fy enw (yn ymyl fy sylw) ar y rhestr noddwyr a gyhoeddir gennych.
 • 97. Cytunaf i dderbyn taflenni newyddion neu e-byst oddi wrth Sefydliad Wikimedia. (Ni fyddwn byth yn gwerthu gwybodaeth amdanoch, na'u gyfnewid. Gwelwch ein polisi preifatrwydd yma.)
 • 98. Rhoi
 • 99. Bydd eich rhodd trwy'ch cerdyn credyd yn cael ei brosesu gan PayPal. Os oes yn well gennych, gallwch ddefnyddio PayPal i gwblhau'ch rhodd. Fe ymddengys y taliad fel "Wikimedia Foundation, Inc." ar gyfriflen eich cerdyn credyd.
 • 100. Am ragor o wybodaeth am ein statws di-elw, ein Hadroddiad Blynyddol, neu wybodaeth arall, pwyswch yma.
 • 101. Er mwyn rhoi i gymdeithas rhanbarthol Wikimedia, dewiswch o'r dewis isod neu ewch at restr yr holl gymdeithasau rhanbarthol.
 • 102. Mae'r cymdeithasau rhanbarthol yn hyrwyddo nod Wikimedia i ledaenu gwybodaeth yn rhad ac am ddim o fewn rhanbarthau arbennig. Mae'r cymdeithasau rhanbarthol a restrir yma hefyd yn buddsoddi hanner eu henillion mewn gweithgareddau a gytunwyd ganddynt a Sefydliad Wikimedia rhyngwladol.
Thank you page
 • 110. Diolch ichi am gefnogi Wicipedia.
 • 111. Fe fyddwch yn derbyn e-bost o gadarnhad a derbynneb at bwrpas treth am eich rhodd ymhen byr dro.
 • 112. Dangoswch eich cefnogaeth!
 • 113. Lledaenwch yr hanes amdanom a dangoswch i'r byd eich bod yn cefnogi Wicipedia.
 • 114. Gallwch osod y botymau rhoi ar eich blog, eich tudalen ar wefan cymdeithasu, gwefan bersonol neu wefan gwaith, neu'n ran o'ch llofnod e-bost, er mwyn annog eraill i gyfrannu tuag at Wicipedia. Gallwch hefyd ail-osod y marc darnau pos; cewch hyd i'r gwreiddiol yma. Mae'r botymau rhoi i gyd ar gael o dan drwydded Creative Commons CC-BY-SA.
 • 115. A oes podlediad eich hunan ganddoch, neu ydych chi'n darlledu ar y radio? Lawrlwythwch ein PSA sain er mwyn dangos eich cefnogaeth.
 • 116. Sut mae Wicipedia wedi bod o ddefnydd ichi?
 • 117. Pwyswch yma i rannu'ch hanes ar Wicipedia gyda ni.
 • 118. Darllenir Wicipedia bob mis gan dros 250 miliwn o bobl ledled y byd a hynny mewn dros 250 o ieithoedd. Byddwch gystal â rhannu'ch hanes gyda ni.
 • 119. Bwrwch olwg dros y porthiant byw o sylwadau gan noddwyr ar hyd a lled y byd.
 • 120. Botwm ar lun baner (addas at sylwadau blog)
 • 121. Botwm Bach
 • 122. Botwm Mawr
 • 123. Cefnogir Sefydliad Wikimedia gan rwydwaith o 19 o gymdeithasau gwirfoddol rhanbarthol ar hyd a lled y byd. Mae'r cymdeithasau rhanbarthol yn cefnogi'r ymdrech i ledaenu'r gwaith yn eu parthau eu hunain, ac yn cynnal ymgyrchoedd codi arian yn lleol, ar y cyd â Sefydliad Wikimedia.
Arbennig
 • Dyfynbris chwith: '
 • Dyfnbris dde: '
 • Cyfred diofynnol: £
 • Niferoedd diofynnol: £25, £50, £75