Bài dịch của tuần

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Translation of the week and the translation is 100% complete.
Viết tắt:
WM:TOTW,
TOTW

Trang này dành cho Bài dịch Wikipedia của tuần.

Mỗi tuần, bắt đầu từ Thứ hai, một bài sơ khai hoặc đoạn văn đầu tiên của một bài viết quan trọng được chọn để được dịch sang càng nhiều ngôn ngữ càng tốt (đặc biệt là các ngôn ngữ nhỏ).

Ứng cử viên lý tưởng phải 1) ngắn, 2) dễ dịch, 3) dẫn đến các bản dịch tiềm năng của các chủ đề khác. Mục tiêu của chúng tôi là có một loạt các chủ đề được đề cập đến trong mọi ngôn ngữ mà chúng tôi có. (Xem thêm: Đề xuất danh sách các bài viết tất cả các ngôn ngữ cần có.)

Vui lòng cập nhật liên kết liên wiki trênWikidata của phiên bản ngôn ngữ của bài viết sau khi bản dịch của mỗi tuần hoàn tất để tất cả các ngôn ngữ được liên kết với nhau.

Bạn có thể liên lạc với các dịch giả khác hoặc yêu cầu trợ giúp tại Babylon, trung tâm hoạt động dịch thuật Wikimedia.

Tuần này (49)

Bài viết được chọn của tuần này là en:Sheikh Hussein

Vui lòng liệt kê các bản dịch tại đây.

Các ứng viên hiện có

Đặt tên của bạn bên cạnh bài viết yêu thích của bạn, cùng với các liên kết tiềm năng trong bài viết (một số người có thể muốn dịch chúng nữa). Vui lòng bỏ phiếu tại /Các ứng viên cho bài dịch.

Các ứng viên thất bại được lưu tại tại / Removed.

Những người biên dịch quan tâm

Các dịch giả quan tâm muốn tham gia vào dự án này có thể tự liệt kê tên mình ở đây. Cảm ơn bạn vì sự hỗ trợ của bạn. Nếu bạn muốn có bản dịch của tuần được gửi đến trang thảo luận của mình mỗi tuần, bạn có thể tự liệt kê mình bằng cách bấm nút dưới đây.

Các bài dịch cũ (2023)

 • Tuần 01: Camarão Indians' letters(en) — có 2 ngôn ngữ trước đó  + 3 bản dịch mới
 • Tuần 02: Zakia Khudadadi(en) — có 9 ngôn ngữ trước đó  + 3 bản dịch mới
 • Tuần 03: Léopoldville riots(en) — có 3 ngôn ngữ trước đó  + 4 bản dịch mới
 • Tuần 04: Bowing in Japan(en) — có 6 ngôn ngữ trước đó  + 1 bản dịch mới
 • Tuần 05: Misogynoir(en) — có 4 ngôn ngữ trước đó  + 2 bản dịch mới
 • Tuần 06: Sweden Finns' Day(en) — có 4 ngôn ngữ trước đó  + 7 bản dịch mới
 • Tuần 07: Delivery robot(en) — có 4 ngôn ngữ trước đó  + 8 bản dịch mới
 • Tuần 08: Buddha Dhatu Jadi(en) — có 6 ngôn ngữ trước đó  + 4 bản dịch mới
 • Tuần 09: Alina Scholtz(en) — có 3 ngôn ngữ trước đó  + 5 bản dịch mới
 • Tuần 10: Mary Nzimiro(en) — có 4 ngôn ngữ trước đó  + 5 bản dịch mới
 • Tuần 11: Elizabeth Langdon Williams(en) — có 6 ngôn ngữ trước đó  + 5 bản dịch mới
 • Tuần 12: I Didn't Raise My Boy to Be a Soldier(en) — có 8 ngôn ngữ trước đó  + 2 bản dịch mới
 • Tuần 13: Diana Aguavil(es) — có 4 ngôn ngữ trước đó  + 13 bản dịch mới
 • Tuần 14: Odesa Fine Arts Museum(en) — có 10 ngôn ngữ trước đó  + 2 bản dịch mới
 • Tuần 15: Vyshyvanka Day(en) — có 7 ngôn ngữ trước đó  + 5 bản dịch mới
 • Tuần 16: Lucy Salani(it) — có 6 ngôn ngữ trước đó  + 5 bản dịch mới
 • Tuần 17: María Fernanda Castro Maya(ca) — có 3 ngôn ngữ trước đó  + 10 bản dịch mới
 • Tuần 18: Sonia Orbuch(en) — có 4 ngôn ngữ trước đó  + 8 bản dịch mới
 • Tuần 19: Nadia Ghulam(en) — có 6 ngôn ngữ trước đó  + 9 bản dịch mới
 • Tuần 20: Purple Day(en) — có 6 ngôn ngữ trước đó  + 7 bản dịch mới
 • Tuần 21: Heroes' Day (Namibia)(en) — có 5 ngôn ngữ trước đó  + 7 bản dịch mới
 • Tuần 22: Valencian Art Nouveau(en) — có 4 ngôn ngữ trước đó  + 3 bản dịch mới
 • Tuần 23: Alessandra Korap(pt) — có 5 ngôn ngữ trước đó  + 3 bản dịch mới
 • Tuần 24: Cassinga Day(en) — có 4 ngôn ngữ trước đó  + 8 bản dịch mới
 • Tuần 25: Cooling center(en) — có 3 ngôn ngữ trước đó  + 3 bản dịch mới
 • Tuần 26: Rawon(en) — có 10 ngôn ngữ trước đó  + 8 bản dịch mới
 • Tuần 27: Hook echo(en) — có 6 ngôn ngữ trước đó  + 4 bản dịch mới
 • Tuần 28: Della H. Raney(en) — có 5 ngôn ngữ trước đó  + 4 bản dịch mới
 • Tuần 29: Esther Cooper Jackson(en) — có 4 ngôn ngữ trước đó  + 7 bản dịch mới
 • Tuần 30: Cut of pork(en) — có 5 ngôn ngữ trước đó  + 1 bản dịch mới
 • Tuần 31: Gunhild Cross(en) — có 1 ngôn ngữ trước đó  + 6 bản dịch mới
 • Tuần 32: Polyura athamas(en) — có 7 ngôn ngữ trước đó  + 1 bản dịch mới
 • Tuần 33: Women's page(en) — có 1 ngôn ngữ trước đó  + 2 bản dịch mới
 • Tuần 34: Insect toxin(en) — có 3 ngôn ngữ trước đó  + 2 bản dịch mới
 • Tuần 35: Manchester Blitz(en) — có 6 ngôn ngữ trước đó  + 3 bản dịch mới
 • Tuần 36: Ghana Independence Act 1957(en) — có 2 ngôn ngữ trước đó  + 6 bản dịch mới
 • Tuần 37: Betrayal trauma(en) — có 4 ngôn ngữ trước đó  + 0 bản dịch mới
 • Tuần 38: Genocidio del Putumayo(es) — có 4 ngôn ngữ trước đó  + 4 bản dịch mới
 • Tuần 39: Dialogue of Pessimism(en) — có 6 ngôn ngữ trước đó  + 4 bản dịch mới
 • Tuần 40: Azalia Emma Peet(en) — có 1 ngôn ngữ trước đó  + 3 bản dịch mới
 • Tuần 41: Lieutenant Governor of Quebec(en) — có 5 ngôn ngữ trước đó  + 2 bản dịch mới
 • Tuần 42: Athyma nefte(en) — có 4 ngôn ngữ trước đó  + 4 bản dịch mới
 • Tuần 43: Typhoon Rusa(en) — có 8 ngôn ngữ trước đó  + 3 bản dịch mới
 • Tuần 44: Hein Eersel(en) — có 3 ngôn ngữ trước đó  + 5 bản dịch mới
 • Tuần 45: Reclaim the Night(en) — có 2 ngôn ngữ trước đó  + 3 bản dịch mới
 • Tuần 46: Ishe Komborera Africa(en) — có 7 ngôn ngữ trước đó  + 2 bản dịch mới
 • Tuần 47: Bhagavata Mela(en) — có 4 ngôn ngữ trước đó  + 3 bản dịch mới
 • Tuần 48: Zanskari(fr) — có 9 ngôn ngữ trước đó  + 2 bản dịch mới
 • Tuần 49: Sheikh Hussein(en) — có 3 ngôn ngữ trước đó


Lưu trữ