Jump to content

Fundraising 2008/core messages/tl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

See also: Fundraising 2008/supplementary pages


Mga pahayag sa sayt
 • 1. Tangkilikin ang Wikipedia!
 • 2. Isang proyektong 'di-kumikinabang ang Wikipedia: magkaloob na po ngayon.
 • 3. Nakasalalay ang Wikipedia sa inyong mga ambag: magkaloob na ngayon.
 • 4. Narito ang Wikipedia kung kailangan mo -- kailangan ka niya ngayon.
 • 5. Wikipedia: Nagpapagaan ng Buhay.
 • 6. Tangkilikin ang Wikipedia: isang proyektong 'di-kumikinabang.
 • 7. Layunin:
 • 8. Kasalukuyan:
 • 9. Magkaloob na ngayon:
 • 10. Ipakita
 • 11. Itago
Nilalaman
 • 20. Magkaloob na
 • 21. Mga tanong?
 • 22. Mga tagapagtaguyod
 • 23. Mga komento ng nagkaloob
 • 24. Mga paraan ng pagbibigay
 • 25. Ipakita ang iyong pagtangkilik
 • 26. Mga sangay
 • 27. Pagkanaaaninag
 • 28. Mga salaysay
Pahinang Lapagan
 • 30. Patungkol sa Pundasyong Wikimedia
 • 31. Basahin ang Taunang Ulat 2007-08
 • 32. Mga Katanungan at Kasagutan
 • 33. Marami pang kaugnay hinggil sa Pagkanaaaninag namin
Mga Sangay
 • 40. Ang Pundasyong Wikimedia ay tinatangkilik ng lambat-lambat ng 19 na kusang-loob na tumatakbong mga sangay sa buong mundo.
Mga Komento ng mga Nagkaloob
 • 50. Basahin ang mga buhay at umiiral na mga puna mula sa mga tagagamit at tagapagkaloob na tulad mo.
Bidyo
 • 60. Pindutin dito para sa mas marami pang opsyon sa bidyo.
Itaguyod ang Wikipedia
 • 70. Magkaloob na
 • 71. Milyun-milyung mga tao sa buong mundo ang may matututunang bago mula sa Wikipedia ngayon. Bilang isang 'di-kumikinabang na proyekto na nagtataguyod sa isang pamayanang pandaigdig, pinipilit naming makapaghatid ng mas marami at mas mainam pang mga kaalaman sa lahat ng mga wika sa mga mamamayan saan man sila naroroon, walang-bayad, at walang mga patalastas.
 • 72. Makakatulong ang inyong mga ambag upang maipagpatuloy namin ang pagpapatakbo ng Wikipedia, at magawang maging mas nakakatulong ito para sa iyo.
 • 73. Nasa likod ng Wikipedia ang Pundasyong Wikimedia, isang 501(c)(3) hindi-nabubuwisang kumpanyang pangkawanggawang nakahimpil sa San Francisco, Kaliporniya. Sa Estados Unidos, maaari kayong magbawas ng abuloy mula sa iyong sahod na maaaring buwisan ng pamahalaang pederal. Lahat ng mga ambag mula sa tarhetang pangkredito o tarhetang panghiram ng salapi ay isinasagawa maisasakatuparan sa pamamagitan ng PayPal.
Paulo/Pang-ibaba
 • 80. Gunitain ang isang mundo kung saan ang bawat isang tao sa daigdig ay nabigyan ng daan tungo sa kabuuan ng lahat ng mga kaalamang pantao. — Jimmy Wales, Tagapagtaguyod ng Wikipedia, Punong Tagapangasiwa ng Pundasyong Wikimedia
 • 81. Ang Wikipedia ay isang proyekto ng Pundasyong Wikimedia.
 • 82. May tanong o komento? Makipag-ugnayan sa Pundasyong Wikimedia: donate@wikimedia.org
Pahinang pang-ambagan
 • Tangkilikin ang Wikipedia (katulad ng sa 1.)
 • 91. Magkaloob sa pamamagitan ng inyong tarhetang kredito sa pamamagitan ng PayPal.
 • 92. (Matatagpuan dito ang iba pang mga paraan para makapagbigay, kabilang ang Moneybookers, tseke, sapi, o kaya liham.)
 • 93. Halaga:
 • 94. Komento ng publiko (Mayroon kang kaisipang ibig iparating sa mundo? Maglagay ng hanggang sa 200 karakter dito. Tingnan ang iyong komento at iba pa mula rito.):
 • 95. Tunghayan ang mga komento ng mga tagapag-ambag mula rito.
 • 96. Itala ako bilang anonimo
 • 96a. Pakitala ang aking pangalan (kasunod ng aking komento) sa pampublikong tala ng mga tagapagkaloob.
 • 97. Sang-ayon akong makakuha ng darating na liham-balita o e-liham ng Pundasyong Wikimedia. (Hindi namin ipagbibili o ipagpapalit ang iyong impormasyon. Makikita rito ang aming patakaran hinggil sa paglilihim.)
 • 98. Magkaloob
 • 99. Isasakatuparan ang iyong ambag mula sa tarhetang pangkredito sa pamamagitan ng PayPal. Kung gugustuhin mo, maaari mo ring gamitin ang PayPal para maisakatuparan ang iyong abuloy. Lilitaw ang babayaran mo bilang "Wikimedia Foundation, Inc." sa iyong ulat ng tarhetang kredito.
 • 100. Para sa mas marami pang mga impormasyon tungkol sa aming katayuang di-nakikinabang, sa aming Taunang Ulat, o iba pang mga katanungan, pindutin ito.
 • 101. Para magkaloob sa isang lokal na sangay ng Wikimedia, pakipili lamang sa ibaba o tingnan ang buong tala ng mga sangay.
 • 102. Ikinakalat ng mga sangay ang misyong pangmalayang kaalaman ng Wikipedia sa isang tiyak na rehiyong heograpiko. Nagtatabi rin ng 50% mula sa kanilang mga natatanggap ang mga sangay para sa mga gawaing napagkasunduang kaayon ang pandaigdigang Pundasyong Wikimedia.
Pahina ng pasasalamat
 • 110. Salamat sa iyong pagtangkilik ng Wikipedia.
 • 111. Sa ilang sandali, makakatanggap ka ng isang tugon sa e-liham at isang resibong pangbuwis para sa iyong abuloy.
 • 112. Ipakita ang iyong pagtataguyod!
 • 113. Ikalat ang balita at ipakita sa mundo na tinatangkilik mo ang Wikipedia.
 • 114. Ilagay ang mga sumusunod na pindutang pang-ambagan sa iyong blog, mga websayt ng pakikipag-ugnayang panglipunan o network, pansarili o pangkumpanyang pahinang pang-web, o sa iyong lagda ng elektronikong liham upang mahikayat ang iba para magkaloob sa Wikipedia. Maaari mo ring paghaluhin ang panandang pirasong pangpalaisipan; tingnan ang orihinal mula rito. Magagamit ang lahat ng mga pindutang pang-ambagan sa ilalim ng Lisensiyang Creative Commons CC-BY-SA.
 • 115. Nagpapatakbo ka ba ng sarili mong podcast o palabas sa radyo sa internet? Ikarga ang aming mga PSA na pang-audio para ipakita ang iyong pagtangkilik.
 • 116. Paano napadali ng Wikipedia ang iyong pamumuhay?
 • 117. Pindutin ito upang mailahad at maisalo sa amin ang iyong salaysaying pang-Wikipedia.
 • 118. Nababasa ang Wikipedia ng higit sa 250 milyong mamamayan sa palibot ng mundo bawat buwan - sa mahigit sa 250 natatanging mga edisyong pangwika. Maglaan ng ilang mga minuto para ilahad ang iyong salaysay at karanasan.
 • 119. Tunghayan ang mga buhay na ulat ng mga komento at mga pahatid-sabi mula sa mga nagkaloob mula sa buong mundo.
 • 120. Pindutang Pang-estilo ng Kalatas (mainam para sa mga pagtatalang pam-blog)
 • 121. Maliit na pindutan
 • 122. Malaking pindutan
 • 123. Itinataguyod ang Pundasyong Wikimedia ng isang network o nag-uugnayang 19 na mga kusang-loob na pinatatakbong mga sangay sa buong mundo. Tumutulong ang mga sangay sa pakikipagtalastasan sa kanilang rehiyon at nasasakupan, at nagsasagawa rin ng mga kampanyang panglilikom ng guguling-salapi kasabayan ng Pundasyong Wikimedia.

Natatangi
 • Kaliwang panandang pambanggit: “
 • Kanang panandang pambanggit: ”
 • Nakatakdang panandang pampananalapi: P
 • Nakatakdang mga halaga: P1500, P3500, P5000