Mita: Babilon

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Meta:Babylon and the translation is 88% complete.
Other languages:
Globe of letters.png
BABYLON
the Wikimedia translators' portal/noticeboard
Babylon is the Meta translations portal and noticeboard. For general discussions about translations see the talk page.

Kau-liû

 • Babylon talk page
  If you have questions, doubts, proposals and anything else about translations you want to ask, write at this page.
 • Translators mailing list
  The official Wikimedia translators' mailing list. Sign up!
 • #wikimedia-translationconnect
  The official translator's IRC channel. Visit us when you need help, just want to chat, or for updates on new requests!
 • Translators newsletter
  Alternative to the mailing list, with on-wiki newsletter that will send you a notification.

Tsū-tōng-huà tshing-tuann ia̍h-bīn, pau-kuat sóo-ū kin-kù sin huan-i̍k hē-thóng ê Meta-Wiki huan-i̍k tshíng-kiû (tsham-ua̍t Huan-i̍k khok-tián pang-tsōo).

Ti̍t-tsiap liân-tsiap:

Pò-miâ tsiânn-tsò tsi̍t-ê hunaik-tsiá

Wikimedia kè-uē huan-i̍k ê būn-tê

Translation of the week

Teh Meta-Uiki tíng-kuân ê ta̍k tsiu huan-i̍k sī tsi̍t-ê tsuan-àn, uī-tio̍h bóo-tsióng gí-giân lāi-té ia̍h-bô ê tiâu-bo̍k, kā-i thong-kuè huan-i̍k tsiah kā bûn-tsiunn thinn-ka kàu Wikipedias tang-tiong.

Wiki phing-siá

Contrarily to what we translators may think ;-), things should not always be translated. That is why Wikispelling was created, in order to avoid misspelling of proper nouns and local names. Wikispelling is a trans-wiki and multilingual project. Please help by checking the translation in your own language of commit messages at Wikispelling. And feel free to participate!

Wiktionary ia̍h-bīn tuā-sió siá ê sú-iōng kui-tsik

Languages have different rules regarding capitalization. For example, in English, the month names and most words of work titles are always capitalized, but in French they are not. Most Wiktionary projects differentiate nowadays between capitalized letters and small letters. Wiktionary needs to know what rules each language has regarding capitalization. Please help to complete the table of capitalization!

WikiProject ê Huan-i̍k teh Wikisource

Tsi̍t-hāng iōng teh kok-tsióng Wikisource gí-giân uiki tsi-kan tsìn-hîng hia̍p-tiau ê sin tshiòng-gī, iōng-lâi siu-tsi̍p sóo-ū ê kū i̍k-bûn, koh uī m̄-pat huan-i̍k kuè ê, ia̍h-sī kan-na tshú-tioh pán-kuân ê guân-bûn tshòng-kiàn sin i̍k-bûn tíng-tíng. Tsú-iàu iōng teh Ing-gí Wikisource hia̍p-tiau siong-kuan ê khang-khuè.

Iú-kuan tsāi-tē-huà

Tui-tio̍h huan-i̍k-tsiá hām khai-huat-tsái ê iú-kuan pún-tē-huà ê būn-tê ē-tàng teh MediaWiki.org lāi-té pún-tē-huà ê ia̍h-bīn tshuē-tio̍h.

Lí ē-tàng teh kuán-lí-uân ê blog tíng-kuân tha̍k tsi̍t-kuá ū-lōo-iōng ê thê-sī.

Tǹg-ki huan-i̍k tshik-lio̍k

Lí ē-tàng teh Huan-i̍k tshik-lio̍k ia̍h-bīn tíng-kuân tsai-á koh thó-lūn iú-kuan beh an-tsuân tsìn-hîng huan-i̍k khang-khuè ê siūnn-huat.