Bài dịch của tuần

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Translation of the week and the translation is 100% complete.
TOTW.svg
Viết tắt:
WM:TOTW,
TOTW

Trang này dành cho Bài dịch Wikipedia của tuần.

Mỗi tuần, bắt đầu từ Thứ hai, một bài sơ khai hoặc đoạn văn đầu tiên của một bài viết quan trọng được chọn để được dịch sang càng nhiều ngôn ngữ càng tốt (đặc biệt là các ngôn ngữ nhỏ).

Ứng cử viên lý tưởng cho bài viết phải 1) ngắn, 2) dễ dịch, 3) dẫn đến bản dịch tiềm năng của các chủ đề khác. Mục tiêu của chúng tôi là có một loạt các chủ đề được đề cập đến trong mọi ngôn ngữ mà chúng tôi có. (Xem thêm: Đề xuất danh sách các bài viết tất cả các ngôn ngữ cần cóMinipedia, một dự án để tạo ra một bộ sưu tập các bài viết.

Vui lòng cập nhật liên kết liên wiki trênWikidata của phiên bản ngôn ngữ của bài viết sau khi bản dịch của mỗi tuần hoàn tất để tất cả các ngôn ngữ được liên kết với nhau.

Bạn có thể liên lạc với các dịch giả khác hoặc yêu cầu trợ giúp tại Babylon, trung tâm hoạt động dịch thuật Wikimedia.

Tuần này (26)

Bài viết được chọn của tuần này là en:Roll Out Solar Array

Vui lòng liệt kê các bản dịch tại đây.

Các ứng viên hiện có

Đặt tên của bạn bên cạnh bài viết yêu thích của bạn, cùng với các liên kết tiềm năng trong bài viết (một số người có thể muốn dịch chúng nữa). Vui lòng bỏ phiếu tại /Các ứng viên cho bài dịch.

Các ứng viên thất bại được lưu tại tại / Removed.

Những người biên dịch quan tâm

Các dịch giả quan tâm muốn tham gia vào dự án này có thể tự liệt kê tên mình ở đây. Cảm ơn bạn vì sự hỗ trợ của bạn. Nếu bạn muốn có bản dịch của tuần được gửi đến trang thảo luận của mình mỗi tuần, bạn có thể tự liệt kê mình bằng cách bấm nút dưới đây.

Các bài dịch cũ (2022)

 • Tuần 01: Christmas tree production(en) — có 1 ngôn ngữ trước đó  + 4 bản dịch mới
 • Tuần 02: Lobster War(en) — có 6 ngôn ngữ trước đó  + 3 bản dịch mới
 • Tuần 03: Henry Adams Thompson(en) — có 3 ngôn ngữ trước đó  + 3 bản dịch mới
 • Tuần 04: Koz Castle(en) — có 3 ngôn ngữ trước đó  + 3 bản dịch mới
 • Tuần 05: Lower Dniester National Nature Park(en) — có 4 ngôn ngữ trước đó  + 3 bản dịch mới
 • Tuần 06: Log bucking(en) — có 2 ngôn ngữ trước đó  + 2 bản dịch mới
 • Tuần 07: Bidriware(en) — có 10 ngôn ngữ trước đó  + 4 bản dịch mới
 • Tuần 08: Loktak Folklore Museum(simple) — có 3 ngôn ngữ trước đó  + 3 bản dịch mới
 • Tuần 09: Shapur I's victory relief at Naqsh-e Rostam(en) — có 2 ngôn ngữ trước đó  + 7 bản dịch mới
 • Tuần 10: Day of the National Flag (Ukraine)(en) — có 6 ngôn ngữ trước đó  + 7 bản dịch mới
 • Tuần 11: Hermila Galindo(en) — có 6 ngôn ngữ trước đó  + 5 bản dịch mới
 • Tuần 12: Farn-Sasan(en) — có 3 ngôn ngữ trước đó  + 5 bản dịch mới
 • Tuần 13: Dummy tank(en) — có 5 ngôn ngữ trước đó  + 7 bản dịch mới
 • Tuần 14: Independence Day (Georgia)(en) — có 9 ngôn ngữ trước đó  + 3 bản dịch mới
 • Tuần 15: Ankarana Reserve(en) — có 11 ngôn ngữ trước đó  + 1 bản dịch mới
 • Tuần 16: Gwoździec Synagogue(en) — có 7 ngôn ngữ trước đó  + 3 bản dịch mới
 • Tuần 17: School of the Air(en) — có 8 ngôn ngữ trước đó  + 3 bản dịch mới
 • Tuần 18: K-ration(en) — có 9 ngôn ngữ trước đó  + 1 bản dịch mới
 • Tuần 19: Cyrus the Great Day(en) — có 7 ngôn ngữ trước đó  + 6 bản dịch mới
 • Tuần 20: Lift Every Voice and Sing(en) — có 5 ngôn ngữ trước đó  + 4 bản dịch mới
 • Tuần 21: Tityus (Michelangelo)(en) — có 1 ngôn ngữ trước đó  + 4 bản dịch mới
 • Tuần 22: Zangbeto(en) — có 8 ngôn ngữ trước đó  + 4 bản dịch mới
 • Tuần 23: Trabala vishnou(en) — có 4 ngôn ngữ trước đó  + 4 bản dịch mới
 • Tuần 24: Tirumala septentrionis(en) — có 7 ngôn ngữ trước đó  + 4 bản dịch mới
 • Tuần 25: Statehood Day (Slovenia)(en) — có 12 ngôn ngữ trước đó  + 5 bản dịch mới
 • Tuần 26: Roll Out Solar Array(en) — có 3 ngôn ngữ trước đó


Lưu trữ