Stewards/Confirm/2021/Sotiale

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
< Stewards‎ | Confirm‎ | 2021
Jump to navigation Jump to search

Sotiale[edit]

logs: rights, globalauth, gblblock, gblrights | translate: translation help, statement

English:
 • Languages: ko-N, en-2, ja-1, zh-1, bi-1, tpi-0.5, eo-1
 • Personal info: Hello, everyone! This is your handy Sotiale.

  This is my first confirmation. I've tried to help in every area I can, without specifying a special field of activity. Among them, I think I have faithfully fulfilled my promise to help SRCU, which I promised you at SE2020, and to deal with spambots and LTAs.

  Here is a brief report of what I have promised you (2020 logs only):

  • I have processed approximately 80% of SRCU requests(247/307) since I was appointed.
  • I have locked 19,274(!) accounts of LTAs, xwiki abusers and spambots.
  • I have blocked about 5,000+ spambots exploit proxies.
  • Except in December when I was in the hospital, I always connected to IRC channel to help users and handle urgent OS requests.

  In addition, through the steward tool, I did the following:

  • I have renamed 1,470 accounts.
  • I help with Wikimedia incubator work and have been dedicated to changing Wikisets.
  • I have also worked on SRP, SRGP, and GS.
  • I have handled almost all OTRS stew-queue Chinese tickets.
  All tasks were handled by hand, and there was no automated work. I'm well aware that the community has allowed me to do my role with the highest support rate in SE2020, and I have felt responsible for it. Nevertheless, sometimes my work may not have been enough to satisfy you due to my limitations. Considering everything about my activities, now you can re-determine whether you need me or not. As always, I will follow the consensus of the community. Thank you! --Sotiale (talk) 12:16, 15 January 2021 (UTC)
বাংলা:
 • ভাষা:
 • ব্যক্তিগত তথ্যাদি: translation needed
Deutsch:
 • Sprachen:
 • Informationen zur Person: translation needed
español:
 • Idiomas:
 • Información personal: translation needed
magyar:
 • Nyelvek: ko-N, en-2, ja-1, zh-1, bi-1, tpi-0.5, eo-1
 • Személyes információk: Ez az első tisztújításom. Anélkül, hogy specializálódtam volna, igyekeztem segíteni minden területen, ahol tudtam. Ezeken belül, úgy gondolom hűen betartottam a 2020-as választási ígéreteim, miszerint segíteni fogok az IP-ellenőri kérésekben, és hogy fellépek a spambotok és a rosszindulatú felhasználók ellen.

  Itt egy összefoglaló az ígéreteim és a 2020-as naplóbejegyzések alapján:

  • a kinevezésem óta az IP-ellenőri késérek közel 80%-át én dolgoztam fel (247/307);
  • 19 274(!) rosszindulatú felhasználót, xwiki vandált és spambotot blokkoltam;
  • nagyjából 5000+ spambot proxit blokkoltam;
  • december kivételével, amit kórházban töltöttem, mindig fennvoltam az IRC-n, hogy segíthessek a felhasználóknak és kezelhessem a sürgős adatvédelmi kéréseket.

  Ezeken felül a következőkre használtam még az intézői eszközöket:

  • átneveztem 1470 felhasználót;
  • segítettem a Wikimédia Inkubátor munkáját, ahol a wikicsoport beállításokra fordítottam különös figyelmet;
  • foglalkoztam a lokális (SRP) és globális jogosultság-igényekkel (SRGP), illetve a globális adminisztrátori teendőkkel (GS);
  • én kezeltem szinte az összes kínai OTRS jegyet.
  Mindegyik feladatok kézzel végeztem, automatizáció nélkül. Nagyon is tisztában vagyok vele, hogy az intézői szerepvállalásom a közösség a tavalyi választás legnagyobb támogatási arányával támogatta, és igyekeztem megfelelni e megelőlegezett bizalomnak. Ennek ellenére lehet, hogy a munkám néha nem volt kielégítő – a saját korlátaim miatt. Figyelembe véve az eddigi tevékenységem, most dönthettek arról, hogy kellek-e a továbbiakban vagy sem. Mint mindig, most is követni fogom a közösség döntését. Köszönöm!
italiano:
 • Lingue:
 • Informazioni personali: translation needed
한국어:
 • 언어 능력: ko-N, en-2, ja-1, zh-1, bi-1, tpi-0.5, eo-1
 • 신상 정보: 여러분, 안녕하세요. 여러분의 편리한 Sotiale 입니다. 처음으로 사무장 신임 절차를 밟게 되네요. 올해는 특정한 활동분야를 정함이 없이 제가 도울 수 있는 모든 분야에서 활동하고자 노력하였습니다. 그들 중에서도 2020 사무장 선거에서 약속했던, SRCU를 돕는 일이나 스팸봇, LTA를 처리하는 일에 주력하였습니다.

  아래는 2020년에 한정하여 제가 2020 사무장 선거에서 약속했던 것들에 대한 짧은 요약입니다.

  • 제가 사무장이 된 이후로 SRCU 요청의 대략 80% 정도(307건 중 247건)를 처리하였습니다.
  • 19,274개의 스팸봇 및 LTA 계정을 잠갔습니다.
  • 5,000개가 넘는 스팸봇 악용 프록시를 차단하였습니다.
  • 제가 병원에 있었던 12월을 제외하고, 저는 항상 IRC 채널에 접속하여 사용자들을 도왔고, 긴급한 기록보호(Oversight) 요청을 처리해 왔습니다.

  또한, 사무장 도구를 통해 다음의 일을 수행하였습니다.

  • 1,470개의 계정명 변경 요청을 처리하였습니다.
  • 위키미디어 인큐베이터 업무를 돕고, 위키셋(Wikisets) 변경을 전담하였습니다.
  • SRP, SRGP 및 GS와 관련된 요청을 처리하였습니다.
  • 거의 대부분의 중국어 OTRS 티켓(사무장 요청 큐)을 처리했습니다.
  모든 작업은 직접 처리하였고, 자동화된 도구를 사용하여 처리하지 않았습니다. 저는 글로벌 위키미디어 공동체가 2020 사무장 선거의 후보자들 중 가장 높은 지지율로서 절 당선시켜주신 것을 잘 알고 있으며, 이에 깊은 책임감을 느껴 왔습니다. 그럼에도 불구하고, 제 역량의 한계로 여러분에게 만족스러운 요청 처리를 하지 못했을 수도 있습니다. 제 활동에 관한 긍정적인 부분, 부정적인 부분 모두를 고려하여, 여러분은 이제 제가 위키미디어 공동체에 필요한지, 필요하지 않은지 사무장 지위에 대해 다시 결정하실 수 있습니다. 언제나처럼, 저는 공동체의 총의에 따를 것입니다. 고맙습니다.
Nederlands:
 • Taalvaardigheid:
 • Persoonlijke informatie: translation needed
русский:
 • Языки:
 • Личная информация: translation needed
中文:
 • 可说语言: ko-N, en-2, ja-1, zh-1, bi-1, tpi-0.5, eo-1
 • 个人资料: 大家好!我是你们的工具人[原文如此]——Sotiale。今年是我第一次参加监管员确认选举。在我力所能及的每个方面我都竭尽所能,而不单独在意某一领域。其中,我想我践行了协助用户查核的承诺,这是我在2020年监管员选举时就答应大家的。另外我还处理了不少广告机器人和长期破坏者。

  根据2020年的系统日志,我要向大家报告我是如何实现诺言的:

  • 自从我上任以来,我处理了大约80%(307次中的247次)的用户查核请求;
  • 我锁定了19,274个长期破坏者账号、跨维基破坏者账号和广告机器人账号;
  • 我封禁了5000多个滥发代理地址;
  • 除去12月我住院期间,我仍始终和IRC频道保持联系,帮助用户及处理紧急监督请求。

  此外我还使用监管员工具作出如下贡献:

  • 我重命名了1470个账户;
  • 我协助维基孵化器,致力于更改维基集合;
  • 我在SRP、SRGP和GS页面都有贡献;
  • 我处理了OTRS上几乎所有使用中文作出的监管员请求。
  我的所有操作均是手工完成,没有使用自动化工具。我十分清楚,2020年的监管员选举中社群的各位以最高的支持度(171支持,4反对,支持率97.7%)推举我上任,我感到责任重大。尽管如此,由于各方面的限制,有时我的工作不能让各位满意。现在大家可以回想我的工作,重新决定是否需要我连任。我会一如往常遵照社群共识行事。谢谢大家!(译者及定稿时间:Super Wang hates PC You hate, too? 09:55, 22 January 2021 (UTC))

Comments about Sotiale[edit]

 • Keep Keep, No concerns. -- CptViraj (talk) 14:00, 5 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep, The contribution of Sotiale in SRCU is obvious to all, and I think he is very suitable to be a stewards.--メッキの光の勇者-猫🇨🇳Drink tea in tea room🐱 14:05, 5 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep, Thank you for your contribution of SRCU and SRG. --SCP-2000 14:08, 5 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep, for their contributions at SRCU alone, not to mention their other work. Blablubbs (talk) 14:17, 5 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep Sure! Thanks for all your work! :) --Superpes15 (talk) 14:19, 5 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep Wow! "locked 19,274(!) accounts of LTAs" thanks! Keep up the good work!--Infinite0694 (Talk) 14:19, 5 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep Data talk. What else do I need to say? --Super Wang hates PC You hate, too? 14:22, 5 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep --Rschen7754 14:23, 5 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep Thanks so much for doing all the thankless work, can't appreciate you enough. Thanks for your assistance in SR and elsewhere, indeed very excellent steward. 감사합니다. Camouflaged Mirage (talk) 14:27, 5 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep Thanks for your work : ) --Yining Chen (Talk) 14:32, 5 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep Of course. Jianhui67 talkcontribs 14:41, 5 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep needs to buy an instant pot, though. Even stewards need to eat. TonyBallioni (talk) 14:50, 5 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep obviously. --IWI (talk) 14:43, 5 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep -- Amanda (aka DQ) 15:03, 5 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep - Sotiale's (perhaps excessively modest) en-2 prevented me from just asking them the same question I've asked others, but I'd be inclined to just directly support them anyway for clearly high level performance. Nosebagbear (talk) 15:09, 5 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep -- Wagino 20100516 (talk) 15:14, 5 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep --Saroj Uprety (talk) 15:59, 5 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep ミラP@Miraclepine 16:52, 5 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep * Pppery * it has begun 17:31, 5 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep Miniapolis 18:14, 5 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep per contributions in SRCU. ネイ (talk) 18:30, 5 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep GeneralNotability (talk) 18:45, 5 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep Mz7 (talk) 18:48, 5 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep YuzaTea (talk) 18:51, 5 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep --Samuele2002 (Talk!) 22:34, 5 February 2021 (UTC)
 • Oppose Oppose 15.000 Checkuser in just one year can't be done in compliance with the applicable rules. -- Marcus Cyron (talk) 23:10, 5 February 2021 (UTC)
  I really suppose you should read the CheckUser requests from zhwiki and yuewiki. Practically almost daily requests or even more three or four requests per day and dozens of accounts checked each request for some times, according to Sotiale's usual way for always checking for sleepers, 15000 CUs doesn't really seem much. LuciferianThomasTalk 09:18, 8 February 2021 (UTC)
  4 * 365 = 1,460, not 15,000.  — SMcCandlish ¢ >ʌⱷ҅ʌ<  21:17, 18 February 2021 (UTC)
  @LuciferianThomas Hello, what they are talking about isn't CU for zh/zh-yue or any local projects, they are saying they are doing too many CUs in loginwiki which is usually used for Steward requests/Global requests, which of course some zh LTAs are reported there too like 囧、KAGE etc. Camouflaged Mirage (talk) 11:23, 8 February 2021 (UTC)
  If you compare checks from past 4-5 years, you will get an idea how such checks are increasing and if Sotiale took the load of this increasing trend, we should be thankful to them. Some stats: 2017:21,964, 2018:41,740, 2019:53,483, 2020:81,829. ‐‐1997kB (talk) 14:33, 8 February 2021 (UTC)
  "CU is being increasingly misused" does not equate to "This is a good Steward for doing 15,000 CUs in one year".  — SMcCandlish ¢ >ʌⱷ҅ʌ<  21:17, 18 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep --Stïnger (会話) 00:33, 6 February 2021 (UTC).
 • Keep KeepAtcovi (Talk - Contribs) 00:53, 6 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep -- dwf² 01:42, 6 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep: Sotiale did a lot for zhwiki`s HAM-SRCU and anti-vandalism. Obviously, Sotiale is a great Steward! --Zhuofan WuCien años de soledad 03:03, 6 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep JavaHurricane 03:39, 6 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep I would like to take this chance to thank Sotiale for their help combating xwiki abuse and sockpuppetry. H78c67c (talk) 04:19, 6 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep,Thank you for your work on zhwiki! --Temp3600 (talk) 04:44, 6 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep, thanks for your outstanding work on zhwiki. Stang 04:52, 6 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep, ditto. --AnYiLinTalk 05:14, 6 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep. One of the most active stewards in 2020 (especially in SRCU area). Helpful and competent. No concerns. Meiræ 05:44, 6 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep Legoktm (talk) 06:32, 6 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep One of most active stewards in last year. Sotiale is relevant in every area, although especially active in SRCU, SRG, SRP. Also helpful. --Uncitoyentalk 07:00, 6 February 2021 (UTC)
 • Keep. 편리한 도구가 되어주셔서 감사합니다:) --*Youngjin (talk) 07:14, 6 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep --Novak Watchmen (talk) 07:18, 6 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep Of course. I have been helped many times by your good job. --mirinano (talk) 07:53, 6 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep--Mtarch11 (talk) 08:00, 6 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep --Jack Frost (talk) 09:11, 6 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep: Sotiale definitely did a great job as a steward, being very helpful with the fairly CheckUser requests (especially from zhwiki). --LuciferianThomasTalk 09:21, 6 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep. —— Eric Liu留言百科用戶頁 09:33, 6 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep. – Srđan (talk) 09:44, 6 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep for consuming more coffee please take good care of your health as well. --WhitePhosphorus (talk) 11:10, 6 February 2021 (UTC)
 • Keep KeepAmmarpad (talk) 14:33, 6 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep--باسم (talk) 17:09, 6 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep. --Michel Bakni (talk) 17:20, 6 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep. Sgd. —Hasley 18:17, 6 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep :)--evrifaessa ❯❯❯ talk 18:49, 6 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep Clearly a major positive for our projects. Thank you very much for all your hard work! Waggie (talk) 20:45, 6 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep Trustworthy, helpful, patient, friendly, observant, and leaves no stone unturned in search for socks! --Ivi104 (talk) 00:58, 7 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep --Mirer (talk) 03:49, 7 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep: An old friend of zhwiki. --Easterlies (talk) 06:09, 7 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep:Let go,don't afraid OC's,you always can not make the subject of Ombuds investigation,also,I believe you do anything.--MCC214#ex umbra in solem 08:27, 7 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep --Geonuch (talk) 10:15, 7 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep --cyrfaw (talk) 10:58, 7 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep, very strong activity on SRCU — NickK (talk) 13:32, 7 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep --MilkyDefer (talk) 13:33, 7 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep Giraffer (talk) 14:57, 7 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep Taivo (talk) 16:50, 7 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep --TechyanTalk) 21:16, 7 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep --瑞丽江的河水 (talk) 00:21, 8 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep Absolutely, KEEP. A thanks form Chinese Wikis.--ℑ𝔪𝔭𝔞𝔯𝔱𝔦𝔞𝔩 𝔧𝔲𝔰𝔱🎙️ 01:16, 8 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep Theodore Xu (talk) 03:27, 8 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep - Thanks for the great work. --Sun8908 (talk) 05:57, 8 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep. --Yair rand (talk) 06:40, 8 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep --水可煮粥,亦可赛艇 听取蛙声一片 人生经验 14:01, 8 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep: Thank your contribution to zhwp's CU. --Kasaki MizoreTalk 14:35, 8 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep --Steven Sun (talk) 14:50, 8 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep — Draceane talkcontrib. 20:07, 8 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep --Tece Onir (talk) 03:20, 9 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep Itcfangye (talk) 05:16, 9 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep. —Arronwan 06:03, 9 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep Thanks for all your work with chinese!--舞月書生𐙼Active at zh.wikipedia, strive to be a good Wikipedian.𐦉 12:08, 9 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep Thank you!--RuiyuShen 12:56, 9 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep :I trust you.--May♡♡→♡℃Talk 03:57, 10 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep Thank you for your work -- 94rain Talk 04:18, 10 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep --12З4567 (talk) 05:03, 10 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep --Air7538 (talk) 07:32, 10 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep --Minorax (talk) 09:17, 10 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep --Lymantria (talk) 13:23, 10 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep Of course! hope Sotiale will leave some SRCU request to me 😜 --Alaa :)..! 18:03, 10 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep --Vituzzu (talk) 00:34, 11 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep --20041027 tatsu (talk) 01:18, 11 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep --EdwardAlexanderCrowley (talk) 08:22, 11 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep Stryn (talk) 18:08, 11 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep Good IRC activity. While you topped the 2020 elections, your StewardMark percentile is about 85, which is 1 SD above average. So not the best ever, but that's irrelevant for the confirmation and I have no issues there. Leaderboard (talk) 20:59, 11 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep --Wim b 21:03, 11 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep --LexICon (talk) 01:12, 12 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep--Mark7747 (talk) 13:34, 12 February 2021 (UTC)
 • Keep KeepMaestro Ivanković 19:48, 12 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep --Q8j (talk/CA) 01:04, 13 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep --Soundwaweserb (talk) 13:12, 13 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep /Julle (talk) 20:14, 14 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep --Base (talk) 22:29, 15 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep --AVSmalnad77 talk 07:30, 16 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep -- Perrak (talk) 14:31, 16 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep --Achim (talk) 20:02, 16 February 2021 (UTC)
 • Oppose Oppose --Don-kun (talk) 19:20, 17 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep. Darkhan 17:19, 18 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep --Gluo88 (talk) 19:06, 18 February 2021 (UTC)
 • Neutral Neutral: 15,000 CUs in one year by one editor is something we need to see clearer justification for. CU is an invasive tool, not a hammer with which to treat every issue as a nail to hit.  — SMcCandlish ¢ >ʌⱷ҅ʌ<  21:17, 18 February 2021 (UTC)
  I think there are people who have questions about CU stats, so I would like to explain. Loginwiki stats isn't the usual checkuser you think. Loginwiki only retains the information at the time of account creation, and only accounts created within 3 months(to be precise, 90 days). Therefore, loginwiki is primarily intended for spambots and LTAs. The place where login information remains is your wiki and not loginwiki. If there are about 5,000 proxies used by spambots, 2 logs are left in order to browse the proxy IP and browse other spambots accounts created with that IP. Therefore, 10,000 logs are recorded. The rest is either locking LTAs, or short blocking of cross-wiki abuse IPs. My activity can be monitored by ombuds at any time, and I'm always doing a checkuser with a rationale for function usage with this in mind. If it is a problem that I worked hard in my role, I will gradually reduce my Wikimedia activities. Perhaps this will be good for me too. --Sotiale (talk) 23:45, 18 February 2021 (UTC)
  (This is not an answer for you, it is an answer for anyone who has a question about loginwiki stats for me. Thanks for your opinion!) --Sotiale (talk) 23:50, 18 February 2021 (UTC)
  Sotiale,I don't think you should gradually reduce your Wikimedia activities,I quite satisfied your work,and I always think you are doing the right things,especially you help our community!--MCC214#ex umbra in solem 09:17, 20 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep, and thanks for your contribution! --LightyearsTalk 12:02, 19 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep 15k CU actions is not at all abnormal. On Wikidata alone, Sotiale already does a large proportion of our high case load. I really like how some above are casting aspersions without evidence of actual wrongdoing.—Jasper Deng (talk) 20:18, 20 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep Baycrest (talk) 17:34, 21 February 2021 (UTC)
 • Keep KeepMJLTalk 03:58, 22 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep --PedramTalk 08:39, 22 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep --DRIZZLE (Talk 09:53, 22 February 2021 (UTC)
 • Keep KeepTeles «Talk ˱C L @ S˲» 14:27, 22 February 2021 (UTC)
 • Keep KeepDavey2010Talk 21:45, 22 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep --Guerillero Parlez Moi 04:18, 23 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep - Cabayi (talk) 14:26, 23 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep --LuchoCR (talk) 19:42, 23 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep -- Ahmadtalk 14:07, 25 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep --masti <talk> 19:08, 25 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep --DannyS712 (talk) 19:31, 25 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep --Charitwo (talk) 21:47, 25 February 2021 (UTC)
 • Neutral Neutral. --Dostojewskij (talk) 21:52, 25 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep DraconicDark (talk) 01:28, 26 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep --Marshallsumter (talk) 02:04, 26 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep-Manchiu (talk) 03:58, 26 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep Nadzik (talk) 08:15, 26 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep --Sakretsu (炸裂) 11:04, 26 February 2021 (UTC)
 • Keep Keep RadiX 13:03, 26 February 2021 (UTC)