Jump to content

Fundraising 2008/core messages/gv

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

See also: Fundraising 2008/supplementary pages


Text marked in this color should be changed (oldid=1254154, newid=1258694)
Text marked in this color should be changed (oldid=1246449, newid=1249175)
Text marked in this color should be changed (oldid=1249175, newid=1259233)
Fograghyn y laaragh
 • 1. Pohlldey Wikipedia!
 • 2. She shalee neuvondeishagh Wikipedia: toyr j‘ee jiu.
 • 3. Ta Wikipedia cur barrant er dty hoyrtysyn: toyr j‘ee jiu.
 • 4. Ta Wikipedia ayn tra t‘ou ny ‘eme -- nish ta feme eck ort.
 • 5. Wikipedia: Eddrymaghey yn Seihll.
 • 6. Pohlldey Wikipedia: shalee neuvondeishagh.
 • 7. Dean:
 • 8. Ny sheyn:
 • 9. Toyr nish:
 • 10. Taishbyney
 • 11. Follaghey
Cummal
 • 20. Toyr j‘ee nish
 • 21. Feyshtyn?
 • 22. Miallee
 • 23. Coontysyn Toyrtyssee
 • 24. Aghtyn ry choyrt
 • 25. Taishbyney pohlldal
 • 26. Cabdilyn
 • 27. Tarhoilshan
 • 28. Skeealyn
Duillag tarlheimagh
 • 30. Mychione Undinys Wikimedia
 • 31. Lhaih Tuarastyl ny bleeaney 2007-08
 • 32. Feyshtyn as Freggyrtyn
 • 33. Ny smoo mychione y Tarhoilshan ain
Cabdilyn
 • 40. Ta Undinys Wikimedia pohlldit liorish moggyl 19 cabdilyn arryltagh er feie ny cruinney.
Aaveaghey Toyrtyssagh
 • 50. Jeeagh er baghtyn veih ymmydeyryn as fir hoyrt jeh dty lhieds.
Feeshan
 • 60. Crig ayns shoh son tooilley reihyn aachloie feeshan.
Pohlldey Wikipedia
 • 70. Toyr j‘ee nish
 • 71. Bee red noa ynsit ec millioonyn dy ‘leih er feie ny cruinney er Wikipedia jiu. Ta shin strepey oayllys ny smoo as ny share ayns dagh ooilley hengey y chur da sleih ayns dagh ooilley ard, gyn leagh, as gyn soilsheenys, myr undinys neuvondeishagh ta pohlldey boodeeys arryltagh dowanagh.
 • 72. Nee dty hoyrtys jannoo foays obbyr Wikipedia y veaynaghey, as jannoo ee ny smoo ymydagh dhyt.
 • 73. Ta Wikipedia pohlldit liorish Undinys Wikimedia, cochorp giastyllagh 501(c)(3) seyr veih keeshyn soit ayns San Francisco, California. Ayns ny Steatyn Unnaneysit, foddee oo toyrtysyn y ghiarrey jeh dty heet stiagh keeshagh conastagh. Ta dagh ooilley hoyrtys kaartyn yeeassee loaghtit lhieent ec PayPal.
Clagh chianglee/Bun kianglee
 • 80. Abbyr dy beagh seihll ayn raad dy beagh fosley seyr dy sym oayllys y theihill currit gyn leagh da dagh ooilley pheiagh. — Jimmy Wales, Bunneyder y Wikipedia, Caairliagh Haaue yn Undinys Wikimedia
 • 81. She shalee jeh Undinys Wikimedia ee Wikipedia.
 • 82. Feyshtyn ny baghtyn? Cur fys er Undinys Wikimedia: donate@wikimedia.org.
Duillag hoyrtyssagh
 • Pohlldey Wikipedia (myr t‘ayns 1.)
 • 91. Cur lesh dty chaart yeeassee trooid PayPal.
 • 92. (Foddee aghtyn elley lesh toyrtys y chur, goaill stiagh Moneybookers, sheck, sthock, ny post, dy feddyn ayns shoh.)
 • 93. Mooad:
 • 94. Baght theayagh (Vel smooinaght ayd dy rheynn er sleih? Cur 200 lettryn ayns shoh. Jeeagh er dty vaghtyn as er baghtyn elley ayns shoh.):
 • 95. Jeeagh er baghtyn bio veih fir hoyrt ayns shoh.
 • 96. Cur mee er rolley dy neuennymagh
 • 96a. Cur yn ennym aym (s‘niessey da‘n vaght aym) er rolley theayagh ny fir hoyrt.
 • 97. Ta mee coardail rish failt y chur er lettryn naight ny postyn-L yn Undinys Wikimedia. (Cha bee dt‘oayllys creckit ain. Ta‘n polasee preevaadjagh ain ry-gheddyn ayns shoh.)
 • 98. Toyr
 • 99. Bee dty hoyrtys kaart yeeassee obbrit liorish PayPal. My she dty reih, foddee oo jannoo ymmyd jeh PayPal son dty hoyrtys y chreaghnaghey. Bee yn leagh soilshit myr "Wikimedia Foundation, Inc." er tuarastyl dty chaart yeeassee.
 • 100. Son tooilley oayllys mychione y staydys neuvondeishagh ain, y Tuarastyl Vleinoil ain, ny feyshtyn elley, crig ayns shoh.
 • 101. My t‘ou laccal toyrtys y chur da cabdil ynnydagh jeh Wikimedia, jean dty reih ayns shoh heese ny jeeagh er lane rolley ny cabdilyn.
 • 102. Ta ny cabdilyn cur mishoon oayllys seyr Wikimedia er toshiaght ayns ard çheeroaylleeagh er lheh. Ta ny cabdilyn er rolley ayns shoh baihaghey 50% jeh ny cosnaghyn oc ayns jannooyn as ad coardit lesh yn Undinys Wikimedia eddyr-ashoonagh.
Duillag wooisagh
 • 110. Gura mie ayd son dty pholldal.
 • 111. Bee post-L jarrooagh as folaue keesh currit hood er son dty hoyrtys dy gerrid.
 • 112. Taishbyney dty chooid pohlldal!
 • 113. Rheynn y skeeal as taishbyney da‘n dowan dy vel Wikipedia pohlldit liort.
 • 114. Cur ny crammanyn toyrtys shoh er dty vlog, ynnydyn-eggey mogglagh soshiallagh, ynnydyn-eggey persoonagh ny cochorpagh, ny er dty screeuys postagh-L dy chur creeaght er sleih elley toyr da‘n Wikipedia. Foddee oo jannoo aavestey jeh mark ny meer keishtagh; fow yn bun ayns shoh. Ta dagh ooilley cramman ry-gheddyn fo Kiedoonys Creative Commons CC-BY-SA.
 • 115. Vel podchreeley ny claare radio er/ass linney ayd? Laadey neose ny Fograghyn Shirveish Theayagh ain dy haishbyney dty phohlldal.
 • 116. Cre‘d ta‘n Wikipedia jannoo dty heihll ny s‘assey?
 • 117. Crig ayns shoh dy rheynn dty skeeal Wikipedia lhien.
 • 118. Ta‘n Wikipedia lhaiht ec ny smoo na 250 millioonyn dy ‘leih er feie ny cruinney dagh mee – ayns 250 çhengaghyn er lheh. Nod oo cur minnid ny ghaa dy insh dty skeeal dooin.
 • 119. Jeeagh er baghtyn as aaveaghey artagh bio veih fir hoyrt er feie ny cruinney.
 • 120. Cramman Mergey (corrym rish meeryn blog)
 • 121. Cramman beg
 • 122. Cramman mooar
 • 123. Ta Undinys Wikimedia pohlldit liorish moggyl 19 cabdilyn arryltagh er feie ny cruinney. Ta ny cabdilyn cur pohlldal da for-roshtyn ‘syn ard ny thalloo oc, as t‘ad stiurey troddanyn çhymsee ynnydagh currit liorish yn Undinys Wikimedia.

Special
 • Left quote: “
 • Right quote: ”
 • Default currency: $
 • Default amounts: $30, $75, $100