Điều lệ Phong trào/Nội dung/Mở đầu

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Charter/Content/Preamble and the translation is 56% complete.Phong trào Wikimedia (“phong trào”) tập trung vào việc hợp tác sáng tạo, quản lý và mở rộng sự sẵn có toàn cầu của kiến ​​thức miễn phí. Phong trào này bao gồm: các biên tập viên, người tham gia, dự án, chi nhánh, trung tâm, không gian kỹ thuật, Wikimedia Foundation và các tổ chức hiện tại và tương lai khác.

Điều lệ Phong trào Wikimedia (“điều lệ”) tồn tại để xác định Phong trào Wikimedia, các giá trị cơ bản và nguyên tắc của nó. Đó là một thỏa thuận chính thức giải thích mối quan hệ giữa tất cả các bên liên quan trong phong trào cũng như các quyền và trách nhiệm của họ. Điều này áp dụng như nhau cho cả các thực thể hiện tại và những thực thể khác được tạo ra trong tương lai.

Điều lệ được chuẩn bị bởi các thành viên cộng đồng từ nhiều quốc gia, đến từ nhiều dự án Wikimedia khác nhau. Sự đồng thuận của cộng đồng đối với Điều lệ có được thông qua quá trình phê chuẩn chính thức. Điều lệ áp dụng xuyên suốt phong trào. Điều lệ Phong trào áp dụng cho tất cả người tham gia, tổ chức và không gian kỹ thuật trong Phong trào Wikimedia. Nó cũng áp dụng cho các không gian ngoài wiki được liên kết chính thức với các thực thể phong trào.

Trong vòng phong trào là một khoảng phạm vi bao la những trang web quốc tế mã nguồn mở có thể viết và sửa được (hay còn gọi là "những dự án") đa ngôn ngữ với nhiều trọng tâm khác nhau. Những trang dự án như vậy đa phần là tự trị, cùng với sự tôn trọng trong việc tạo mới nội dung, quản lý nội dung và cộng đồng ứng xử thì vẫn còn số những khía cạnh không được tạo dựng lên dưới sự tự trị, nhưng được tạo dựng bởi những bộ phận nơi khó làm việc được ở các cấp địa phương. Các bộ phận bao gồm, nhưng không bị hạn chế bởi: toàn thể nhiều dự án; phong trào; Ban tổ chức Wikimedia; và Hội đồng Toàn cầu. Mỗi bộ phận thường nên hoạt động ở cấp độ hết mực gần gũi với những người tham gia khi có thể. Trong phong trào còn bao gồm cả những nhóm chính thức và không chính thức tập trung vào những mảng chủ đề liên quan hoặc những vùng địa lý. Vai trò của toàn nhóm là để hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp những dự án.

Supplementing the projects and groups is a comprehensive infrastructure with several roles, including but not limited to:

 • Supporting the technical needs of the movement and the readers of its content, provided by:
  • The Wikimedia Foundation
  • Interested affiliates
  • Grantees and contractors who work on specific technical projects
  • Volunteer developers, who work on MediaWiki extensions, scripts for local projects, support for global projects
  • Specialized technical support software (e.g., Phabricator)
  • External providers (e.g., GitHub)
 • Providing financial and other resources for ongoing development and retention of knowledge, including:
  • Fundraising by the WMF, the Wikimedia Endowment, Wikimedia Enterprise, and affiliates. This also includes seeking, receiving, and managing grants and contracts from third parties
  • Support for skills development and capacity building, provided by the Wikimedia Foundation, affiliates, informal groups, and volunteers within projects
  • Policies, procedures and guidelines that apply to individual affiliates, managed by the affiliates, their staff and their volunteers (including Board members, if applicable)
 • Furthering of a safe and productive environment in which knowledge can be shared and consumed, where it is not feasible for a local project to do so itself, including:
  • Policies, procedures and guidelines that apply globally, managed by the global community and the Wikimedia Foundation
  • Policies, procedures and guidelines that apply to individual projects, managed by the projects and their volunteers
  • Processes that support user and participant safety, through technical and human resources
  • Legal support for individual users, and liaison with local affiliates
  • Advocating for legal and regulatory changes that provide greater and safer access to free knowledge

The infrastructure support is restricted by limitations external to the movement. Simultaneously, the support must align with the internal values and resources of the movement.