Jump to content

Fundraising 2008/core messages/nn

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

See also: Fundraising 2008/supplementary pages


Text marked in this color should be changed (oldid=1254154, newid=1258694)
Text marked in this color should be changed (oldid=1246449, newid=1249175)
Text marked in this color should be changed (oldid=1249175, newid=1259233)
Sitenotices
 • 1. Støtt Wikipedia!
 • 2. Wikipedia er eit ideelt prosjekt: Gje ei gåve i dag!.
 • 3. Wikipedia er avhengig av di støtte: Gje ei gåve i dag!
 • 4. Wikipedia er der når du treng det – no treng det deg.
 • 5. Wikipedia: Gjer livet lettare.
 • 6. Støtt Wikipedia – eit ideelt prosjekt.
 • 7. Mål:
 • 8. No:
 • 9. Gje no:
 • 10. Vis
 • 11. Gøym
Menu
 • 20. Gje no
 • 21. Spørsmål?
 • 22. Velgjerarar
 • 23. Gjevarkommentarar
 • 24. Måtar å gje på
 • 25. Vis støtte
 • 26. Lokallag
 • 27. Innsyn
 • 28. Historier
Landing Page
 • 30. Om Wikimedia Foundation
 • 31. Les årsmeldinga for 2007–08
 • 32. Spørsmål og svar
 • 33. Meir om innsyn
Lokallag (Chapters)
 • 40. Wikimedia Foundation blir støtta av 21 frivillige lokallag verda over.
Tilbakemelding frå gjevarar
 • 50. Sjå kommentarar frå brukarar og gjevarar som deg sjølv.
Video
 • 60. Klikk her for fleire alternativ for videoavspeling.
Støtt Wikipedia
 • 70. Gje no
 • 71. Millionar av menneske over heile verda kjem til å lære noko nytt frå Wikipedia i dag. Som ein ideell organisasjon som støttar eit globalt samfunn av frivillige, arbeider vi for å gje meir og betre informasjon på alle språk til folk overalt, utan betaling og utan reklame.
 • 72. Di gåve hjelper oss å halde fram med verksemda til Wikipedia, og å gjere oppslagsverket endå meir nyttig for deg sjølv og andre.
 • 73. Wikipedia vert driven av Wikimedia Foundation, ein 501(c)(3)-registrert velgjerande organisasjon med base i San Francisco i California. I USA kan ein trekkje frå gåver til Wikipedia frå den føderale skatten. Alle overføringar via kredittkort skjer via PayPal.
Topptekst/Undertekst
 • 80. «Tenk deg ei verd der kvart einaste menneske får fri tilgang til all menneskeleg kunnskap.» — Jimmy Wales, grunnleggjar av Wikipedia
 • 81. Wikipedia er eit av prosjekta til Wikimedia Foundation.
 • 82. Spørsmål eller kommentarar? Kontakt Wikimedia Foundation: donate@wikimedia.org.
Gjevarside
 • Støtt Wikipedia (same som 1.)
 • 91. Bidra med kredittkort ved hjelp av PayPal.
 • 92. (Andre måtar å gje på, inkludert sjekk, aksjar eller post kan du finne her.)
 • 93. Beløp:
 • 94. Offentleg kommentar (Har du ein tanke du vil dele med verda? Skriv inntil 200 teikn her.) Sjå din og andre sine kommentarar her:
 • 95. Sjå fortløpande kommentarar frå andre gjevarar her.
 • 96. List meg opp anonymt
 • 97. Eg samtykkjer i å motta framtidige nyheitsbrev og e-postar frå Wikimedia Foundation. (Vi kjem aldri til å selje eller byte bort informasjon om deg. Personvernreglane våre finn du her.)
 • 98. Gje
 • 99. Kredittkortet ditt vil bli handsama ved hjelp av PayPal. Om du vil, kan du òg bruke PayPal til å fullføre innbetalinga. Kostnaden vert vist som «Wikimedia Foundation, Inc.» på oversikta di over bruk av kredittkortet.
 • 100. For meir informasjon om statusen vår som ideell organisasjon, årsmeldinga vår og andre spørsmål trykk her.
 • 101. For å gje til eit lokallag av Wikimedia, ver venleg og vel nedanfor eller sjå heile lista av avdelingar.
 • 102. Lokallaga fremjer formålet til Wikimedia – fri kunnskap – i eit visst geografisk område. Lokallaga som er opplista her nyttar 50 % av inntektene frå denne aksjonen etter avtale med den internasjonale Wikimedia Foundation.
Takkeside
 • 110. Takk for at du støttar Wikipedia.
 • 111. Du vil få ei stadfesting per e-post og ei kvittering til bruk i skatteøyemed om kort tid.
 • 112. Vis di støtte!
 • 113. Fortel andre at du støttar Wikipedia.
 • 114. Set denne gåveknappen på bloggen din, internettsider der du snakkar med andre eller heimesida di, eller i e-post-signaturen din, for å oppmuntre andre til å gje til Wikipedia. Du kan òg pusle merket i hop att, du finn det opphavlege merket her. Alle gåveknappane er tilgjengelige under lisensen Creative Commons CC-BY-SA.
 • 115. Driv du din eigen podcast eller eit radioprogram? Last ned lydfiler til støtte for oss.
 • 116. På kva måte har Wikipedia gjort livet enklare for deg?
 • 117. Klikk her for å dele di wikipediahistorie med oss.
 • 118. Wikipedia vert lese av over 250 millionar menneske frå heile verda kvar månad – i over 250 forskjellige språkutgåver. Bruk nokre få minutt til å fortelje di historie.
 • 119. Sjå fortløpande oppdatering av kommentarar og tilbakemeldingar frå gjevarar over heile verda.
 • 120. Knapp som banner (perfekt for blogginnlegg)
 • 121. Liten knapp
 • 122. Stor knapp
 • 123. Wikimedia Foundation blir støtta av 21 frivillige lokallag verda over. Desse støttar arbeidet vårt i sitt område, og driv òg lokale innsamlingsaksjonar ved sida av dei som som vert drivne av Wikimedia Foundation.

Special
 • Left quote: «
 • Right quote: »
 • Default currency: NOK
 • Default amounts: NOK 100, NOK 200, NOK 500