Movement Charter/Content/Preamble/nb

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Charter/Content/Preamble and the translation is 89% complete.


Wikimedia-bevegelsen («bevegelsen») er fokusert på samarbeidet opprettelse, utvalg og utvidelse av global tilgang til fri kunnskap. Bevegelsen består av: bidragsytere, deltagere, prosjekter, samarbeidspartnere, knutepunkter, tekniske områder, Wikimedia Foundation og andre nåværende og framtidige enheter.

Wikimedia-bevegelsens dokument («dokumentet»; også «Wikmedia Movement Charter» på engelsk) eksisterer for å definere Wikimedia-bevegelsen, dens grunnleggende verdier og prinsipp. Det er en formell avtale mellom alle interessenter i bevegelsen, samt deres rettigheter og ansvar. Dette angår både eksisterende enheter og andre som opprettes i framtida.

Dokumentet ble klargjort av fellesskapsmedlemmer fra mange land og forskjellige Wikimedia-prosjekter. Felleskapskonsensus for dokumentet er oppnådd gjennom en formell godkjenningsprosess. Det gjelder på tvers av bevegelsen. Bevegelsens dokument gjelder for alle deltagere, enheter og tekniske området innen Wikimedia-bevegelsen. Det gjelder også for områder offisielt assosiert med bevegelsens enheter utenfor wikier.

Innenfor bevegelsen er det et bredt utvalg med informasjonsnettsteder («prosjektene») som kan redigeres åpent på flere språk med forskjellig fokus. Prosjektene er stort sett selvstyrte i henhold til innholdsopprettelse, innholdsadministrering og fellesskapets oppførsel. Noen deler er ikke selvstyrte, men håndteres av forskjellige enheter når det er tydelig at det ikke kan arbeides med på lokalt nivå. Disse enhetene inkluderer, men er ikke begrenset til: prosjekter som helheter; bevegelsen; Wikimedia Foundation; og Global Council («globalt råd»). Hver enhet skal operere på nivået nærmest deltagerne når det er mulig. Bevegelsen inneholder også formelle og uformelle grupper med fokus på forskjellige emner eller geografiske områder. Rollen til disse gruppene er å støtte prosjektene direkte og indirekte.

En omfattende infrastruktur med flere roller bidrar til å utfylle prosjektene og gruppene, inkludert, men ikke begrenset til:

 • Støtte de tekniske behovene til bevegelsen og leserne av dens innhold, tilbudt av:
  • Wikimedia Foundation
  • Interesserte samarbeidspartnere
  • Støttemottakere og kontraktører som arbeider med spesifikke tekniske prosjekter
  • Frivillige utviklere som arbeider med MediaWiki-utvidelser, kode for lokale prosjekter, støtte for globale prosjekter
  • Spesialisert teknisk supportprogramvare (f.eks. Phabricator)
  • Eksterne tilbydere (f.eks. GitHub)
 • Bidra med finansielle eller andre ressurser for pågående utvikling og retensjon av kunnskap, inkludert:
  • Pengeinnsamling fra WMF, Wikimedia Endowment, Wikimedia Enterprise og samarbeidspartnere. Dette inkluderer også forespørsler, mottakelse og administrering av stipender og kontrakter fra tredjeparter
  • Støtte for ferdighetsutvikling og -kapasitetsoppbygning tilbudt av Wikimedia Foundation, samarbeidspartnere, uformelle grupper og frivillige ved prosjektene
  • Regler, prosedyrer og retningslinjer som angår individuelle samarbeidspartnere, administrert av samarbeidspartnerne, deres ansatte og deres frivillige (inkludert styremedlemmer, om det er noen)
 • Å fremme et trygt og produktivt miljø hvor kunnskap kan deles og inntas, der det ikke er mulig for et lokalt prosjekt å gjøre det selv, inkludert:
  • Regler, prosedyrer og anbefalinger som gjelder globalt, administrert av det globale fellesskapet og Wikimedia Foundation
  • Regler, prosedyrer og anbefalinger som gjelder for individuelle prosjekter, administrert av prosjektene og deres frivillige
  • Prosesser som gir støtte til brukernes og deltagernes sikkerhet, gjennom tekniske og menneskelige ressurser
  • Juridisk støtte for individuelle brukere, og kontakt med lokale samarbeidspartnere
  • Tale for juridiske og forskriftsmessige endringer som gir større og tryggere tilgang til fri kunnskap

Infrastrukturstøtten avgrenses av eksterne begrensninger. Samtidig må støtten være på lik linje med bevegelsens egne verdier og ressurser.