ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽႃႇသႃႇ

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page User language and the translation is 86% complete.
Outdated translations are marked like this.
Wikimedia Meta-Wiki

Participate:

ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽႃႇသႃႇဢွင်ႈတီႈၽႃႇသႃႇတီႈပရူဝ်းၵရႅမ်းမူၼ်ႉမေးတႃႇ Wikimedia သိူဝ်ႇပၼ်လႆႈငၢႆႈလူမ်လီလႄႈလွင်ႈၶတ်းႁႅင်းလူင်ႉလႅၼ်ႇတႃႇမူၼ်ႉမေးၵၢၼ်သိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်ၶၢမ်တူင်ႇဝူင်းတၢင်းလၢႆလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈလႄႈၽူႈသူင်ပိၼ်ႇလၢႆႈ

ၵၢၼ်ၸႂ်ႉ

Babel user information
ru-N Русскийродной язык этого участника.
en-5 This user has professional knowledge of English.
fr-1 Cet utilisateur dispose de connaissances de base en français.
ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽႃႇသႃႇလႂ်ၽႃႇသႃႇၼၼ်ႉ

သူထႅမ်ၶေႃႈမုလ်းၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၼႂ်း ၼႃႈလိၵ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းသူ သႂ်ႇမၢႆလပ်ႉၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၼႆႉ:

{{#babel:ru-N|en-5|fr-1}}

ၼႆႉတေၼေၵွင်ႇတီႈသူႁၼ်တၢင်းၽၢႆႇၶႂႃ သူထႅမ်ၽႃႇသႃႇလႆႈၼမ်ၼင်ႇၼႂ်းႁၢင်ႈမူႇပိူင် မၢႆၽႃႇသႃႇ - ၶၵ်ႉတွၼ်ႈဢၼ်ႁဵတ်းလႆႈ

ၶူတ်ႉ ၽႃႇသႃႇ
ႁပ်ႉႁူႉၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ႈမၢႆၽႃႇသႃႇ ISO 639 (1–3) ပိုၼ်ႉထၢၼ်ႈ သူၶူၼ်ႉႁႃၽႃႇသႃႇတူဝ်ၵဝ်ႇၶူၼ်ႉႁႃ ၶပ်ႉမၢႆ ISO 639-1 ဢမ်ႇၼၼ် ထၢၼ်ႈၶေႃႈမုလ်း ISO 639 1–3 မၢႆ
လူင်ႉလႅၼ်ႇလႅတ်းသႅဝ်း
လွင်ႈၼမ်ႉၵတ်ႉမွၵ်ႇၼေဝႃႈသူၵပ်းသိုပ်ႇၽႃႇသႃႇလႆႈလီမွၵ်ႈႁိုဝ် မၼ်းထုၵ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉတူဝ် ဢၵ်းၶရႃႇတူဝ်လဵဝ်မႃးတီႈထႅဝ်ၼၼ်ႉ လွင်ႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၼႂ်းတႃးရၢင်းလူင်းတႂ်ႈ:
လူင်ႉလႅၼ်ႇလႅတ်းသႅဝ်း တီႈပွင်ႇ
0 သူဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၽႃႇသႃႇမၼ်း
1 သူပွင်ႇၸႂ်ပွင်ႈၵႂၢမ်းလၢႆၶေႃႈ ဢၵ်ႇၶရႃႇလႄႈၶေႃႈထၢမ်ငၢႆႈငၢႆႈ
2 သူမူၼ်ႉမေးၶေႃႈၵႂၢမ်းငၢႆႈငၢႆႈဢမ်ႇၼၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ၶေႃႈႁၼ်ထိုင်ၸၼ်ႉငဝ်ႈ
3 သူတႅမ်ႈၽႃႇသႃႇၼႆႉၽိတ်းၵမ်ႈဢေႇၵူၺ်း
4 သူလၢတ်ႈလႆႈၼင်ႇၵႂၢမ်းၽႃႇသႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ (ၵွမ်ႉဝႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈၽႃႇသႃႇၵိူတ်ႇမႃးပႃးၵေႃႈ)
5 သူမီးလွင်ႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇလဵင်ႉတွင်ႉ သူပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ၽႃႇသႃႇၼၼ်ႉလီ တီႈတေပိၼ်ႇပပ်ႉၶၵ်ႉသုင်
N သူပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ၽႃႇသႃႇလႄႈမီးလွင်ႈပွင်ႇၸႂ်ၼင်ႇလွႆႈလႅတ်းႁူမ်ႈပႃးလွင်ႈလၢတ်ႈၸႃ
ru-N Русскийродной язык этого участника.
en-5 This user has professional knowledge of English.
fr-1 Cet utilisateur dispose de connaissances de base en français.

ပေႃးလူဝ်ႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၸိၵ်းႁူဝ်တင်းႁၢင်သႂ်ႇပၼ်မၢႆ$ ပဵၼ်ၾႃႉရမဵတ်ႉတိူဝ်းရ်ဢွၼ်တၢင်းၼင်ႇ {{#babel:plain=1|sv-N|zh-3|de-1}} ထမ်ႇမတႃႇ လွင်ႈၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ၸႂ်ႉတင်းၵွင်ႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းငၢႆႈၶိုၼ်ႈ

{{#babel:plain=1|ru-N|en-5|fr-1}}

တူၺ်းပႃးၽွင်ႈ