Charta hnutí/Obsah/Preambule

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Charter/Content/Preamble and the translation is 100% complete.Hnutí Wikimedia (dále jen "hnutí") se zaměřuje na společnou tvorbu, správu a rozšiřování celosvětové dostupnosti svobodných znalostí. Hnutí tvoří: redaktoři, účastníci, projekty, pobočky, centra, technické prostory, Nadace Wikimedia a další současné i budoucí subjekty.

Charta Hnutí Wikimedia (dále jen "Charta") definuje Hnutí Wikimedia, jeho základní hodnoty a zásady. Je to formální dohoda vysvětlující vztahy mezi všemi zúčastněnými stranami hnutí a jejich práva a povinnosti. Vztahuje se jak na stávající subjekty, tak i na další, které vzniknou v budoucnu.

Chartu připravili členové komunity z mnoha zemí, kteří pocházejí z různých projektů Wikimedia. Komunitní konsensus pro Chartu je získáván ve formálním ratifikačním procesu. Platí napříč celým hnutím. Charta hnutí se vztahuje na všechny účastníky, subjekty a technické prostory v rámci hnutí Wikimedia. Vztahuje se také na prostory mimo Wikipedii, které jsou oficiálně spojeny se subjekty hnutí.

V rámci hnutí existuje celá řada volně editovatelných informačních webových stránek ("projektů") v různých jazycích a s různým zaměřením. Projekty jsou z velké části samosprávné, pokud jde o tvorbu obsahu, jeho správu a chování komunity. Některé aspekty nejsou řešeny v rámci samosprávy, ale jsou řešeny různými orgány tam, kde je to na místní úrovni zjevně neproveditelné. Mezi tyto orgány patří mimo jiné: projekty jako celek, hnutí, Nadace Wikimedia a Globální rada. Každý orgán by měl fungovat na úrovni, která je účastníkům nejblíže, pokud je to možné. Součástí hnutí jsou také formální i neformální skupiny zaměřené na konkrétní témata nebo geografické regiony. Úkolem těchto skupin je přímo i nepřímo podporovat projekty.

Projekty a skupiny doplňuje komplexní infrastruktura s několika rolemi, mezi něž patří mimo jiné:

 • Podpora technických potřeb hnutí a čtenářů jeho obsahu, kterou zajišťují:
  • Nadace Wikimedia
  • zainteresované pobočky
  • příjemci grantů a dodavatelé, kteří pracují na konkrétních technických projektech
  • dobrovolní vývojáři, kteří pracují na rozšířeních MediaWiki, skriptech pro místní projekty, podpoře globálních projektů.
  • Specializovaný software pro technickou podporu (např. Phabricator).
  • Externí poskytovatelé (např. GitHub)
 • Poskytování finančních a jiných zdrojů pro průběžný rozvoj a udržování znalostí, včetně:
  • Získávání finančních prostředků prostřednictvím WMF, nadačního fondu Wikimedia, Wikimedia Enterprise a přidružených společností. To zahrnuje také vyhledávání, získávání a správu grantů a smluv od třetích stran.
  • Podpora rozvoje dovedností a budování kapacit poskytovaná Nadací Wikimedia, přidruženými společnostmi, neformálními skupinami a dobrovolníky v rámci projektů.
  • Zásady, postupy a pokyny, které se vztahují na jednotlivé pobočky, spravované pobočkami, jejich zaměstnanci a dobrovolníky (včetně případných členů správní rady).
 • Podpora bezpečného a produktivního prostředí, v němž lze sdílet a využívat znalosti, pokud to není možné v rámci místního projektu, zahrnující:
  • Zásady, postupy a pokyny, které platí celosvětově, spravované globální komunitou a Nadací Wikimedia.
  • Zásady, postupy a pokyny, které se vztahují na jednotlivé projekty a které spravují projekty a jejich dobrovolníci.
  • Procesy, které podporují bezpečnost uživatelů a účastníků prostřednictvím technických a lidských zdrojů.
  • Právní podporu pro jednotlivé uživatele a spojení s místními pobočkami
  • Prosazování právních a regulačních změn, které zajistí větší a bezpečnější přístup ke svobodným znalostem.

Podpora infrastruktury je omezena vnějšími omezeními hnutí. Současně musí být podpora v souladu s vnitřními hodnotami a zdroji hnutí.